Opravdu to mohlo dopadnout hůř

Onehdá jsem vás seznámil se smutným výsledkem plánování rekonstrukce katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Konstatoval jsem tehdy, že to mohlo dopadnout i hůř, ale ne o moc. Ovšem poté, co jsem měl příležitost shlédnout fotografie dokumentující příšernou devastaci augustiniánského kostela ve Würzburgu, váhám, jestli to „ne o moc“ neškrtnout. Jak vypadá „katolický kostel“ v modernistickém pojetí, můžete vidět ZDE. Věřím, že Bůh tento zločin jednou potrestá.

Ignác Pospíšil

Advertisement

50 Responses to Opravdu to mohlo dopadnout hůř

 1. Paul Max píše:

  Tak toto mohla učinit jen skutečná zrůda!

 2. Paul Max píše:

  …Nedivím se, že tolik katolíků vystupuje v Německu z Církve…

 3. Lukáš Biskupický píše:

  Tento výtvor může (s mnoha dalšími) sloužit jako důkaz, že někdejší kostel katolické církve už užívá jiná „církev“, která se za ni jen vydává…

 4. Pius píše:

  Jaký jiný důkaz diskontinuity ještě všichni ti hermeneutici kontinuity chtějí?
  Toto by přesvědčilo i osla.
  Osla možná. A moderního „katolíka“ loyálního neloyálnímu koncilu…?

 5. Lukáš Kraus píše:

  das ist hrůza… otázkou zůstává, kam zmizely všechny ty boční oltáře, nota bene oltář hlavní… Zdá se, že němčtí památkáři na to dlabou asi stejně jako ti naši

  • Pavel Zahradník píše:

   Jen trochu upřesnění: Würzburský augustiniánsdký kostel byl zasažen bombardováním v březnu 1945 a silně poničen, většina změn, které jsou mezi 1. a 2. obrázkem na odkazované stránce, padá na vrub tohoto bombardování. Jinak je to ovšem s tou poslední úpravou z let 2010-2011, která je opravdu děsivá nejen z hlediska náboženského, ale i kulturněhistorického.

   • Lukáš Biskupický píše:

    Nu, ona je tam také ukázka té první pokoncilní úpravy po bombardování, ale ta zdaleka není ještě tak brutální jako tato úprava druhá. Z tohoto hlediska lze opravdu hodnotit navrhovanou úpravu v Č. Budějovicích ještě jako „konzervativní“, totiž v duchu té první pokoncilní. Ve Würzburgu pokročili k proměně kostela na sněmovní sál ještě rázněji.

 6. Froggy píše:

  To mi vyrazilo dech… :-((

 7. Hamish píše:

  Mně se to líbí. Přesně to odpovídá tomu, co mají zadavatelé v hlavě. Proč si hrát na schovávanou v katolickém chrámu, když katolíky nejsou?

 8. Renius píše:

  Bohužel toto se neděje jen v Německu. Viděli jste někdo kapli na Teologické fakultě v Olomouci? Obětní stůl a ambon uprostřed, dokola židle. Je tam i svatostánek, ve zdi.

  • Froggy píše:

   Ehm – římské kostely se vyznačují tím, že jsou lidé kolem oltáře. A svatostánek byl ve zdi až do Baroka – máme ve farnosti renesanční kostel, kde je původní svatostánek naboku ve zdi.

   • solipo píše:

    Pokud je „svatostánek“ na boku ve zdi, (z pravidla na evangelní straně), pak se jedná o místo, které původně sloužilo k ukládání svatých olejů a jako svatostánek bylo použito až sekundárně, během pokoncilních „úprav liturgického prostoru“ (rozuměj: vybourání barokního oltáře a mřížky + stržení kazatelny).
    V některých renesančních (a mnohých gotických) kostelích opravdu nebyla NSO uchovávána na hlavním oltáři, ale v k tomu účelu vyčleněné boční kapli, protože běžná hlavní loď, kde byl většinou čilý ruch, nebyla považována za dosti důstojný prostor. Nápad umístit NSO do výklenku pro svaté oleje by středověký i raně novověký věřící nejspíše považoval za znesvěcení.

 9. Michal Kretschmer píše:

  Od jednoho známého jsem k tomu případu ve Würzburgu dostal otázku: Je to pořád katolický kostel?

  Ti augistiniáni se považují za katolíky, inserují na svých stránkách mše – http://www.augustinerkirche-wuerzburg.de/index.php/gottesdienste.html . Kontakt na ně dle http://www.augustinerkirche-wuerzburg.de/index.php/impressum.html : Augustinerkirche Würzburg Br. Peter Reinl OSA, Prior Dominikanerplatz 2 D-97070 Würzburg

  Biskupství Würzburg má je v seznamu kostelů – http://www.bistum-wuerzburg.de/bwo/dcms/sites/bistum/pfarreien/dekanate/wuerzburg_stadt/pfr/wue_dom/wue-augustinus/index.html ; ve vyhledávání bohuslužeb v diecézi jsou také.

  Působí tam jakýsi Peter Reinl, který od roku 2005 jako laik se stal tamějším priorem 27 augustiniánů. Teprve nedávno byl vysvěcen na kněze. Primici však neslavil, počká prý s tím „až se církev poučí, že není rozhodující, jaké sexuální orientace, jakého pohlaví a jakého společenského stavu je ten, kdo předsedá bohoslužbě“.
  Er will das Fest erst feiern, „wenn die Kirche gelernt hat, daß es nicht entscheidend ist, welche sexuelle Orientierung, welches Geschlecht und welchen gesellschaftlichen Stand jener hat, der dem Gottesdienst vorsteht.“ Další v onom odkazovaném článku na kreuz.net.

  • O barbarech, nikoli něžných, leč Würzburských...:) píše:

   „Primici však neslavil, počká prý s tím „až se církev poučí, že není rozhodující, jaké sexuální orientace, jakého pohlaví a jakého společenského stavu je ten, kdo předsedá bohoslužbě“.

   Pokud tato informace koresponduje s realitou:), jde o duchovního cvoka (rozlišuji – jde o chorobu duchovní, ne duševní:). Zpustošený chrám:) – (a to říkám nikoli z pozic FSSPX (sám se účastním běžně současného ritu) – totiž připomíná spíše modlitebnu adventistů sedmého dne, či schůzi zednářské lóže éry 19. století (černé židle kolem jakéhosi oltáře;) (viděl jsem, příbuzné foto).

   Upozorňuji, že jsem zažil mše svaté sloužené také s židlemi a na „divoko“, – a také jsem pracoval na „chaloupkách“, ještě za totality, takže zde mluvím o jasném rozdílu. Podobné neznamená stejné. Tamto byl, doufám, dar Boží, toto německé zoufalství spíše ukazuje k vizím blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové, jak někteří katolíci vyházejí obrazy a sochy na příkop, aby k nim mohli přejít protestanté. A ti až pak projdou do chrámu, jsou zmateni, že mají v jistém slova smyslu toho více než katolíci (nemohu přesně citát najít a také se mohu mýlit – nemusí jít o současnost, ale o budoucnost – nejsem prorok:)

   Pax

   Jan

  • Lukáš Biskupický píše:

   Něco podobného provedli s interiérem kostela Dražicích na Táborsku již v roce 1988!

   • VlaM píše:

    Trochu vím, jak to tehdy bylo. P.Pintíř neměl moc rád, když se věřící srocovali někde vzadu, daleko od oltáře, což byl a je zlozvyk v řadě kostelů. Uspořádal proto prostor tak, aby byl před oltářem co nejširší, ale mělký do hloubky, takže každý se dostal k oltáři blíž, než by si možná sám přál. Měl tehdy volnou ruku, protože vycházel z interiéru, který byl značně devastovaný a ani památkáři o něj neměli zájem.
    Navíc byl toho názoru, že takové uspořádání (do půlkruhu) symbolizuje skutečnost, že cesta každého jedince k Bohu je individuální

    • MichalD píše:

     Předpokládám, že tím „srocováním“ P. Pintíř asi myslel účast věřících na mši sv. Mne tedy nikdy nenapadlo, že být přítomen na oběti mše sv. ze zadní lavice by mohlo být nějakým zlozvykem. Dělám nebo chápu něco špatně?

     Také mi nějak uniká ta symbolika, jak půlkruh lépe vyjadřuje individuální cestu k Bohu. Měl jsem za to, že motivací k arénovému uspořádání lit. prostoru je právě snaha vyjádřit kolektivní charakter „společenství věřících“ (což, jak správně napsal kard. Ratzinger, vede k uzavření se společenství sama do sebe).

     • Lukáš Biskupický píše:

      Opět souhlas MichalemD. Já osobně se na mši sv. soustředím nejvíce, když jsem tak daleko, abych neviděl do tváře kněze (při NOM). Snad nejrušivější se mi to jeví při mši sv. koncelebrované při NOM v malém prostoru, kdy proti věřícím stojí čelem tři nebo více kněží s jáhny. Velmi rušivě ovšem může působit i jeden kněz, který „se předvádí“ a mění různě mimiku, komunikuje s lidem apod.
      Při mši sv. klasické (v tradičním římském ritu, ale i řeckokatolickém) dle mého názoru vůbec nezáleží na tom, je-li věřící vpředu nebo vzadu. Tam, pokud kněz slouží tak jak má, neruší nic…

      Jinak k těm Dražicím – je to jeden z nejstrašnějších interiérů kostela, který jsem kdy viděl. To jet radši 50 km daleko než trpět tento paskvil.

     • VlaM píše:

      To slovo „srocování“ nikdy v této souvislosti nevyslovil, to berte jako moji licenci, jak vyjádřit to, co jsem pochopil. P. Pintíř spíše mluvíval o tom, že když si budeme blíž, tak nám bude tepleji.
      Mimochodem s tím, že ucpaný hlavní vchod kostela při prázdnu u oltáře je zlozvyk, souhlasím, a pokud do takového kostela přijdu, tak radostně nabíhám do toho volného prostoru před oltářem.
      Tu symboliku individuální cesty k Bohu viděl, pokud si vzpomínám a dovolím si zase nějak interpretovat, v tom, že v půlkruhu je každý natočen k oltáři (tedy k centru liturgického dění) z jiného směru, hledí na něj z jiného úhlu. na rozdíl od „klasického“ uspořádání, kdy hledí všichni jedním směrem a jdou jakoby všichni po jedné cestě.
      Ale prosím, nechytejte mě zase za každé jednotlivé slovo. Jistě to nemohu vyjádřit tak přesně, jak by to asi dokázal jen on.

     • MichalD píše:

      ad VlaM: děkuji za vyjasnění, já Vás nechci chytat za slovo, jen mě zajímají motivy původců rekonstrukcí „v duchu IIVK“.

    • O zadních lavicích... píše:

     Pro mě je záhada, proč u nás v ČR věřící běžně zaplňují kostel odzadu dopředu:).

     Je to pozůstatek z doby totality, kdy zřejmě nebylo pro všechny věřící různých stavů dobré být příliš viděn? (takový učitel např.).

     Nebo je to špatně pochopená pokora (pocit, že když se „tlačím do první lavice“, jsem „bigot“ a jde ze mě pýcha??).

     Nebo atavismus po předcích(?) – „vepředu může být snad honorace, já jsem tady host?“ (i když já toto zpochybňuji).

     Popř. první tři řady vymezeny pro rodiny s dětmi, abych nezasedl, jdu raději dozadu? :)))).

     Popř. (a zde může být kus pravdy) – „projevy víry jsou velmi intimní, nechci se stavět na odiv.“

     …….

     Nechápu. Nepovažuji tuto úvahu za kritickou. Jde mi jen o to, dobrat se pravdy. Názory mohou býti rozličné:).

     (nakonec morbidní vtip: budu vzadu, abych neslyšel kázání (ale to je off topic a jen joke – bylo by to zřejmě proti morálce)

     Pax et bonum

     Jan

  • MichalD píše:

   … mrazivý doklad „lex orandi, lex credendi“ – z fotek je patrné, že vyrabování kostela je jen jednou stránkou devastace této farnosti, těžko říct, nakolik je to horší než ostatní viditelné projevy „živé víry“ – ženy podávající sv. přijímání, Krev Kristova ve skleničce (patrně made in Ikea), kněz v oranžové vázance, posedávání na stupních oltáře (během mše sv.), po přijímání ani jeden komunikant neklečí …

   Zajímavé je, že J. E. biskup Vokál, do kterého, nemýlím-li se, určité naděje vkládány byly, na fotografiích klidně pózuje s knězem flagrantně porušujícím všechny stávající předpisy o odívání duchovních, a to právě před zmíněným obrazem ukřižování, zobrazujícím nahou ženou a klauny.

   Myslím, že tato fotka http://farnostletohrad.rajce.idnes.cz/Vernisaz_vystavy_fotografii_Jindricha_Streita_v_kostele_na_Orlici_-_10._5._2009/#Orlice_10.5.2009_10.57.02.jpg dobře vykresluje, jak se asi na tuto tragédii asi dívají generace, které nás předešly.

   • Andy píše:

    Proč ten kněz má tuniku z materiálu co vypadá jak larisa? Já jsem přesně toto viděl totiž před časem na jednom saleziánovi a tehdy jsem se dost divil. Níkdy jsem to předtím neviděl.

 10. O kráse a ošklivosti... píše:

  Nedávno jsem byl na výstavě o svaté Anežce české. Probíhá v areálu Anežského kláštera v Praze. To mě přitáhlo k rozjímání o významu krásy, coby odrazu Hospodinovy slávy. Jako na protipól jsem narazil na soutěž o „nejošklivější stavby světa“. Téměř cimrmanovsky mě potěšilo, že mezi ně patří např. „pražský Bajkonur“ – tedy věž na Žižkově. Zase jsme v něčem slavní:))).

  Horší ovšem je, že se mezi stavby dostala katolická katedrála. A to liverpoolská, od Fredericka Gibberda. Nepřeceňuji tuto soutěž, co je nejošklivější, je věcí subjektivní, např. slavná „eiffelovka“ v Paříži, byla svého času také chápána jako „ošklivka“:)….

  Ale – katedrály byly po staletí chápány jako symboly krásy a byly tak ctěny i od jinověrců, či nevěřících.
  „Spontánní“ zařazení katolické katedrály mezi nejošklivější stavby světa o něčem svědčí…. kde je cit pro krásu?..No pohleďte na tu nádheru…:-S…:-)…


  Nehaním chrámy, abych nebyl vinen tím, že by mým přičiněním byť jen jediný člověk do nich přestal chodit!

  Jen je třeba prosit sv. Anežku Českou, aby dbala svými přímluvami nad našimi architekty, kteří také mohou kopírovat cizí vzory,aby se z nich nestali „padlí andělé“. Přesněji řečeno, „andělé, padlí na hlavu“…:)

  O stavbách ošklivých zde:

  http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15578/nejosklivejsi-stavby-sveta-cesko-v-dobre-spolecnosti/

  Pax et bonum

  Jan

  • Vojta píše:

   Musím říct, že první co mi při pohledu na tu katedrálu vytanulo na mysli bylo Bara-dur, což by se asi vzhledem k tomu o jakou stavbu jedná stát nemělo.

  • honzah píše:

   Nejlepší, jak naše ,,nezávislá média´´ v případě hotelu Ryung Yong vždycky vyberou záměrně tu fotku nehotového hotelu. A to neříkám proto, že bych se tamních mocipánů chtěl jakkoliv zastávat.

 11. karmelita píše:

  Něco tak hrozného se hned tak nevidí!! to už vůbec není katolický kostel. Lex orandi, lex credendi…
  Jinak: V letohradském kostele se už neslouží mše sv.? a není tam už Nejsvětější svátost? Byl předán k profánnímu užívání?!? …totiž že ti lidé tam vesele popíjejí vínko a maljí tam nějaké koláčky a slané tyčinky – v interiéru kostela!! 😦

 12. VlaM píše:

  No, jestli jsem tu úpravu správně pochopil, tak pro podstatnou část věřících se tam nebudou sloužit mše čelem, ale zády k lidu. Jistý pokrok bych v tom viděl …

  • MichalD píše:

   Z toho je vidět, že tím pravým důvodem pro podobné úpravy liturgického prostoru není nějaké otáčení se k lidu, ale něco zcela jiného. Je to úporná snaha z prostoru chrámu dostat pryč vše katolické (obrazy svatých, oltář, svatostánek) a to buď bez náhrady, nebo formou nějaké karikatury.

   Koho by zajímaly myšlenkové postupy zadavatelů, může mrknout sem: http://letohrad.farnost.cz/marie.htm Zajímavá je už preambule: „Společenství věřících má především sloužit lidem.“, dále se pak můžete dozvědět jak chtějí být věřící blíže sebe, jak je „stůl Páně“ středem, jak je to podobné jako když se doma scházíme kolem stolu, jak je to s „jevištěm“ a „hledištěm“ v kostele atd. …

   • Lukáš Biskupický píše:

    Ano, ten popis záměru úpravy kostela je deklarací liturgického modernismu, přímo nevinně upřímnou. Myšlenku společenství stolu má dnes v hlavách naprostá většina kněží, ale i laiků. Zdá se, že během 10-20 let bude reformace v českých zemích dovršena. V mnohém je dnešní situace podobná 16. století, kdy se nekatolické myšlenky (luterství, kalvinismus, jednota bratrská, zwingliánství atd.) volně šířily a z moderních katolíků – utrakvistů se stávali novoutrakvisté a luteráni, kteří vše staré, katolické, upřímně nenáviděli. Jejich svatyně se také od těch katolických odlišovaly…

    • MichalD píše:

     Dnešní reformace se od té ze 16. stol. liší v jedné věci: Luther (na rozdíl od Kalvína), pokud vím, nekázal odstraňovat z kostelů kříže (všimni si: rekonstrukci v Letohradě-Orlici nepřečkal jediný kříž).

     V tom záměru úpravy kostela Nanebevzetí Pany Marie v Letohradě-Orlici je ještě jedna zajímavá věc – píší tam: „Požádali jsme stát o financování na obnovu obrazů křížové cesty a jejich rámů“ (viz http://letohrad.farnost.cz/o09.jpg kde je interiér před vyrabováním s křížovou cestou). Docela by mě zajímalo, kde je té křížové cestě (a možná i státní dotaci) konec.

 13. Antonín píše:

  Když jsem viděl fotografie ať už z Würzburgu (to se o mně pokoušel infarkt) nebo z Budějovic (to se mi jen zvedl tlak), plakal bych. Pominu-li, že se jedná o kostel – dům Boží a dům modlitby – tak se ptám, co to musí být za kulturního barbara, nemám slov. To se mohli páni ve Würzburgu přijet podívat k nám jak naši páni stavěli kulturáky a inspirovat se, postavit si kulturák, dnes bychom řekli multikulturní zařízení, a neprznit kostel, podle fotografie to byl kulturní a umělecký skvost. A páni v Budějovicích také asi nemají cit pro umělecký sloh, když chtějí mít sedes pro biskupa v čele presbitáře, ať si ho mají, ale snad by mohli vycházet ze slohového řešení tohoto kostela a neprznit to modernou, to ať si radši postaví opět na zelené louce něco slohově nového, do čeho se moderní mobiliář bude hodit, i když pochybuju, že by to byl ještě katolický kostel, a že by to bylo na odpovídající kulturní a slohové úrovni odpovídající takové stavbě jako je stánek živého Boha. Když vidím mnohé (a je to asi naprostá většina) nově postavené kostely nepřipadám si jako v kostele a necítím se tu být doma. A když vidím, co se děje se starými kostely, které kdysi byly nádhernými svatyněmi, bolí mně u srdce a je mi z toho do pláče.

 14. karmelita píše:

  ad Antonín: Přesně! A příspěvek Lukáše Bisk. též zcela sedí. Kardinál Tomášek se musí obracet v hrobě! Takovéhle „plody“ polistopadové svobody určitě nečekal…Otázkou je, kdy (a zda vůbec) už naši biskupové začnou přijímat a realizovat aspoň ty velmi mírné usměrňovací pokyny z Vatikánu…anebo nám tu skutečně vznikne i oficiálně nová „reformace“ 😦 vždyť Hus se taky až do smrti(!) považoval za dobrého (!) katolíka…

 15. The Ghost:) píše:

  Často se setkávám s pojmem „duch koncilu“. Od velmi zbožných i od různých „zakaždoucenumoderních“. Jedni si toto asi vykládají dobře. Prostě litera 21. Všeobecného sněmu (2. Vatikánský koncil) má být vykládána v Duchu Svatém, v pečlivé poslušnosti magisteria, v kontinuitě víry všech časů. Ve světle koncilů předchozích.

  Jiní zřejmě -(nechci konkrétně „dehonestovat“ a zpochybňovat autoritu) – vidí a používají
  „ducha koncilu“ jako klacek ve směru snižování jemnocitu víry prostých věřících.

  Paradoxně – co je vlastně „duch koncilu?“ Jisté směřování bláznivých šedesátých let, které je už dnes patrně passé? Literu koncilu nezpochybňuji. Tím se liším, např. od aktivistů „ducha FSSPX“.:)

  Pax et bonum

  Jan

  • Hamish píše:

   Vtipálku. Jakpak chcete vykládat v poslušnosti tradici a magisteriu něco, co je v kontradikci k zmiňovanému?
   Aha!
   Nelze.
   Tudíž pohádky o kontinuitě tradice jsou dobré tak pro konzervativce na dobrou noc.
   Duch FSSPX je duch Katolické Církve.

  • kolemjdoucí píše:

   Není žádný duch FSSPX. Na rozdíl od modernistů, kteří se „duchem koncilu ohánějí neustále, FSSPX nikdy o žádném svém duchu nemluvilo. FSSPX věří to, co Církev ve všech dobách vždy věřila. To je celé.

   Ostatní jsou třesky plesky.

   Co to je litera koncilu? DVK obsahuje tolik nejednoznačných míst, že si je může kdo chce vykládat jak chce. Co to je za koncil, který nedefinuje? Který vůbec připouští víceznačnosti?

   A mimochodem, vykládat DVK ve světle magisteria jde jen dost těžko, neboť v závažných částech je přímou kontradikcí dřívějších dokumentů. Vykládat by jej takto chtěl progresivista Benedikt XVI. Přesně ten Benedikt XVI., který byl za Pia XII. oficiálně na seznamu podezřelých z hereze.

   • :) píše:

    Sice máte v podstatě pravdu, ale na jedné straně říkáte, že neexistuje „duch FSSPX“, na druhou stranu pak mluvíte o tom, že „FSSPX věří…“. Jak může „FSSPX“ věřit? To zase nechápu já – přijde mi to beze smyslu.

    • noname píše:

     vyznává to, co Církev vždy učila .. psal jsem v rychlosti, stejně jako teď.. co jsem chtěl říct, je myslím jasné

     otírání se o FSSPX mi leze na nervy..ne že by bylo FSSPX bez chyby a bez některých rozporů, ale pořád daleko lepší nežli to, co se prezentuje jako katolicismus a přitom nerespektuje ani své vlastní normy.. takže ode mě tu může každý očekávat obranu FSSPX…speciálně proti modernistům typu Ratzinger..

   • MichalD píše:

    Ano, a v těch částech, kde přímou kontradikcí není, pak je pod vedením „ducha koncilu“ vykládán tak kreativně, že běžným věřícím už vůbec nepřijde, že smýšlí (a následně často i žijí) zcela v rozporu s Magisteriem a Tradicí.

    Nedávno jsem se shodou okolností setkal se zajímavým dokladem toho, jak moderní pastorace působí. V návaznosti na nějakou diskusi jsem jednoho svého kamaráda (jinak poctivého katolíka) odkázal na Cantate Domino a Syllabus bl. Pia IX. Jeho reakce byla zhruba následující: „KKC učí ve srovnání s Cantate Domino opak, ale se Syllabem je zcela v souladu“ … pointa je, že si to v rychlosti špatně přečetl a nevšiml si, že inkriminované věty jsou tam papežem odsouzeny, nikoliv vyhlášeny. Když jsem ho na tuto drobnost upozornil, nestačil se divit …

 16. Ji píše:

  Zajímavé články o novém liturgickém hnutí v USA, s pěknými obrázky:

  http://www.newliturgicalmovement.org/2012/01/st-louis-catholic-church-memphis.html

  http://www.newliturgicalmovement.org/2012/01/st-bede-venerable-parish-holland.html

  U nás se stále zavádějí 70. léta…
  Ji

  • MichalD píše:

   nevypadá to špatně, určitě je to posun správným směrem, ale pořád tomu něco chybí (mřížka) a něco přebývá (stůl) …

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: