I Malťané selhali: Rozvody mají být legální

Malťané se v referendu poměrně těsnou většinou (52,67 %, účast 72 % oprávněných voličů) vyjádřili pro legalizaci rozvodů u dlouhodobě rozvrácených manželství. Premiér země Lawrence Gonzi, který vedl kampaň odpůrců rozvodů, neskrýval obrovské zklamání, nicméně konstatoval, že vůle lidu se musí respektovat. Parlament teď podle něj vypracuje zákon, který rozvody za určitých okolností povolí. Socialistická opozice oslavuje tento výsledek jako krok k modernizaci země, která se podle ní stane evropštější. Podrobnosti např. ZDE a ZDE.

Ignác Pospíšil

K diskusím níže:

Duše a hvězdy poskytují na svých stránkách prostor k pokud možno svobodné a otevřené diskusi nad články a příspěvky, které čtenářům předkládají. Nemohou ovšem ručit za správnost diskuzních příspěvků, které také pochopitelně nemusí vyjadřovat názory redakce.

Příspěvky příliš vzdálené tématu a příspěvky obsahující nemístné vulgarity nebo urážky budou mazány, nicméně berte na vědomí, že diskuse má takový objem, že správci ji často nestíhají pročíst celou. To, že nějaký příspěvek přežívá delší dobu, neznamená, že je redakcí schvalován.

Advertisement

19 Responses to I Malťané selhali: Rozvody mají být legální

 1. Hamish píše:

  Nové jaro holt nese samé dobré plody.
  Nemohu se dočkat, až zas někde budu číst předení moderních pastejřů nad zdravou sekularisací.

 2. :) píše:

  A tragédie, jak se dalo předpokládat, pokračuje: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=14633

  To jsou zase projevy a reakce… Jenom se ještě divím, že v tom projevu není zmíněno, že je především potřeba vést, navázat a rajtovat na DIALOGU!!!

  • MichalD píše:

   Doublethink úvodu toho příspěvku na RV je úplně neuvěřitelný. Jestli to takto tamější arcibiskup skutečně řekl a v podobném duchu vede své ovečky, pak se není co divit výsledku referenda.

   Neklamným znakem toho, že určitá lidská organizace zde na zemi je za svým zenitem a jede po namydleném svahu je, že ztratí odvahu nazývat věci pravými jmény.

   • Hamish píše:

    Mons. Williamson to říkáš jasněji – „Církev je po lidské stránce vyřízená“.

    • Boris Cvek píše:

     Naprosto s vámi souhlasím. Proto je potřeba najít církev, kde milost nese plody. Bez plodů je jakékoliv nárokování si „zprostředkovatelství“ přinejmneším nevěrohodné. Nenese-li viditelný Řím plody svatosti a pravdy, kde je tedy viditelná církev?

     • Hamish píše:

      Zopakujte si logiku pro gymnázia.
      To vaše „vyplývání“ je trochu fousaté.

     • Boris Cvek píše:

      Je-li tedy vše v pořádku (liturgie, řádným magisteriem oficiálně hlásané učení například ve věci náboženské svobody nebo „subsistit in“, vzory svatosti, které současný Řím blahořečí a svatořečí) a jde jen o selhání naprosté většiny jednotlivců zastávajíích úřad(„lidsky naprosto vyřízená“), pak se divím, že máte tolik výtek k liturgii a řádnému magisteriu. Je-li však chyba jinde než jen v lidech (učení řádného magisteria v rozporu se zjevenou pravdou, oficiální liturgie ohrožuje víru věřících), pak se ptám, kde je ta viditelná církev? Viditelná církev hlásající nezdeformovanou Nauku a uctívající Boha důstojně a nedvojsmyslně přesvatou obětí mše? To je přece zásadní otázky spásy, a spása duší je pro vás suprema lex.

     • Hamish píše:

      Odpověď na vaši otázku je výše zmiňována.
      Opět, prostá logika, Herr Cvek.

     • Boris Cvek píše:

      Kde je na této stránce (znamená-li „výše“ na této stránce) zmiňována? Někomu to, pane Hamishi, myslí pomaleji a dělá logické chyby a je skutkem duchovního milosrdenství pomoci mu nalézt správnou odpověď na otázku rozhodující o spáse duše. Spasen totiž bude jen katolík a katolíkem nelze být bez příslušnosti k viditelné církvi Kristově. Kde tedy je tato viditelná církev zachovávající neporušenou nauku a důstojnou oběť? Kde je tedy ta věta nebo kde je to zde řečeno?

     • Hamish píše:

      Kdybych vás neznal, pane Cveku, možná bych o perlách sviním ani nenapsal. 🙂
      Ale protože vás znám, tak napíšu.
      Hezký den.

     • Boris Cvek píše:

      Jenže vy mě neznáte a za tímto pseudonymem se skrývá duše hladovějící po pravdě. Nejde mi do hlavy, jak by bylo možné, aby vidtelná církev Kristova měla liturgii, která ohrožuje víru věřících, když Tridentský koncil v jednom ze svých kánonů uvádí, že kdo by prohlašoval, že církví schválené obřady jsou na překážku pravé zbožnosti, anathema sit. A to v době, kdy misál Pia V. dosud nebyl kodifikován…

     • Quido píše:

      Tridentský koncil ono anathema sit prohlásil o těch, kdo by chtěli liturgii mši svaté TAM prohlášenou čili „tridentskou“ rušit, a nejen anathema sit, ale též i prokletí knížat apoštolských stihne toho …. atd.
      Tato ochrana se tedy netýká zednářem Bugninim vymyšleného Novus Ordo, které schválil papež Pavel VI., jež současně dopustil aby byl onen „trident potalčen a po něm Jan Pavel II. Tyto papeže by mohlo eventuálně stihnout za tento čin, kdyby jej měli v úmyslu činit a dokonat ono prokletí. Ale to my s určitostí nevíme, neb jim do svědomí nevidíme a navíc trident byť potlačován přežíval a totálně zrušen tedy nebyl, tak pro tu nejistotu nemůžeme soudit, zda je stihla ona kletba.

     • Boris Cvek píše:

      A to jste se dočetl kde? Kánon mluví naprosto obecně o církevních obřadech, nikoliv o obřadech, které teprve vzdejdou z plánované reformy uskutečněné až roku 1570 Piem V. Slova, která pak citujete, nepochází z tohoto kánonu, ale z buly Quo Primum. Nicméně ve věcech disciplinárních (čímž předpis o používání konkrétmího misálu a o možnosti či nemožnosti zasahovat do jeho znění je) nemůže jeden konkrétní vykonavatel funkce nejvyššího zákonodárce omezovat pravomoci budoucího vykonavatele této funkce, nebo řečeno jinak papež nemůže závazně předepisovat budoucímu papeži, co z hlediska disciplinárního smí nebo nesmí zavádět, tedy co smí nebo nesmí dělat s misálem. Zde je papež vázán jenom tím, že musí být věrný svěřenému pokladu, jehož je strážcem a nikoliv „tvůrcem“. Papež tedy může měnit misál, nicméně nemůže si dovolit dělat ze mše svaté něco jiného, například „brášulkovskou párty“, musí zachovat všechny prvky náležející k její podstatě a usilovat o to, aby ritus mše co nejdůstojněji a nejadekvátněji ztělesňoval její podstatu.

     • Quido píše:

      Koukám, že jsem to pane Borisi pro vás napsal moc zjednodušeně, vy jste to správně uvedl podrobněji, ale v podstatě se oba shodneme na tom, že kdo by chtěl zakázat tridentskou mši svatou či ji znetvořit, tak na toho platí ono prokletí. A to přece je na celé věci to hlavní.
      NOM nevyrostl organicky z předchozích úctyhodnýách forem mše svaté a je tak novotvarem. Zhoubným pro tradici, katolicitu, bohužel.

     • Boris Cvek píše:

      Tak v tom se neshodneme. Sit anathema se vztahuje obecně na toho, kdo by obřady církve vydával za „pravou zbožnost ohrožující“, zákazy v Quo Primum (měnit, rušit) se vztahují na instance nižší, než je papež. Píše o tom i Michael Davies ve své monumentální kritice NOMu v knize Pope Paul’s New Mass, zásada „par in parem potestatem non habet“, str. 15 ve čtvrtém vydání z roku 2009. Co papež nemůže, je deformovat ritus mše tak, aby nevyjadřoval její podstatu. Schválené obřady církve mohou být „lepší“ nebo „horší“, ale nikoliv závadné.

     • Quido píše:

      Pro informaci ještě toto, aby bylo jasno k tzv. tridentské mši,
      dovětek je sedesvacantistický, ale snad se čtenářstvo nepohorší.

      Jediná pravá latinská mše byla ustavena Tridentským koncilem (1545-1563) a zavedena pro věčné časy bullou QUO PRIMUM sv. papežem Piem V. roku 1570.

      „Tedy vůbec nikdo z lidí nesmí zrušit tuto stránku našeho povolení, ustanovení, nařízení, rozkazu, koncese, dovolení, prohlášení vůle, rozhodnutí a zákazu, ani se jí v nerozvážné opovážlivosti protivit. Jestliže by se však někdo odvážil zkusit to, nechť ví, že ho stihne hněv všemohoucího Boha a jeho apoštolů Petra a Pavla“ (Pius V.)

      Na II. vatikánském koncilu, který byl v režii Židů a zednářů, šest protestantských duchovních pod vedením zednáře msgre Annibale Bugniniho navrhlo Novus Ordo Missae (Nový mešní řád). Nová mše, jak je zřejmé z výňatku bully Pia V., je absolutně neplatná!

      Vzdor zcela jasným slovům sv. Pia V. ji v pokoncilní sektě zavedl „papež“ Pavel VI., Žid a zednář. Kdo jej (i všechny ostatní pokoncilní „papeže“ až po současného) i nadále považuje za platného papeže Kristovy církve, by se měl v zájmu vlastní spásy z bully QOU PRIMUM poučit, jak hroznému trestu na věčnosti se tím vystavuje.

 3. cinicius píše:

  Radomír Malý k tématu:

  http://stjoseph.cz/g119.html

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: