Dal si ChristNet.cz půst od serióznosti?

ChristNet.cz si patrně poněkud pomýlil smysl postního období a dal si pro ně půst od všech zbytků serióznosti a profesionální cti, které snad ještě měl. Před nedávnem vyšel na Postoyu článek pana Sekeráka, který hrubě neetickým a lživým způsobem informoval o vývoji jednání mezi Svatým stolcem a FSSPX. Nebyl by to Christnet, kdyby ty nesmyslné teze ihned nepřejal a nevydal jako „zprávu“.

Pan Sekerák byl pod článkem upozorněn na nesmysly, co napsal, od svých čtenářů, stejně tak byl na ně upozorněn ChristNet.cz na své Facebookové stránce pod odkazem na zprávu. To ale ChristNetu nezabránilo vydat článek podruhé (!!), tentokráte v samotném hlavním prostoru. Navíc s četnými novými hrubkami (kouzelná je kombinace lhaní a gramatické nedostatečnosti přímo v podnadpisu: „Lefébvristé odmítly věroučnou preambuli„).

Pro pořádek uvedu na pravou míru dvě největší lži:

1) Není pravda, že se mnozí členové FSSPX se nacházejí ve stavu exkomunikace. Jediní, o kterých to církevní úřady tvrdily, byli biskupové FSSPX (protože se nechali vysvětit bez svolení papeže) a z nich všech byla exkomunikace sňata.

2) Není pravda, že FSSPX odmítlo věroučnou preambuli – pouze ji vrátilo zpět s připomínkami. Čili se stanoviskem, že v této podobě je nepřijatelná, ale že je připraveno o ní dál jednat, a s návrhy na její úpravu. Přičemž Svatý stolec již předem řekl, že o podobě preambule je možné dál vyjednávat. Jinými slovy: žádné definitivní ne nikdo neřekl, jednání může dál normálně pokračovat.

Doporučil bych Christnetu, aby si někde prostudoval, co to je novinářská etika, protože jeho přístup k tomuto tématu nesplňuje ani ty její nejminimálnější požadavky. To, co předvádí, se hodí maximálně tak do Rudého práva, ne na stránky něčeho, co předstírá křesťanskost.

Ignác Pospíšil

Advertisement

33 Responses to Dal si ChristNet.cz půst od serióznosti?

 1. Paul Max píše:

  Možná budu smazán za můj „politicky nekorektní“ názor na web zvaný „christnet“, nicméně si za tím stojím. Nejen že tam lžou a špiněj, navíc pod rouškou křesťanství vydávají za křesťanské cosi, co křesťanské vůbec není. Doporučil bych vydavatelům „christnetu“ přejmenování v souvislosti s tím, o co se nejspíš usilovně snaží a jak se i prezentují a silně to cosi připomíná.
  Přejmenujte se na žumpanet.

 2. cinicius píše:

  Christnet už část chyb opravil. 🙂 Někdo by mu ale měl říci, že „I taková slova zazněly během homilie …“ je taky hrubka. 🙂

 3. Lukáš Biskupický píše:

  Ten Sekerákův příspěvek na Christnetu byl ve své původní podobě plný hrubek a v zásadních faktech lživý (Non serviam, exkomunikace…). Můj názor na Christnet jako protikatolickou žumpu se nemění.
  Ovšem, stále a znovu mne udivují primitivní komentáře MUDr. Remeše (vysokoškoláka s teologickou fakultou), který se rád a často účastní diskuzí, a to např. když přirovnává FSSPX ke starokatolíkům. S takovým nehorázným výrokem podle mého názoru prostě Homo sapiens nemůže souhlasit… A nemusí být ani věřící. Čistě na základě věcných faktů a logického myšlení.

  • cinicius píše:

   Pan Remeš nemá o patřičných faktech ani ponětí. A na základě svých diskusí s ním si troufám tvrdit, že je mu cizí i logické myšlení.

   • Re: FSSPX píše:

    Glosa k FSSPX. Je možná vtipné ukazovat na pravopisné chyby patrně narychlo psaného překladu ze slovenského originálu Mariána Sekeráka z „Postoye“, který, patrně bona fide, v článku filosofuje asi spíše sekerou, popř. kladivem.:)

    Nicméně, nelze vyloučit, že christnetovská glosa Davida
    Černého

    http://christnet.cz/diskuse/prispevek.asp?zobraz=499614

    může být noční můrou leckterého příznivce FSSPX.

    Co je realita? Sv. otec Benedikt XVI. otevřel dveře pro tradiční katolíky spojené s touto spiritualitou. Nebyla patrně žádná mimořádná povinnost z jeho strany tak činit. Jeho postoj vyjadřují tato slova:

    „Pokud tedy namáhavé úsilí o víru, naději a lásku ve světě představuje pro církev v tuto chvíli (a vždy v různých formách) pravou prioritu, potom jsou jeho součástí také smíření malá a prostřední. To že skromné gesto podané ruky způsobilo tak velký povyk a proměnilo se tak vlastně na opak smíření, je fakt, který je třeba vzít na vědomí. Nyní se však táži: Bylo a je opravdu chybné jít také v tomto případě vstříc bratru, který „má něco proti tobě“ (srov. Mt 5,23), a usilovat o smír? Nemá se snad také občanská společnost snažit předcházet radikalizacím a jejich případné stoupence, pokud možno, opětovně zapojit do velkých sil, utvářejících život společnosti, aby nedošlo k segregaci s veškerými jejími důsledky? Copak může být naprosto pomýlené, snažit se mírnit strnulost a restrikce, aby byl dán prostor tomu, co je pozitivní a použitelné pro celek? Sám jsem v letech po roce 1988 viděl, jak se návratem komunit, které byly předtím odděleny od Říma, změnilo jejich vnitřní klima; jak se návratem do velké a široké společné církve podařilo překonat jednostranné pozice a uvolnila se strnulost, takže z toho pak pro celek vzešly pozitivní síly.
    (!!!pozn)
    Může nás nechat zcela lhostejnými komunita, která má 491 kněží, 215 seminaristů, 6 seminářů, 88 škol, 2 univerzitní instituty, 117 řeholníků, 164 řeholnic a tisíce věřících? Myslím kupříkladu na 491 kněží. (mluví výhradně o FSSPX..pozn.)

    Nemůžeme znát spleť jejich motivací. Nicméně si myslím, že by se nerozhodli pro kněžství, kdyby tam vedle různých chorobných a zdeformovaných prvků nebyla láska ke Kristu a vůle hlásat Ho spolu s živým Bohem. Copak je můžeme jako představitele radikálního okrajového uskupení prostě vyloučit ze snahy o smíření a jednotu? Co z nich bude pak? 

    Zajisté jsme dlouhou dobu a znovu při této konkrétní příležitosti slyšeli od představitelů oné komunity mnohá rozladění: pýchu a přemoudřelost, lpění na jednostrannostech atd. Z lásky k pravdě však musím dodat, že jsem obdržel také celou řadu dojemných svědectví vděčnosti, v nichž byla patrná otevřenost srdcí. Neměla by si velká církev dopřát také velkodušné vědomí širokého rozletu, který je jí vlastní; vědomí příslibu, který jí byl dán? Nemáme snad jako dobří vychovatelé být schopni také přehlédnout různé nedobré věci a starat se o to, jak vyvádět ze sevřenosti? A nemáme snad připustit, že se i v církevním prostředí objevilo nějaké to rozladění?
    Někdy se zdá, jakoby naše společnost potřebovala alespoň nějakou skupinu, které není vyhrazena žádná tolerance a proti níž lze klidně šířit zášť. A osmělí-li se někdo – v tomto případě papež – přiblížit se k ní, ztratí i on právo na toleranci a lze jej bez obav a okolků vystavit nevraživosti.“
    (konec slov sv. otce).

    Nejsem prorok, ale vidím, že otevřené dveře mohou (samozřejmě nemusejí) „sklapnout“ nástupem jeho nástupce. Lze, řečeno eufemicky, snad „jen těžko“ jít dlouhodobě „s Římem proti Římu“:).

    Když jsem o tom přemýšlel a hledal světce, který by mohl vyprosit mimořádné milosti pro dovršení regularizace FSSPX v rámci Církev svaté, napadá mě jedno jméno: sv. Pio z Pietreciny. Řečeno básnicky: leč s odkazem na Písmo svaté: Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. (Gn 6, 9). To lze říci svým způsobem u stigmatizovaného „patera Pia“. Problémy vztahu tradicionálů-integralistů a sv. Stolce dosahují takového rozsahu, že bez mimořádné přímluvy nezpochybnitelného světce (kterého ostatně uznávají „všecky strany konfliktu“:), jsou pouze lidskými silami těžko řešitelné. Doufám ,že takto ano.

    Přijď Duchu Svatý, na mocnou přímluvu Marie vždy Panny, své milované Nevěsty. Přijď Duchu Svatý, na přímluvu Jejího Neposkvrněného Srdce, Jeho důstojného Příbytku.

    Pax et bonum

    Jan
    24. 2. 2012

    • Takypijus píše:

     Tahle slova „Někdy se zdá, jakoby naše společnost potřebovala alespoň nějakou skupinu, které není vyhrazena žádná tolerance a proti níž lze klidně šířit zášť. A osmělí-li se někdo – v tomto případě papež – přiblížit se k ní, ztratí i on právo na toleranci a lze jej bez obav a okolků vystavit nevraživosti.“ by se dala tesat do kamene.

    • cinicius píše:

     Upřímně, nemyslím si, že by FSSPX něco takového hrozilo. FSSPX přežije a bude dál růst bez ohledu na to, jak teď jednání dopadnou.

    • solipso píše:

     Řekl bych to takto: Otázka regularizace vztahu Bratrstva (ale nejen jeho, konec konců všech tradičních katolíků) k Římu není aktuální do té doby, dokud nebude Řím v plné jednotě s Církví všech věků. Než se tak stane, může jak Bratrstvo, tak i věřící z veliké Boží milosti žít v pokoji svůj život víry a modlit se Církev bojující a trpící, bez ohledu na to, zda k ní konkrétní kněží, biskupové, kardinálové a papežové patří nebo nepatří.
     My máme času dost, nám hrana nezvoní.

    • Pius píše:

     Při vší úctě jsem celý Váš elaborát nečetl, Jene.
     Reaguji tedy jen na to, že „christnetovská glosa Davida Černého může být noční můrou leckterého příznivce FSSPX“.

     Hluboce se mýlíte. Každý příznivec FSSPX ví, že FSSPX není mimo Církev, je součástí Církve, a tedy že o žádném „návratu do Církve“ absolutně nelze hovořit.
     Že současné autority částečně hovoří podobně nesmyslně jako D. Černý a Vy je věc jiná, ale to není problém FSSPX, nýbrž těch autorit.
     Vše, co FSSPX a celá Církev potřebuje, je to, aby se Řím vrátil k plnosti katolické víry, aby přestal říkat že 1+1=3. A to se jednou stane. Do té doby ji bude muset střežit vysmívané FSSPX, které bude stále říkat, že 1+1=2, bez ohledu na omyly současného Říma, který by byl rád, kdyby FSSPX uznalo že 1+1=2,5. Na to ale FSSPX nikdy nepřistoupí, kvůli jednomu hegeliánovi nezradí Krista, Církev všech časů a věčný Řím.

     • Re: Pius píše:

      No, součástí toho „elaborátu“ jsou moje slova jen trochu na začátku a na konci:). Není snad nutné brát tak úplně vážně moje, nebo Davidova slova:)))(a dalších)- v souvztažnosti k jiným autoritám…:) … …Msgre. Fellay připouští “ možnost uznání ze strany „Říma“. Časy se halt mění:)….Také P. Schmidberger FSSPX už také nesrší takovým pesimismem jak „Zbožný“ (bez urážky:).
      Modleme se, Pán to zařídí…(podle své Vůle)

      Jan

    • kolemjdoucí píše:

     U vašich komentářu vždycky nevím, jestli se smát nebo brečet. Znova a znova a znova dokola by se musela opakovat fakta stokrát řečená.

     Tak opět ve zkratce, s bratrskou trpělivostí a pouze v bodech:

     – Poté, co bylo vyhlášeno dogma o papežské neomylnosti za přesně daných podmínek, následovala řada velmi dobrých či dokonce vynikajících papežů. Katolíci si tak zvykli na jakýsi vnitřní pocit, že papež je neomylný vždy a ve všem a že nemůže přijít papež špatný. Do takové situace přišel II. vatikánský koncil doslova jako vlk do ovčince. Škody jsou nedozírné. Čím dřív to dnešní preláti pochopí, tím líp.

     – Papež Benedikt XVI. je bezpochyby legitimním papežem.

     – Papež Benedikt XVI. se objektivně pohybuje nejen na hranici formální, ale i materiální hereze. (Ratzingerových výroků jako je tento existuje nespočet: „Druhý vatikánský koncil nepoužil vyjádření Pia XII. podle nějž ´Římskokatolická církev je jedinou Církví Kristovou.´ Místo toho dal koncil přednost vyjádření ´Kristova Církev subsistuje v katolické Církvi…´, protože ´chtěl potvrdit, že bytí Církve jako takové je větší identitou než je Římskokatolická církev´.“ )

     – J. Ratzinger složil Protimodernistickou přísahu, které se nedrží.

     – J. Ratzinger měl první problém již při obhajobě své habilitační práce, kde neprošel přes prof. Schmause a musel svou práci redukovat a ponechat pouze „historizující“ část a vypustit část kritickou. Jeho práce se týkala zjevení a vycházela ze subjektivistického pojetí, kdy zjevení je odvislé od poznávajícího subjektu.

     – J. Ratzinger byl vzhledem k dalším aktivitám na poli teologie veden za Pia XII. na seznamu lidí podezřelých z hereze.

     – J. Ratzinger byl na II. vatikánském koncilu poradcem progresivistického kardinála Fringse, výsledky za přispění jeho a jemu podobných mluví za vše.

     – Kardinál Ratzinger byl hlavním strůjcem tzv. exkomunikace msgr. Lefebvra a biskupů FSSPX, pro kterou nebyla a není opora v kanonickém právu. Troufám si říct, že tzv. snětí exkomunikací je výsledkem vlastních výčitek svědomí a to při vědomí fakt o tom, že opora pro ně v kanonickém právu není a co víc, dokázaly to za ty roky nesčetné fundované studie.

     – Benedikt XVI. byl a stále je objektivně vzato modernista. Během své návštěvy Brazílie v roce 1990 kardinál Ratzinger poskytl rozhovor novináři, který se jej zeptal: „Jaké jsou nejvýraznější rozdíly mezi Ratzingerem Druhého vatikánského koncilu a dnešním Ratzingerem? Jinými slovy, kdo se více změnil?“ Ratzinger odpověděl: „Nevidím reálný, pronikavý rozdíl mezi mou prací na Druhém vatikánském koncilu a mou současnou prací.“ Novináři Vittorio Messorimu Ratzinger v roce 1984 připustil, že se od Druhého vatikánského koncilu „nezměnil“.

     -Benedikt XVI. nemohl „znovu uvolnit“, co nemohlo být nikdy zakázáno (mše svatá všech časů). To věděl již JPII, který si k tomu nechal vypracovat zvláštní studii. (Výsledek ho zklamal.)

     – Kardinál Ratzinger: „Mezi výraznější fenomény posledních let musíme počítat vzrůstající počet integralistických skupin, v nichž touha po zbožnosti, po smyslu tajemství nalézá své uspokojení. Musíme se mít na pozoru, abychom minimalizovali tato hnutí. Nepochybně představují sektářskou horlivost, která je pravým opakem katolicity. Nemůžeme jim nikdy vzdorovat dost pevně… [Joseph kardinál Ratzinger, Principy katolické teologie, str. 389] — Stále si mám myslet, že je Benedikt XVI. nakloněn tradici?!??

     etc. etc. etc. etc.

     Takže Benedikt XVI. neotevřel žádné dveře tradičním katolíkům a „této spiritualitě“. To je naprosto zcestné pojetí. To je přesně onen relativismus, přesně ta představa plurality, kde Církev je velkou katedrálou a v jedné boční kapli necháme sloužit i ty „tridentisty“. To je demokracie a pluralita. To není hierarchická Církev, jak ji Pán ustavil. Takové pojetí končí u Assisi.

     Bohužel modernistické semináře k nápravě nepovedou.

     A jen pro pořádek dodávám, že situace FSSPX není ideální, jistě i zde se najdou lidé se schizmatickou mentalitou, ale ti stejně dřív nebo později skončí jinde.

     Čili o Bratrstvo obavu nemám, o směřování Církve za Benedikta XVI. ano. Myslete si, co chcete, jen mi, prosím, netvrďte, jak jsme nevděční a jak to s námi Benedikt myslí dobře. Hybridní mše svatá v budoucnu? Děkuji, nechci. Pluralita v Církvi? Děkuji nechci. Kompromisy s duchem světa? Děkuji, nechci. Luther a Jan Pavel II., noví světci? Děkuji, nechci? etc. etc. etc.

 4. kolemjdouci píše:

  Tak jen aby se nepřejímala mentalita Christnetu.cz ve „změkčené“ podobě. Je nutno zásadně říci, že nelze snít exkomunikace, kde žádné nejsou. Exkomunikace byly nade vší pochybnost neplatné, jak prokázaly dnes již nesčetné studie a rozbory a to pocházející i ze zdrojů nikterak blízkých FSSPX. Naposledy zde byla zmiňována práce P. Murraye. Doporučuji tento článek, kde je ve zkratce obsažena laespoň část relevantních informací: http://katolikrevue.ath.cx/fides/sveceni_lefebvre_jirkovsky.htm

  Co se týká preambule, návrhy na úpravy byly projednány v Kongregaci pro nauku víry a závěry byly předloženy papeži. Je čistě na jeho rozhodnutí, jak se zachová. Očekává se finální rozhodnutí nejpozději do léta.

 5. Petr píše:

  P. Pospíšile, prosím Vás, kde bych se na internetu dočetl pravdivé informace o stavu jednání mezi Svatým Stolcem a Bratrstvem sv. Pia X., popř. nové informace k této problematice? S pozdravem Petr

 6. Teofil píše:

  Na Cháron se vplížila osoba Inger a zkouší je z lásky k bližnímu.
  http://www.christnet.cz/diskuse/prispevek.asp

  • kolemjdouci píše:

   On(a) se snaží vplížit na víc míst a monitorovat dění. Po odmlce to logicky zkouší znovu a pod novými nicky. Holt záležitost pro psychiatra. Doslova.

 7. […] časem jsem četl tento velice moudrý komentář ke článku zde odkaz na článek: https://aktualityhvezd.wordpress.com/2012/02/23/dal-si-christnet-cz-pust-od-serioznosti/#comment-1205… a prosím autora, aby se na mně nezlobil, že bez jeho povolení tento jeho komentář […]

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: