Sexuální výchova: reakce VORPu na stanovisko MŠMT ČR

Zveřejňujeme reakci Výboru na obranu rodičovských práv na stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ohledně aktivit VORPu ve věci sexuální výchovy na školách:

14. července tr. se na webu ministerstva školství objevilo Stanovisko MŠMT k aktivitám Výboru na ochranu rodičovských práv a Hnutí pro život. Tento text převzalo na své stránky několik škol. Protože autor zřejmě nepochopil, o co rodičům ve VORP jde, odpovídáme tímto vysvětlením:

Vážení autoři, vaše stanovisko podsouvá členům VORP neinformovanost o výuce na základních školách. Jak je však zřejmé z našeho Prohlášení – otevřeného dopisu, VORP protestuje konkrétně proti dokumentům zveřejněným na webu ministerstva 19. dubna 2010 pod názvem „Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách“. Naší kritice byla vystavena zejména metodická příručka Sexuální výchova – vybraná témata. Protest VORP směřuje také obecněji proti vyučování témat, na která mohou být ve společnosti různé názory.

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání jsou sexuální témata sice zmíněna, ale jen velice všeobecně bez konkrétních doporučení a řešení. Záleželo na vůli jednotlivých pedagogů, v jakém smyslu se jim budou věnovat, mohli (a měli) se na tom domluvit s rodiči. Výše zmíněná metodická příručka naopak prakticky doporučuje informace a aktivity, se kterými z morálních důvodů zásadně nesouhlasíme. V tom jsou ty „nové obsahy sexuální výchovy“, které ve svém stanovisku popíráte.

Nevíme, kam až sahá pravomoc České školní inspekce a co přesně sleduje, ale určitě nebude učitele nutit, aby učili děti používat kondom, všechny druhy antikoncepce a seznamovali je názorně s pohlavními úchylkami a perverzními sexuálními praktikami. V opačném případě by inspekce vážně porušila práva rodičů, kteří s takovou výchovou nesouhlasí.

Rodiče sdružení ve VORP nechtějí v žádném případě zatajovat dětem informace o sexualitě, proto se nás také netýká hrozba Listinou základních práv a svobod pro upírání práva na informace. Poučení o sexuálním chování nejsou totiž neutrálními informacemi, ale vždy patří do morálního rámce, který se může u rodičů i tvůrců příručky zásadně lišit. Jsou to rodiče, kteří nesou za chování svých dětí zodpovědnost a mají také právo vychovávat děti podle svého přesvědčení, jak potvrzují základní právní dokumenty, např. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, čl. 18, odst. 4.: „Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují respektovat svobodu rodičů… zajistit náboženskou a morální výchovu svých dětí podle vlastního přesvědčení rodičů.“

VORP, 21. 7. 2010

Advertisement

23 Responses to Sexuální výchova: reakce VORPu na stanovisko MŠMT ČR

 1. Felix píše:

  Jsem zvědav, co bude muset přjít, aby to vyvolalo občanskou neposlušnost – vzpouru. Dlouho to už trvat nebude.

 2. Znaimer píše:

  Omlouvám se, ale ta argumentace „VORPu“ et al. je úplně mimo. Zaprvé je poněkud alibistická, protože prohlašuje, že „nechce v žádném případě zatajovat dětem informace o sexualitě“, přitom je jasné, že do podobných iniciativ je zapojena spousta prudérních puritánů, kteří se svou sexuální morálkou pohybující se kolem roku 1910 žádnou sexuální výchovu nechtějí, což bylo jasně deklarováno již první generací protestů (samozřejmě zcela marných) v 90. letech.

  Zadruhé je taktéž alibistické dovolávat se práva (konzervativních) rodičů na (exkluzivní) určování výchovy svých dětí, když není řečeno, co s právy sociálně liberálních rodičů, kteří podle všeho, na rozdíl od (ultra)konzervativců, tvoří v dnešní společnosti většinu? Jak tedy skloubit kontradikci většiny a menšiny, když jsou ve školách žáci vychováváni zásadně smíšeně? Zdá se, jakoby jedni chtěli upírat morální právo druhým rozhodovat o tom, co je v nadkonfesijních a nenáboženských institucích dovolené a co nikoliv. To je ale model neakceptovatelný pro společnost, která vyznává respekt k lidským právům a svobodám, tedy právě těm, na které se odvolává VORP.

  Zatřetí nemůže taková argumentace uspět, aniž by kromě prosté negace současného stavu nabídla i pozitivní řešení. Jaká by tedy byla sexuální výchova podle VORPu? Jak by se v takové výchově žactvo informovalo o existenci a zcela běžném používání umělé antikoncepce? Lze asi předpokládat, že by se o ní podle mravoučných představ některých jen cudně mlčelo, jelikož současný stav sexuální výchovy neříká nic jiného, než že antikoncepce existuje a že je možné (nikoliv nutné!) ji používat. Pokud chce jít dítě z věřící rodiny např. cestou sexuální abstinence, nikdo mu v tom nemůže zabránit. To je čistě věc osobního svědomí.

  • cinicius píše:

   Píšete nesmysly. Nicméně krá¨sně ukazujete několik věcí:

   1) že stoupencům sexuální výchovy Vašeho typu cíleně jde o demoralizaci společnosti a sabotáž výchovy v duchu křesťanské sexuální morálky

   2) že s pomocí sexuální výchovy cíleně chtějí porušovat práva rodičů na výchovu svých dětí a cíleně chtějí je vychovávat v duchu současné sexuální nevázanosti.

   Zatímco koncept VORPu, který odmítá povinnou sexuální výchovu tohoto typu, což nijak neimplikuje porušování práv nikoho, koncept sexuáůní výchovy ve stávající podobě hrubě porušuje práva rodičů.

   3) Katolická sexuální výchova nepotřebuje nijak podrobně vyučovat o antikoncepci, tak jako se ve škole neučí hakerství, výroba molovových koktejlů nebo jak ilegálně sprejovat v lokomotivním depu. Proč? Protože nemorálním činnostem se učit nemá, protože to by nebyla výchova, ale mravní destrukce.

   • Znaimer píše:

    Čili k Vaší argumentační schematičnosti:

    1) Stěží můžete dokázat, že by poskytování věcných informací o lidské sexualitě vedlo k „demoralizaci společnosti“ atd. Dále také není pravda, že by se školní sexuální výchova a „výchova v duchu křesťanské sexuální morálky“ uvnitř rodin musela vylučovat. Je možné a zcela běžné poskytnout dítěti obojí. V určitém věku by už každý jedinec měl být schopen orientovat se při přijímání informací dle svého svědomí. Není třeba snad ani dodávat, že škola by např. nemohla informovat o krevní transfuzi, aby se nedotkla nemalého množství jehovistů (občanů stejně hodnotných jako katolíci či nevěřící), obecně prostě o ničem, co nějaká skupina může mravně zpochybnit, pak by se tedy ale ve škole jaksi nebylo o čem učit.

    2) Jako u předchozího bodu, žádné takové spiknutí se nekoná, nebuďte prosím paranoidní. Škola, pokud není zrovna internátní, může stěží upřít rodičům majoritní podíl na výchově potomka. Vždy bude záležet na rodičích, jak této možnosti formovat své dítě v rodinném prostředí využijí. Protože ale bohužel existují rodiče prudérní, pro které je sexualita sprosté slovo, je evidentní nutnost zabezpečit nebo pokusit se zabezpečit dítěti přístup k alespoň nejzákladnějším informacím. To se v sexuální výchově děje už celá léta.

    Požadovat nepovinnost sexuální výchovy znamená umožnit neinformování žáka o důležitých věcech pro jeho budoucí život, a tím ho připravit o lidské právo na informace, jak ostatně uvádí i MŠMT.

    3) To je úsměvná argumentace ve vztahu k praktickým potřebám v sexualitě majoritní společnosti (kterou si státní školství jen těžko může dovolit ignorovat), a i ve vztahu k sexuálnímu zdraví.

    Nevím, jestli vůbec existuje něco jako „katolická sexuální výchova“, ale i to, co vychází z církevní mravouky by mělo poskytovat objektivní a úplné informace, nehledě na to, zda je umělá antikoncepce mravně přípustná či nikoliv, jistě se i dítě z věřící rodiny dokáže psychicky vyrovnat s příjmem informace, že existuje např. kondom, který se nějakým způsobem používá. Nikdo v sex. výchově děti nenutí, aby kondomy používali, jen jsou prostě zpraveni o jejich existenci, účelu a vlastnostech. Čili objektivní fakta a žádná velká újma, odhlédneme-li tedy od prudérního křiku některých mravokárných rodičů.

    A propos, i mnohý katolický teolog s nohama na zemi by snadno relativizoval destruktivnost používání um. antikoncepce: má stejnou vinu ten s vědomou nakažeností AIDS, který souloží s kondomem, jako ten, který souloží bez kondomu?

    • Hamish píše:

     Vetsina nevytvari pravdu.
     V kazdem pripade dekuji za ukazku toho, kam devka dablova vede, neni-li udrzovana v mantinelech zjevene Pravdy.
     „Co jste jednomu z techto mych nejnepartnejsich bratri ucinili, mne jste ucinili“

    • cinicius píše:

     1) Slovo výchova má podstatně jiný obsah, než je „poskytování věcných informací o lidské sexualitě“. Víte to velmi dobře jako já. Stejně tak je zjevné, že nové pojetí sexuální výchovy se s křesťanskou sexuální morálkou vylučuje, neboť jeho velkou část představuje instruktáž k evidentně nemorálnímu jednání, které zároveň označuje a sugeruje za morálně nezávadné. Navíc předpokládá vlamování se do intimních sfér dětí, které na veřejnost nepatří, což je demoralizující a ubližující vždy a pro každého.

     V určitém věku jistě k tomu rozlišování svědomím má docházet, ale nezačíná náhodou sexuální výchova už na prvním stupni ZŠ, nehledě k tomu, že prostoru pro vlastní svědomí moc nedává? Nehledě k tomu, že k takovému výběru patří i o nějaké věci se prostě z principu nezajímat?

     2) Zvláštní, že kanadský soud dospěl nedávno k úplně opačnému závěru a zakázal kanadským úřadům snahy vnutit sexuální výchovu církevním školám, neboť to ohodnotil jako brutální porušování náboženských svobod.

     Možná to bude tím, že popis sexuálních technik a tvrzení, že homosexuální sex je morálně rovnocennou alternativou sexu heterosexuálního rozhodně nepatří mezi záladní informace? A už vůbec ne na ZŠ. Stejně jako výuka techniky navlékání kondomu.

     3) Pokud ve škole vyučuji, že něco existuje a takto se to používá, je to zároveň velmi silná prezentace postoje, že to je morálně správné.

     Teolog s „nohama na zemi“ je eufemismus pro „katolického teologa“ kašlajícího na Magisterium, nebo rovnou označení jakéhokoliv teologa kašlajícího na Magisterum? 🙂

     Na tu otázku Vám odpovím snadno – oba páchají těžký hřích. Jemnější rozlišení je zbytečné a nesmyslné – jednání obou směřuje plnou parou do Pekla.

     http://ignacpospisil.blog.idnes.cz/c/103633/Jak-profesor-Halik-zakopl-o-kondom.html

     • Znaimer píše:

      1) Pokud výchova má mít nějaký efekt, musí v zásadě obsahovat věcné a objektivní informace o sexualitě, včetně základní instruktáže. Žactvu se nabízí možnost, nikoliv nutnost tyto informace vztáhnout na sebe, své přesvědčení a své svědomí. Podobně jako bude rozumný jehovista reagovat v případě výuky o transfuzi krve. Výchova předmětu zdravovědně-biologické podstaty neřeší etický rozměr, to je úkol jiného předmětu a prostředí, zde náboženského, aby etický rozměr do výuky dodávalo a doplňovalo např. v hodinách etické či náboženské výchovy. Nerozumím tomu „vlamování“, detabuizace sexuality znamená především zbavení se pokryteckosti doby minulé, nikoliv „vlamování se do intimních sfér“.

      Popravdě neznám zdravé dítě, které by se od určitého věku nezajímalo o svou sexualitu. Je to zcela přirozené a škola na to musí adekvátně reagovat.

      2) Záleží na tom, jakou konkrétní podobu měla kanadská výuka. Já to nevím. „Popis sexuálních technik“ samozřejmě patří mezi základní informace, co jiného byste chtěl dětem v sex. výchově vysvětlovat, něž fakta týkající se sex. projevů člověka? Snad ne, že dětí nosí čáp? Nevím o tom, že by česká sex. výchova explicitně hodnotila homosexuální chování po morální či mravní stránce. To nechává raději a správně na jiných. „Výuka techniky navlékání kondomu“ je zcela jistě nezávadná za situace, kdy dítě nikdo nenutí, aby takovou antikoncepci skutečně užíval. O její existenci a funkci vědět může a má. Nedělejme prosím z dětí pitomce a jelimany.

      3) Pokud děti informuji o tom, že a jak dochází k domácímu násilí, říkám tím, že je to morálně správné? Ne.

      „Jemnější rozlišení“ je v praktickém životě vždy nezbytně nutné, lidský život v plné šíři totiž nelze vměstnat do katechismu, ani do CIC. Myslet si opak je čisté farizejství.

     • cinicius píše:

      @Znaimer: Proč jste prtostě neřekl, že nejste katolík a katolickou morálku (a vlastně ani logiku) naprosto neuznáváte. Ušetřili bychom si zcela zbytečnou diskusi.

  • publius píše:

   Jste bolševik a internetový terorista. Až pojedu přes Znojmo, tak si vás najdu! Grrr!

   • Znaimer píše:

    Díky, zníte jako milý člověk, takže se těším na setkání!

    • Quido píše:

     Pan Znaimer, soudě podle …. zníte jako milý člověk….. by mohl být také velký … hmm původně psycholog 🙂 dnes u Nejsv. Salvátora v Praze kněz smíšeného kultu, profesot FF, humanista, uzlosexuolog, budhista a mnoho dalšího v jednom, věhlasný T. Halík.

     • Znaimer píše:

      Nepochybuji o tom, že vám Halík leží v žaludku. Není se konečně čemu divit, Halíka na rozdíl od tradicionalistů někdo poslouchá a mnohým přijde zajímavý a často i ve víře následováníhodný. Naproti tomu po tradicionalistech neštěkne ani pes, tedy až na tu zkouřenou a opilou anarchistku „Radomíru Clément“ na Facebooku…

     • Quido píše:

      Máte pravdu Znaimere Halíka vyslechne mnoho lidí, stejně jako vás. A máte mnoho společného. Jste rád? Je ještě Budha IN anebo jej halíkovci nahradí vbrzku Vodnářem? 🙂
      O tom jak katolická tradice „skomírá“ já mám jiné informace, ale nechci vám vaše iluze brát.

     • Václav píše:

      Kdybych Vám řekl že si můžete s panem Znaimerem směle podat ruce tak by to bylo vůči němu velice nefér.

    • publius píše:

     Ne, dělal jsem si srandu. Znojmo objíždím přes Suchohrdly, Kuchařovice a Přímětice.

  • Quido píše:

   Oglosuji páně Znaimerův text:

   Omlouvám se, ale ta argumentace „VORPu“ et al. je úplně mimo. Zaprvé je poněkud alibistická, protože prohlašuje, že „nechce v žádném případě zatajovat dětem informace o sexualitě“, přitom je jasné, že do podobných iniciativ je zapojena spousta prudérních puritánů, kteří se svou sexuální morálkou pohybující se kolem roku 1910 žádnou sexuální výchovu nechtějí, což bylo jasně deklarováno již první generací protestů (samozřejmě zcela marných) v 90. letech.

   … spousta prudérních puritánů? Hmm, odkud máte tyto informace? Ze zdviženého prostředníčku?

   Zadruhé je taktéž alibistické dovolávat se práva (konzervativních) rodičů na (exkluzivní) určování výchovy svých dětí, když není řečeno, co s právy sociálně liberálních rodičů, kteří podle všeho, na rozdíl od (ultra)konzervativců, tvoří v dnešní společnosti většinu? Jak tedy skloubit kontradikci většiny a menšiny, když jsou ve školách žáci vychováváni zásadně smíšeně? Zdá se, jakoby jedni chtěli upírat morální právo druhým rozhodovat o tom, co je v nadkonfesijních a nenáboženských institucích dovolené a co nikoliv. To je ale model neakceptovatelný pro společnost, která vyznává respekt k lidským právům a svobodám, tedy právě těm, na které se odvolává VORP.

   … co s právy sociálně liberálních rodičů? No co asi?
   Je právem sociálně liberálních rodičů předávat svým dětem svůj sociálně liberální postoj k sexu doma? Je. Tak ať to dělají a máte po pseudoproblému. Ale normálním rodičům, kteří chtějí své děti nikoli kazit podle zvrhlíka Uzla, ale skutečně vychovávat i v této oblasti podle Božího řádu, těm musí být ponecháno právo takto své děti správně formovat.

   Zatřetí nemůže taková argumentace uspět, aniž by kromě prosté negace současného stavu nabídla i pozitivní řešení. Jaká by tedy byla sexuální výchova podle VORPu? Jak by se v takové výchově žactvo informovalo o existenci a zcela běžném používání umělé antikoncepce? Lze asi předpokládat, že by se o ní podle mravoučných představ některých jen cudně mlčelo, jelikož současný stav sexuální výchovy neříká nic jiného, než že antikoncepce existuje a že je možné (nikoliv nutné!) ji používat. Pokud chce jít dítě z věřící rodiny např. cestou sexuální abstinence, nikdo mu v tom nemůže zabránit. To je čistě věc osobního svědomí.

   …. vážený pane, prostá negace špatnosti která vyplyne z logické arumentace by měla normálnímu člověku postačit k tomu, aby špatnou věc nepodporoval. Jestliže chcete upozorňovat na absenci tzv. pozitivního řešení, hledáte pseudoargument, protože víte, že argumentačně onu negaci vyvrátit nemůžete.

   • Znaimer píše:

    Ad „spousta prudérních puritánů? Hmm, odkud máte tyto informace? Ze zdviženého prostředníčku?“

    Nikolivěk, čerpám jen z faktických projevů těchto lidí, kteří ve vztahu k sexualitě mentálně uvízli v 19. století.

    Ad „Je právem sociálně liberálních rodičů předávat svým dětem svůj sociálně liberální postoj k sexu doma? Je. Tak ať to dělají a máte po pseudoproblému.“

    Zajímavý dvojí metr! A proč by měli být sociálně liberální rodiče vyloučeni z rozhodování o tom, co se jejich dítě učí ve škole? Proč by o tom namísto nich měli rozhodovat (paleo)konzervativci? Jak byste asi tento spor liberální majority s konzervativní minoritou na půdě nadkonfesijního veřejného školství v demokratické a svobodné společnosti vyřešil? Napadá mě jen, že by se z vás vyklubal nějaký pěkný totalitář s patentem na pravdu, ale nebudu jako vy, takže nebudu předjímat.

    Nepleťte si zastydlou prudérii s Božím řádem. Lidská sexualita ve své plné bohatosti je právě tím Božím řádem, je jako taková součástí Božího stvoření, zatímco tabuizace a pokrytectví ve skutečnosti od tohoto řádu vzdaluje a zadělává na problémy, jakými jsou např. sexuální traumata, těhotenství adolescentů, šíření pohlavních chorob apod.

    Nejde o to děti „kazit podle zvrhlíka Uzla“, ale poskytovat jim ve škole otevřené a objektivní informace o nich samotných, a i o druhých a lidské společnosti. Rodiče se na to bohužel často nezmohou a tuto svou slabost ještě vydávají za mravnost…

    • Quido píše:

     Mám takový dojem, že váš hlas skřípe satanskou lží pane „faráři“. Nemáte ten dojem, že hezkými slovy relativizujete pravdu a odvádíte věřící od Božího řádu? A co stále dělá Asmodeus, rozumíte si alespoň s ním? 🙂

     • Znaimer píše:

      Člověče, vy za vším hned také vidíte čerty! Váš život musí být naplněn ohromně romantickými představami.

  • Václav píše:

   Zkuste si prosím domyslet všemožné důsledky a to sám na sobě. Jestliže máte svou vlastní rodinu a děti nebo byste si přál v budoucnu nějaké mít. Liberalismus je sice napohled líbivá věc ale jste si opravdu jistý že byste ho chtěl mít doma ? Piplat se leta s výchovou, vydělávat peníze, utírat pokakané zadečky, starat se a radovat a pak se bezmocně koukat jak Vám nějaká zrůdička kazí a likviduje vaši holčičku nebo chlapečka a ničí jim život ? Myslíte že by měli na něco podobného chuť a žaludek Vaši rodiče ? Pochybuji že byste si přál zrovna tohle a chtěl nést důsledky po celý život, ať už jste věřící nebo ne. Některé věci a zájmy jsou všem rodičům společné. Uvědomte si že co svoje děti naučíte (nebo to udělá někdo jiný)to vyzkoušejí nejdříve na Vás. Jestli ztratí úctu k lidskému životu a k jeho počátku tak se Vás pak můžou velice rychle zbavit až budou mít pocit že už z Vás nekouká užitek. Třeba Vás pošlou na eutanázii a nemusíte být ani tak starý. Nebo to udělá nějaký úředník kterému se bude líbit Váš byt nebo auto jestli zůstanete bezdětný.
   Jestli chcete aby měly přístup ke všem informacím a mohly se svobodně rozhodnout tak byste je měl v rámci rovnováhy posílat na hodiny náboženství. Škodný byste na tom nebyl. Kdyby pak měly s Vámi slitování až to budete potřebovat.

 3. Dee píše:

  Nevím, proč se zde řeší nějaký antináboženský Šašek Znaimer. jeho argumentaci lze přeci jasně vyvrátit poukázáním na existenci moderních metod výuky v této oblasti, například prevence rizikového chování dospívajících, která je sice v intencích vyhovujících náboženskému pojetí, ale sama o sobě čistě nenáboženská, účelná a především úspěšná, co se týče předcházení rizikům.

  Děcka se naučí, jak říci ne na kdejaká ta lákadla a dozví se mnoho např. o AIDS a jiných podobných vykutálených nemocech a tím to hasne. Navlékání čehokoliv na cokoliv, nebo polykání pilulek podle časomíry a jiné podobné šprýmy DrUzla a spol. je k tomu pak jasi nadbytečné.

  Tím je tedy dokázáno, že nejde o zamrznutí v počátku 19. století, jelikož povědomí např. o AIDS bylo v té době nulové. Další argumentace pana šaška je tedy zbytná a lze ji naprosto opomenout.

  Spíše by mne zajímalo, který z ministerských úředníků je za tento bordel odpovědný, abychom věděli, koho v příštích volbách defenestrovat jako prvního.

 4. […] okolo sexuální výchovy pokračují: VORP zveřejnil svoji reakci na stanovisko MŠMT ČR k celé kauze, které bylo minimálně poněkud zavádějící. Na konci týdne pak HPŽ ČR […]

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: