Na Slovensku exkomunikováni čtyři duchovní

Čtyři slovenští katoličtí duchovní z bratislavské a trnavské arcidiecéze, kteří požadovali posmrtnou exkomunikaci papeže Jana Pavla II., vyhrožovali slovenským biskupům, že ztratí posvátnou moc, pokud se do 25. prosince nepodepíšou pod nimi sepsané vyznání víry, a nakonec dokonce své biskupy prohlašovali za exkomunikované, byli suspendováni a bylo konstatováno, že upadli do exkomunikace.

Více informací:

Prohlášení Stanislava Zvolenského, arcibiskupa bratislavského a metropolity západoslovenského

Prohlášení Róberta Bezáka, arcibiskupa trnavského

Advertisement

33 Responses to Na Slovensku exkomunikováni čtyři duchovní

 1. Honza Kohoutek píše:

  Pořád nechápu, co udělali tak špatného. Jenom to, že jsou kněží? Podobné názory jako mají oni v tom prohlášení se objevují běžně na Traditiu.

  • jjstodola píše:

   Hereze.
   Pokud se něco takového vyskytuje na Traditio, pak je nejvyšší čas, aby toto fórum zaniklo. Zatím jsem si ale nevšiml, že by tam někdo sestavil vlastní krédo, nutil biskupy je podepsat a tvrdil, že pokud nepodepíšou ztrácejí moc ze svého svěcení.

   Copak to není naprostá šílenost?

   • lowi píše:

    Nevím co se píše na TRADITIU, to fórum jsem sice objevil, ale zatím nečetl, před zánikem jsem ještě stihl přečíst lefébrvistické KatolikRevue, a tam bylo pro mě, konzervativního katolíka, mnoho nepřijatelných názorů. Pak půjdu na konec diskuze a rozepíšu se o těch kněžích a dohnalovcích, poněvadž mě k tomu poutá určitá osobní vazba.

  • jjstodola píše:

   Kupříkladu. Copak je možné požadovat zřeknutí se nějaké metody bádání jako nějakého bludu? Sama metoda, jakkoliv může pocházet z bludu, nebo k bludu vést, není žádným věroučným bludem. Ale zříci se člověk může jen bludu samotného (třeba popírání inspirovanosti Písma)

   Copak může někdo, který trochu při smyslech podepsat: zříkám se ducha homeopatie a historicko-kritické metody? A když to neudělá, tak není biskup?

   To je podobné jako kdybych přišel já za svým šéfem a řekl mu: zřekni se ducha pacifismu, jinak jsi došéfoval.

   • cinicius píše:

    Souhlasím.

   • jjstodola píše:

    Zde jejich krédo (musím se přiznat, že bych jej v této formulaci nepodepsal ani náhodou)

    Formulár vyznania viery:

    Vážený otec biskup, týmto Vás vyzývame, aby ste do 25.12.2009 (sviatok Kristovho narodenia) verejne pred ľuďmi vyznali katolícku vieru. Žiadame, aby ste o tomto vyznaní viery písomne informovali Sv. Otca, ale i nás, aby sme Vaše rozhodnutie mohli oznámiť cirkvi na Slovensku i mimo SR.
    Prosíme, odpovedzte verejne pred Božím ľudom na tieto otázky:
    1) Veríš, že za nás, a teda aj za teba a za tvoje hriechy, Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži a na tretí deň vstal z mŕtvych, a to reálne a historicky?
    Odpoveď:
    2) Veríš, že v nikom inom niet spásy, len v Ježišovi Kristovi?
    Odpoveď:
    3) Považuješ homosexuálnu aktivitu za ohavnosť a smrteľný hriech?
    Odpoveď:
    4) Odriekaš sa historicko-kritickej teológie (HKT) a ducha, ktorý je za ňou?
    Odpoveď:
    5) Odriekaš sa ducha synkretizmu s pohanstvom, ducha relativizmu a falošnej interpretácie Nostra aetate i tzv. ducha Assisi?
    Odpoveď:
    6) Odriekaš sa satana a démonov, predovšetkým tých, ktorí dnes pôsobia skrze rôzne skryté formy mágie a veštenia (homeopatia, akupunktúra, hypnóza, veštenie kyvadlom, prútikom) a tiež skrze ducha New Age?
    Odpoveď:
    7) Odriekaš sa ducha, ktorý pôsobí skrze slobodomurárov, skrze Rotary alebo Lions klub?
    Odpoveď:

   • jjstodola píše:

    Už proto, že takto křesťanské krédo opravdu nevypadá.

   • Jashar píše:

    To není krédo, to je aktualizovaný křestní slib.

 2. cinicius píše:

  To prohlášení není všechno. Pomineme-li, že posmrtná exkomuniakce je poněkud podivná věc, tak rozhodně kněz tu není od toho, avy vyhlašoval exkomunikaci a suspendaci biskupů. Atd…

  Já připouštím, že na této smutné události mají vinu nejen tito kněží, ale i mnozí biskupové tím, že jsou velmi špatnými biskupy. Dnes je jich bohužel dost a dost, leckde víc, než těch dobrých. Věřím, že jim bude po zásluze odměněno.

  Nicméně v tomto případě byla překročena míra příliš mnoho.

  Nicméně

 3. jayef píše:

  Jestli jsem to správně pochopil, oni jsou z nově založeného řeholního společenství, které se podřizuje přímo papeži. Je otázkou, jestli je toto řeholní společenství z hlediska církevního práva uznané – to nevím.
  Prohlásit celou řadu hierarchů za exkomunikované je síla. Ale samotný formulář podle mě vadil spíš arogantní formou. S biskupyby se mělo mluvit zdvořileji. Je ale pravda, že zmiňované hereze jsou v církvi živé.
  Zajímalo by mě vyjádření církevního právníka.

 4. Zdeněk píše:

  Je zde vidět jasná inspirace o. A. Dohnalem OSBM & comp. Je to smutné, ale pánům biskupům nic jiného nezbývalo. Tedy pokud nechtějí jedno: aby věc došla tak daleko jako s českoukrajinskými basiliány. Takto je od počátku jasno( jak může být založena řehole bez cíkrevního schválení , natož podřízena bezprostředně papežskému právu bez předběžného souhlasu samotného papeže ? Byl to jasný akt svévole!) .

  • jjstodola píše:

   Všímám si, že jsem asi jeden z mála konzervativních katolíků, který pro ně nemá špetku pochopení a plně schvaluje biskupův čin. Asi pro to, že to, co provedli tito mladí „dohnalovci“ zcela diskredituje snahy o očištění Církve od modernismu a ukazuje odpůrce modernismu jako kašpary a navíc také HERETIKY.

   • cinicius píše:

    To jsou dvě otázky: exkomunikace a vina za celou situaci. Exkomunikaci plně schvaluji, ale na druhé straně mám určité pochopení pro lidi dohnané k chybám chybami vedení církve…

    Pochopepní v tom smyslu, že jsem ochoten připustit, že jednali v dobré víře a že někteří špatní biskupové mohou mít v této záležitosti minimálně stejnou vinu, jako oni sami.

   • jjstodola píše:

    To samozřejmě ano.

 5. pavel-v píše:

  Jsou to šílenci, čistý fanatismus.

 6. jayef píše:

  Whow, tak už konečně znám ten pramen, z kterého to pochází. Loni nám do ADCŽM Nazaret přišel jakýsi velmi podivný xerox dopisu nějakých biskupů z Ukrajiny, vyhlašující anathemu na otce kardinála, a ještě jeden, ve kterém děkovali Václavu Klausovi, že pochopil pravou humanitu Ježíše Krista, a ať si prý hlavně dá pozor na Vlka a Halíka. A teď vidím, že to jsou oni! Na svém webu mají stovky dokumentů a v mnoha z nich oznamují exkomunikaci řady lidí! Jsou to blázni.
  Za významné bych považoval jejich tvrzení, že vzhledem k tomu, že církevní hierarchie je promořená kacíři, stává se kanonické právo pouhým cárem papíru bez autority.

 7. P. Jan Špaček píše:

  Původně jsem na toto nechtěl ani reagovat, protože vyjadřovat se k takové zlobě, jedovatosti a neuvěřitelné hlouposti považuji za ztrátu času. Jenže… ti ubožáci se navážejí i do Svatého otce Jana Pavla II. a chtěli by ho též prohlásit za apostatu, čili odpadlíka!!! A to už je poněkud „silné kafe“. Svatý otec Jan Pavel II. je SVATÝ v tom nejčistším slova smyslu. Jeho kanonizace bude už jen čistě formálním aktem. Modlil jsem se právě k Janu Pavlu II., aby se za tyto nešťastníky přimluvil u Pána, aby jim seslal moudrost a rozvahu Ducha svatého.
  A malá poznámka na závěr: Oni se ohánějí věrností a poslušností k papeži Benediktu XVI. Jsem však zvědavý, co budou dělat, až jim tuto nehoráznou snůšku zloby, lží a hlouposti – slušně řečeno – Benedikt XVI. „omlátí o hlavu“. Podle toho, jak se projevili a projevují, zřejmě prohlásí za odpadlíka i současného papeže…

  • solipso píše:

   Jan Pavel II. je především oblíbený. Jestli je svatý ví Bůh (A asi i svatí. A vlastně i ďábel.) Pokud je kanonizace někoho „už jen čistě formálním aktem“, pak nutně vývstává otázka, zda takováto kanonizace také není „jen čistě formálním aktem“ také sama o sobě 😉
   Ti chlapci to mysleli dobře a biskup měl ukázat trochu velkorysosti a ten papír jim podepsat. Nejlépe takovým tím inkoustem, jak za týden zmizí. 😀

  • Jayef píše:

   Od něj neodpadnou. Ale je dost vypovídající, že si založili nový řád, jehož existenci papeži oznámili jako hotovou věc, ve stylu: „Hele, založili jsme si řád, odteďka nepodléháme biskupovi a oznamujeme vám, že nás uznáváte a šéfujete nám. Nazdar.“

 8. Jak si můžete být tolik jistý tím, že papež Jan Pavel II. je svatý?

 9. ivka píše:

  Také si myslím, že JP II nemůže být svatý.
  Veřejně líbal v mešitě Korán a v synagoze rabíny.
  Přece s těmito nemáme společného Boha, ne?

  • lowi píše:

   To , že se JPII líbal v synagóze s rabíny, jeho svatořečení nevylučuje, s tím líbáním koránu je to problematičtější, bylo to určité gesto, ale samo to odpad od víry neznamená, také ty modlitby v Assisi jsou velice problematické, mohlo to dát pohoršení některým lidem, kteří to špatně pochopili, ale odpad od víry to samo o sobě není. Sám také si myslím, že tato gesta nebyla vhodná, ale se svatořečením to nemá nic společného. U svatořečení se jedná o slavnostní prohlášení církve, že ctnost víry byla u dotyčného v heroickém stavu a že dotyčný má účast se svatými v nebi. Vzpomínám si jak nám biskup Očenášek za svého vyhnanství v Trmicích říkal, že svaté máme obdivovat a ne napodobovat. A také, že by se dala napsat velice tlustá kniha, která by obsahovala omyly svatých. JPII, pokud něco nevyhlašoval ex katedra, tak se jako každý člověk určitě dopouštěl některých omylů, jako i jiní svatořečení papežové, blahořečení a svatořečení je velice přísný proces, kde se také musí prokázat nadpřirizené zázraky na přímluvu dotyčného, u mnoha lidí byl tento proces zahájen, ale nemohl být uzavřen. Pokud byl tento proces zahájen, tak to nechme na tomto procesu.

 10. […] Slovensku byli exkomunikováni čtyři duchovní, co trochu (trochu víc) přehnali svoji snahu o očistu […]

 11. Honza Kohoutek píše:

  Zde je rozhovor s exkomunikovanými. Popírají, že by žádali posmrtnou exkomunikaci Jana Pavla II. Chtěli prý jen, aby byl zvážen proces blahořečení.
  http://www.sme.sk/c/5196104/stanislav-ciganek-jan-pavol-ii-nas-urazil-pobozkanim-koranu.html

 12. lowi píše:

  Chtěl bych se vrátit k těm exkomunikovaným kněžím, je evidentní,že mají vazbu na dohnalovce, se kterými jsem byl před 20 lety v úzkém styku. Momentálně dělám téměř 13 let převážně v Holandsku, takže mi toho co se tu děje někdy dost uteče, na jejich stránky jsem natrefil teprve před 4 dny abyl jsem zděšen. S P.Dohnalem nejsem ve styku už téměř 2O let, už tenkrát se začli objevovat nějaké nesrovnalosti, ale vše ještě bylo v mezích, vůbec jsem netušil, že Hombre takhle katastrofálně ujede.

 13. lowi píše:

  Nejprve musím dodat, že jako konzervativní katolík charismaticky zaměřený s mnoha dohnalovskými požadavky částečně souhlasím, musím dodat, že částečně, ty požadavky jsou jsou totiž dohnány až ad abdurdum a potom jenom nahrávají liberálům a vrhají velmi špatné světlo na celou charismatickou obnovu. Zjistil jsem, že dohnalovská hereze přímo napadá katolickou podstatu církve a de fakto ji rozvrací. V naší době ožívají různé už dávno zapomenuté starověké hereze a taty to vypadá, jakoby ožila starobylá hereze donatismu. Za prvé ti kněží neměli žádný nárok klást svým biskupům takovéto ultimátm s tím, že pokud to vyznání nepodepíšou upadnou do hereze na základě listu galaťanům, a tím pádem do exkomunikace latae sententiae. CIC nezná takové formulace, dohnalovci se odvolávají na služku, která se Petra ptala, zda je učedník a on zapřel, s toho vyvozují, že řadový věřící má právo takové vyjádření po svém biskupovi. Tu se jedná o naprosto něco jiného, ta služka nepatřila ke učedníkům, když se Petra ptala, kdyby patřila, tak by se Petra takto nesmyslně neptala, takže toto dohnalovské zdůvodňování těchto kroků je naprosto liché. Dále dotyční tvrdí, že pokud jsou biskupové nebo kněží v této exkomunikaci, vysluhují svátosti neplatně, což je tvrzení heretické, u vysluhování svátostí záleží na intenci udělovatele a ne na jeho pravověrnosti, tím méně pokud je pravověrný a jenom mlčí k omylům jiného. CIC jasně tvrdí k platnosti biskupského svěcení, aby byl někdo platně vysvěcen biskupem, musí mít udělující biskup správnou apoštolskou posloupnost a náležitý úmysl(intenci), nezáleží na tom, zda je udělující biskup schizmatický nebo heretický.

 14. lowi píše:

  Ve vyjádření jednoho biskupa jsem četl, že to takto musel neprodleně řešit, poněvadž dotyční jako kněží, kteří vedou svěřený boží lid jsou povini znát učení katolické církve, s tím mi nezbývá než souhlasit. Předpokládám, že u obyčejného laika by asi dotyčný biskup projevil shovívavost a nesáhl po tak tvrdém trestu, u kněze si myslím, že je na místě, protože co dotyční tvrdí o platnosti svátostí naprosto rozvrací a zpochybňuje katolickou nauku o platnosti svátostí. Nikdo by nikdy nemohl mít jistotu, zda mu byla svátost udělena platně. Musím podotknout, že i když jsem laik, mám řádně dokončené denní teologické studium, takže mám stejné vzdělání jako řadový kněz. Pro mě je naprosto nepředstavitelné co provedli a to jsou čerstvě vystudovaní, ne jako já 15 let po škole, kdy už se toho z hlavy hodně vykouří. Vlastně i tím jsme se dostali na celou podstatu hereze dohnalovců. Oni tvrdí, že ti biskupové, kteří nesložili jimi předepsaný slib, (na to nemají pravomoc a ne jak tvrdí s odkazem na služku, že to má právo vyžadovat každý laik, slib může vyžadovat pouze jurisdikčně hierarchicky vyšší), není pouze heretikem, ale apostatou-odpadlíkem a po odmítnutí složení tohoto slibu vysluhuje svátosti neplatně. To se právě už řešilo ve starověku v severní africe, kdy někteří biskupové zklamali při mučení a hlavně vydali bible ke zničení, po celé severní africe vznikla pralerní hiearchická struktura, která odmítala uznávat řádnou katolickou církev a řádné katolíky nazývala apostaty-odpadlíky a odmítala uznat jejich autoritu a platnost jimi vysluhovaných svátostí. Proti tomuto bludu se tvrdě postavil sv. Augustin. Tvrdil, že tyto drobné nedostatky jsou doplněny celkovou svatostí církve. Biskup by totiž musel vyloženě odpadnout, ztratit víru a se strátou víry samozřejmě i úmysl svátosti udělovat, pak teprve je svátost neplatná. Naopak, kdyby byl biskup ke svěcení násilím donucen, náležitě provedl obřad, a neměl úmysl svátost udělit, tak je neplatná, což ten biskup může vždy dodatečně deklarovat.

 15. lowi píše:

  Na dohnalovských stránkách jsem se dočetl, že se chystají založit paralerní hiearchickou strukturu i u nás a to nejen v řecko-katolické církvi ale i v západní římsko- katolické a že na to už mají vyhlídnuté kandidáty. Když si domyslím, kdo by to mohl být, tak mi běhá mráz po zádech. ĆBK sice vydala velice stručné prohlášení, ale nic tam nebylo vysvětleno. Dovedu si představit zvědavost zváště mladých lidí, kteří nevědí o co jde a mohli by se snadno stát obětí těchto lidí se sektářskými sklony, proto jsem se rozhodl ještě před svým brzkým odjezdem do Holandska něco napsat. Tito lidé totiž svou radikálností dovedou nadchnout zvláště mladé lidi a jak je vidět i z kněžského stavu.

 16. lowi píše:

  Původně jsem toho chtěl napsat mnohem více, ale z časové tísně to zestručním. Původně jsem měl také styky s knězem, který byl žákem A. Dohnala a měl s ním identické názory a já jsem je od něj přejal. Ten se v roce 1988 oženil a upadl do iregularity. V roce 1989 jsem nastoupil do semínáře v Litoměřicích, kde jsem narazil na R. Špiříka a poněvadž jsme si byli názorově blízcí, dost jsme se přátelili. Richard bral všechno velice vážně, čímž na sebe dost upoutával v semináří pozornost. Po rozdělení semináře jsem zůstal v Praze, oni šli do Olomouce. V Praze jsem po roce skončil a pak už jsem studoval mimo seminář. Ze strany dohnalovců jsem byl přemlouván, abych také vstoupil k basiliánům a odešel jsem s nimi studovat do Varšavy, o to jsem nejevil zájem. S M.R. Špiříkem jsem se od té doby viděl pouze jednou a to při příležitosti jeho primice. Pak už jsem ho nikdy neviděl. Asi před 2 lety jsem se jen tak náhodou doslechl, že měli nějaké neshody s exarchou Hučkem byli přesunuti na Ukrajinu. Jinak jsem si myslel, že je vše v pořádku, až jsem před 4 dny narazil na jejich internetové schránky. Mohu říci, že mě to docela vzalo, to je opravdu síla. Jenom jsem chtěl dodat něco o Dohnalových stycích s kontroversním , dnes už suspendovaným knězem P. Mikulicou a jeho společenstvím Filadelfie, které mělo silně sektářské rysy. Jde o to, že časopis Metanoia původně vydával P. Dohnal ve Dvorcích u Moravského Berouna, když měl potíže s vydáváním, tak to se vším všudy předal P. Mikulicovi do Kolína. Jak se o tom předávání domlouvali u toho jsem byl očitým svědkem. Rok na to jsem sháněl duchovní vedení a P. Mikulica mi byl doporučen. Asi šestkrát jsem tedy jel do Kolína kvůli duchovnímu pohovoru, zbytečně poněvadž si na mě nenašel čas a tak jsem se vždy před půlnocí vracel do Prahy. Když jsem tam byl naposled, tak mi řekl, že mě povede, ale jenom pod podmínkou, že k němu vstoupím do Filadelfie. Mezitím jsem se tam při svých návštěvách porozhlédl a když jsem viděl, jak je Filadelfia vedena, tak jsem odmítl. To byl také s nimi můj poslední kontakt . Když jsem se pak dozvěděl, co se dělo ve Filadelfii ve Vršovicích, tak jsem byl rád, že jsem tak udělal. Chci jenom dodat, že mi tenkrát P. Mikulica připadal mnohem fanatičtější než Dohnal. Nevím jaké byli mezi nimi vztahy tenkrát a už vůbec ne teď, jenom mám trochu obavy, aby se, když teď Dohnal chce zakládat paralerní hierarchickou strukturu zase spolu nějak nespojili, pokud se už tak nestalo, poněvadž jak je vidět, jedná se o fanatiky nejhrubšího ražení a když si vezmu, že se tu jedná o ujetou formu charismatické obnovy, což může být zvláště přitažlivé pro mladé lidi, tak si myslím, že by u nás mohli být mnohem nebezpečnější než nějaké marginální skupinky lefébrvistů nebo sedesvakantistů. Tyto příspěvky se mi nepsaly lehce a vím až si je přečtou na Ukrajině, tak tuším, že mé dřívější přátelství s R. Špiříkem asi končí.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: