Rozprava o metodě

Zakladatel evropské vědy Aristoteles zdůrazňoval, že ve vědě je třeba postupovat od známého k neznámého. Vědecké usuzování (dedukce) spočívá v tom, že ze známých premis vyvozujeme pomocí logických pravidel neznámý závěr. Tato zásada je pak učenci jako Francis Bacon a Jan Ámos Komenský přenesena do pedagogické teorie. Když chceme někoho něčemu učit, vycházíme z toho, co žáci znají, a postupujeme k tomu, co neznají a chceme je naučit. Pokud tento banální, ale důležitý princip není respektován, může dojít k intelektuální katastrofě, kdy malý omyl na počátku, znamená obrovský omyl v důsledcích (Aristoteles). Jak to v praxi vypadá si můžeme ukázat na této odpovědi velkého reformátora křesťanství dr. Jeronýma Klimeše v rozhovoru pro Lidové noviny:

Dá se neposkvrněné početí nějak racionálně vysvětlit?- Z hlediska biologie to může vysvětlit snad jen chimérismus či mozaicismus. (jedná se o jedince, kteří mají dvě různé genetické informace; chiméra vznikne, pokud se spojí dva zárodky v rané fázi vývoje) Například jeden chlapec z Edinburghu měl takto vyvinuté vaječníky i varlata. V případě chimérismu by Marie potom mohla mít někde ve svém těle i funkční varlata svého nenarozeného bratra, dvojčete. Chimérismus není vidět, kdybyste vy byla chiméra, tak to taky nikdo nepozná.
      
Spekulace, že k tomu, aby mohla být Panna Maria od svého početí uchráněna od dědičného hříchu, by z hlediska biologie musela být hermafroditem, se jeví jako evidentní blbost. Klimeš se zde dopustil metodologické chyby. Vyšel od toho, co vůbec neznal, a vytvořil obludný nesmysl. Prvním krokem, který měl udělat předtím, než se pustil do biologického „vysvětlování“ Neposkvrněného početí, bylo zjistit, co to Neposkvrněné početí vůbec je. Stačilo sáhnout třeba po Katechismu katolické církve, který o Neposkvrněném početí praví:
     
Církev si během staletí uvědomila, že Maria, plná Boží milosti, byla vykoupena už od svého početí. To hlásá dogma o Neposkvrněném početí, které vyhlásil roku 1854 papež Pius IX.: „Blahoslavená Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí pro zvláštní milost a výsadu všemohoucího Boha, vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu, uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného hříchu.“ (KKC § 491)
   
P.S. (4.1.2011, 16:33) Na stránkách Jeronýma Klimeše se vyskytuje jiná verze otázky, která jej sice neusvědčuje z toho, že neví, co je Neposkvrněné početí, usvědčuje jej však z absence rozumu.
   
Když se na celou situaci podíváte rozumně, jak to podle vás bylo? Dá se početí z Ducha sv. nějak vysvětlit? – Z hlediska biologie to může vysvětlit snad jen chimérismus či mozaicismus (Jedná se o jedince, kteří mají dvě různé genetické informace. Chiméra vznikne, pokud se spojí dva různé zárodky ve velmi rané fázi vývoje. Pozn. red). Například jeden chlapec z Edinburghu měl takto vyvinuté vaječníky i varlata. V případě chimerismu by Marie potom mohla mít někde ve svém těle i funkční varlata svého nenarozeného bratra, dvojčete. Chimérismus není vidět, kdybyste vy byla chiméra, tak to taky nikdo nepozná.
    
Početí z Ducha totiž není vysvětlitelné jinak, než tím, že jde o početí z Ducha. Pojem má strukturu účinek (početí) – příčina (Duch). Pokud chci nahradit příčinu něčím jiným, získám zcela jiný pojem: účinek (početí) – příčina (něco jiného než Duch – třeba muž apod.). Početí z Ducha ipso facto neříká nic o tom, v jakém stavu byl nositel početí – žena. Počít z Ducha teoreticky mohla i matka 12 dětí, kdyby Bůh tak rozhodl. Panensky počít však může jen panna. Panenské početí můžeme vysvětlit Božím zásahem, a pokud nám trochu hrabe, třeba i chimérismem. V obou případech zůstane pojem zachován, i když se změní příčiny početí. U početí z Ducha nemohu nahradit příčinu (Duch) něčím jiným (muž), protože pak se ztratí identita pojmu. Početí z Ducha nemohu vysvětlit chimérismem, protože pak již nepůjde o početí z Ducha, ale o početí z něčeho jiného.
   
Nelogičnost Klimešovy odpovědi (kterou podporuje ještě skutečnost, že má jít o „rozumný pohled“ a vysvětlení, jak to opravdu bylo podle dotazovaného), pokud by by šlo o odpověď na početí z Ducha,  poukazuje na to, že původní otázka skutečně obsahovala termín neposkvrněné početí, kterým novinářka mínila pannenské početí. Klimešova odpověď je stravitelnější, když odpovídá na otázku  Dá se neposkvrněné početí nějak racionálně vysvětlit? blouzněním o chimérách (i s tím zasklením záměny neposkvrněného početí za panenské), než když v tomto duchu odpovídá na otázku Když se na celou situaci podíváte rozumně, jak to podle vás bylo? Dá se početí z Ducha sv. nějak vysvětlit?.  Ve druhém případě totiž buď odpovídá zcela nesmyslně, nebo implicitně tvrdí, že Duch = chiméra, což je tedy skutečně reformní nehoráznost.

45 Responses to Rozprava o metodě

 1. cinicius píše:

  Ona je to blbost, i kdyby tak vysvětloval početí Krista… Protože člověk může mít (velmi výjimečně) vyvinuty oboje pohlavní orgány (tzv. hermafroditismus), nicméně u člověka vyžadují tyto orgány pro svůj zdravý vývoj a funkčnost natolik radikálně odlišné hormonální prostředí, že není možné, aby na jednom jedinci fungovaly oboje.

  • cinicius píše:

   Jinými slovy, Klimeš nahrazuje zázrak zázrakem… 🙂

  • jjstodola píše:

   Ano. A asi takovouto hodnotu mají Klimešovy „důkazy Boží existence“ a reforma katolického pojetí duše jako substanciální formy těla.

   Kupodivu ale je Klimešovo pochybení primárně metodologické: neví, o čem mluví, co reformuje a nahrazuje něčím lepším. Na druhé straně se mu nesmíme moc divit, kdyby věděl, co vlastně nahrazuje a reformuje, tak už by mu to tak nahrazovat a reformovat nešlo. K tomu, aby člověk zjistil, že katoličtí teologové a filosofové, nebyli úplní idioti, jak si Klimeš myslí, by docela stačilo něco si od nich přečíst. Je to sice konzervativní, ale osvědčený postup.

 2. Aj, Klimeši, Klimeši, to je hodně velký trapas! (Pominu-li to, že jste, jak praví klasik, obecní blb.)

  • jjstodola píše:

   Od pohanů či obecního blázna Klimeše to člověka nepřekvapí. Když jsem byl 8.12. na Mši, tak kazatel překvapivě mluvil cosi o tom, že dnes slavíme svátek, kterým si připomínáme, že Maria byla Pannou před porodem, při porodu a po porodu, což vyhlásil bl. Pius XI. v 19. st. I když jsem to přikládal momentálnímu zatmění smyslů, tak jsem od té doby mnohem shovívavější k různým klimešům.

 3. JiKu píše:

  Jeronýma znám natolik, abych s vysokou mírou pravděpodobnosti mohl předpokládat, že rozdíl mezi neposkvrněným početím Panny Marie a panenským početím Krista je mu dostatečně známý.

  Na druhou stranu ví, že 98% populace nazývá katolickou teorii o tom, že Ježíš se nenarodil z sexuálního styku s mužem, jako neposkvrněné početí.

  To je asi stejné procento, jako procento, kteří říkají „movitý člověk“ a myslí pod tím (zcela mylně) člověka bohatého.

  Pokud se vás někdo zeptá na nějaké morální souvislosti bohatství, a vy mu místo toho začnete vysvětlovat rozdíl mezi movitostí a mohovitostí, máte sice pravdu, ale jste za debila.

  Zrovna tak jsou za debily už dávno (minimálně tak 20 let) všichni, kdo se vysmívají všem, kdo si terminologicky pletou neposkvrněné a panenské početí. Zde nejde o oblast věrouky, ale jazyka. A církev by konečně mela přejmenovat svátek zvěstování Páně na neposkvrněné početí, aby s ostatními našla SPOLEČNÝ JAZYK. Tak, jako doktoři vzali na vědomí, že nemá smysl, když přijde pacientz s vyvrknutým kotníkem, vyhodit jej ven a ošetření podmiňovat tím, že tomu ten debil začne správně říkat „hlezno“.

  Takže Jeroným Klimeš se, když odpovídá novinářům, začal prostě vyjadřovat jazykem, kterým mluví 98% společnosti místo 2%. To je ale debil, což?!

  PS:
  Podotýkám, že se vůbec nevyjadřuji k tomu, CO řekl. Jen k jazyku, kterým to sděloval.

  • No jo, ale proč by měl katolík těch 98 % blbů utvrzovat v blbosti? Kde je v tom rozum? Naopak, šlo dobře ukázat na všepanující blbost, a to i mezi „elitou národa“, tj. škrabálky. Pravda vás osvobodí, podlézání blbům z vás blbce udělá.

  • jjstodola píše:

   Jo, debil je to. Nejen že neopraví novinářovu představu o Neposkvrněném početí, ale přímo ji potvrdí a ještě vyplodí blábol s chimérami. No prostě – blb.

  • cinicius píše:

   Při vší úctě nemohu s panem Kubem souhlasit. Správná terminologie je důležitá a termín Neposkvrněné početí je obsazen. A celkově, alespoň tak všichni víme, kdo je kdo… Když někdo přijde s výsměchem Neposkvrněnému početí a přitom vyvrací panenské početí Ježíše Krista, alespoň už předem víme, že je to pitomec, se kterým nemá cenu ztrácet čas diskutováním.

  • jjstodola píše:

   Seriózní, pedagogická odpověď katolíka na tuto otázku

   Dá se neposkvrněné početí nějak racionálně vysvětlit?

   by měla vypadat asi takto:

   Vzhledem k tomu, že máme Vánoce, máte spíše na mysli panenské početí a zrození Ježíše Krista. Neposkvrněné početí se vztahuje k Panně Marii a znamená, že byla Panna Maria od SVÉHO vlastního početí uchráněna dědičného hříchu.

   Ano, měl jsem na mysli panenské početí Ježíše Krista. Dá se racionálně vysvětlit?

   Záleží na tom, co rozumíte pojmem racionální. My katolíci si nemyslíme, že pokud Bůh zázračně (mimo přírodní zákony) vstupuje do dějin, že je to něco iracionálního. Máte pravděpodobně na mysli, jestli se dá panenské početí vysvětlit v souladu s běžným, přirozeným poznáním, které má například biologie?

   Ano, tak jsem to myslel.

   To se nedá. Alespoň nyní si biologie u člověka nic takového nedokáže vysvětlit. A právě proto je zrození Krista z Panny zázračným znamením, kterým Bůh dává jasně najevo, že se stalo něco výjimečného.

   • Safra, Jiří, proč se ti novináři neptají tebe? To je pech!

   • JiKu píše:

    To je fakt dobré.
    Možná, že by stálo za to udělat někde jakousi (dynamickou) sbírku správných katolických odpovědí na blbé „katolické“ i bezvěrecké otázky FAQD. Tahle by tasm určitě patřila.

    Tomáškův katechismus má jednu zásadní nevýhodu: odpovídá totiž na otázky, na které se téměř nikdo neptá.

  • cinicius píše:

   Ještě bych si dovolil ocitovat svého oblíbeného autora:

   Hnusí se mi,
   byt by všichni ostatní lidé po hlavě chodili,
   choditi po hlavě s nimi…

   • JiKu píše:

    Hnusí se mi, byť by všichni používali slovo „zřejmě“ ve smyslu „možná“, používati je tak s nimi. Vždyť to přece znamená pravý opak, tj. „očividně“.

  • Pius píše:

   Ne, pan Klimeš se zachoval jako doktor, ke kterému přišel pacient se zlomenou rukou řka: „Pane doktore, honem mě ošetřete, zlomil jsem si nohu.“
   A pan doktor, vida, že má zlomenou ruku, by mu zrentgenoval ruku, ukazoval mu snímek a přitom říkal: „Vidíte, ta noha je zlomená hned vedle loktu.“
   Místo aby hned na začátku řekl: „Nohu? Vypadá to, že máte zlomenou spíš ruku.“ A když by mu pacient potvrdil, že myslel ruku, začal by mu ji doktor ošetřovat.

   • JiKu píše:

    „A když by mu pacient potvrdil, že myslel ruku, začal by mu ji doktor ošetřovat.“

    Na téhle paralele je nejzajímavější to, co by měl doktor dělat, dokud by mu to pacient nepotvrdil. Jo, a taky to, jak má odpovídat stému takovému pacientovi v řadě, který ruce říká noha.

    Jazyk a význam slov má dobrý smysl jen tehdy, pokud je sdílen.
    Jeden mladý člověk se mě na základě této diskuse soukromě ptal, co to tedy je movitý, když to není bohatý. Tak to prostě je s neposkvrněným početím. Prostě movitý člověk je stejná blbost jako neposkvrněné početí Ježíška. Boj proto těmto nesmyslům je buď šíleně záslužný, nebo naopak šíleně zbytečný.

    • Vašek píše:

     Zajímavé,v ÚJČ AV ČR myslí něco jiného.
     http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=Movit%C3%BD&Hledej=Hledej

     • JiKu píše:

      Nikoli. Ten odkaz ÚJČ je jen důkazem, že blbost se prosadila. Slovo movitý přišlo o svůj význam a dostalo jiný. Stalo se tak blbostí novinářů a lidovou tvořivostí. Takový je osud. Takový bude časem osud i neposkvrněného početí. Je to škoda, ale je to tak.

     • jjstodola píše:

      Neposkvrněné početí je odborný teologický pojem. Movitý a nemovitý majetek je odborný právní pojem. Informace je odborný kybernetický, tj. v podstatě matematický pojem.

      Běžný jazyk si s těmito pojmy dělá, co chce, ale o to více je třeba ony odborné významy hlídat. Je přece zcela absurdní, aby právníci pod tíhou běžného jazyka začli užívat termínů movitý/nemovitý ve smyslu velký/malý, hodně/málo a pro původní význam movitý/nemovitý vytvořili nové termíny třeba hybný/nehybný.

      Termín neposkvrněné početí pro početí panenské je teologický nesmysl. Navíc jej pohané užívají proti katolíkům. Neposkvrněným početím míní panenské početí a hned začnou vyčítat katolíkům, že sex chápou jako něco poskvrňujícího na základě adjektiva neposkvrněný.

      Vzhledem k významu slov, z jakých se pojem neposkvrněné početí skládá, by jeho zavedení pro pojem panenské početí znamenalo automatické posunutí významu pojmu panenské početí. To je modernismus jak Brno.

     • jjstodola píše:

      Vším je vinen Váš nominalismus, JiKu. Vidíte slova jako nálepky na věci, které se mohou volně odlepovat a přilepovat na různé věci.

      Jenomže ono je to jinak. Když máme kupříkladu nějaké slovní spojení pro jeden pojem, tak pojem je konstruhován (TIL) na základě významů jednotlivých slov.

      „Neposkvrněné početí“ konstruhuje význam „být počat bez poskvrnění“ a ještě je třeba vědět, k čemu se absence poskvrnění vztahuje. Přesný výraz pro daný pojem proto je „početí bez poskvrny prvotního hříchu“, který se nově začal užívat.

      Termín panenské početí konstruhuje pojem „početí v lůně Panny, tj. početí bez sexuálního aktu“.

      Kdybych v souladu s novinářskou blbostí začal pro panenské početí užívat pojmu neposkvrněné početí, tak bych dostal pojem „početí bez poskvrňujícího sexuálního aktu“, což je HEREZE.

 4. Papo píše:

  Uff.. Tak tohle je siná káva.. jsem ochoten přistoupit na to, co říká JiKu, že se p. Klimeš zapomněl a nechal strhnout proudem rozhovoru, nicméně souhlasím s jjs, že je to z jeho strany pochybení..

 5. Felix píše:

  Koukám, že se objevují komentáře k Rozpravě o mětodě. Jakou metodu jsem použil já: Zahlédl jsem tujakousi debatu o neposkvrněném početí. A řekl jsem si: Co to asi je? Pak jsem si přečetl článek až po jméno Klimeš a Lidové novny; dále jsem nečetl. Šel jsem na odkaz Lidové noviny. A s velkými přeskáčkami jsem to prošel. Vidím: Teolog-blb Klimeš kecí pro chtivé pitomce v LN. Šel jsem v článku až po otázku na neposkvrněné početí. Teolog-blb neví, co to je, blbové z LN taky. Ale teolog-blb, nevěda, co to je, chutě odpovídá. Pindy. A tak jsem se vrátil sem a píšu tento komentář. A nechápu, co vzbudilo takovou zdejší diskusi. Dají Vám lejno a vy je pečlivě zkoumáte. Toť svědectví o mé metodě. Čau.

 6. Honza Kohoutek píše:

  Ještě je možnost, že mu při rozhovoru – ústním – byla položena otázka nějak takhle: „jako jak to bylo s tím, že Maria byla jako prostě panna, když porodila toho Ježíša nebo co…“ (novinář/ka v opileckém deliriu a po běžné zběžné přípravě na rozhovor)

  No a editor při přepisu rozhovoru otázku upravil podle svých znalostí. Přičemž Klimešovu odpověď nechal být, protože mu přišlo, že odpovídá přesně na jím upravenou otázku.

  • cinicius píše:

   Podle tohoto textu ten nesmysl tedy vyrobil korektor či novinář po rozhovoru (což ovšem nic nemění na ostatních úrovních nesmyslnosti Klimešových úvah).

  • Honza Kohoutek píše:

   Původní otázka: „Když se na celou situaci podíváte rozumně, jak to podle vás bylo? Dá se početí z Ducha sv. nějak vysvětlit?“
   Takže jsem měl pravdu a prímárně je debil editor.

 7. Felix píše:

  Objevila se zde věta o posunu slovního významu: „Takový bude časem osud i neposkvrněného početí.“ To se právě neví. Záleží na tom, zda sekularismus bude dále hlouběji pronikat do života církve, nebo jej naopak církev začne vypuzovat. V prvním případě přistupuje církevní života na zmatenou mluvu světa (aggio…), ve druhém naopak svou (de facto scholastickou) mluvu exportuje do světa. Co převáží? Zatím vše probíhá podle chmurné předpovědi pana JiKu.

 8. Civil a Medojed píše:

  Přinesli mi počítač, že mu nefunguje vypalovačka. Ve skutečnosti však nefungoval zdroj. Rozšrouboval jsem jim harddisk, vše pečlivě uložil do igelitového sáčku a zavolal, že to mají hotové. Přijeli, poděkovali, a zaplatili. Od té doby jsem o nich neslyšel.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: