Redingová a protipotratová kampaň: Co skutečně řekla?

29 července, 2011

Ještě jednou se vracím k případu komisařky Redingové a jejího vyjádření k maďarské kampani apelující na ženy, aby namísto potratu řešily nechtěná těhotenství adopcí, které podle médií znělo, že „protipotratová kampaň jde proti hodnotám EU“. Vyskytly se totiž námitky, že nic takového neřekla, že ji média dezinterpretovala. Požádal jsem proto pana Tomáše Berana, jinak vydavatele blogu Vpravo.blog.cz, aby záležitost prozkoumal.

Mnou stručně shrnuto: větu, která se objevila v médiích, totiž že ona maďarská kampaň jde proti hodnotám EU, Redingová ve svém parlamentním vystoupení patrně nevyslovila. Nicméně: 1) budeme-li brát vážně tvrzení francouzských socialistů, pak toto několika z nich řekla soukromě, 2) považuji toto tvrzení za výstižné shrnutí jejího postoje, neboť bez tohoto předpokladu je pro mne obtížné její přístup nějak logicky vysvětlit, neboť do záběru projektu, z nějž bylo čerpáno, se kampaň docela dobře vejde.

Kompletní přehled pana Berana:

Číst zbytek příspěvku »

Advertisement

Otec Protivínský shání prostředky na opravu varhan

28 července, 2011

Otec Vlastimil Vojtěch Protivínský, správce farnosti Třebíč-Jejkov, shání prostředky na opravu varhan farního kostela. Kdo můžete, přispějte, podrobnosti naleznete ZDE. Číst zbytek příspěvku »


Zemřel biskup Baláž

28 července, 2011

Včera okolo 16. hodiny ve své rezidenci skonal msgre Rudolf Baláž, 15. biskup banskobystrický. Biskupem diecéze byl od roku 1990, v letech 1994-2000 byl i předsedou Konferencie biskupov Slovenska. Příčinou náhlého úmrtí jedenasedmdesátiletého biskupa byla patrně embólie. Ať odpočívá v pokoji. Pohřeb proběhne 3. srpna (více ZDE). Číst zbytek příspěvku »


Pavel Bělobrádek: V KDU-ČSL sílí zklamání z Evropské unie

28 července, 2011

Pavel Bělobrádek

V rozhovoru pro Parlamentní listy Pavel Bělobrádek silně kritizoval Evropskou unii a konstatoval, že v KDU-ČSLsílí rozčarování ze stále levicovější politiky a sociálního inženýrství, které prosazuje.

Zároveň konstatoval, že pokud se Evropská lidová strana nedistancuje od propotratových postojů komisařky Redingové (která je mimochodem její vlastní členkou), bude KDU-ČSL zvažovat své další členství v ní.

Další podrobnosti naleznete ZDE. Číst zbytek příspěvku »


Pavel Bělobrádek dvakrát o bioetických tématech

27 července, 2011

Dovoluji si čtenáře upozornit na dva texty předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka na bioetická témata. Začnu tím důležitějším, který je jeho dopis Wilfriedu Martensovi, předsedovi Evropské lidové strany, ve věci zde již dříve probíraného skandálu, kdy komisařka Viviane Reding (ELS) označila kampaň apelující na těhotné ženy, aby místo potratu volily adopci, za odporující evropským hodnotám: Číst zbytek příspěvku »


KDU-ČSL: Pro zodpovědné rodiče je přívěsný vozík užitečným pomocníkem

27 července, 2011

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek reagoval na zprávu ministerstva dopravy o zákazu přívěsných vozíků za kolo. „Samozřejmě, že dětské vozíky za kolo musí lidé používat s rozumem a opatrností. Právně ale tyto vozíky nepodléhají žádnému schvalování ani zákazu,“ upozorňuje Bělobrádek. Číst zbytek příspěvku »


KDU-ČSL: Zatímco energetické firmy ovládají vládu ODS, TOP 09 a VV, zemědělcům zůstávají jen oči pro pláč

26 července, 2011

Praha – Ministr zemědělství Ivan Fuksa v pátek 22. července 2011 ve své tiskové zprávě stručně oznámil všem zemědělcům, že zastavuje administraci dotačního programu na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic z důvodu úspor finančních prostředků. Ministerstvo přitom před několika týdny dotační program samo vyhlásilo a přijímalo žádosti.

Chování a přístup pana ministra je naprosto nepřijatelné. Volají mi rozhořčení zemědělci, kteří strávili poslední měsíce vyřizováním nutných formalit, strávili hodiny papírováním a investovali desítky tisíc do povolení apod., aby nakonec zjistili, že jejich práce a snažení byly zbytečné,“ říká místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Číst zbytek příspěvku »


VORP píše primátoru Svobodovi ohledně Prague Pride

22 července, 2011

Výbor na obranu rodičovských práv napsal dopis pražskému primátorovi Bohuslavu Svobodovi (ODS), ve kterém protestuje proti jeho záštitě nad akcí nazvanou „Prague Pride“ a poukazuje na rozpor mezi podporou této akce a programem ODS (viz níže).

Já mohu jen říci, že s dopisem VORPu souhlasím, podporuji námitky v něm uvedené a vyzývám čtenáře tohoto časopisu, aby dopis podpořili, nejlépe svým osobním projevem nesouhlasu na těchto emailových adresách:

Bohuslav.Svoboda@cityofprague.cz

tomas.vrbik@ods.cz

region.prazsky@ods.cz

boris.stastny@psp.cz

Ignác Pospíšil

Text dopisu: Číst zbytek příspěvku »


Te Deum 3/2011: Zaostřeno na manželství

21 července, 2011

Obálka

Minulý týden vyšlo třetí číslo časopisu Te Deum. Je už dobrým zvykem, že časopis se snaží v každém čísle podrobněji rozebrat dvě témata, kterým je pak věnována významná část článků. V tomto případě jde o svátost manželství a o otázku přistěhovalectví. Témata velice naléhavá zejména v dnešní době –  a lze předpokládat, že jejich význam ještě poroste. I proto doporučuji toto vydání k pozorné četbě…

Manželství

Svátosti manželství je věnován skutečně obrovský prostor a enormní počet článků. Téma zajímavým způsobem otevírá článek Martina R. Čejky Manželská šifra mistra van Eycka, v němž autor rozebírá přebohatou symboliku slavného portrétu manželů Arnolfiniových.

O manželství pak pojednávájí i tyto další příspěvky: Pomoc svátostné milosti v manželství (úryvek z knihy Małżeństwo z ustanowienia Bożego od P. Ludwika Zięteka), Několik slov manželům rodičům (přepis přednášky P. Jamese Dorana), Nebezpečí smíšených manželství (P. Karl Stehlin FSSPX), Rozvod (článek zesnulého profesora Romana Ameria), výňatek z kázání sv. Jana Zlatoústého, Svatý Jan Zlatoústý manželům (úryvek z knihy Ernesta Hella Podobizny svatých) a na závěr i recenze Mezi nás prostřena noc… od Libora Rösnera, která se zabývá knižním vydáním dopisů, které Jan Zahradníček posílal z vězení manželce. Číst zbytek příspěvku »


John Henry Newman o protikatolických předsudcích

21 července, 2011

John Henry Newman o protikatolických předsudcích. Číst zbytek příspěvku »