Zaplaví muslimové Evropu?

Ve čtvrtek 24. března proběhla v Českých Budějovicích přednáška MVDr. Pavla Čermáka na téma Zaplaví muslimové Evropu? Je to přednáška na důležité (a už jen proto kontroverzní) téma, která obsahuje řadu zajímavých, ale i sporných a kontroverzních myšlenek.  Její otištění zde má za cíl nejen informovat o ní čtenáře, ale zároveň i vyvolat diskusi.

Za sebe mohu podotknout, že můj pohled na problém je odlišný. Přednáška dle mého soudu především podceňuje riziko islámu a islamistů (viz systematické pronásledování křesťanů v islámem ovládaném prostoru, viz osoba Mohameda, která rozhodně nemůže být vzorem pro mírumilovné  náboženství a která předem vyvrací výmluvy, že islám myslí termím džihád pouze obrazně či duchovně) a přeceňuje židovský vliv na svět, jakož i jednotu, cílevědomost a propojení jednotlivých židovských aktivit a skupin. Rovněž nejsem zcela přesvědčen o tvrzení, že populační vývoj v islámských zemích jen se zpožděním kopíruje kolaps Západu.

Na druhé straně je nezpochybnitelným faktem, že hlavní rizika skutečně plynou z imigrace muslimů a jejich nepřehlédnutelného a zjevně úmyslného zvýhodňování např. před křesťanskými uprchlíky z islámských či hinduistických zemí. To je třeba zastavit a to rychle. Rovněž nemám pochybnosti o tom, že Turecko do Evropské unie nepatří (a upřímně, EU sama je problém, ne triumf Evropy). Stejně tak souhlasím s rizikem zneužití „tažení za umravněním muslimů“ k odůvodnění pronásledování všech náboženství – realizace pokusu o něj dle mého soudu hraničí s jistotou.

Ignác Pospíšil

V posledních letech často čteme úvahy o tom, že islám je netolerantní náboženství, že muslimové zaplavují Evropu a v dohledné době nás přečíslí. Vidíme karikatury šejků opásaných výbušninami, doprovázené emotivními pojmy jako Eurábia, islamisté, muslimské dělohy, džihád, svatá válka. Pokud se zeptáme běžného občana, co je největší (politickou) hrozbou pro Evropu, tak převažuje odpověď – muslimové.

Pokusím se analyzovat reálnost této hrozby z hlediska demografického, ekonomického, vědeckotechnického, vojenského, zahraničně politického a dalších aspektů.

 Demografie

Nejprve se podíváme na muslimské země v Evropě. Máme zde dvě země s dominantní muslimskou populací a to Kosovo a Albánii a jednu zemi se 40% zastoupením muslimů –  Bosnu a Hercegovinu. Jejich úhrnná plodnost (Total Fertility Rate) v posledních šestnácti letech klesá a dosáhla úrovně 2,2 pro Kosovo, 1,5 pro Albánii a 1,3 pro Bosnu.(1) Za hraniční hodnotu potřebnou k zachování populace se obvykle považuje hodnota 2,1 potomků na ženu. Vidíme tedy, že Kosovo se již k této hranici těsně přiblížilo a Albánie a Bosna se nacházejí hluboko pod ní. Plodnost muslimských a křesťanských žen v Bosně se podstatně neliší a je na jedné z nejnižších úrovní v Evropě. Přehled o plodnosti v šesti muslimských zemí máme v následujícím grafu:

Tabulka hodnot úhrnné plodnosti zahrnující větší počet zemí:

  1995 2005 2011
Albania 2,9 1,7 1,5
Kosovo 2,7 2,6 2,2
Algeria 3,5 1,9 1,8
Tunisia 2,6 2 2
Morocco 3,3 2,4 2,2
Turkey 2,8 2,3 2,2
Iran 3,4 2 1,9
Egypt   3,2 3
Bosnia 1,4 1,2 1,3
Indonesia 2,8 2,4 2,3
S.Arabia 5 2,9 2,6
Pakistan 5,7 4 3,2
Banglad. 3,8 3,1 2,6
Yemen 7,3 5,8 4,6
West Bank   3,6 3,1
Gaza   5,6 4,7

 

I u mimoevropských zemí vidíme bez výjimky výrazný pokles. V případě Alžíru, Tuniska a  údajně fanatických šíitů v Iránu již došlo dokonce k poklesu pod záchovnou míru plodnosti. Muslimské země prodělávají naprosto stejný vývoj, jako země okruhu západní civilizace, byť se zpožděním nějakých dvaceti let a brzy je čeká také problém se stárnutím populace, jak nám dokumentuje strom života (population pyramid) Albánie a Alžírska.(1)

Pokud jde o muslimy, kteří žijí v zemích západní Evropy, tak opět zjišťujeme prudký pokles porodnosti. V Nizozemí mezi lety 1990 a 2005 spadla plodnost žen marockého původu ze 4,9 na 2,9 a u žen tureckého původu z 3,2 na 1,9. V Německu rodily ženy tureckého původu v roce 1970 o dvě děti více, než německé ženy, ale v současnosti již rodí jen o polovinu dítěte více.(2)

Ekonomika

Při srovnání ekonomické úrovně použijeme hodnoty HDP (Hrubého domácího produktu) v přepočtu na jednoho obyvatele v paritě kupní síly pro rok 2010:

Banglad. 1700 Maroko 4900 Irán 11200
Pakistán 2400 Egypt 6200 Turecko 12300
Kosovo 2500 Alžírsko 7400 S. Arábie 24200
Jemen 2600 Albánie 8000 Česká r. 25600
Indonéz. 4300 Tunisko 9500 EU prům. 32900

I v případě zemí středomořské oblasti vidíme radikální rozdíly ve srovnání s průměrem EU. Dokonce i Saúdská Arábie, o které si každý myslí, jak se topí v petrodolarech, má HDP nižší, než Česká republika. Ani z ekonomického pohledu tedy nehrozí, že by nás muslimské země v dohledné době dostihly a odsoudily k marginální, podřízené roli.

Vědeckotechnický potenciál

Posouzení vědecko technologické úrovně je důležité pro předpověď hospodářského růstu nezávislého na příjmech z prodeje ropy a pro posouzení možností vývoje vlastních vojenských technologií. V žebříčku 200 nejlepších univerzit světa z roku 2006 nacházíme pouze dvě z islámských zemí. Jedná se o univerzity v Malajsii na 185. a 190. místě. Celkový příspěvek vědě měřený vědeckým citačním indexem 46 muslimských zemí mezi léty 1990 a 1994 činil pouhých 1,17% ve srovnání s 1,66% pro Indii a 1,48 u Španělska.(3) Pokud jde o udělené patenty v přepočtu na obyvatele, tak nejúspěšnější muslimskou zemi Kazachstán nacházíme až na dvacátém pátém místě.(4) V populaci Kazachstánu je však pouze 56% muslimů.

Kořeny tohoto zaostávání můžeme hledat již na počátku druhého tisíciletí, kdy po období tzv. Islámského zlatého věku filosof al-Ghazálí sepsal své známé dílo Vyvrácení filosofů (The Incoherence of the Philosophers, Tahāfut al-Falāsifa). Od té doby islámská civilizace upřednostňuje doslovný výklad svatých textů před možností nacházet poznání samotným lidským rozumem. Jedná se o dlouhodobý problém světa islámu, který ovšem také může souviset s IQ, jak bude uvedeno později.

Vojenství

 Z důvodu zaostávání ve vědě a technice tedy nehrozí, že by muslimské státy vyvíjely modernější zbraňové systémy, než máme my. Zbraně nakupují převážně od Spojených států nebo z Evropy, ale nikdy jim není umožněno nakoupit ty nejpokročilejší systémy. Saudská Arábie podepsala v roce 2010 obří kontrakt na dodávky zbraní se Spojenými státy, jehož součástí je též dodávka 84 stíhaček F-15. Izrael však dostane o stupeň lepší stíhačky F-35. Stíhačky pro Saudskou Arábii budou navíc dodány s určitými technickými pojistkami, jako jsou limity palebného systému a radarového software.(5)  

Propagandisticky zveličený je též problém jaderného programu Iráku. Jednak není vůbec jisté, do jaké míry Irán na vývoji atomové bomby pracuje, nebo jak je daleko. Jednak vlastnictví několika atomových bomb dnes mnoho neznamená, pokud země nemá špičkové nosiče k jejich dopravení na území nepřítele. První plně funkční systém protiraketové obrany (A-35 Anti-ballistic missile system) byl uveden do provozu v roce 1971 pro obranu Moskvy. Za 40 let, které uplynuly od jeho zprovoznění, došlo k obrovskému technologickému pokroku. O existenci zařízení, schopných sestřelit nejen raketu, ale i dělostřelecký granát se snadno přesvědčíme na You Tube po zadání hesel Iron Dome (železná kopule), nebo Airborne Laser (laser nesený letadlem). V současnosti se stále větší oblast světa ocitá pod příkrovem protiraketového štítu. Tento systém detekuje každou raketu okamžitě poté, co vysune nos z odpalovacího zařízení a raketa může být sestřelena ještě nad územím nepřítele kdy teprve nabírá rychlost, nebo během pozdějších fází letu.

 Výdaje na zbrojení

Z níže uvedeného přehledu výdajů na zbrojení(6) a mapy vojenských základen USA vidíme, že z muslimských zemí nejvíce zbrojí Saúdská Arábie, kde je vládnoucí rod Saúdů dlouhodobě úzce svázán svou zahraničně politickou orientací se Spojenými státy. Na druhém místě je člen NATO Turecko a třetí jsou Spojené arabské emiráty. Na území všech tří států mají USA svoje vojenské základny. Teprve na čtvrtém místě mezi muslimskými zeměmi nacházíme démonizovaný Irán s výdaji ve výši pouhého 1,5% výdajů Spojených států. Je zřejmé, že ani po kvantitativní stránce nejsou armády muslimského světa ve stavu, kdy by mohly reálně ohrozit západní civilizaci.

Zbrojní výdaje v miliardách dolarů:

USA 663 Malaysia 4
China 99 Oman 4
UK 69 Iraq 4
France 67 Egypt 4
Russia 61 Morocco 3
Saudi Ar. 39 Sudan 2
Turkey 19 Syria 2
Emirates 13 Kazakhs 2
Iran 9 Azerbaij 1
Algeria 6 Jordan 1
Indonesia 5 Yemen 1
Pakistan 5 Libya 1
Kuwait 5 Banglad 1

 

Mapa rozmístění amerických základen ve světě: (7)

Terorismus

Podle statistik Europolu spáchali muslimové pouhé čtyři desetiny procenta všech atentátů, které se odehrály na území EU v letech 2006 – 2008.(8) Ani zde nenacházíme odůvodnění pro panickou hrůzu z islámu.

Nepřítel je ve vlastních řadách

Na Wikipedii se dočteme, že v Evropské Unii je dnes okolo 17 milionů muslimů, což znamená 3,4% z celkového počtu obyvatel nepatrně přesahujícího půl miliardy. Tento počet však má být podle vrcholných politiků EU radikálně navyšován. V roce 1999 summit EU přiznal statut kandidátské země Turecku a v roce 2001 rada EU schválila Přístupové partnerství mezi EU a Tureckem. Přijetí Turecka podporovala Británie, Švédsko, Itálie a Portugalsko.(9)  Už jenom samotným přijetím Turecka by přišlo do EU dalších 80 milionů muslimů. A to není všechno, v Parlamentních listech se nedávno objevila informace, že před dvěma lety začal v tichosti proces známý pod zkratkou EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership). Tento program počítá s přistěhováním 56 milionů muslimů do zemí sedmadvacítky mezi lety 2010-2050.(10) Snadno si i bez použití kalkulačky vypočteme, že Evropská unie plánovala příliv dalších 136 milionů muslimů, což je osminásobek jejich současného počtu. Přijetí Turecka však nepodporovala pouze většina politiků EU, ale i Spojené státy a Izrael.  

Schizofrenie

Jak vyplývá z této analýzy, tak při současných počtech a přiměřeně přísné imigrační politice nepředstavují muslimové pro Evropu významnou hrozbu. Ostatně i jejich současný počet v EU není výsledkem jejich násilného, nekontrolovatelného pronikání do Evropy, ale do značné míry výsledkem vědomé imigrační politiky jistých politických kruhů. Výstižně popsal motivy labouristické vlády v Británii bývalý poradce Tonyho Blaira Andrew Neather, který řekl, že uvolnění imigračních kvót bylo vědomým pokusem vytvořit skutečně multikulturní společnost. Jeho slova víceméně potvrdil i původně cenzurovaný dokument vlády z roku 2001.(11)

O přijetí Turecka a o programu Euromed rozhodují pouze Evropané sami. Muslimové mohou nanejvýš vyplnit jakousi žádost, a potom záleží jen na nás, zda tuto žádost s úsměškem hodíme do koše, nebo ji zdvořile ale jednoznačně odmítneme. Proto je nutné si uvědomit, že tím, kdo rozhoduje o přílivu muslimů do Evropy, nejsou muslimové, ale sami evropští politici, kteří se ocitají pod tlakem mocných lobbistů a masmédií podporujících imigraci a přijetí Turecka do EU.

Pro objasnění situace je třeba analyzovat motivy hlavních aktérů.

Jedním z důvodů evropských politiků pro umožnění příchodu muslimů do Evropy je snaha zajistit pracovní síly stárnoucí Evropě, aby byla schopna obstát v tvrdé konkurenci 21. století. Někteří evropští politici však pracují především jako trojští koně v zájmu jiných mocností. Většina evropských politiků zjevně spoléhá na to, že sekularizační propagandistická mašinérie, která semlela křesťany semele i muslimy. Vycházejí z předpokladu, že lidé jsou tabula rasa,  kterou v průběhu dvou generací převychovají podle své vize univerzálního světového pořádku. Ti co jsou proti přijetí Turecka, jako Francie, Rakousko a Německo se obávají, že dojde k totální likvidaci kulturní identity Evropy, nebo že Evropě nebude dán dostatek času aby mohla muslimy kulturně zmasakrovat. Kulturně a nábožensky odlišná skupina se snadno může stát pátou kolonou, kterou ostatní velmoci mohou použít k prosazování vlastních zájmů v Evropě.

Zahraniční politika Spojených států, zejména související s Blízkým východem, je závislá na přáních Izraele. Jejich zájmy se však v mnohém shodují. Kontrola oblastí bohatých na ropu a vojensko strategická kontrola podbřišku Asie je v zájmu obou. Na druhé straně napjaté vztahy s muslimským světem a nutnost udržovat při životě klientské režimy znamenají velký handicap pro postavení USA ve světě a stály již Ameriku spoustu životů a peněz daňových poplatníků. Postoj Spojených států k přijetí Turecka a jeho podřízenost zájmům Izraele jasně vyjádřil ministr obrany Robert Gates: „odmítnutí EU přijmout dostatečně rychle Turecko za svého člena částečně zapříčinilo posun v zahraniční politice Ankary a zhoršení jejích vztahů s Izraelem“. (12)  

Pro analýzu postoje Izraele k přijetí Turecka do EU ocituji několik pasáží z článku Efraima Inbara, profesora politických studií na univerzitě Bar-Ilan v Izraeli: (13)

„Izraelská diplomacie v průběhu let soustavně podporovala turecké snahy dosáhnout lepší dohody s EU.“                                                                                                        

„Geografické začlenění  Turecka do EU změní Evropu v politickou jednotku sousedící se státy jako Sýrie, Irák, Irán a s Kavkazem.“

„Evropa možná přepracuje svůj negativní postoj k použití síly, odpor k jednostranným akcím a neochotu utrácet peníze na obranu.“                                                                                 

„Přijetí Turecka se bude rovnat prolomení důležitého kulturního tabu. Jestliže je křesťanská Evropa připravena přijmout Turecko, zemi s téměř 70 miliony muslimů, pak není nemyslitelné, že by židovský stát také mohl stát potenciálním členem. Pokud by si mohl Izrael vybrat, tak by asi preferoval stát se padesátým prvním státem Spojených států, spíše než se připojit k EU. Izrael má ale jasný zájem, aby se Evropa stala tolerantnější k různým náboženským skupinám a nebyla natolik rukojmím hluboce zakořeněného antisemitismu.“

Z této citace je postoj Izraele zcela zřejmý a není třeba, abych jej jakkoli komentoval.

Jasně vidíme, odkud vítr vane. Spojený tlak ze strany Izraele, USA a jejich poskoků v Evropské unii jako je Česká republika, je velmi nebezpečný. Bývalý premiér Mirek Topolánek na tiskové konferenci v Ankaře prohlásil: „Česká republika je jednou ze zemí, které podporují bezpodmínečné přijetí Turecka do EU.(14) Privilegované partnerství nebo podobné formulace nemohou být akceptovány.“ Ministr zahraniční Karel Schwarzenberg řekl, že Česká republika „je přesvědčena, že Turecko by se jednoho dne mělo stát členem EU“  Dále řekl:  „Musím ale zdůraznit, že bohužel v západní Evropě jsou předsudky.. Měli bychom společně pracovat na sobě samých, abychom se těchto předsudků zbavili.“(15) Podle Schwarzenbergova názoru zřejmě ještě nejsme dostatečně multikulturní a musíme v sobě odbourat i poslední zbytky evropské kultury, která stojí na křesťanských základech.

Z toho, co jsem dosud uvedl, zejména o demografii muslimů, by se mohlo zdát, že muslimové nejsou tak nebezpeční, jak nám to líčí masmédia a mohl by vzniknout dojem, že není důvod omezovat jejich příliv do Evropy. Proč tedy máme bojovat proti těm, kdo muslimy v minulosti do Evropy pouštěli a chystají se pustit jich sem mnohonásobně více?

Problémy s muslimy nebo bývalými muslimy pravděpodobně vznikají z jiných příčin, než je náboženství. Nasvědčuje tomu například studie provedená mezi francouzskými muslimy, kde se ukázalo že pouze 23% z nich se účastní společných modliteb častěji, než 5x za rok. Nepřipomíná to křesťany, kteří přijdou do kostela na půlnoční mši o Vánocích a maximálně ještě o Velikonocích? To, že současné problémy s menšinami jsou převážně způsobeny jinými faktory než náboženstvím, si můžeme ukázat na příkladu Romů a Afroameričanů. Většina Romů, zejména v ČR, je buď nevěřících, nebo se hlásí k různým křesťanským denominacím. Afroameričané jsou většinou křesťané a jsou dokonce religióznější, než jejich bílí spoluobčané. Přestože se z hlediska vyznání výrazně neliší od většinové společnosti, u obou skupin pozorujeme ve zvýšené míře jevy jako nezaměstnanost, kriminalitu, závislost na sociálních dávkách, výskyt AIDS atd. Jaké je tedy vysvětlení, pokud to vše nemůžeme svést na náboženství? Určité vysvětlení nám může poskytnout pohled do knihy IQ a globální nerovnost (IQ and Global Inequality) sepsanou dvěma finskými vědci. Richard Lynn je psycholog,  Tatu Vanhanen je politologem a otcem bývalého předsedy vlády Finska Matti Vanhanena.

IQ Evropanů se pohybuje okolo 100, přičemž Rakousko, Nizozemí a Norsko jsou přesně na této hodnotě. Oproti tomu v případě muslimských zemí je IQ na následujících hodnotách:

90    Turecko 

84    Maroko, Saúdská Arábie

83    Alžírsko, Libye, Tunisko

81    Egypt

Arabské země dnes mají IQ cca o 17 bodů nižší, než Evropané. I zdánlivě malý rozdíl okolo deseti bodů jako u Turecka však znamená několikanásobně vyšší zastoupení muslimů v pásmu hodnoty IQ okolo 80, než by odpovídalo jejich podílu na populaci. A to je zřejmě hlavní příčina problémů s muslimy o kterých čteme v souvislosti s nepokoji ve Francii, Německu a dalších zemích a možná také jedna z příčin jejich malého podílu na vědeckých citačních indexech, počtech patentů a žebříčcích špičkových univerzit. Proto je falešný předpoklad, že po jejich sekularizaci a ateizaci se stanou bezproblémovými občany EU. Naopak, spíše to bude jenom horší. Poté co budou zbaveni víry ve vyšší hodnoty, nakaženi pesimistickou atmosférou upadající konzumní  civilizace, předhozeni lichvářům a provozovatelům hracích automatů a vystaveni sofistikovanému marketingu výrobců drog, sociální problémy budou pouze narůstat. Mocní však jistě ocení, že se stanou snadno ovladatelnou masou v souladu s teorií masové komunikace.

Dalším důvodem k opatrnosti při přijímání muslimů do Evropy je záludná strategie liberálů, kteří se s oblibou maskují za koncepci liberální neutrality sekulárního státu, kterou však mezitím i mnozí liberální teoretici zavrhli. Islám označí jako hlavní příčinu problémů s imigranty z muslimských zemí a začnou jej potlačovat. Pod záminkou neutrality se však pustí i do zbytků křesťanské kultury. Se zákazem muslimských šátků zakáží i křížky na krku věřících. Zde je na místě, aby se křesťané a ti kdo sice nejsou věřící, avšak hlásí se ke křesťanské kultuře zamysleli nad tím, zda není zapotřebí se s muslimy spíše spojit na bázi odporu vůči drtivé převaze těch, kteří prosazují orientaci kultury na materialismus, konzumní společnost, agnosticismus, sekulární etatismus a podobné myšlenkové systémy.

Největší nebezpečí pro Evropu však plyne z nastávajících krizových situací. V důsledku nerovnoměrného socioekonomického vývoje hlavních velmocí musíme očekávat vyhrocení situace v podobě boje o hegemonii nad světem již okolo přelomu první čtvrtiny 21. století. V době krize se lidé přirozeně seskupují podle příbuzenství, rasy, náboženství a kultury. Nehrozí ani tak, že by se lidé na území Evropy nedokázali domluvit, ale odlišné skupiny budou využívány ostatními velmocemi jako pátá kolona k prosazování vlastních zájmů, nebo přímo k ovládnutí části území. Britské impérium také nezaniklo kvůli národně osvobozeneckým hnutím v jednotlivých koloniích, ale protože jej roztrhaly nově nastupující supervelmoci počínaje Rooseveltovými Spojenými státy.

Na závěr se ještě musím zastavit u kampaně, která je neustále proti muslimům rozdmýchávána, přesto že by měla v první řadě být vedena proti těm, kteří usilují o to, aby se počet muslimů v EU zmnohonásobil. Protimuslimskou kampaň dlouhodobě pohánějí lidé jako Bernard Lewis,(16)  vůdčí autorita na islámskou historii, který napsal, že část Evropy se stane součástí arabského Maghrebu, Daniel Pipes,(17) (2) specialista na Blízký východ, který si zase myslí, že katedrály se budou přestavovat na mešity a Leon de Winter, který ve svém románu Právo na návrat píše, že arabské dělohy produkují jednoho bojovníka za druhým a ti pak za pomocí výbušnin a jiných děloh vytlačí Židy z jejich státu.(18) V Čechách je v tomto směru velmi aktivní Benjamin Kuras. Může se zdát těžko uvěřitelné, že všichni tito protimuslimští štváči jsou židovské národnosti. Přitom víme, že Izrael má eminentní zájem na tom, aby dalších osmdesát milionů muslimů přišlo do EU a že většina Židů podporuje multikulturalismus a liberální imigrační politiku. Tento postoj můžeme snadno doložit tím, že švýcarské referendum o zákazu minaretů odsoudili jako protimuslimské ředitel Konference evropských rabínů rabín Aba Dunner,(19) americká židovská organizace Anti-Defamation League i Americký židovský kongres.(20) Jednoznačný důkaz nám poskytuje také stanovisko Koordinačního výboru evropských muslimských a židovských vůdců (Coordinating Committee of European Muslim and Jewish Leaders). Jeho představitelé vyjádřili znepokojení nad nedávnými prohlášeními evropských státníků včetně francouzského prezidenta Sarkozyho, německé kancléřky Merkelové a britského předsedy vlády Camerona, kteří označili multikulturalismus za nezdar. Rabín Marc Schneier, který je prezidentem Nadace pro etnické porozumění (Foundation for Ethnic Understanding) a viceprezidentem Světového židovského kongresu (World Jewish Congress) řekl: „Jestliže Evropa chce zůstat věrná svým etickým a spirituálním kořenům, tak musí přijímat lidi rozdílných kultur, náboženství a způsobů života.(21)

Je jisté, že mnozí Židé nezastávají pozice multikulturalismu, zejména pokud jde o jeho zavádění v Izraeli. Například Daniel Pipes změnil v roce 2003 názor a řekl, že prezident Bush by měl přestat tlačit na EU, aby přijala Turecko. Pokud však jde o Evropu nebo Ameriku, tak tam Židé obvykle multikulturalismus zastávají v mnohem větší míře, než většinová populace. Na druhé straně většina Židů podporujících stát Izrael má zájem démonizovat muslimy, aby veřejnost stála za Izraelem v jeho útlaku téměř 5,5 milionu Arabů žijících na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a v Izraeli. A vidíme, že se jim tato dvojaká strategie díky obrovskému vlivu v masmédiích daří.

Pro rezoluci odsuzující Izrael za osídlování palestinských území hlasovalo v únoru 14 členů Rady bezpečnosti OSN: Francie, Británie, Německo, Portugalsko, Indie, Brazílie, Kolumbie, Nigérie Rusko, Bosna, Libanon, JAR, Gabun a Čína. Rezoluci vetoval jediný stát – USA, které však verbálně odsoudily Izrael také.(22) Přes tuto jednoznačnou shodu státníků z celé škály politického spektra pozorujeme ve svém okolí a v masmédiích vysokou podporu osidlovací politiky Izraele, které se v podstatě nezastaly ani Spojené státy.

Pokud si toto vše uvědomíme, tak snadno pochopíme smysl a možnost zdánlivě protichůdné strategie, kdy většina  Židů na jedné straně podporuje multikulturalismus a liberální imigrační politiku a na druhé straně démonizují muslimy. V dnešním politickém systému je to obvyklá metoda, kdy se spoléhá na to, že běžné voliče, kteří jsou zbaveni objektivních informací a zahlcení lavinou banalit, lze na jedné straně proti islámu poštvat a současně jim do arény další desítky milionů muslimů podstrčit.

Odpověď na otázku v názvu článku, zda muslimové zaplaví Evropu je tedy jednoduchá. Zaplaví ji jedině za předpokladu, že sami zvedneme stavidla.

Pavel Čermák

cermak.cb@seznam.cz

1) http://www.census.gov/ipc/www/idb/

2) http://www.wilsonquarterly.com/article.cfm?aid=1408

3) http://www.theaustralian.com.au/higher-education/islamic-thinking-in-limbo/story-e6frgcjx-1111112410369

4) http://www.nationmaster.com/graph/eco_pat_gra_percap-economy-patents-granted-per-capita

5) http://www.forward.com/articles/132611/#ixzz1GWlM8Crg

6) http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures 

8) http://www.loonwatch.com/2010/01/terrorism-in-europe/

9) http://en.wikipedia.org/wiki/Accession_of_Turkey_to_the_European_Union

10) http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/zahranicni-politika/170303.aspx

11) http://www.dailymail.co.uk/news/article-1249797/Labour-threw-open-doors-mass-migration-secret-plot-make-multicultural-UK.html

12) http://www.eubusiness.com/news-eu/israel-gaza-turkey.53r/

13) http://www.biu.ac.il/Besa/efraim_inbar/oped190205.doc

14) http://www.turkishpress.com/news.asp?id=254141

15) http://www.euroskop.cz/38/10198/clanek/schwarzenberg-podporil-vstup-turecka-do-eu/

16) http://www.euportal.cz/PrintArticle/1283-odbornik-na-islam-bernard-lewis-muslimove-stoji-pred-prevzetim-evropy.aspx

17) http://hn.ihned.cz/c4-10140700-19684310-500000_d-islam-je-velmi-tezke-politicky-asimilovat

18) http://www.lidovky.cz/pravo-na-navrat-a-pravda-arabskych-deloh-f0m-/ln_noviny.asp?c=A110223_000042_ln_noviny_sko&klic=241477&mes=110223_0

19) http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3814454,00.html

20) http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/zidovske-skupiny-podporuji-muslimy-ve-sporu-ohledni-zakazu-minaretu_8166.html

21) http://www.ejpress.org/article/49527

22) http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Article.aspx?id=209264

Přednáška byla publikována v plném rozsahu, pouze byly z technických důvodů vynechány grafy. Milerád uvítám (a zveřejním) souhlasné i nesouhlasné reakce na ni, samozřejmě budou-li psány v určitých mezích slušnosti a intelektuální úrovně.

K diskusím níže:

Duše a hvězdy poskytují na svých stránkách prostor k pokud možno svobodné a otevřené diskusi nad články a příspěvky, které čtenářům předkládají. Nemohou ovšem ručit za správnost diskusních příspěvků, které také pochopitelně nemusí vyjadřovat názory redakce. Off topic příspěvky a příspěvky obsahující nemístné vulgarity nebo urážky budou mazány, nicméně berte na vědomí, že diskuse má takový objem, že správci ji často nestíhají pročíst celou.

11 Responses to Zaplaví muslimové Evropu?

 1. Anton píše:

  Jakkoliv jsou názory pana doktora Čermáka zajímavé ( a kontroverzní..), s některými nelze bezvýhradně souhlasit.

  Díky zmatečně formulované části článku nelze poznat, kdy mluví o iráckém, či iránském jaderném programu. Irácký jaderný program je již minulostí, pokud ovšem Irák nebude zbaven okupace a faktické či formální závislosti na Spojených Státech Amerických.

  Íránský jaderný program je ovšem věc druhá, je již potvrzeno, že komponenty JZ již Peršané mají a jejich funkčnost je otázka měsíců, pokud již přimo nejsou v operační použitelnosti. O technickém aspektu „delivery systems of WMD“ čili nosičů ZHN není třeba pochybovat ani v perském případě. Nevím, jestli to pan doktor ví, ale Írán vypouští satelity s vědeckými platformami na nízké oběžné dráhy a konverze satelitního nosiče na mezikontinentální balistickou střelu je otázka jen ryze technická. Systém Iron Dome a Arrow, zmíněné v textu se potýkají s technickými potížemi a pokud se íránské Revoluční gardy rozhodnou napadnout Izrael či Evropu, masový úder odhadovaně tří set střel Shahab – 3B s eletrooptickým navedením bojové hlavice zajistí překonání i funkční protiraketové obrany.

  Co se údajné zastaralosti prodávaných zbrojních systémů týče, je nutné zdůraznit, že islámské země se začínají orientovat na čínské produkty, Pakistán nakupuje nové stíhací letouny v Číně, Egypt se jej chystá napodobit. Nové typy čínských bojových letadel, a nejen letadel, se začínají blížit k hightech úrovni obvyklé na Západě a předstihují ji pak v počtech.

  Srovnatelně řečeno, Západ a jeho vazalové, začíná technologicky zaostávat a výsledek regionálního střetu např. s Čínou, Brazílií, či Iránem je nejistý.

  Při pohledu na tabulku rozpočtových výdajů se nelze ubránit výroku Winstona Churchilla o lživosti statistiky. Čínské vojenské výdaje jsou již před americkými, neboť mnoho z exaktně vojenských výdajů se v čínské poloplánované ekonomice rozpustí v civilním sektoru. Dále tu hraje roli obrovské nadhodnocení dolaru, které mění skutečnou cenu zbrojních systému na nesmyslně velkou.

  A takto by jsme mohli pokračovat dál.., asi se pokusím své námitky zformulovat do článku pro D a H.

  Anton.

  • Zaplaví muslimové Evropu? píše:

   Uvádíte, že komponenty JZ již Peršané mají a jejich funkčnost je otázka měsíců, pokud již přímo nejsou v operační použitelnosti. Já se domnívám, že Irán bude schopen otestovat jadernou zbraň nejdříve za 5 let, to znamená v roce 2016. Tím však neříkám, že to udělá. Čas ukáže, kdo z nás má lepší prognózy.
   Pokud jde protiraketový štít USA, tak s tím mají velký problém i Rusové, s jejichž technickou zdatnost a počty jaderných hlavic se Irán vůbec nemůže srovnávat.
   Pokud tvrdíte, že čínské výdaje na zbrojení již předstihly americké, tak by bylo třeba, abyste uvedl zdroj a rok, ve kterém podle Vás k onomu předstižení došlo. SIPRI, z jehož údajů jsem čerpal uvádí, že se snaží výdaje na zbrojení skryté v rozpočtech jiných ministerstev započítat. Samozřejmě že Čína vyrobí bitevník levněji, ale jeho schopnosti ve válce budou také menší, což se projeví poměrem sestřelů. Sám to víceméně potvrzujete, když píšete, že se začínají blížit k hightech úrovni obvyklé na Západě. Já si samozřejmě uvědomuji obtíže s přesným vyčíslením nákladů na zbrojení a porovnáním síly armád, ale podrobnější rozbor se vymykal možnostem článku, pokud jsem nechtěl psát padesátistránkovou studii. Diskusi k tomuto tématu jedině vítám, ale je třeba uvádět konkrétní čísla a zdroje, aby se na to dalo reagovat.

   • cinicius píše:

    Rusové nemají problém s protiraketovým štítem jako obranným prostředkem v současné podobě, protože s množstvím zbraní, kterými disponují, jej bez potíží zahltí i celoplošně, i kdyby fungoval spolehlivě (což je jen zbožné přání – viz jeho testování)…

    Problém je jinde – součástí systému jsou i výkonné superradary, které v případě vhodného umístění (např. v ČR) snadno monitorují do velké hloubky ruský prostor a jakékoliv letecké aktivity v něm.

    Dále systém podle Rusů umožňuje směnu antiraket za jaderné střely – takže mají strach, aby nezjistili, že na ně najednou byly z nejtěsnější blízkosti vypáleny jaderné střely.

    Poslední věc: Rusové ten systém nemají a nebudou ho z finančních důvodů schopni v brzké době vyvinout. Naproti tomu pokud se Američanům zadaří, mohli by v budoucnu vytvořit alespoň částečně funkční štít. Což by znamenalo obrovskou výhodu pro ně: mohli by doufat, že maximálním zahuštěním obranných komponent budou schopni ochránit některé klíčové prostory (byť bych ji byl velmi omezený počet).

    Zejména pokud by se podařilo vyvinout dostatečně silný tlak, který by prosadil redukci jaderných arzenálů, protože tím by samozřejmě klesla možnost zahlcení tohoto štítu.

 2. Irán - od Jana píše:

  Tento příspěvek berme jako trochu básnickou nadsázku.

  Irán by měl být vlastně vděčen za to, že ho Amíci zbavili jediného reálného nepřítele. Totiž Iráku. Nezapomeňme na válku Irán – Irák 1980-88. Válka skončila před 23 lety a vyžádala si podle odhadů okolo milionu životů. Posthusajnovský Irák už nikdy nenapadne Irán (a naopak). Cvoci. K čemu potřebují atomové zbraně? Koho chtějí odstrašit? USA? Vždyť ti mají nepředstavitelně větší konvenční převahu (podívejme, jak dlouho trvala válka (resp. „ozbrojený konflikt“ vůči Iráku.)
  Rusko? Nesmysl. Čínu? Je daleko a nemá zájem se vměšovat:) Izrael? (existují územní požadavky Iránu vůči Izraeli? (vtip). Sousedí Irán s Izraelem?:)
  Indie? Nesmysl.
  Zato, když získají atomovku, kdo zabrání tomu aby ji nezískali i další kolem? Saudská Arábie a další. V době terorismu pak bude svět opravdu…bezpečnější:((((
  Kdy Iránci pochopí, že zbraň hromadného ničení NEPOTŘEBUJÍ? (Rusko by mohlo diplomaticky zatlačit).Američané nemají zrovna vůli jít do dalšího konfliktu. S Íránem chtějí obchodovat. Toť vše.
  Pax
  Jan

  • Anton píše:

   Přispěvatel Jan je zjevně nepříliš znalý geopolitiky a politologie.

   Peršané jaderné zbraně vyvíjejí proti Izraeli a základnám Spojených států v regionu. To za prvé. Jaderná deterrence je totiž stabilizačním prvkem, jakkoliv se Izrael deklaruje jako stát para-nukleární. Vzájemný pat totiž (do určité míry) stabilizuje situaci a neguje jiné geostrategické výhody.

   Pokud by byly JZ tak strašně nevýhodné, asi by si je velmoci nepořizovaly.., nehledě na význam jaký měly za studené války.

   O možnosti nevyužití Iráku jako základny pro útok na Irán může mluvit pouze neznalý člověk. Již dnes si íránské a americké vzdušné síly navzájem sestřelují bezpilotní průzkumné prostředky, což se nedá klasifikovat jako vzájemně přátelské, či sousedské počínání.Nemluvím o Iráčanech, kteří se z vasalů jednoho excentrického, ale na místní poměry celkem ucházejícího diktátora dostali do područí Ameriky. Nejsou nyní svými pány, nemá cenu je zmínit.

   Čína má eminentní zájem na Persii.., je to jeden z poskytovatelů fosilních paliv, radioaktivních prvků pro jadernou energetiku a významný odběratel čínských výrobků, civilního sektoru i zbraní.

 3. Niki píše:

  Čermák si účelově vybírá jen ty statistiky, které se mu hodí. Taktně opomenul zapojení muslimů a dalších afričanů do života v Evropě (a to i v několikáté generaci) Předně muslimové jsou většinovými pobírači soc dávek. Na to jak zatím malou část populace tvoří, berou přes 60% soc výdajů států!!! Tyto dávky je motivují k plození, což známe i od našich etniků. Takže minimum muslimské rodiny v Evropě jsou 4 děti. Ale někdo má 6, 8, somálci 10.
  Afričané , arabové taky tvoří významnou část (80%) osazenstva věznic a jsou pachatelé až 90% násilných trestných činů. Takže si představte, že ke každé funkční věznici v Česku bude potřeba postavit 4 další.
  To že většina židů tento stav podporuje a přes neziskovky aktivně ovlivňuje je smutná realita. Čest těm co to hlasitě kritizují.

 4. BERAN píše:

  Když pan Čermák tak chodil muslimským světem, Mahdího nepotkal?

  http://vpravo.blog.cz/1103/ktosi-je-za-dverami

 5. Felix píše:

  Já si na rozdíl od ostatních komentářů myslím, že to je dobrý příspěvek – a nemá cenu, abych ty mnohé dobré věci zde opakoval. Jen se mi nelíbí to rasové rozlišování IQ. Jinak vše v pořádku. Přesto není příspěvek vyčerpávající, nejsou tam příliš vytaženy hybné maximy těch jevů, Především snaha o udržení sionistické kolonizace Palestiny, její bezpečné zajištění. S tím souvisí vliv sionistické lobby v USA. A s tím souvisí i snahy o multikulturní rozvrat a oslabení všeho nesionistického-cizího, vč. Evropy. Evropští exponenti multikulturalismu nejsou nazváni užitečnými idioty. Pak taky není zvýrazněn ideový střet mezi islámským státem a lidově-demokratickým (tzv. západním) státem (pokles porodnosti muslimů je zapříčiněn importem „hodnot“ lidové demokracie; tento střet dobře chápou mnozí islámští radikálové). Přitom je pravda, že sám sionistický režim má mnohé rysy lidové demokracie, ale v některých věcech ne (rasa, posledně – předevčírem – pak zbavení občanství). Já sám rozhodně vidím větším nebezpečím, než je „muslimská invase“, pokračující rozvrat způsobený lidovým demokratismem – vlastně už samotný nástup lidové demokracie před dávným časem. Můj odhad je, že islám prohraje a nastane lidově demokratická katastrofa (lidové demokracie už vybily svou miliardu nenarozených dětí, a nyní se rychle blíží sodomské verzi společnosti).

 6. BERAN píše:

  Felixi, opravdu si myslíte, že „tento střet dobře chápou mnozí islámští radikálové“? Já bych řekl, že jejich ujeté čtení reality jim znemožňuje dobré chápání toho, co je v „lidodemo“ zlé. Mohou to tušit, cítit, ale „dobře chápat“?

  • Felix píše:

   Zamýšlím se nad Vašimi slovy „co je v lido-demo zlé“ a vychází mi to stejně jako kdybyste řekl „co je v komunismus, nacismu zlé“. Viděl bych to tedy tak, že „lido-demo je zlý“. Pak taky se zamýšlím nad slovy “ jejich ujeté chápání reality“. O té ujetosti by se mělo disutovat: je ujeté, není ujeté, v čem je uteté, příp. v čem je ujetější než ujeté chápání v lido-demo. Vychází mi to zase tak, že ujeté chápání reality většiny lidí v lido-demo je obrovské. Protože žijí ve virtualitě, kterou pokládají za realitu.
   Vemte si to třeba tak, že za nacismu se Němci museli často k chápání některých skupin lidí jako podlidí trošku masírovat, dnes rozsahově mnohem masivnější chápání lidí ne jako podlidí, ale rovnou jako věcí, je zcela normální. A patrně i u většiny z těch, kteří jaksi tyto věci (mám na mysli nenarozené) považují za lidi, je jejich chápání této reality tak ujeté, že tyto hrůzy je v noci ani nebudí a dovedou se docela dobře bavit. To v německu ocházela tyto lidi hrůza. A co říci o raně potratových medikamentech? Myslím si, že takový život ve virtualitě v islámu prostě není. Všimněte si, prosím, už jsem to tu psal, nedělního Urbi et Orbi. O těchto věvech tam nebyla ani zmínka a klouzalo to po obvyklém ujetem chápání reality/viruality: obvylý boj proti hladu, Libye, Pobřeží slonoviny, Japonsko … Nezdá se Vám, že ta ujetost lido-demo zasahuje i do nejvyších pater hlasateů pravdy?

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: