Nominovaní do soutěže

Zde bude průběžně aktualizován seznam blogů nominovaných do soutěže o nejlepší blog s katolickou tematikou. Nominace budou uzavřeny úderem 1. ledna 2010, do té doby je můžete zasílat na email duseahvezdy/zavinac/centrum.cz.

Seznam:

Klikatelné jméno blogu (autor)

Apologia (David Vopřada)

Gelenius (David Vopřada)

Juris (Juris Jiří Jeniš)

Kněz.cz (Josef Ptáček)

Lenčin blog (Lenka Šprtová)

Na cestě životem (Zita Petrošová)

Blog Michala Semína (Michal Semín)

Očima oslíka (David Petrla)

Petisek (Petr Šabaka)

Poušť (Jiří Pešek)

Poznámky sedláka Vaváka (Jiří Novák)

Snubní tajemství (Karel Skočovský)

Stránky Lenky Kateřiny Tětivové (Lenka Kateřina Tětivová)

Dodatečná vysvětlení:

Včera navržený blog Gelenius Davida Vopřady byl stažen osobou, která ho navrhla, s tím, že byl navržen omylem namísto druhého blogu téhož autora. Na její žádost tedy došlo k výměně navržených blogů. Při této příležitosti jsme se rozhodli doplnit pravidla o jedno malé upřenění: je možno navrhnout i vícero blogů jednoho autora. Pokud jde o blog Gelenius, samozřejmě ho může navrhnout kdokoliv jiný. Také se tak stalo.

Odmítnuté nominace:

Blog “Nealkoholický sklípek na odvrácené straně Měsíce“ – nesplňuje podmínku 2c.

Blogy http://zivot-nazory.blog.cz/ a http://bohu-a.svetu.cz/ odmítnuty rovněž pro nesplnění podmínky 2c (podrobnosti v diskusi).

39 Responses to Nominovaní do soutěže

 1. […] Just another WordPress.com weblog « Küng kritizuje přijetí anglikánů Nominovaní do soutěže […]

 2. Jan Hutter píše:

  Dobrý den, dovoluji si nominovat blog s názvem:
  Nealkoholický sklípek na odvrácené straně Měsíce.
  adresa: http://frankie-33.signaly.cz/

 3. aktualityhvezd píše:

  Vámi nominovaný blog zajisté nějakou zvláštní cenu získá. Pravděpodobně nepůjde o cenu za nejlepší katolický blog, ale zajisté ta cena bude stát za to.

 4. cinicius píše:

  Ad Jan Hutter:

  Vzhledem k tomu, že na daném blogu je sveřepě zpochybňováno katolické učení o antikoncepci, mám jisté pochybnosti o tom, zda nominace splňuje podmínku 2c.

  Jsem ale ochoten onen blog zařadit do nominací a tuto otázku přezkoumat až po jejich uzavření a konzultacích s patřičnými odborníky.

 5. cinicius píše:

  Každopádně ale nominace se mají posílat na mail duseahvezdy(zavinac)centrum.cz a ne psát sem.

 6. cinicius píše:

  Rozhodnutí: Blog „Nealkoholický sklípek na odvrácené straně Měsíce není způsobilý“ zúčastnit se soutěže, neboť nesplňuje vstupní podmínky (2c).

 7. Dan píše:

  Bohužel to co kritizujete na signálech sami děláte…cenzura.
  Bod 2C ? To může být cokoliv.. Alespoň jste to odůvodnění o vyřazení mohli popsat podrobněji.(V čem se neshoduje, přesné pasáže atd.)

 8. cinicius píše:

  @Dan:

  Signály se tváří jako ekumenický web pro křesťany – přitom cíleně cenzurují a vyhazují konzervativní katolický proud a nechávají jedince propagující názory neslučitelné s křesťanstvím vůbec (např. propotratové psotoje).

  Tento časopis nepředstírá, že by byl ekumenickým časopisem. Frankieho blog se v několika příspěvcích staví proti závazné katolické nauce o antikoncepci a PPR a tím zcela jasně bod 2c porušuje. Problematických pasáží by se jistě našlo daleko více, ale tohle je poměrně zásadní.

  Kdyby to nebylo hlavním tématem příspěvků, dalo by se to přehlédnout. Ale ono to hlavním tématem je. Nazývat cenzurou respektování předem vytyčených mantinelů soutěže je dosti zvláštní výklad tohoto slova. Protože v tom případě by téměř každá tematická soutěž byla cenzorská.

 9. jjstodola píše:

  Dan. Milý Dane, nikdy jsem na Signálech nekritizoval cenzuru. Na Signálech jsem vždy kritizoval neschopnost provádět cenzuru podle spravedlivých pravidel, tzn. pro cenzuru na Signálech a) chybí správná pravidla, b) ani ta pravidla, která existují, nejsou dodržována. Cenzuru v žádném případě neodmítám, odmítám nespravedlnost a svévoli.

 10. Dan píše:

  to cinicius: Frankie polemizuje s názorem a argumenty zastánce PPR. Co je na tom protikatolického? To se o tom nesmí diskutovat? Stanovisko církve se může v budoucnu změnit.(Jako u řady jiných otázek.) Navíc autor je neprosazuje ani podle nich nejedná.

  „Problematických pasáží by se jistě našlo daleko více, ale tohle je poměrně zásadní.“ Tato větu zavání zaujetím vůči autorovi, pokud máte argumenty tak je napište.

  PS:Cenzuru chápu, ale soutěž jste v tom případě mohli pojmenovat: Soutěž o nejlepší blog konzervativního katolicismu

 11. cinicius píše:

  @ Dan: Frankie se staví proti oficiálnímu a závaznému stanovisku Magisteria. Tvrzení, že své stanovisko neprosazuje, mi rozhodně nepřipadá přiměřené, tvrzení, že podle něj nejedná, minimálně nepodložené.

  Pro potřeby této soutěže se nerozlišuje na blogy konzervativní a liberální, ale na blogy, které se na svět dívají katolickýma očima a které tak nečiní.

  Další problematické pasáže jsou lži a špinění lidí, kteří se nemohou v prostoru Signálů bránit, jakož napadání platného katolického pojetí ekumenismu jako přežitého a středověkého.

 12. Dan píše:

  Takže tím, že někdo o své víře a katolické doktríně polemizuje a přemýšlí, tak to znamená, že se nedívá se na svět katolickýma očima?

  Stejně nepodložené jsou tvrzení o opaku.

  „Další problematické pasáže jsou lži a špinění lidí,..“ prosím konkrétní případy, jinak je to mlácení prázdné slámy.

 13. cinicius píše:

  Jedna věc je přemýšlet, druhá aktivně se stavět proti Magisteriu.

  K prosbě o konkrétní případy: Nehodlám dále ztrácet čas tím, že budu konkrétně dohledávat dané pasáže – jsou obsaženy v celé řadě jeho příspěvků a jistě pro Vás nebude problém si je najít – budete-li chtít. Víceméně to není podstatné, zásadní a nepřehlédnutelnou věc jsem už jasně definoval a vedle ní jde o drobnosti bez reálného významu. A já mám na starost spoustu užitečnějších věcí.

 14. jjstodola píše:

  Frankie se na svět katolickýma očima nedívá, katolík je ten, kdo má katolickou víru, Frankie nejen že má značné mezery ve znalosti základů katolické víry, ale proti celé řadě článků katolické víry se staví (existence andělů, závaznost Desatera, nedovolenost předmanželského sexu a antikoncepce, právo na potrat jako nutnost demokratického státu, naprosto zcestný výklad dědičného hříchu, interpretace II. vat. koncilu jako zlomového bodu v historii Církve, pojetí křesťanství v duchu sekulárního humanismu, tvrzení, že katolík nepotřebuje znalost katechismu, otevřené odmítnutí potřeby Magisteria) To vše se nacházelo na jeho přechozím blogu a něco na jeho současném blogu. Navíc pan Frankie se tváří, že představuje nějaký nový lepší proud katolického myšlení.

  Blog pana Němce nemá nejen nic společného z katolicismem, ale ani s šířeji chápaným křesťanstvím. Nemůže být do této soutěže přijat ze stejných důvodů, jako by nebyl přijat blog Jiřího Paroubka, který se konec konců ke křesťanství také hlásí. To však nestačí.

 15. Dan píše:

  cinicus, jjstodola: Místo vašich několika úplně bezobsažných odstavců, stačilo uvést ty příklady(jenže to by museli existovat).

  PS: Jiří Paroubek není katolík…;)
  PS2: Co přesně podle vás znamená aktivně se stavět proti magisteriu? (Dovolím si připomenout, že inkvizicí byly svého času za něco podobného odsouzeny i spisy sv. Tomáše Akvinského.)

 16. cinicius píše:

  @Dan: Při vší úctě, bezobsažné jsou hlavně Vaše poříspěvky a na bezobsažné námitky se těžko odpovídá obsažně. Základní důvod byl řečen již na počátku diskuse a pořád zůstává stejný.

  Ad PS2: Jistě se shodneme na tom, že dotyčný není sv. Tomáš Akvinský a ani u něj nic podobného nehrozí…

 17. Jashar píše:

  Ad Dan.

  Jeden z důkazů nepřijatelnosti pana Frankie-33 a jeho blogu do soutěže:

  Citace z http://frankie-33.signaly.cz/0910/04-na-vinku-s by Frankie-33:

  „(…) A to proto, že je zcela přehlížena elementární věc a tou je, že uspokojení ženy mimo pohlavní styk neodporuje desateru a neodporuje hlavnímu Ježíšově přikázání „Miluj Boha nadevše a bližního svého jako sám sebe“. V Bibli o tom rovněž není jediná přímá zmínka…
  Proto pokládám od církve za smutné a velice neštastné, že si usurpuje právo o těchto věcech rozhodovat…. vnímám to podobně jako když se před pár set lety snažila dělala patent na pravdu ohledně toho, že se Slunce točí kolem Země na základě nějakého náznaku v Bibli…“

  Podrobněji:

  „uspokojení ženy mimo pohlavní styk neodporuje desateru“

  – Desatero je explicitním vyjádřením přirozeného zákona. Uspokojení ženy mimo pohlavní styk není přirozené. Ergo odporuje.

  „neodporuje hlavnímu Ježíšově přikázání „Miluj Boha nadevše a bližního svého jako sám sebe.“

  – Láska k Bohu a bližnímu se projevuje mj. dodržováním přirozeného zákona. Uspokojení ženy mimo pohlavní styk není přirozené. Ergo odporuje.

  „V Bibli o tom rovněž není jediná přímá zmínka…“

  – Ale to nevypovídá nic o tom, jestli je či není uspokojení ženy mimo pohlavní styk přirozené/morální, protože v katolickém pojetí není Písmo jediným zdrojem zjevení. Ještě jsou tu vyjádření Magisteria.

  „Proto pokládám od církve za smutné a velice neštastné, že si usurpuje právo o těchto věcech rozhodovat“

  – To by katolík za smutné a velice nešťastné pokládat neměl, protože má věřit, že Církvi je Bohem svěřeno o těchto věcech rozhodovat, resp. je zjevovat.

  „vnímám to podobně jako když se před pár set lety snažila dělala patent na pravdu ohledně toho, že se Slunce točí kolem Země na základě nějakého náznaku v Bibli…“

  – V této záležitosti si Církev nedělala patent na pravdu ve smyslu definitivně věroučném, takže nezavazovala k věření tak jako nauka o antikoncepci, která je závazná s definitivní platností.

 18. Jashar píše:

  Ad Dan.

  Tady jsou některé příklady, které mohou sloužit jako důvody, proč není možné zařadit blog pana Frankie-33 do soutěže o blog s katolickou tematikou.

  Citace komentáře z http://frankie-33.signaly.cz/0910/04-na-vinku-s by Frankie-33 11. 10. 2009 11:15:

  „(…) A to proto, že je zcela přehlížena elementární věc a tou je, že uspokojení ženy mimo pohlavní styk neodporuje desateru a neodporuje hlavnímu Ježíšově přikázání „Miluj Boha nadevše a bližního svého jako sám sebe“. V Bibli o tom rovněž není jediná přímá zmínka…
  Proto pokládám od církve za smutné a velice neštastné, že si usurpuje právo o těchto věcech rozhodovat…. vnímám to podobně jako když se před pár set lety snažila dělala patent na pravdu ohledně toho, že se Slunce točí kolem Země na základě nějakého náznaku v Bibli…“

  Podrobněji:

  „uspokojení ženy mimo pohlavní styk neodporuje desateru“

  – Desatero je explicitním vyjádřením přirozeného zákona. Uspokojení ženy mimo pohlavní styk není přirozené. Ergo odporuje.

  „neodporuje hlavnímu Ježíšově přikázání „Miluj Boha nadevše a bližního svého jako sám sebe“

  – Láska k Bohu a k bližnímu je vyjádřena dodržováním přirozeného zákona. Uspokojení ženy mimo pohlavní styk není přirozené. Ergo odporuje.

  „V Bibli o tom rovněž není jediná přímá zmínka…“

  – To nic nevypovídá o tom, jestli je či není uspokojení ženy mimo pohlavní styk přirozené. V katolickém pojetí je kromě Písma zdrojem zjevení také Magisterium, které se zrovna k této problematice vyjadřuje. Viz např. encykliky Casti Connubii a Humanae Vitae.

  „Proto pokládám od církve za smutné a velice neštastné, že si usurpuje právo o těchto věcech rozhodovat“

  – To by katolík za smutné a nešťastné pokládat neměl, protože Církev je k rozhodování o těchto věcech pověřena Bohem.

  „vnímám to podobně jako když se před pár set lety snažila dělala patent na pravdu ohledně toho, že se Slunce točí kolem Země na základě nějakého náznaku v Bibli…“

  – V této věci Církev nedělala patent na pravdu ve smyslu definitivně věroučném. Narozdíl od sexuální etiky, kde definitivně k věření zavazuje.

 19. jjstodola píše:

  „stačilo uvést ty příklady(jenže to by museli existovat).“

  Tak to je fór měsíce. Ale když chcete ty příklady, tak jen pár příspěvků z jeho současného blogu, o minulém, který byl přesunut na bloguje.cz ani nemluvím:

  http://frankie-33.signaly.cz/0911/17-signaly-na-rozcesti
  (tvrzení diskontinuity katolické tradice)

  http://frankie-33.signaly.cz/0910/04-na-vinku-s
  („polemika“ s neměnným učením Církve)

  http://frankie-33.signaly.cz/0910/07-richard-rohr-prazska
  (zveřejnění článku, kde je popíráno Kristovo božství)

  http://frankie-33.signaly.cz/0910/08-evoluce-aneb-nez
  (zveřejnění článku, ve kterém se nachází odporování katolické víře a vysmívání se jí: „Já se považuji za věřícího člověka (formálně jsem katolík) a trochu (dost) mi vadí, že náboženství je lidmi běžně vnímáno jako pošetilá víra v zázraky, nadpřirozené bytosti a podobné hlouposti, která je v zásadním rozporu s vědou. „)

  http://frankie-33.signaly.cz/0910/09-polemika-s-tobem
  („polemika“ s neměnným učením Církve)

  Pokud jde o diskuze, dalo by se pokračovat do nekonečna.

 20. Goretti píše:

  Dan: křesťan NEROVNÁ SE katolík.

 21. JK píše:

  Škoda, že zde mohou být pouze katolické blogy. Já bych věděl o tolika.
  Nicméně dva bych pro Vás měl. Můj to není, protože nesplnuje katolismus. Ale
  http://zivot-nazory.blog.cz/
  http://bohu-a.svetu.cz/
  I když přemýšlím, že ani tyto dva blogy nesplńují co chcete.

 22. Marpefi píše:

  Zdravím, vidím, že můj blog „http://www.zivot-nazory.blog.cz“ byl navrhnut (díky JK)…ale takovou pozornost si nezaslouží. Jsem sice katolik, ale lidem neprezentuji toto učení..spíše se snažím lidem ukázat, že Bůh existuje.

  Držím všem nominovaným palce.

  S pozdravem

  Marpefi

 23. cinicius píše:

  Zdravím. K výše uvedeným návrhům:

  Jelikož jsem nemocný, bez bližšího průzkumu se spokojím s tvrzením autora prvního blogu, že nesplňuje mantinely a tudíž jej do soutěže nezařadím.

  Druhý je rozhodně nesplňuje – autor není katolík a jeho blog se rozhodně nepohybuje v mantinelech katolického učení (viz např. http://bohu-a.svetu.cz/430-navsteva-katolickeho-kostela-a-jednota-v-ruznosti.html ). Ani tento blog se tudíž nemůže soutěže zúčastnit.

 24. jjstodola píše:

  Druhý blog je blog evangelíka, nicméně na prvním přestože neprezentuje katolické učení, ale spíše se zabývá obecně existencí Boží, jsem po zběžném shlédnutí nenalezl nic nekatolického. Domnívám se, že by do soutěže být zařazen mohl.

 25. jjstodola píše:

  Beru zpět. Blog tíhne k náboženskému indiferentismu, popřípadě synkretismu. Zařazen být do soutěže nemůže.

 26. Dan píše:

  to JJstodola: To stačilo udělat na začátku a byl by pokoj..(i když s některými body nesouhlasím)

  Navrhuji Poust.cz (http://www.poust.cz).

 27. jjstodola píše:

  Na stránkách knez.cz se nachází článek, který naznačuje, že věrnost církevnímu magisteriu je farizejství a snaží se rozmýchávat nenávist proti těm, kteří chtějí být magisteriu poslušní. Tento blog nemůže být do soutěže přijat.

  • cinicius píše:

   S tímto stanoviskem nesouhlasím a článek přijímám. Nejsem si jist, zda je výklad pana Stodoly jediný, navíc ojedinělé selhání je možné vždy a všude a nemělo by být překážkou, narozdíl od vytrvalé propagace postojů neslučitelných s katolickou vírou, jako v případě odmítnutého blogu “Nealkoholický sklípek na odvrácené straně Měsíce”.

 28. Eva píše:

  Ale ne, pro oči nevidím 😦 Tenhle blog už navržený je, omlouvám se.

 29. cinicius píše:

  @Eva: Nic se nestalo… 🙂 Jsme rádi, že se o soutěž zajímáte…

 30. […] Poslední dva dny k nominaci blogů! Vážení čtenáři, dnes a zítra jsou poslední dny pro nominaci blogů do soutěže O nejlepší blog katolicismu, kterou náš časopis pořádá. Pro jistotu znovu opakuji, že blogy členů redakce jsou ze soutěže vyloučeny. V současné době je stav takový, že jsme přijali nominaci 11 blogů od deseti autorů. […]

 31. neab píše:

  Kněz.cz (Jiří Ptáček) – nemá to být Josef Ptáček?

 32. cinicius píše:

  @Neab: Díky, pravdu díš, opraveno!

 33. Lukáš Krutský píše:

  Většinu blogů neznám a nemám čas číst a tak váhám mezi Apologií a Michalem Semínem.Ale bude to asi Michal.

  • cinicius píše:

   No, čtenářská anketa začne někdy na počátku ledna a potrvá minimálně měsíc… Času na přemýšlení bude dost… 🙂

  • cinicius píše:

   A pokud byste se nerozhodl, můžete podpořit oba: hlasující čtenář bude moci podpořit 1až3 blogy, které každý dostanou jeden bod.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: