Používání kondomu jako prevence přenosu HIV u manželů

Dr. Skočovský upgradeoval svůj příspěvek o morální přípustnosti použití kondomu jako prevence proti přenosu HIV a o morální přípustnosti použití antikoncepčních prostředků pro zabránění početí v důsledku znásilnění. Opravdu doporučuji k přečtení.

Ignác Pospíšil

Advertisement

15 Responses to Používání kondomu jako prevence přenosu HIV u manželů

 1. :) píše:

  Mně tedy ten příspěvek zrovna dvakrát kvalitní nepřijde. Hlavně je nepoctivý. Cituji: „Už v encyklice Casti connubii (1930) se píše, žena může dát manželovi k dispozici své tělo, pokud on od ní sex vyžaduje a pokud ona s použitím antikoncepce (přerušované soulože, kondomu) nesouhlasí.“

  Nyní cituji daný text encykliky, aby bylo jasné, že výše zmíněná věta může čtenáře snadno uvést v omyl: „Velmi dobře také ví svatá Církev, že nezřídka jeden z manželů hřích spíše trpí než sám činí, když připouští z příčiny skutečně závažné zvrácení správného řádu, sám však je proti této zvrácenosti, a že tedy jest bez viny, jenom když také zde pamatuje na zákon lásky a neopomene druhého zrazovati před hříchem a odvraceti jej od hříchu.“

  Pan Skočovský svou větou budí dojem, jakoby se snad v encyklice mluvilo o kondomu nebo do toho byl zahrnut. Cituje z Mravouky P. Reginalda Dacíka OP, ke po citaci výše zmíněného textu encykliky píše: „Konkrétně přichází v úvahu manželka. Podle uvedených slov může strpět, aby muž jednal způsobem nepřirozeným (přerušenou souloží), jestliže z odporu by následovaly hádky a vzniklo by pro muže nebezpečí, že bude hledat ukojení jinde. Maanželka však je povinna upozorňovat manžela na nesprávnost jeho počínání. Jsou-li dány tyto okolnosti, možno říct, že je bez viny. Jestliže však užívá manžel ochranných prostředků, JE MANŽELKA POVINNA V KAŽDÉM PŘÍPADĚ NĚJAK ODPOROVAT, protože takováto soulož je od počátku sama sebou nepřirozená, a proto hříšná. Je to přímý zásah proti přirozenému zákonu hned o samého počátku, o němž oba manželé vědí.“

  Jestliže dr. Skočovský hází do jednoho pytle přerušovanou soulož s kondomem. Jenomže přerušovaná soulož je zpočátku pro maželku od čistého styku k nerozeznání.

  Našly by se další podstatné výtky tomu textu na mnoha více místech, ale toto mi přišlo nejzávažnější.

  • cinicius píše:

   Váš argument ohledně rozdílu mezi přerušovanou souloží a kondomem mi přijde minimálně logická. Uvidím, jestli k tomu Dr. Skočovský něco dodá. Pochybuji ale, že byste našel nějaké další námitky na podobné úrovni významnosti v jiných případech.

   • Honza Kohoutek píše:

    Vypichuji z http://www.pastorace.cz/index.php?typ=texty&sel_char=&sel_tema=77&sel_podtema=947&sel_text=3074 :

    „Bod 13 a 14 podává směrnice, jak si počínat, když se jedná o spolupráci – podporu jednoho manžela k hříšnému počínání druhého v manželském soužití. Tady se může jednat o násilí (nespravedlivé nucení, jemuž se druhý z manželů nemůže prakticky stavět na odpor.

    „Velmi dobře také církev svatá ví, že nezřídka jeden z manželů hřích spíše trpí než sám činí, když připouští z příčiny skutenčě závažné zvrácení správného řádu, sám však je proti této zvrácenosti, a že tedy je bez viny, jenom když také zde pamatuje na zákon lásky a neopomene druhého zrazovat před hříchem a odvracet jej od něho“ (Pius XI., encyklika Casti connubii čl. 60) (Vad pozn. 46 na str. 19) nebo o podporu ve vlastním smyslu, zřejmě když se jedná o zachování snesitelné atmosféry v manželství.

    Takové napomáhání může být přípustné, jsou-li současně dány tyto tři podmínky:
    1. Jednání manžela vedoucí k podpoře nesmí být o sobě mravně nedovolené.

    2. Musí existovat příslušné závažné důvody k napomáhání k hříchu manžela.

    3. Musí tu být úsilí pomoci manželovi v tom smyslu, aby od svého jednání upustil (trpělivostí, pomocí modlitby, lásky a rozhovoru; nikoli nutně ve chvíli aktu samého a rovněž ne při každé příležitosti).

    Taková podpora není dovolena, požívají-li se prostředky s potratovým účinkem. Nadto je třeba přiměřeně posoudit spolupráci se zlem, používají-li se prostředky, mající možný potratový účinek. (Vad str. 20).

    Vůči těm, kteří mají sice dobrou vůli, ale nejsou schopni dosud pochopit a přijmout náročné požadavky Božího zákona, je třeba moudře aplikovat zákon odstupňování – graduality. To nesmí ovšem znamenat odstupňování zákona, jež je zaměřeno na zmírnění jeho požadavků. Záleží spíše v požadavku rozhodného odklonu od hříchu a stálém postupu vpřed k dokonalému spojení s vůlí Boha a jeho láskyplných přikázání. „…nemohou pokládat zákon za pouhý ideál, kterého se má dosáhnout jednou v budoucnosti, ale musí ho pokládat za Kristův příkaz a snažit se překonávat ze všech sil těžkosti.“ (FC 34).“

   • jjstodola píše:

    On ten Skočovský je sice chytrý, ale dosti poplatný době a hlavně se mi zdá trochu nafoukaný. To jen tak na okraj.

 2. sezax píše:

  radši se ani nebudu vyhjadřovat, retardace českých katolíků nezná mezí

 3. Václav píše:

  Otázka je jestli je pan doktor Skočovský (nebo kdokoliv jiný) zrovna tou nejvhodnější a povolanou autoritou k tomu aby vykládal církevní předpisy nebo stanovoval pravidla soužití mezi manžely. Dle mého názoru je nejlepší podobné (i jiné) věci probírat se svým zpovědníkem.

  • cinicius píše:

   Dr. Skočovský je nejen psycholog, ale rovněž adept kněžství a uznávaný expert na otázky bioetiky a teologie těla. Myslím, že je jen málo českojazyčných autorit větších či s ním srovnatelných. Nic nestanovuje, pouze vysvětluje Církví už dávno stanovená pravidla.

   Zpovědník je jistě vhodná osoba, k níž se může člověk obrátit pro radu se svými osobními problémy a otázkami (i když se obávám, že většina kněží mu na jeho otázky nebude schopna fundovaně odpovědět, i když to udělá), ale tohle je jiný případ, tohle je otázka obecných zásad a pravidel.

  • jjstodola píše:

   Musím se pana Skočovského zastat, on nic nestanovuje. Dlouhodobě se zabývá problematikou přirozeného plánování rodičovství a antikoncepce, napsal o tom disertační práci, přeložil několik knih a studuje učení Církvi věrných morálních teologů. Není v roli Magisteria, ale učení Magisteria studuje a zná. Jestli mu nevěříte, nevěřte mu, ale v každém případě jde o znalce dané problematiky.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: