Český jezuita volá po českém Wir sind Kirche

Český jezuitský kněz Václav Umlauf zveřejnil na svých stránkách Umlaufoviny článek Zažije česká katolická církev 17. listopad?, v němž veřejně lituje toho, že čeští laici dosud nedokázali založit českou odnož či alternativu odpadlického hnutí Wir sind Kirche. Cituji:

… Mne osobně jako kněze s dlouhou praxí v západní Evropě udivuje neschopnost zdejších laiků založit podobná hnutí jako Wir sind Kirche v Rakousku a v Německu. Tento demokratický deficit uvnitř církve je o to horší když si uvědomíme, že celá církevní neofašistická a nacionální pravice je už dávno v sedle divoce cválajícího koně a je pevně usazená v celé síti (!) organizací…

Přichází i do Čech doba, kdy budou (pseudo)katoličtí kněží a řeholníci veřejně vyzývat věřící ke vzpouře a odpadlictví, jako se tomu již děje v Rakousku? O veřejném hlásání bludů a nabádání věřících ke hříchům už raději ani nemluvím, to už tu dělají dávno.

Ignác Pospíšil

Advertisement

44 Responses to Český jezuita volá po českém Wir sind Kirche

 1. solipso píše:

  „Přichází i do Čech doba, kdy budou (pseudo)katoličtí kněží a řeholníci veřejně vyzývat věřící ke vzpouře a odpadlictví, jako se tomu již děje v Rakousku?“

  – Ano. Škody na duších však budou přičteny rovněž biskupům nebiskupům.

 2. Václav se zbláznil od minulého roku, co jsme s Polovičkou pozvali na spolčo do Liberce A.B.Bartoše. Jinak si myslím, že je zcela zbytečné upozorňovat na kněze Umlaufa, jelikož svými bludy již fakticky existuje mimo KC, už i jeho SJ spolubratři ho šoupou jak horký brambor a navíc je tu důvodné podezření s velikým zapletením s „nesyntetickými čepičkáři“, což dotvrzuje krásné notování si s knězem Michalem Podzimkem. Howk. O knězi Václavovi škoda slov.

 3. Wir sind Kirche. Wir auch!:) píše:

  To už by rovnou mohl pater kritizovat j. svatost Benedikta XVI.

  Pohybuji se mezi jinými lidmi, než např. příznivci FSSPX:) a tak mohu říci, že jisté pozitivní směřování v Církvi v současné době vychází právě od papeže (Ratzingera) a lidí „jeho“ smýšlení.

  Hnutí typu Wir sind Kirche více či méně otevřeně napadá a kritizuje právě současnou „papežskou orientaci“, dále to, co bylo dobré na formaci ze strany bl. Jana Pavla II. A tak dále. Tuším to již mnoho let a vedl jsem o tom hovory s více kněžími.

  Lze shrnout. Pokud by někdo u nás vytvořil nebo přejal Wir sind Kirche, je v nebezpečí, že povede věřící k samé stěně pádu nadpřirozené víry, či rovnou k nákroku do apostáze!

  Pax et bonum

  Jan

  • Paul Max píše:

   V Čechách je (jak by řekl kníže ze Schwarzenberga) jisté procento magorů, avšak asi ne tolik, aby založilo paralelní křoví modernistických ztroskotanců jak je tomu v Rakousích či Němcích. Přeci jen ten komunismus „ušetřil“ české kněze k většímu propadu do modernistických či spíše protikatolických pozic typu Wir sind Kirche.

   • MichalD píše:

    Rád bych sdílel Váš optimismus, ale mám obavu, že skutečnost, že tu dosud něco takového nemáme je dána spíše určitým posunem v čase než posunem v prostoru. Zrovna nedávno zde bylo polemizováno s článkem P. Cekoty, který inspirován přednáškou T. Halíka na dnech J. Zvěřiny volal po přesednutí z (podle Halíka) potápějící se lodi Církve, která neví kam směřuje, do záchranných člunů a vyjetí na moře na vlastní pěst …

  • kolemjdoucí píše:

   „Pozitivní směřování“ – dlouho jsem se tak nezasmál.. Ovšem hořce. Papež Ratzinger je bohužel materiální heretik. To říkám aniž bych na něj chtěl plivat ve stylu sedesvakantistů. To je prostě objektivní fakt.

   Mimo to těžko říct, co je pozitivního na návštěvách synagog, kázání v protestantských modlitebnách, oceňování arciheretika Luthera, šikanování katolické tradice (např. článek 19 Instrukce Universae Ecclesiae), připomínání katastrofálního setkání v Assisi, snaha dopracovat se k hybridní mši, která bude křížencem NOM a tradiční mše (viz oficiální prohlášení Vatikánu), přidržování se mylných dokumentů II. vat. koncilu, z nichž minmimálně Dignitatis Humanae se povážlivě blíží formální herezi atd. atd.

   Chápu také, že je těžké překročit vlastní stín. Pro papeže, i pro mnohé z vás..

 4. karmelita píše:

  Situace v české církvi po r. 1989 je sice velká bída, ale zde se již zcela otevřeně volá po přímé vzpouře proti sv. Otci (který církev pomalu, nenásilně, ale jistě vrací, tam kde má být.)
  Takto (jako p. Umlauf) začínaly všechny hereze v dějinách…a dopady jsou dobře známé: přes protenstantismus k osvícenství a následně k revolucím a režimům topícím se v krví… Neplatí snad „historia magistra vitae“? Skutečně se ten pán zbláznil anebo je to cílená akce s jasným úmyslem?
  Napomene a „umravní“ ho někdo? Nebo se zase všichni budou tvářit, že nic? Odpovědnost biskupů…!

 5. MV píše:

  Vážení páni rozhořčení inkvizitoři. Možná by bylo dobré zabývat více prvními odstavci článku, než závěrečnou zmínkou o rakouské akci. Kritizovat biskupy za jejich současné politické postoje nepovažuji za zločin, odpadlictví od víry ap. Nebo jsou snad pan Bátora a jeho D.O.S.T. a názorově spříznění prezident Klaus a jeho tajemník Hájek hlasateli pravé autentické katolické nauky?

  • cinicius píše:

   První odstavce článku jsou téměř stejně špatné, jako ty poslední. Nicméně ty poslední přece jen dominují, protože v těch prvních alespoň není vyzýváno k založení české varianty odpadlického hnutí. Pokud jde o Bátoru, D.O.S.T a Hájka, troufám si tvrdit, že mají k autentické katolické nauce blíže, než pan Umlauf.

  • Paul Max píše:

   Myslím, že by šlo zcela jistě souhlasit s některými pasážemi v první části článku P.Umlaufa – když zmiňuje různé klano-mafiánské struktury „pastoračních pomocníků“ a nemakačenků na konsistořích. Zájem – resp.nezájem o restituce a „malá domu“ v podobě 10 mld.nekatolíkům z majetku Církve jež biskupům nepatří, či jejich mlčení k zásadním problémům společnosti a časté neřešení skutečných problémů a potřeb Církve a zneužívání kompetencí ze strany biskupů – je rovněž jako kritika akceptovatelné, avšak je otázka, zda tím tyto zmíněné skutečnosti jsou i míněny. Forma jak to řešit tj. dle zásad Wir sind Kirche je pak naprosto mimo.

  • jarosl. píše:

   měl bych prosbu: mohl byste konkretizovat co je na textu iniciativy D.O.S.T. závadného? děkuji

 6. V ČR není WSK z jednoho podstatného (a málo zmiňovaného) důvodu. Modernistů je tu dost, ale většina z nich moc nepřemýšlí a nečte.

  Typicky je to vidět na petici „Tisíceré díky“, kterou potenciální hereziarcha Halík odmítl.

  WSK, to nejsou kytarovky a církevní diskotéky, to chce trochu víc úsilí.

 7. HradcovJan píše:

  Já jsem dnes na e-mailovou adresu českého provinciála P. Františka Hylmara (f.hylmar@jesuit.cz) napsal slušnou a zdvořilou žádost, aby si kolegu Umlaufa trošku zpacifikoval, protože české věřící poněkud pohoršuje. Pokud mu toto na píše 20 lidí, začne o tom pater provinciál snad trošku přemýšlet.

 8. Šumavák píše:

  to jste dobře udělal, asi mu napíšu také. Ty stránky Vldp. Umlaufa jsem viděl – a nemám slov…

 9. ivka píše:

  P.Umlauf je jezuita „na volné noze“, dělá si co chce, pobývá kde chce.
  Je divné, že to představení trpí.
  Možná provinciál ani „neví“ co je to za bandu, ta Wir sind Kirche,nebo vědět nechtějí.
  P.Umlauf by měl být už jen za tuto iniciativu exklaustrován.

  • Re: ... píše:

   Ono by bylo lepší spíše napsat pateru Umlaufovi S. J. osobně. A s argumentací, proč je Wir sind Kirche pro katolíka „nepoužitelné“. Psát jeho nadřízenému, to trochu připomíná „bonznutí“:)

   Pax

   Jan

  • Michal Podzimek píše:

   Už ho někdo bonznul – jestli to byla Ivka (Ivanka Podzimková, bydlící na faře ve Smržovce – moje maminka), to nevím, asi ne. Ale on se vždycky najde nějaký pravověrný inkvizitor, který se dá služby Boží a prohlásí tyto „Umlaufy“ za lidi mimo církev (viz výše, příspěvek mládence Martina Lorence – ty raději choď ke svátostem, než abys psal takové posudky na to, který kněz je nebo není mimo KC). Pro lidi, kteří za našeho posudku již byli „mimo církev“ jsme po staletí měli osvědčený recept – „předání světskému rameni“ ke spravedlivému potrestání. Dnes, kdy nás toto světské rameno opustilo, nám nezbývá než udávat nadřízeným a pak si utěšít svědomí, že jsme „vlastně pro hříšníka chtěli jen dobro, jeho obrácení po napomenutí a pak následou spásu“.
   Problém této diskuse však není v tom, co dr. Umlauf napsal, ale jak je to interpretováno vašimi „dušemi a hvězdami“ v úvodu: Kdo si ten Umlaufův článek přečetl, tak musí protestovat proti manipulativnímu komentáři, že „veřejně lituje“ nezaložení české Wir sind Kirche. Pokud jsem totiž dobře četl, tak to dr. Umlaufa pouze „udivuje“, nikoliv, že by toho „veřejně litoval“ natož dokonce, že by k tomu vybízel…
   Navíc dr. Umlauf nemůže být exklaustrován, protože jezuité nemají žádnou klausuru – milá maminko, příště se mne zeptej, než takové věci odešleš….
   Zdravím všechny zúčastněné a pokud jsou vaše slova „ano,ano, ne, ne“, pak se podepisujte plnými jmény, nebo nepište vůbec.

   Michal Podzimek – kněz Kristův (Laudetur Iesus Christus)

   • cinicius píše:

    Asi jste si měl přečíst celý citát – že dále tuto skutečnost považuje za „demokratický deficit“, který je zjevně špatný („o to horší…“). Nezlobte se na mne, ale tvářit se, že jeho článek říká něco jiného, než že veřejně lituje neexistence českého Wir sind Kirche a defakto vyzývá čtenáře k jeho založení, je nepoctivé. V této souvislosti bych připomněl skvělý komentář Lukáše Nováka k podobnému vyjadřování a jeho akceptanci: http://cirkev.wordpress.com/2011/03/15/poznamka-k-jednomu-memorandu/

    Pokud jde o cíl, jistě bychom chtěli Umlaufovo „obrácení a pak následou spásu“. Pro začátek by nám ale stačilo, kdyby představení zasáhli proti knězi, který veřejně vede věřící k hříchu a odpadlictví. Katolický kněz, který své povolání bere vážně, by si měl být vědom toho, jak je takové jednání špatné a netolerovatelné, dokonce i tehdy, když by bylo neúmyslné, což v případě otce Umlaufa nehrozí.

   • Hamish píše:

    Důstojný pane, co podle vás znamená „úcta k rodičům“, jež je obsažena i v Desateru?
    Znamená to veřejně dehonestovat své rodiče na internetu?
    Pokud ano, učinil jste vše, abyste této vaší představě dostál.
    Hamish

   • :) píše:

    Nechutnější příspěvek jsem zde zatím nečetl. Snížit se k tomuto vůči svému rodiči, navíc rodiči slabšího pohlaví, ještě s přihlédnutím k tomu, že jste kněz… Skutečně si P. Umlauf nemohl přát horší zastání.

   • HradcovJan píše:

    Pozdrav Pán Bůh, důstojný pane, jsem rád, že o Vás po letech zase slyším. I když trochu pochybuji, zda se jen někdo za Vás nevydává, protože kritizovat na internetovém fóru vlastní maminku…
    Ten, kdo P. Umlaufa „naprášil“ nadřízenému, jsem byl já. Jsem poslední dobou zvyklý na spoustu mediálních výstupu kněží naší Církve, žel Bohu většinou ne příliš šťastně se podbízejících většinové společnosti. Ale většinou nijak zásadně nepohoršovaly. Blog P. Umlaufa však přešel přes určitou mez (a to nejen tímto článkem, ale také články jiných osob uveřejněnými na jeho blogu), že jsem musel reagovat. Snažil jsem se o slušný způsob, i odpovědi patera provinciála byly velmi slušné, i když jsem měl pocit, že se naše argumenty míjejí.
    Nejsem zastáncem petic vůči episkopátu (i mě ale trošku štve bázeň pánů biskupů veřejně deklarovat vlastní názor a schovávání se za ČBK) – podepsal jsem pouze dopis mladých hudebníků vyzývající po návštěvě Sv. otce kompetentní církevní hierarchii, aby řešila otázku liturgické hudby v ČR – na oné aktivitě se asi oba coby muzikanti shodneme… Ale výčet petičních aktivit v článku P. Umlaufa byl ubíjející: Ad Výzva k sociální angažovanosti biskupů – poslední papežské sociální encykliky… kde je třeba apel na ochranu tradiční rodiny (viz Rerum novarum)? Ad Svatováclavská výzva katolickým biskupům – nadskakuji, když někdo tradiční hodnoty označí neofašismem. Když to chce shodit, ať aspoň používá termínu „neonacismus“. Po dlouhé době jsem z úst vrcholného představitele státu slyšel jasné slovo: vlast, národ, víra, rodina. Pokud pan petent označuje člověka vyznávající tyto vlastnosti neofašistou, pak se hrdě k neofašismu hlásím!
    A k problému Wir sind Kirche. Důstojný pane, chápu Vaši potřebu zastat se kolegy z universitního pracoviště. Ale už jeho postesknutí si, že naši biskupové vyjednávají se státem o restitucích bez konzultací s věřícími a udivení P. Umlaufa, že my, prostý věřící lid nejsme schopni založit hnutí podobné WSK, to je z pera kněze (a k tomu řádového) do nebe volající troufalost. Nám laikům pomůže obnovení pozemského řádu v Církvi, kdy budeme mít v osobě kněze přirozenou autoritu, na kterou se budeme moci spolehnout. Ne kněze pisálky a kněze přizpůsobující se potřebám dnešního světa (ve vystupování na veřejnosti, v udělování svátostí). A umožnit na blogu katolického kněze naprosto neřízenou a nezřízenou diskusi (viz diskuse pod článkem Zažije naše katolická církev 17. listopad?)? Svatý Františku Saleský, patrone novinářů, svatý Jene Maria Vianney, můj biřmovací patrone a patrone kněží, orate pro nobis!
    Pamatuji si, že když jsme se před cca 15 lety viděli naposledy, loučili jsme se Vašimi slovy „A modlíme se za sebe!“ My se s dětmi večer často modlíme desátek růžence za konkrétního kněze (dneska to shodou okolností bylo za jednoho kněze litoměřické diecéze). Zítra to, dá-li Pán Bůh, bude za Vás. My prosíme o totéž.
    Jan Šobáň

    • Michal Podzimek píše:

     Jane, za modlitbu děkuji, tu potřebujeme všichni (při přečtení reakcí na moji reakci, tomu věřím zase o něco víc).
     P. Michal

   • Jojo, inu projevil se pravý modernista 😀 Mám rád pasáž z Písma, že mladí povstanou proti svým rodičům a způsobí jim smrt, páč se to hodí přesně na vás. Za vaše stupidity jste byl církví již dávno odsouzen a vyloučen (Pascendi, Dei filius a předchozí dogmata) jen si to zatím nepřipouštíte. S trochou ješitnosti (jelikož jsem chlap) dodávám, že do mého svátostného života vám vůbec nic není a pokud byste se zeptal třeba vašeho dobrého informátora filípka landy, tak by vám řekl, že zrovna ke svátostem chodím za vašim šéfem v liberci, takže trochu přibrzděte… 😀

 10. jeden píše:

  Myslím si, že zakládat u nás pobočku Wir sind kirche nemá smysl. My potřebujeme něco lepšího a originálnějšího třeba například My jsme společenství církve. U nás nemusí být zakladet takového ujetého hnutí inteligentní, protože český „katolík“ nepotřebuje inteligentního vedoucího, ale podlézavého a charismatického vůdce, který mu dá pocit výjimečnosti a soustředí se na jeho srdíčko. U nás není potřeba rozumu, pokud budeme poslouchat své pocity plynoucí z našeho srdíčka. Jen se podívejme na ty, kteří už takto českými „katolíky“ manipulují a učí je vidět „skutečné učení církve“ jak potřebují.

 11. Wir sind Kirche - zdroj píše:

  Toto je jasné vyjádření Wir sind Kirche. Pro všechny, ať už klasické katolíky, jasné příznivce NOM, nebo naopak zastánce Unavoce, či jaksi FSSPX.

  Getsemany :
  Zde nikdo nic kolem WSK „nepřikraškuje“. Tento „manifest“ směřuje ..kam ?

  http://www.getsemany.cz/node/2867

  Co řešit.

  Ještě poznámku – vzhledem ke spravedlnosti – neútočím na patera Umlaufa. Nemůže mít každý kněz hned ve všem jasné informace.

  Jde o obecné: Toto je autentické „Wir sind Kirche“.

  Ale my hledejme autentické učení Církve katolické.

  Panno Maria Fatimská, oroduj za nás! Zde a nyní!

  Pax et bonum

  Jan

  • HradcovJan píše:

   I když žiju v oblasti, kde se pro jadrný výraz nechodí daleko, obvykle se expresivům v psaném projevu vyhýbám . Ale takový kýbl sra.ek jsem snad ještě v souvislosti s Církví neviděl. Kdysi jsem četl manifest WSK z roku 1995, ale to byl slabý odvárek… Stačí si přečíst seznam signatářů. Pán Bůh s námi a Zlý pryč.

  • Hamish píše:

   No jo, Umlauf je negramot, který si není schopen na netu najít, co je to WSK.
   Jene, tohle snad není už ani naivita z vaší strany.
   Nechápu, čemu se tu divíte. Roky působení ducha koncilu udělaly své. Navíc blahobyt, všeho dostatek.
   Jen ať si klidně jdou. Žení se vdávají, baby předsedají rouhavým spolčům. Církev se očistí a jedeme dál. Snažit se vést za každou cenu dialog a pohoršovat tak maličké, když s těmito odpadlíky dekalrují jednotu a s věrnými syny nejednotu, to může vést jen do pekel.

 12. Nepříliš inteligentní a za to charismatický a podlézavý vůdce. Napadá mne spíš vůdkyně, která již nyní působí, jako „ředitelka Žlutého týmu“. Ona přece má schopnost „nabalovat na sebe lidi“. A do médií se taky umí dostat, byť Halíkovu pozici v nich zatím nemá. Abychom se ještě nedivili…

 13. ivka píše:

  Kněží,kteří se zapletli do bludného učení a těžkých hříchů odmítají Boží zákon, protože odsuzuje jejich život.
  Zlý nepřítel zatemnil jejich inteligenci, která pak slouží Zlu.
  A pýcha, hlavní hřích pak vede k tomu,že neuznávají svoje chyby.
  Povinností rodičů je nesouhlasit s nesprávným životem i dospělých dětí.
  V normální rodině se tak nemusí dít na internetu.

 14. […] nechce hrát. V extrému se takové velké dítě odhodlá k podobným úchylnostem jako je hnutí Wir sind kirche […]

 15. bismarck píše:

  Těch 7 tezí hnutí Wir sind Kirche mě smrtelně vyděsilo. Zní mi to jak kdyby byly vytažené z těch pětadevadesáti Wittenberských…

  Proč tihle lidi vůbec zůstávají v Církvi, která je tak zastaralá, patriarchální, nedemokratická a nestará se o jejich potřeby? Proč si nezaloží vlastní nebo nepřejdou k těm modernějším a demokratičtějším? Tohle mi opravdu hlava nebere…..

  Jsem katolíkem přece proto, že katolická církev je JEDINÁ PRAVÁ KRISTOVA CÍRKEV a tím má přirozeně JEDINOU PRAVOU nauku a JEDINOU PRAVOU disciplínu. Pokud tomuhle ti lidi nevěří, bojím se že už vůbec katolíky nejsou… ve vlastním zájmu by si tohle měli uvědomit a buď se obrátit a nebo alespoň nelhat a nezanášet svatou Církev tak shnilým myšlením.

  Kdo by konvertoval ke katolicismu kdyby se setkal s těmito?!

  Vím, že církev potřebuje obnovu, ale tohle je cesta do pekla, ne do nebe!

  ———

  Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!

  • MichalD píše:

   Tipuji, že odpovědí na vaše „proč“ jsou dílem finance (zejm. v těchto bohatých zemích), dílem svědomí dotyčných. Pokud mě pýcha dožene k odmítnutí nauky Církve sv. a vytvořím si svoji vlastní, pohodlnější, pak si buď musím se všemi důsledky přiznat, že jsem opustil mystické tělo Kristovo, nebo si to přiznat nedokážu a snažím se sebe a okolí přesvědčit, že ta moje nauka je ta pravá katolická (pardon, obecná). Čím více obdivovatelů k tomu získám, tím méně se pak svědomí ozývá.

  • jjstodola píše:

   Důvodem, proč tito lidé jakoby zůstávají v Církvi, je nenávist k ní.

 16. Benjamin píše:

  Dobrý den, p. Pospíšil, pěkný postřeh.
  Jen malá faktická poznámka k tomu, co píše P. Umlauf: Tento iluminovaný kněz pravděpodobně žije v deziluzi toho, že theokracie se má nějakým způsobem transformovat v demokracii. A stejně tak jeho druhá deziluze, že tan kdo sociálně nesoucítí je ultrapravicovýklerofašista.
  Ten pán žije ve lži a je mi ho upřímně líto. Dnes se za něj pomodlím.
  Jakoby už teď nebyla církev dost liberalní (!)
  Hodí se sem parafráze jednoho sekulárního přísloví: „Podáš prst, urvou ti ruku.“
  Znělo by asi takto: „Povolíš ministrantku, urvou si farářku“

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: