Tridentská mše v Prachaticích zrušena

Otec Juchelka oznamuje, že, jak se při dnešním rozhovoru s biskupem Paďourem dověděl, tridentská mše v Prachaticích  se z organizačních důvodů nemůže konat:

„Program diecézní poutě ke cti sv. Jana Nep. Neumanna bude ukončen svátostným požehnáním o. biskupa a nebude již možný další program v kostele – byla odvolána tradiční mše sv. v Prachaticích, která byla naplánována na 19. června v 15.30.“

P. František L. Juchelka

AKTUALIZACE

Jiří Churáček, rektor Literátského bratrstva, navrhl, že se literáti vzdají svého vystoupení, které se plánuje na 9:00-10:00 a tímto konání mše umožní. Stanovisko otce Juchelky ani diecéze dosud není známo, až je budeme znát, budeme vás informovat.

AKTUALIZACE 2

Definitivní rozhodnutí: tridentská mše svatá nebude.

Advertisement

97 Responses to Tridentská mše v Prachaticích zrušena

 1. […] 19.6. sobota – poutní oslavy JNN Program ve farním kostele sv. Jakuba: 7:30 ranní chvály s četbou – farnost 8:15 růženec za povolání – DCM + bohoslovci 9:00 program Literátského bratrstva z Netolic – zpívaná modlitba 10:00 poutní mše svatá s panem biskupem Jiřím 12:00 koncert mládežnické skupiny Druhý dech z Prachatic 13:00 pásmo svědectví účastníků pouti do Filadelfie – moderátor P. Roman Dvořák 14:00 poutní kázání – katecheze na téma „Život z eucharistie“ – P. Stanislav Přibyl, CSsR 15:00 svátostné požehnání pana biskupa 15:30 tridentská mše – celebruje otec Juchelka / (zrušeno) […]

 2. Mladý Skřivan píše:

  Trochu mi přijde zarážející, že například koncert mládežnické skupiny má přednost před liturgii…

 3. lukáš krutský píše:

  Tak to je teda drsný.Co můžu udělat?Kam se obrátit?

  • Lukáš Biskupický píše:

   Pane Krutský, nezbývá než se modlit. Jinak není kam nebo na koho se obrátit. Chce to trpělivost a trpělivost…

 4. Lukáš Biskupický píše:

  Pravda je nejspíš taková, že ani jeden ze současných biskupů není nakloněn tradiční liturgii. Taková je realita. V posledních Perspektivách zavedl Příhoda hovor na toto téma s arcibiskupem Dukou, a tak jsme se mohli dozvědět, že pro něj je to „překonaná záležitost“ a že je to jen úlitba pro pár bláznů, kteří chtějí dobu barokní (obávám se, že v tomto budou naši biskupové zajedno):

  Duka: …Nemám nic proti ní (latinské liturgii) ani proti chorálnímu zpěvu, ale musíme si uvědomit, že liturgie není výstavou barokního umění. Přece neuspořádáme svůj život v duchu baroka. Myslím, že je opravdu zapotřebí sledovat dějiny liturgie i samotného tridentského koncilu. Chápu postoj papeže, který chce i dát určitým lidem možnost, aby i oni měli i pocit, že církev je pro ně dostatečně široká. Budu-li se na tuto otázku dívat čistě i liturgicky, musím říct, že liturgie není ritus, liturgie je život. Tzv. tridentská liturgie by byla živou liturgií pouze v případě, jestliže bychom žili tridentskou dobou do všech důsledků, s její spiritualitou i s politickým uspořádáním….(Katol. týdeník č. 25, 2010, příloha Perspektivy).

  • Hamish píše:

   To dela ten licenciat. Pan biskup ani nevi, co rika. Proc se ohani barokem? Tradicni rimsky ritus je prece starsi.
   Je zajimave, ze on sám nosi stare, vysoke mitry, barokni prsteny, tunicely pod ornatem…klasika.

   • cinicius píše:

    V jistém smyslu je to povrchně řečeno, ale myšlenkový obsah je hluboký. Kdyby tridentská liturgie byla jen liturgickou libůstkou, nebyl by s ní žádný problém a byla k dostání všude, kde by si o ni lidé řekli. Ona je opravdu víc, propojená s životem, postoji a typem víry. Proto se jí bojí aproto ji nenávidí. Vymyká se celkovému pokoncilnímu rozkladu, protestantizaci a zdětštění katolicismu.

    • neab píše:

     Je to tak. Není to jen o Mši. Nemůžem chodit na Mši a jinak se chovat jak puberťáci. To je pravda. Kéž se tak nestane, být katolíkem jen na Mši sv.

   • neab píše:

    Buďte rád Hamishi za jasné slovo. Chraň nás Pán Bůh na Mši sv. být jedním, ve světě druhým.

   • Lukáš Biskupický píše:

    Samozřejmě mluvit v souvislosti s katolickou mší svatou jako o barokní záležitosti je víc než plytké (to by snad ani žurnalista takhle nevyjádřil), vždyť baroko skončilo s nástupem osvícenství cca 1770-80, pak byla tato liturgie celé 19. století a pak ještě ve 20. století do 60. let (nemluvě o tom, že současný papež ji rozhodně neháže přes palubu). Krom toho Hamish správně upozornil, že ta liturgie je ještě starší.

  • Michal Semín píše:

   Chystám se v této věci arcibiskupovi psát. O výsledku budu informovat.

  • Václav píše:

   To o té úlitbě bláznům jste řekl Vy a ne pan arcibiskup, pokud jsem to správně pochopil. Pokud někdo ovládá latinský jazyk natolik aby v něm dokázal prožívat liturgii tak těžko může být blázen. Na to musí být naopak velice vzdělaný učenec jakých je v dnešní době jen hrstka.

   • Hamish píše:

    Proč potřebujete ovláat jazyk latinský, abyste mohl prožívat mši svatou slouženou v latině?
    Proč potřebujete všemu „rozumět“?
    Víte, co je to mysterium, sacrum?

    • Václav píše:

     O tom jsem zatím nepřemýšlel ale Bibli mám také v českém jazyce a ne v hebrejském, aramejském, řeckém nebo latinském. Připadá mi to tak lepší.

     • Hamish píše:

      To je něco jiného.
      Navíc, katolík má mít Písmo s katolickým výkladem. Třeba ten Hejčl+Sýkora, Sušil, atd.
      Máte takové?

     • Václav píše:

      Mám nejnovější katolický překlad, Bibli Jeruzalémskou. A je super. Je vidět že na tom makali ti nejlepší lidé 120 let a u zrodu stál řád svatého Dominika a našeho pana arcibiskupa.
      Největším dojmem v ní působí originální Boží Jména která odpovídají té které situaci.

     • Jashar píše:

      Jeruzálemka není dobrý překlad. Zajděte do knihovny a půjčte si Bibli českou (19.stol.), Starý Zákon od dr. Hejčla, Nový Zákon od dr. Sýkory. Anglicky je dobrý katolický překlad s kvalitním výkladem (Vulgáta, Douay & Rheims, P. Leo Haydock) také zde: http://www.veritasbible.com/commentary/haydock

     • Hamish píše:

      U zrodu stáli modernisté, nikoliv dominikáni.
      Navíc, tato bible je bez katolických komentářů a jako takovou byste ji měl spálit, ne si v ní číst.

    • Latina píše:

     1) V dnešní době, kdy prakticky každý z nás umí číst, se na nesrozumitelnost odvolávat nedá, protože, kdo umí číst, nemá s ní problém. Stačí mít misálek nebo si stáhnout latinsko-česká čtení z netu.
     2) Mysterium, sacrum neznamená to, že nerozumím jazyku. Může to tak pro někoho být a nemusí mu to vadit, rozhodně to však neplatí jako všeobecný požadavek na všechny. Kdo chce daným textům rozumět, může si je přečíst česky.
     3) Latina při liturgii má tolik výhod, že jen taková komplikace, že člověk musí číst, se v nich ztratí jako kapka v moři. Viz článek o latině v liturgii na Kráse liturgie: http://www.krasaliturgie.cz/otazky-a-odpovedi/latina-pri-liturgii-3.html
     4) Když latinskou liturgii měli bez jakýchkoliv problémů dlouhou dobu i v dobách, kdy tolik lidí ani číst neumělo a kromě toho ani necestovali tolik do cizích zemí, proč by to měl být problém dnes?
     5) „Kdo by řekl, že mše svatá toliko v řeči lidu obětována býti musí: z Církve vyobcován buď!“ (kánon tridentského koncilu)

     • JiKu píše:

      Kdo by řekl, že mše svatá toliko v řeči lidu obětována býti musí: z Církve vyobcován buď!

      Tragikomické. Je totiž zajímavé, že se na tento kánon odvolává všeobecný úvod do misálu (NO), cituje jej a potvrzuje. A pak dodává, že již otcové tridenského koncilu zvažovali národní jezyky, ale protože v té době ještě byli lidé, kteří tvrdili, že mše v národním být musí, tak to nezavedli. A že dnes už žádní takoví heretici nejsou, takže bylo možno národní jazyky zavést.

      Dosud nevím, jestli se mám nad tímto zdůvodněním smát, nebo plakat.

     • Lukáš Biskupický píše:

      Ano, Latino, Vaše argumenty jsou naprosto logické a správné. V příkrém rozprou k nim je ovšem výrok arcibiskupa Duky: …“Tzv. tridentská liturgie by byla živou pouze v případě, jestliže bychom žili tridentskou dobou do všech důsledků, s její spiritualitou, s politickým uspořádáním.“…

      LB: Mějme na paměti, že liturgie vyjadřuje víru. Pokud se radikálně (revolučně)změní liturgie, signalizuje to zřejmě i změnu víry!? je naše víra táž, jako víra našich předků (kněží nevyjímaje) např. kolem roku 1900?

     • Hamish píše:

      Lukáši, pan arcibiskup by vám jistě řekl, že není i je. Jak mají modernisté jeho ražení ve zvyku.

      „Svatý Georgu Wilhelme Friedrichu Hegele, oroduj za nás“

     • Hamish píše:

      Kdo by řekl, že mše svatá toliko v řeči lidu obětována býti musí: z Církve vyobcován buď!

      Pro novusorďáky je ovšem omluvou, že oni mši TOLIKO v národním jazyce nežádají. Občas někde se NOM v latině přece slouží, tak co se vztekáte?

     • Lukáš Biskupický píše:

      Hamishovi. Ano, ona se sice nekde v latine slouzi, ale je to NOM.

     • Hamish píše:

      Jak říkáte.
      Bohu žel

  • Jan píše:

   Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
   Drobná oprva vašeho tvrzení – otec Jan v Litoměřicích se staví k tridentu velmi kladně. 🙂 Bohu díky za něj.

 5. xenofon píše:

  Co třeba rozvinout na koncertě mládežníků transparent „Chceme tridentskou liturgii“. Myslím, že by byli potěšeni 😉

  • ottaviani píše:

   pokud to bude jen koncert byl bych pro, ale určitě NE v kostele při mši.sv., poněvadž to bychom se dostali na úroveň modernistů a la „Wir sind die Kirche“

 6. Jan píše:

  Díky všem obětavým lidem (P. Juchelkovi, pp. Churáčkovi a Semínovi a dalším), kteří se nasazují v boji o spásu duší.

 7. Felix píše:

  Článek i všechny diskusní příspěvky jsou výborné (s výjimkou drobných tří výpovědí, které zasluhují upřesnění:
  – nemluvě o tom, že současný papež ji rozhodně neháže přes palubu
  – rozvinout na koncertě mládežníků transparent a
  – se nasazují v boji o spásu duší).
  Velmi bych doporučoval připomenout si při této příležitosti některé ne tak dávné zdejší komentáře na toto téma. Jsem rád že vyjasnění přišlo briskně. Je jasno stejně, jako mají lidovci po volbách.

 8. JiKu píše:

  Nemám rád tridentskou. Myslím, že k tomu mám i dobré objektivní důvody. A nejsou mi sympatičtí tridenťáci, zrovna tak, jak mi nejsou sympatičtí zelení nebo dělnická strana.

  Ale byl bych nesmírně potěšen, kdyby sloužení tridentské mše a působení dělnické strany a zelených nebyla kladena žádná administrativní protiopatření. Dokud kladena jsou, neumožňuje to mému svědomí pustit se s nimi do myšlenkového zápasu 🙂

  Tragédií při sporech o trident je to, že 98% katolíků nedokáže rozeznat latinskou zpívanou slouženou v čele lidu od tridentské.

  • cinicius píše:

   „Tragédií při sporech o trident je to, že 98% katolíků nedokáže rozeznat latinskou zpívanou slouženou v čele lidu od tridentské.“

   Protože 98 % neví, jak tridentská vypadá…

   • Hamish píše:

    Protože biskupové mají zájem na tom, aby nevěděli…

   • JiKu píše:

    Nesouhlasím. Nebo minimálně stejně dobrý důvod je, že 98% katolíků neví, jak vypadá latinská zpívaná NO sloužená v čele lidu. 🙂

    • cinicius píše:

     Ne, těch bude už jen 95 %… 🙂

    • "katolické" zednářství píše:

     Ti věřící, kteří neznají latinský NOM ale jen český, o nic nepřichází a nemusí se z takové neznalosti vůbec stresovat. Mohu to zodpovědně říci, protože jsem byl v minulosti pravidelných návštěvníkem zrovna takových mší u sv. Jakuba v Praze.
     Je to už velmi dávno.
     Škoda je toho, že není široce sloužen trident, vlastně škoda toho, že není sloužen výhradně.

  • "katolické" zednářství píše:

   Pane JiKu jste totálně mimo. Ne že byste musel trident milovat, ale proto, jaká „rovnítka“ kladete. Zřejmě jste svůj post psal v nějakém nekomfortním osobním rozpoložení 🙂
   Trident se stále zelená, je svěží a jeho bohatství je nevyčerpatelné. NOM v jekémkoliv jazyce je pořád NOM a je nesmyslem, že by příčetní věřící, pokud by mohli být přítomni několikrát také na tridentu, si trident pletli s NOMem byť latinským a byť by byl zpívaný.

 9. No comment píše:

  No comment… Čemu se kdo diví? Nechť je tímto nezkažena oslava prachatického rodáka a nechť se jakoukoliv formou (třeba kuloární a neoficiální) o těchto skutečnostech doví pan papežský nuncius, který, jak jsem informován, bude přítomen…

  • Felix píše:

   Taky jsem pro to, aby se to dozvěděl. A bude tak moct podat nahoru zprávu: všechno je tak, jak jsme si to představovali, vše je v pořádku.
   Ale jsou i jiné záležitosti: http://cs.christiantoday.com/article/pruzkum-vetsina-evangelikalu-v-usa-se-nestavi-proti-antikoncepci/16974.htm
   A jak by dopadl takový průzkum u katolík? Dvě zbožné lékárnice, nezávisle na sobě, „musejí“ prodávat celý sortiment, který musejí mít také na skladě. Důstojným osobám to sice asi vadí, ale říkají: Doba je zlá, co bys chtěl dělat? Hlavně nikoho nezneklidňovat.
   Někdy si říkám, že vlastně ani ty potraty tolik nevadí. Jednak to dělají druzí, jednak kdoví jak to s tím člověkem od početí je – musí to být nutně hned od samého početí, kdy je „to“ pár buněk? Co by řekli katolíci v důvěrném průzumu?
   Usuzuji tak z toho, že pokud by se někde legálně zabila třeba po parcích narozených dětí pouhá setina toho počtu, asi už dávno by měl tento režim u katolíků horší pověst než měli nacisti, a trošku horší pověst, než měli „ti komunisti“. Jak říkají důstojné osoby: Doba je zlá, ale co může člověk dělat? Hlavně nezneklidňovat.

   A vy tady cosi o Tridentu.
   To, co se stalo s lidovci je perfektní paradigma. Co bude dál? „Hlavně nikoho nezneklidňovat“. A Evropa tančila valčík.

 10. No comment píše:

  Pan prof.Churáček je formát!! Takhle by mě nenapadlo uvažovat. No, tak ať se tedy nyní diecéze vyjádří…

  • cinicius píše:

   Už bylo rozhodnuto, mše nebude. Alespoň všichni vidí, jak to je a proč není tridentská mše v této diecézi v patřičné míře dostupná. Není to ani protože by ji lidi nechtěli, ani protože nejsou kněží, kteří by ji sloužili. Důvodem je Jiří Paďour.

   • Hamish píše:

    No jistě. Protože by ji lidé mohli začít chtít víc, než jen ta mizerná úlitba se zatnutými zuby dnes. On by se tím musel zabývat, hladina hnijícího rybníčku nicnedělání a povalování se by se zčeřila aktivitou. Aktivitou, která prý dělí farnosti (zajímavé, přesto se nás někteří snaží přesvědčit, že NOM a tradiční jsou vlastně totéž, přesto prý dělí farnosti – ano, dělí, protože vnímavý člověk rozdíl pozná a už nechce jinak).
    Je to pěkný podraz, jak by řekl sir Humphrey.
    Je to pěkné svinstvo, dodávám já po slovansku.
    Třikrát fuj biskupu Paďourovi!

 11. lukáš krutský píše:

  Mám chuť stávkovat,vykašlat se na každonedělní objíždění pohraničních kostelů,kde doprovázím na varhany NOMi.Napsat a vysvětlit těm pár lidem proč končím a aŤ jim sežene varhaníka pan biskup.A já mit meiner Familie si budu jezdit do Lince užívat trident.Pak si uděláme piknik na Sternstainu a bude nám hej.

 12. Pozvánka píše:

  CHK
  Pro výročí JNN jsem si dovolil napsat zhudebnit mešní ordinarium podle vzoru starých polyfoniků a napsat mešní píseň O sv. Janu Prachatickém v lehce hymnickém duchu. Snažil jsem se, aby obé bylo použitelné v ritu řádném i mimořádném. Kdo můžete – přijeďte v sobotu do Prachatic na kůr se přidat. Noty jsou na http://www.literatskebratrstvo.cz
  A není všem dnům konec – v lednu 2011 se slaví 200 let od narození JNN.
  Jiří Churáček

 13. Felix píše:

  Tak koukám, že to otec biskup Paďour schytal. Já si vzpomínám na jeho jmenování 3. 12. 1996 – bylo velmi vítáno, jakožto jmenování konservativního biskupa, jako kontrapunkt ke jmenování otce biskupa Václava Malého téhož dne. Vzpomínám si, že v první polovině roku 1997 poskytl mnoho rozhovorů. Dá se ještě dohledat, kdo to tehdy všechno jásal? Nebo si někdo myslí, že se otec biskup změnil? A byla další jmonování, některé taky s velkým jásotem. Vzpomínáte?
  ***
  Já myslím, že váhu mají jen ti, kteří svůj názor nemusejí měnit podle nějakých každoenností.

 14. ottaviani píše:

  VELÉ ZKLAMÁNÍ….
  Tohle bych od J.M.pana biskupa Padoura nečekal. Vždy jsem si myslel, že patří k těm několika málo pravověrným biskupům u nás.

  Jen jestli nevane vítr odjinud… Slyšel jsem, že prachatický děkan P. Sláčik je dost velký modernista, či dokonce charismatik.

  Pravděpodobně na pout nepojedem, a chtělo nás jet z naší obce asi osm nebo deset lidí. Já tedy určitě nejedu, protože nejsem zvědavý na nějaké mládežnické kdákání a jejich „koncerty“

  • JiKu píše:

   No, abyste se tu nepotento!
   Netolické literátské bratrstvo je i při NOMu zárukou kvality. S takovýmhle „nejsem zvědavý, nepojedu“ moc lidí pro pořádnou liturgii a potažmo pro Krista nezískáte.

   • Hamish píše:

    A s čím lidi pro pořádnou liturgii získáme? S tím, že se sebou necháme vytírat a pokaždé zase přilezem, i když biskup zruší to, co slíbil?

    Vy byste asi nebyl zhnusen, kdyby místo Pražské filharmonie přijela lokální kutálka poloožratých „hudebníků“.

    Já osobně chodím na mši svatou, ne na jakékoliv literátské bratrstvo, které jistě provádí dobře svou práci.

    • cinicius píše:

     No, biskup nic neslíbil, pouze zrušil to, co slíbil prachatický děkan…

     • Hamish píše:

      Jistě, ale tím, že s tím nejprve souhlasil a poté svůj souhlas odvolal, můžeme si o tom myslet všechno možné.

     • cinicius píše:

      @Hamish: Biskup o tom nejspíše nevěděl. Ani nebyl důvod, proč by to měl vědět. Zodpovědnou osobou vyzbrojenou všemi pravomocemi byl místní děkan. Ten byl požádán, že potuníci by chtěli i tridentskou mši a zda ji můžou mít v kostele po skončení hlavního programu pouti. Bylo jim to povoleno. Načež se o tom zřejmě biskup dověděl a obratem to zakázal.

     • "katolické" zednářství píše:

      Vážení poutníci, nic nerušte a na tridetnskou se přesuňte do jiného kostela a je to. Taky vám člověk stále musí radit….. Ale hlavně to neprdelte biskupům, kanovníkům, generálním vikářům generálním sekretářům a podobným škůdcům 🙂
      A jste poučeni pro příště…..
      Když chce pater sloužit trident na žádost poutníků či farníků, ať jej beze všeho slouží a nemusí o tom nikam psát ….. to je přece samo sebou že může ….. 🙂 když chce.

  • Lukáš Biskupický píše:

   K několika málo pravověrným biskupům u nás? Kteří to jsou? Já o žádném nevím. Všichni zavedli ve svých diecézích přijímání na ruku a to je pro mne dostatečný důkaz.

  • P. František píše:

   Co se týče P. Sláčika, ten byl pro, takže nepodezřívat bezdůvodně!! A sám to schytal za to, že mši povolil aniž to konzultoval s biskupem (či gen. vikářem) – dnes jsem s ním mluvil! Ale možná vítr vane ještě odjinud. Na mši dopoledne byl kard. Vlk a možná byla obava, aby nebyl „pohoršen“. (Jeho postoj k tradiční mši a lidem okolo je myslím dostatečně znám.) Ale asi trpěl i při mši, kterou sloužil, neboť LB předvedlo mimo jiné krásné latinské figurální zpěvy, což on nesnáší!

   • cinicius píše:

    Za což patří literátům převelký dík.

   • Hamish píše:

    Čl. 2. Každý katolický kněz latinského ritu, ať diecézní nebo řeholní, může ve mších slavených bez účasti lidu užívat Římský Misál vydaný Papežem Janem XXIII. roku 1962 anebo Římský Misál promulgovaný Papežem Pavlem VI. roku 1970, a to kterýkoli den, kromě Velikonočního tridua. Ke slavení podle jednoho či druhého Misálu kněz nepotřebuje žádné dovolení ani Apoštolského stolce, ani svého Ordináře.

   • Hamish píše:

    Čl. 4. Ke slavení Mše Svaté, o kterém je v čl.2, mohou být při zachování právních norem připuštěni také věřící, kteří by o to dobrovolně požádali.

   • "katolické" zednářství píše:

    Mafiánské metody našeho vysokého kléru, pokud jde o šikanu tradičních katolíků a kněží, kteří jsou tradičním hodnotám nakloněni, jsou mezi publikem dostatečně známy.
    Biskup, který nesnáší latinský zpěv figurální či chorální nemá být vůbec biskupem. To je jako by zahradník nesnášel stromy.

 15. Radek Rejšek (No comment) píše:

  Tady jde skutečně o to, že „trident“, stejně jako jakékoliv další odklony od „modernismu“ nejsou oficiálně žádoucí. Je to tendence, kterou nastolil bývalý primas český a zřejmě dost dlouho potrvá, než se v tomto ohledu něco změní. Nový arcibiskup je příslibem jistých změn k lepšímu, ale zjevně je nelze očekávat překotným tempem ze dne na den (ono by to asi ani nebylo moc dobré). Dobrá – je snad každému jasné, o co tady jde a v této fázi už nikdo nic alibisticky neokecá, (a to ani z biskupství),a to je dokonce až moc dobře! A právě v tomto konkrétním případě by měl být papežský nuncius velmi dobře a podrobně informován. Je možné, že přímo v Prachaticích k tomu nebude příležitost (asi nejednomu z přítomných bude možná dost záležet na tom, aby k této příležitosti nedošlo). Ale všechno má svůj čas a někdo by si měl dát tu práci a o informovanost P.nuncia se jakýmkoliv dostupným způsobem postarat (třeba i písemně, když ústně to nebude možné)… Myslím, že přes veškeré skřípění zubů a oprávněné pocity hořkosti je velmi dobře, že k tomu došlo a to i právě v tomto konkrétním případě této konkrétní diecéze…

  • Lukáš Biskupický píše:

   Podle čeho soudíte, že nový arcibiskup je příslibem změn k lepšímu?

   • Jan píše:

    Pravděpodobně podle toho, že už nemohlo být hůř 😉

   • "katolické" zednářství píše:

    Pana Rejšku, vás si považuji, ale co se týče biskupa Duky, budete velmi brzy vyveden z omylu.
    Jestli už nejste 🙂 Nic si nemalujte, je ještě daleko horší než kardinál Vlk. Ten svou zášť vůči tradičním klidně napsal na svůj web, byl v tom přímý a čitelný. Kdežto s Dukou nikdy nebudete vědět na čem jste. Že Duka není pastýř ale VLK je třeba zažít. Každé ovci to vřele doporučuji. 🙂

    • Radek Rejšek píše:

     No, uvidíme. Fakt je, že já osobně jsem byl spoluúčastníkem dosti nepříjemného střetnutí se současným arcibiskupem ještě v době, kdy byl představeným u dominikánů v Praze (týkalo se to zvonu Jiljí). Tehdy se kolem tohoto zvonu hrála dost podivná hra a výsledkem je diskutabilní způsob „restaurování“, jakým byl tento zvon ošetřen. Nicméně se domnívám, že tam byly ještě další lobbystické tlaky a nevylučuji ani finanční zákulisí (dosnes mi některé věci zůstaly nelogickou záhadou a asi už navždy zůstanou). S odstupem času to beru jako „promlčené“, byť si o tom myslím své. Snažím se tento příběh nebrat jako důvod k negativním emocím vůči novému arcibiskupovi, protože z jiných stran mám zas reference velmi pozitivní. Ale fakt je, že jsem kromě „zvonové“ aféry zatím nic s ním nezažil. Pozitivní reference mám totiž od člověka, který je mi dost blízký a jemuž velmi důvěřuji. Jak říkám – no, uvidíme…

  • nihil obstat píše:

   Nerozumím tomu, Trident se slouží ve Vodňanech, v Třeboni,občas i ve Strakonicích a také na Prachaticku. Myslím, že jiných diesesích je to horší (třeba právě v královehradecké d.)

   Ale každopádně bude dobré na to pana nuncia upozornit, jak píšete.

   • Lukáš Biskupický píše:

    Jste naivní.

   • Královéhradecká píše:

    V diecézi královéhradecké je sice tridentská málo ale je, co vím tak na Hořičkách každý 3. čtvrtek v měsíci a v Hronově zpravidla každé poslední pondělí v měsíci. Kromě toho bude tuto sobotu trident v Chotěborkách, poblíž Jaroměře, který slouží P. Klemt z Hořiček.
    Quido.

 16. lukáš krutský píše:

  V Linci je Kněžské bratrstvo svatého Petra.Mše svatá je tam každou nedéli v 10.30,v minoritském kostele.Ovšem žádný chorál,ale pěkně lidově německy Schubert messe.Ve Vyšebrodském klášteře se snad blýská na lepčí časy,už nyní se slouží čelem k Pánu Bohu,zpívá se De Angelis a před dvěma týdny se vrátila na své místo mřížka.Snad to tímto směrem půjde dál.

 17. No comment píše:

  o několik příspěvků zpět mě zaujal příspěvek, který napsal cinicius. Ano, je fakt, že o tom, v jakém ritu bude sloužena mše svatá, rozhoduje kněz a pro „trident“ žádné zvláštní povolení není potřeba. Takže zase se dělá něco navíc… Jak je to: „Kdo se moc ptá, moc se doví?“ Příště se neptat a dělat. Když bude kravál, tak pak reagovat. (Problémy se mají řešit, když nastanou)… Asi taky šlo o to, že biskup Jiří chtěl mít za každou cenu poslední slovo.

  • Mladý Skřivan píše:

   On se biskupa nikdo neptal a podle mých informací se biskup o tridentině dověděl ve středu a jak jednal vidíte sami…

 18. […] ke cti sv. Jana Nepomuckého Neumanna proběhly nakonec bez tridenstké mše, kterou biskup Paďour zakázal. Jako čestný host se oslav zúčastnil kardinál […]

 19. Radek Rejšek (No comment) píše:

  Takže hlavní důvod zákazu tridentské mše je nakonec možno spatřovat v účasti četného hosta (???). No jo, asi by to už bylo opravdu příliš – figurálka a pak ještě „trident“… I tak asi musel trpět…

 20. Radek Rejšek (No comment) píše:

  Dovolím si ocitovat jeden legendární výrok z doby minulého papežského nuncia. Můžete schválně hádat, kdo tento již slavný dotaz vznesl po slavné mši svaté v sakristii (dotaz byl směřován k nunciovi, který celebroval): „Prosím vás, vy jste při tom koncertě ještě celebroval?“ No, máte pravdu, že je to už asi opravdu překombinovaná teorie, leč spatřuji v ní více pravděpodobnosti než v tom, že by biskup J.P. chtěl riskovat trapné diskuse. Problémům se přeci má předcházet, že? Když si nejsem jistý výsledkem, je jednodušší věc preventivně zakázat (nepovolit).

  • Hamish píše:

   Já bych tu vaši teorii tak lehce přes palubu neházel. Bude to zřejmě tak.
   Nenávist kardinála Vlka ke všemu, co jen trochu vane Tradicí, je všeobecně známa.

 21. karmelita píše:

  Zajímalo by mě opravdu proč?? Myslím ten odpor k Tradici, kterého si skutečně nelze nevšimnout…Když vidíme, do jakého stavu se církev za posledních 40 let „modernizování“ v mnoha směrech dostala, může si ještě soudný člověk namlouvat, že to vše bylo (je) ku prospěchu věci? Nebo je to tím ,jak těžké je si říci: „Bohužel, zmýlil jsem se, prosazoval jsem (škodlivou) hloupost?“

  • Nea píše:

   Mnoho mladých křesťanů má takovou formaci, že se jim potvrzuje teorie o relativitě závažnosti hříchů a přilnutí ke světskému životnímu stylu. Skutky, které jsou podle učení Církve jednoznačně negativní a těžce hříšné, označuje moderní pastorace za podmíněné dobou a vzhledem k situaci ve světě jako neškodné nebo málo závažné.
   Moderní katechismus narozdíl od těch starších nepoužívá jasnou jednoznačnou terminologii, která zlé skutky zakazuje a odsuzuje, upozorňuje na pekelné tresty a vybízí k pokání.
   To vše ovlivňuje bezstarostné proplouvání moderních katolíků tímto světem. Plus ekumenické teorie, které ani nevedou lidi ke Kristu, ale v podstatě kamkoli, kde se spatřuje !podle lidských omylných měřítek! nějaká dobrá vůle (humanismus, vlídné a srdečné chování, euforické dobráctví, exaltace, mluvení o pokoji a harmonii a vágních vyšších hodnotách).
   Tradiční zbožnost a liturgie není s výše uvedenými jevy kompatibilní vzhledem ke své podstatě. Proto se jí někteří vyhýbají a potlačují ji. Vyplula by na povrch skandální odhalení.

  • Quido píše:

   U tzv. soudných katolíků avšak bez vlastního rozumu 🙂 nastupuje mučivá krize svědomí, která jim velí nechat se pást svými „pastýři“, i když je vedou zjevně na úhor a do záhuby.
   No samozřejmě za tento neutěšený stav mohou především špatní pastýři, ale i jejich ovečky, které je následují, stále pastýře omlouvají a zavírají oči před realitou, než aby si připustily, že něco není v pořádku.
   No a pak na té poušti bez pomoci jsou ponechány ovce samy sobě k úhynu a posléze pošlé sežrány modernistickými hyenami 🙂
   To je takový zlepšovák – z vlků se stali mrchožrouti, může za to dnešní lenivá doba nač ovce lovit, když se prostě zavedou na poušť, nechají pojít a pak se prostě všichni mrchožrouti bez jakékoli námahy mají dobře.

  • Jeden nejmenovaný český biskup začal kázání na slavnost Nanebvzetí Panny Marie: ..“My všechno přeháníme, i tu mariánskou úctu“…

 22. Radek Rejšek píše:

  Velmi čerstvá hláška jednoho nejmenovaného kněze: Tak co, půjdeme s papežem nebo s biskupem? (Onen kněz patří mezi „tradicionalisty“ a ze současné situace je taky dost nešťastný…).

 23. No comment píše:

  Není co řešit!

 24. Téma k diskusi píše:

  CHK,
  pro oslavy v Prachaticích jsem zhudebnil mešní ordinarium podle pravidel starých polyfoniků římské školy. Mši jsem nazval Cantate Domino canticum (re) novum, protože mi to připadá „in“. Aby nedošlo k nějakým problémům, nezpívali jsme v Prachaticích Credo – má totiž celých 8 minut. Zbylé části figurální mše (bez Creda) trvaly přesně 13 minut a 10 vteřin. Po mši sv. mi byla biskupem Jiřím Paďourem přímo a laskavě, kardinálem Vlkem ostřeji a zprostředkovaně vytknuta přílišná délka tohoto „zbytku“. I když si myslím, že při tak významné a unikátní příležitosti (jako byla v sobotu v Prachaticích) 13 minut zpěvu ordinaria v rámci bohoslužby, ve které jen pro úvodní přivítání hostů (i světských)je vyhrazena skoro půlhodina, nikoho nezaskočí, přesto se – podle obou pánů biskupů – mýlím. Rád bych inicioval nějakou diskusi na toto téma.
  S literátským pozdravem
  Jiří Churáček
  http://www.literatskebratrstvo-cz

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: