Roithová: Zákaz potratů nepodporuji

„Politici, kteří podporují legální přístup k potratům, jsou naprosto nezpůsobilí k zastávání veřejných úřadů a jsou zodpovědní za potraty stejně jako ti, kteří je podstoupili.“biskup Robert Vasa (2012)

Lidovecká europoslankyně Zuzana Roithová, kandidátka na úřad prezidenta České republiky, poskytla Barboře Tachecí rozhovor pro Mladou frontu DNES. Křesťanské voliče bude nepochybně zajímat její prohlášení, že ji nevadí gay pochod Prahou, a především její vyjádření k potratům:

Tachecí: „Má žena mít právo se samostatně rozhodnout, zda projde umělým přerušením těhotenství?“

Roithová: „V každém případě to právo každá žena má, je dané zákonem. To, co ve společnosti chybí, je osvěta, která by byla určitým korektivem pro ženu. Aby hledala jiné možnosti, jak svoji situaci vyřešit.

Zuzana Roithová tak přidává další díl do puzzle dokládajícího vlažný a nekřesťanský přístup mnoha předních lidoveckých politiků k otázce vraždění nenarozených dětí (jistě jste zaznamenali nedávné vyjádření předsedy Bělobrádka).

Můj seznam důvodů, proč nemohu paní europoslankyni volit, se tak rozrostl o další dvě zásadní položky.

Ignác Pospíšil

Dodatek: Kardinál Arinze o propotratových politicích:

Advertisement

25 Responses to Roithová: Zákaz potratů nepodporuji

 1. Tomáš Beran píše:

  Může nemravný zákon založit právo?

  • Pius píše:

   Pokud vládcové zneužívají své autority k tomu, aby nařizovali něco co je hříšné nebo co odporuje víře, není dovoleno je poslouchat, nýbrž je třeba jim odporovat.

   Papež Lev XIII. v encyklice Libertas praestantissimum varuje nejen před státem ateistickým, ale i před státem, „který by se chtěl vůči všem náboženstvím stavět stejně blahosklonně a všem náboženstvím přiznávat stejná práva, … což by nakonec nutně vyústilo až k popírání Boha vůbec.“ Takový stát by se prohřešoval „jak proti spravedlnosti, tak proti zdravému rozumu.“

   V encyklice Diuturnum illud pak Lev XIII. píše:
   „Jediný důvod mají lidé k neposlušnosti. Když se totiž od nich žádá, aby jednali tak, že by to otevřeně odporovalo přirozeným nebo božským zákonům. Neboť nic co uráží přirozený zákon nebo vůli Boží, není dovoleno nařizovat ani konat. … Také není žádný důvod k nějakému obviňování těch, kteří z toho důvodu odmítají poslušnost. Jestliže totiž někdo odporuje vůli a zákonům Všemohoucího Boha, pak překračuje své kompetence a porušuje spravedlnost. V takovém případě však svoji autoritu pozbývá, neboť kde není spravedlnosti, není autority.“

   • Tomáš Beran píše:

    Jestli on se ten Lev XIII. drobátko nemejlil. Když se zástupci lidu usnesou, je z toho taková autorita, že i prezidentská kandidátka KDU-ČSL smekne klóbrc, postaví se do haptáku a vece: Hle, právo!

    Tak a teď vážně 🙂

    Nemá vlastně katolický politik v tom svém řemeslu binec? Zdroj legitimity se mu nějak štěpí na „Bůh uspořádal“ a „Lid si přeje“, a protože Lid si nepřeje, aby mu někdo připomínal, že Bůh uspořádal, tak politik kličkuje jako zajíc, až si z toho na mezi zlomí nohu a hafani ho doběhnou.

    • cinicius píše:

     Mám za to, že katolický politik tyto problémy nemá, protože ten ví, že křesťanská demokracie znamená víceméně demokraticky řídit společnost v mantinelech stanovených Bohem. To nevěřící křesťanský demokrat, ten má problém…

     Kdysi jsem napsal jeden bonmot: „Křesťanští demokraté se dělí na dva typy: demokraty, co se občas ispirují v křesťanství, a křesťany, kteří někdy respektují demokracii.“ Zcela vážně k tomu dodávám: není to pravda. Skutečný křesťanský demokrat je pouze ten druhý. Ten první je jeho smutná karikatura.

 2. Kontaktujte pí Roithovou píše:

  Ježkovy zraky! Tato žena vždy zastávala křesťanské zásady i v EU-parlamentu. Lidi dobrý, proč to neformulovala třeba takto?

  Vadí vám gay pochod Prahou?

  Ctím právo různých skupin na vyjadřování názorů. Nicméně, protože jsem křesťanská demokratka, nemám žádnou radost z toho, když jistá skupina halasně požaduje nadpráví. Gaye v naší zemi nikdo nediskriminuje. Můj postoj je – podpora rodiny. Všimli jste si zajisté, že se ve stejnou dobu konal i „druhý pochod“. Pro rodinu….

  Má žena mít právo se samostatně rozhodnout, zda projde umělým přerušením těhotenství?

  V současné době, viděno z ryze právního hlediska, toto právo, či spíše „právo“ má.
  Je to ale dobré? Ptá se u nás někdo na práva nenarozených dětí? Spočítejte si, prosím, že za jeden rok je u nás zničeno cca jedno okresní město. Město, které se nenarodí…. Jsem nyní minimálně pro zpřísnění „potratového“ zákona. Pokud bych se stala prezidentkou, jistě nebudu stát v cestě této snaze…
  To, co ve společnosti chybí, je též osvěta, která by byla určitým korektivem pro ženu. Aby hledala jiné možnosti, jak svoji situaci vyřešit. A nejen osvěta. Také konkrétní pomoc těmto ženám….

  (škoda, že tento fiktivní rozhovor není realitou. Lidovci by měli paní Roithovou kontaktovat. Je to totiž žena, která pro křesťanský pohled na svět v EU něco dělá. Na rozdíl od např. různých eurosoci…:)

  Pax

  Jan

  • Takypijus píše:

   To nelze než podepsat.

  • Hamish píše:

   „Pane kardinále, existuje peklo, kdo přijde do pekla?“
   Duka – „Ano, peklo je samozřejmě realita. Nejedná se o stav, jak někteří nemoudří spolubratři tvrdí, ale o místo (potvrzuje Písmo a Tradice Katolické Církve). Pokud jde o to, kdo do něj přijde, tak ryze objektivním kritériem je život v těžkém hříchu a nekající (nelituji těch špatností, kterých jsem se dopustil) smrt“
   Ach jo, proč jen on ten kardinál Duka nehovořil jasněji? Biskupové by měli Jeho Eminenci kontaktovat, aby svá vyjádření korigoval. Vždy přece zastával táááák konzervativní hodnoty.
   Jene, jaký smysl mají takové texty? Jako fantasy dobrý, ale o člověku, jemuž jste do úst vložil to, co neřekl, celkem k prdu, myslím…

   • Takypijus píše:

    Takovouto odpověď by pro Blesk mohl stvořit jedině Hamish.

    Zatímco u Roithové bych byl opravdu rád, kdyby odpověděla tak, jak napsal Jan, u Duky bych se styděl, kdyby Blesku odpověděl tímto způsobem.

 3. honzah píše:

  1) Je otázka, jak by se zachovala v situaci, kdy zákon potírající umělé potraty projde legislativním procesem. Podepsala by ho nebo vetovala? Ale jistě, to je příliš pragmatický pohled.
  2) Na to, abych ji přesto volil, možná bude stačit, když bude jediným kandidátem, který slíbí nepodepsat zákon o tzv. eutanázii.
  3) Pokud jde o Roithovou, na jedné straně ji vnímám jako velmi kvalitní europoslankyni, na druhé straně je důvodný strach, že bude z povahy věci nebezpečně eurofilní.
  4) Pokud jde o její mravní kvality, mám informace z poměrně zajímavých zdrojů, že svoji pracovní kariéru ve zdravotnictví si nevybojovala zrovna ve vertikálním postavení na sále. Sama údajně podobným způsobem pomohla jiným, to by prý stávající pražský primátor mohl vyprávět. Ale jak říká Medřická v Nemocnici: ,,Já jim při tom nesvítila.´´

 4. Hamish píše:

  1) ? Vám to jako nestačí? To, co řekla?
  2) Nic ve zlém, ale přesně na takové „užitečné idioty“ lidovci spoléhají („Schválně, kolik volů se najde a bude nás volit i potom, co se vykašlem na podporu těch, kdo chtějí kriminalizovat potraty“). Dne je to euthanasie, zítra likvidace postižených a starých…
  3) – opět, máte obavy (reálné) a přesto ji hodláte volit….
  4) Jinými slovy jste ji pomluvil. Hezké, Jene, hezké.

 5. Michal Kretschmer píše:

  Na závěr rozhovoru Roothová řekla: „Ženy umějí věci lépe organizovat, mají blíž ke zdravému rozumu a umějí víc mluvit o praktických věcech než o heslech“. Když tu za „hesla“ dosadíme zásady a za praktické věci „konkrétní chování“a přihlédneme k tomu, že je naznačován rozpor mezi obojím, vychází z toho závěr, že Roithová je bezzásadová polička, jejíž postoje nejsou křesťanské, ač vystupuje za stranu, která má „křesťanství“ ve svém názvu.

  • Tomáš Beran píše:

   Michale, trošku jste tu konkrétní materii říznul motorovou pilou, myslím. Skalpel, chce to skalpel. 🙂

   Doktorka Roithová praví: „víc mluvit“.

   Z toho, že někdo o zásadách dokáže mluvit méně, přece nevyplývá, že je nemá. A rozpor je naznačován nikoli na lince praktické věci-hesla, nýbrž na lince hovoření o PV-H.

   ———————————————————————————

   Pod čarou se tu dovolím svěřit se se svým subjektivním dojmem: Paní doktorka Roithová v EP jde léta proti potratům, náhle pak co prezidentská skorokandidátka promluví způsobem, který tomu dosavadnímu neodpovídá. Jsem nakloněn si myslet, že ji k tomu někdo přemluvil, nebo že vedení té partaje si domluvilo nějakou PR taktiku. A tohle byl pak v MF Dnes výsledek pokusu o její aplikaci.

   • cinicius píše:

    Já mám za to, že jde pouze proti některým potratářským praktikám (nucené potraty a potraty na základě pohlaví dítěte) a vnucování potratů zemím, co je nechtějí. Není mi ale známo, že by vystupovala proti potratům obecně. Vy takové informace máte?

 6. Eva píše:

  Když už tu byl zmíněn Pavel Bělobrádek – četl jste někdo jeho článek v posledním RC Monitoru? Co mu říkáte?

  • cinicius píše:

   Že kdyby pan Bělobrádek dělal politiku jen zpola tak dobře, jak se umí vykrucovat, měla by KDU-ČSL podstatně vyšší preference. Pan Bělobrádek byl dotázán, zda by KDU-ČSL zakázala potraty, pokud by se dostala do pozice, kdy toho byla schopna. Jeho odpověď na ni, po kroutící se mezihře, zněla: „Potraty zakazovat nechceme.“ Buďto je tedy extra mizerný řečník, co se neumí srozumitelně vyjádřit (a my víme, že toto neplatí), nebo to prostě řekl úmyslně, aby to lidi pochopili přesně tak, jak jsme jeho prohlášení vyložili např. já s paní Rybovou. Pan Bělobrádek by si strašně rád přál, aby situace byla taková, že potratáři si budou myslet, že KDU-ČSL potraty zakazovat nechce, zatímco pro-life voliči budou věřit v opak. A samozřejmě je zakazovat nebude, protože mám pochybnosti, zda by takovéto uspořádání prošlo byť i jen v interním hlasování strany – ona sama má k pro-life straně daleko. Tyhle řečnické hry jsou prostě lidovecká tradice a obávám se, že už dávno nefungují, že mimo stranu samu už dávno nikoho nebaví…

   • Takypijus píše:

    Máte pravdu. Přitom Bělobrádek by mohl vcelku logicky a inteligentně odpovědět tak, že v situaci, kdy by KDU-ČSL vytvořila většinovou vládu, by si zákaz potratů dávno většina společnosti vynutila. 🙂

    • :) píše:

     Jenom by to nebyla pravda. Kdyby totiž v našem státě bylo tolik katolíků, pak by KDU-ČSL nebyla v parlamentu, ale na propadlišti dějin. Vyhrála by to nějaká úplně jiná strana, která dnes ani neexistuje.

   • Správný pohled píše:

    Pěkný a správný pohled!

   • MichalD píše:

    Přesně tak, a navíc reakce v RCM byla určitě psána s vědomím, kdo jsou jeho čtenáři. Přesto skýtá velmi smutný pohled na ideový svět, ve kterém se vedení KDU nachází. Na jedné straně neuvěřitelná snůška frází: „Zákaz je prostředkem, ne cílem!“ … „Každý, kdo je nohama na zemi a přesto nepřestává myslí i srdcem vzhlížet k nebi, si spočítá, že zákaz umělého ukončení těhotenství není na dosah.“ … „Až díky osvětě 40–50 % obyvatel bude v potratech spatřovat etický problém, lze je zvednout jako téma a navrhovat zákony. Nebo musíme zavrhnout demokracii a jít cestou diktatury.“, na druhé ublížené fňukání, jak jsou kritici vůči KDU nespravedliví. To, zda je cílem KDU potraty zakázat, jsme se opět nedozvěděli. Resp. dozvěděli jsme se, že až se potraty zakáží samy, lidovci se přidají.

 7. […] Karasově kandidatuře podporu a vyjadřují nespokojenost s kandidaturou Roithové s odkazem na její vyjádření v rozhovoru pro Mladou frontu DNES na téma gayparád a potratů, jakož i s námitkou, že o její […]

 8. VlaM píše:

  Jern pro dokreslení, jací lidé mohli taky vést KDU-ČSL, upozorňuji, že Kalousek se rozvedl, protože své manželce utekl s jinou:
  .
  http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/Miroslav-Kalousek-se-rozvedl-226503
  .
  Normálně bych to u politiků neřešil, ale na bývalého předsedu křesťanských demokratů mne to hodně mrzí.

 9. sporilov píše:

  Před několika dny jsem napsal paní Roithové:

  „Nevím, zda to bylo Vám známo již dříve, ale já jsem se teprve ze zprávy LifeSiteNews http://www.lifesitenews.com/news/eu-illegally-gave-abortion-providers-30-million-report-says a následně pak z podrobného reportu European Dignity Watch na http://www.lifesitenews.com/images/pdfs/EDW-EUFundingAbortion.pdf dozvěděl, že Evropská unie ve velké míře financuje velké potratové organizace Marie Stopes International a International Planned Parenthood Foundation. Toto jednání je nejen v rozporu s morálkou, ale také se právním pořádkem EU.

  Žádám Vás proto, abyste uvedené zprávy prošetřila a podnikla důrazná opatření nejen k zastavení tohoto financování, ale i k navrácení takových nezákonně poskytnutých peněz, a pokud to nebude možné, tak ke konfiskaci majetku těch, kteří za toto financování jsou zodpovědní, na úhradu alespoň jeho části.

  V souvislosti s touto (a nejen touto) zprávou zvažte prosím, zda nenastal čas vystoupit ze zločinecké organizace, kterou EU nesporně je, byť ne všichni, kdo jsou na ni napojeni, zločinci také jsou.“

  Odpověď zatím žádná. Máte-li někdo chuť a čas, napiště jí pobobně, jak k tomu vyzývá i výše uvedená zpráva LifeSiteNews.

  Srovnejte paní Roithovou s takovou slovenskou europoslankyní Annou Záborskou, která už reagovala – viz http://hnonline.sk/svet/c1-55205580-zaborska-brusel-podporuje-potraty-v-rozvojovych-krajinach .

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: