Dialekticky o sexuální výchově

Katolická teologická fakulta vydala oficiální stanovisko k problematice sexuální výchovy na školách, které vychází z dobré tradice Hegelovy dialektické logiky. Prohlášení vrcholí triádou:

Teze: Jako veřejnoprávní vysoká škola

Antizeze: a zároveň fakulta papežského práva

Syntéza: je připravena stát se fórem, na kterém by k takovému dialogu napříště mohlo docházet.

14 Responses to Dialekticky o sexuální výchově

 1. Felix píše:

  Hegel, dialektika i dialog jsou součástí sekularismu. Katolická je dosputace.

 2. Hamish píše:

  Jejich extra spasu skrzeva zidovsky falesny kult uz stejne nicim netrumfnou.

 3. Felix píše:

  Další útok sekularismu:
  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/ze-zahranici/katolicti-teologove-zadaji-zruseni-celibatu/
  Má předpověď: bude diskutován v dialogu, nebude potrestán, zatím mu nebude vyhověno.

 4. jayef píše:

  Já jsem to prohlášení četl jenom letmo, ale připadalo mi takové dietní a homeopatické, tedy že jeho vypovídající hodnota je tak přibližně 0,0000000000000001. Neviděl bych to tak dramaticky jako jjs. Ale možná se pletu.

  • Pius píše:

   I kdyby byl problém jenom v tom, že to je o ničem, už to samo o sobě je dramatické. Budeme přece souzeni i z každého zbytečného slova.

 5. Michal Kretschmer píše:

  Je to otřesné prohlášení, které mě ovšem u „katolické“ theologické fakulty UK nepřekvapuje. Jen několik bodů:

  – „respekt k hodnotové pluralitě“ (ta pluralita je ve stanovisku zmíněna třikrát) považuje za něco žádoucího i ve věcech, kde rozhodnutí pro jednu z „plurálních“ možností znamená rozhodnutí pro „nebe“ a pro druhou pro „peklo“

  – KTF uniká, že zmiňované vnější následky jako je nárůst HIV, pohlavně přenosných chorob,zvýšený výskyt rakoviny prostaty, rakoviny prsu a děložního čípku jsou něčím až druhořadým, protože prvořadá je mravní závadnost (i z hlediska přirozeného zákona) některého sexuálního chování

  – stanovisko volá po „seriózních poznatcích o sexuálním chování člověka“, takže sklouzává do oblasti čisté fenomenologie, neboť to chování je různé, v různých společnostech a v závislosti na jejich úpadku, ale nevolá po poznání a zdůvodnění norem sexuálního chování

  – věta „Každý člověk, a tedy i každý křesťan se musí učit zacházet s odlišnými stanovisky druhých lidí vně i uvnitř církve, aby jednal způsobem, který bude odpovídat nezrušitelné důstojnosti člověka“ je de facto výzvou k resignaci na jasná a zdůvodněná stanoviska z obavy, abychom někoho „neurazili“ a neprohřešili se proti jeho důstojnosti, která asi podle autorů stanoviska zahrnuje „právo na omyl“.

  – „Pravda nemůže být vnucována“ – co je to za frázi? Chápal bych to tak, že nelze někoho mlátit tak dlouho až dotyčný řekne: Máš pravdu. Ale odhodlaná presentace vlastního stanoviska podpořeného argumenty a vyvrácení posice odpůrce je právě znakem scholastické metody, která je ve stanovisku zmiňována.

  – stanovisko považuje za nešťastné, že církevní veřejnost má starost o sexuální výhovu dětí, když přece existují jiné aspekty lidského soužití zasluhující si nemenší pozornost. Jakoby tím říkalo proč obtěžuje? Přitom některé ze zmiňovaných aspektů nemají tak jasně formulované a závazné učení církve a právem v nich mohou existovat rozdílné názory mezi katolíky (přístup k cizincům – rozuměj imigraci, mezigenerační solidarita).

  – zcela vadné vymezení „statečnosti“ jako „to znamená ochotou naslouchat druhému a respektovat jej samého, jeho důstojnost i jeho postoj“ – právě ta statečnost je to (možná ještě kromě katolické víry), co chybí vedení KTF, aby se jasně vyslovilo vůči státním institucícím a médiím v duchu nauky církve.

  • Felix píše:

   Pane Kretchmere,
   měl bych k Vašemu textu dvě poznámky:
   1. Kritizujete KTF. Ale někteří říkají, že dnes je theologie už nemožná a je nahrazena pastoračním povídáním. Odůvodňují to např. tzv. kucháním Denzingera – srov. třeba http://evelyn.signaly.cz/1101/pro-skute-n-odborn-ky takže v mnoha záležitostech platí tvrzení a jeho opak.
   A pastorační povídání už snese leccos. Co tomu říkáte?
   2. Právě se dočítám – http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/ze-zahranici/multikulturalismus-za-sirenim-islamskeho-extremismu/ že multikulturalismus je už nemožný (jaké překvapení pro české multikulturalisty), ale čím má být nahraze? „“potřebujeme aktivnější a silnější liberalismus,“ dodal Cameron.
   „Skutečně liberální země věří v určité hodnoty a aktivně je podporuje. Svobodu projevu, svobodu vyznání, demokracii, vládu práva a stejná práva bez ohledu na rasu, pohlaví a sexuální orientaci. Říká to našim občanům: Tohle utváří naši společnost. Patřit sem znamená věřit těmto věcem,“ prohlásil Cameron.“ Takže si dovoluji optat se Vás: Nebude brzy na KTF ještě veseleji, než jak bylo za multikulturalismu?
   Děkuji předem za odpověď.

   • Michal Kretschmer píše:

    Před mnoha roky jsem vystudoval matematiku a tak si myslím, že vztah mezi theologií a pastorací (či pastorační theologií) je do jisté míry podobný jako vztah mezi teoretickou matematikou a aplikovanou matematikou. Aplikovaná matematika vychází a vyžaduje matematickou teorii. Bez ní ji nelze provozovat.

    Pastorace vyžaduje aplikovat (zejména morální) zásady na rozdílné okolnosti věřících a prostředí, ve kterém žijí.

    Podívejte se na sv. Řehoře Vel.: Knihu o správě pastýřské (Liber Regulae pastoralis) asi z r. 591. To není nějaké „pastorační povídání“. Píše tam o napomínání lidí různých vlastností a stavů.

    Snažit se potlačit některá učení církve (viz ta zmínka o vypouštění modernistům nehodících se věcí z Denzingera) je cesta k novému, a tedy nutně falešnému náboženství. Jde tu o publikaci pro „odborníky“, tedy tam nelze nic vypouštět. A co se „prostého lidu“ týče, ten samozřejmě nelze učiti vše, ale co nesmí být vypuštěno je to, s čím se jako opakem toho ve světě, ve kerém žijí, setkávají. Tedy dnes potřebujeme, aby pastýři církve kromě základních pravd víry učili o těch morálních věcech, kde se děje mnoho hříchů (jako jsou potraty, asistovaná reprodukce, 6. a 9. přikázání).

    Církev má v prvé řadě učit a také usvědčovat z nepravdy. Ono usvědčování se ale musí dít na základě disputace na základě argumentů, protiargumentů a důkazů a ne tak, že si každá strana „dialogu“ na přeskáčku povídá, co jí napadne.

 6. Felix píše:

  Pane Hamishi, promiňte, ale dneska se fakt urodilo. Radio Vatikán hlásí, že v církvi se buduje nádvoří pohanů! http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=14056 Ještě by to chtělo Heroda, aby zbudoval chrám – a pak už jen aby do něj přišel Pán. A můžeme začít zase od začátku.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: