Velikonoce ve Svaté zemi budou podle pravoslavného kalendáře

Res Claritatis přineslo zprávu, že katolické církve ve Svaté zemi plánují od příštího roku vyměřovat Velikonoce podle pravoslavného kalendáře, což sjednotí katolické a pravoslavné oslavy a jistě posílí i ekumenické vztahy…

Co k tomuto výtrysku ekumenického šílenství dodat? Je mimořádně smutné, pokud si katolíci někde začnou počítat Velikonoce po pravoslavném způsobu a připadá jim to normální. A ještě horší je fakt, že jim jednota s místními pravoslavnými a posílení ekumenických vztahů připadá důležitjší, než jednota oslav největšího křesťanského svátku s ostatními katolíky!

Ignác Pospíšil

37 Responses to Velikonoce ve Svaté zemi budou podle pravoslavného kalendáře

 1. Re: kalendář(nictví) píše:

  Ježkovy zraky! Proč se snažit sjednotit nesjednotitelné, pokud nebude nějak vyjevena – uznána vůle Boží o jednotě kalendáře?.
  Buďme tolerantní. Staryj stil: juliánská paschálie. Novyj stil – gregoriánská paschálie. A vadí to někomu? Musí být kalendář důvodem rozdělení, nebo naopak „administrativního sjednocování“?

  Nemusí. Jsou katolíci východního ritu, co drží jeden způsob, jiní druhý. Nevadilo to před (2VK) koncilem, nevadí to dnes….
  Může existovat např. protinávrh: sjednotit paschálii po „gregoriánském“ způsobu. Může mít i vyšší argumentační váhu než mají „starokalendářníci“:): papež má právo zasahovat i na „východ“: činil tak i v prvním tisíciletí.
  Opakuji, pokud to není Boží vůle, proč dělat zmatek?

  Pax

  Jan

  Christos voskrese iz měrtvych, směrtiju smerť poprav, i suščim vo groběch žizň darovav!

 2. honzah píše:

  Mě se nějak nezdá, že by pravé náboženství stálo a padalo zrovna s kalendářem. Jakoby ten ,,náš gregoriánský´´ byl přímo od Boha a ten ,,jejich juliánský´´ přímo od Ďábla. Na jednu stranu to sice smrdí lacinou podbízivostí, ale jsou-li v Izraeli v převaze pravoslavní, tak se holt udělá termín podle jejich kalendáře.

 3. Martin R. Čejka píše:

  „Pravoslavný kalendář“ je zavádějící pojem. Předpokládám, že se jedná o tzv. Juliánský kalendář. Není mi nic známo o tom, že by byl Julek Caesar „pravoslavný“.

  Nehledě na to, že některé východní schismatické církve (pravda, netýká se to např. schismatiků v Jeruzalémě) přešly na používání tzv. reformovaného kalendáře, který, pokud jde o Velikonoce, odpovídá daleko přesnějšímu Gregoriánskému kalendáři.

 4. antal89 píše:

  Inu, mnozí ve Svaté zemi asi přišli na to, že systém katolické církve je pro ně nepoužitelný… 😦

 5. lupa píše:

  Nevím, nevím, kam to Ignáci Pospíšile vedete. Přijde mi mimořádně smutné, že nechápete, kde jsou naši skuteční spojenci a kde nepřátelé. Jestliže chcete vidět, kde je někde poblíž nás živá víra, podívejte se například na Ukrajinu. Jak myslíte, že ukrajinští řeckokatolíci, kteří jsou stokrát věrnější papeži a tradici než kterýkoli průměrný český římský katolík, počítají Velikonoce?
  Jak myslíte, že počítal Velikonoce svatý Tomáš Akvinský? Až si to promyslíte, zkuste si odpovědět taky na to, proč věřící křesťanského východu nechtějí mít s evropskou (to znamená naší) církví nic společného.

  • Martin R. Čejka píše:

   Mimo mísu… Ignácův příspěvek není o kalendářích, a už vůbec ne proti východním katolíkům.

   Ale možná dokážete vysvětlit, co je fajného na tom, že se katolíci přizpůsobují schismatikům, nota bene tak blbě, že se budou řídit nepřesným kalendářem?

   • honzah píše:

    Z hlediska metrického je slunovrat na 21. prosince anomálií (podobně jako pravý úhel na 90 stupních). Takže pravý úhel má být 100 stupňů, slunovrat na 1. ledna.

    Aha, teď mě napadnete, že metrický systém vznikl ze zednářské revoluce, tudíž budeme používat místo metrů yardy.

    Jen chci ilustrovat, že bychom se tu mohli hádat hodně dlouho. Podle mě jsou prostě důležitější problémy.

  • honzah píše:

   Pokud jde o pravoslavné, ti se tedy mají s tou svojí kágebácko – mafiánsko – nacionalistickou hierarchií (Rusové, Řekové a Srbové si v tom mohou podat ruce) co vytahovat.

 6. VlaM píše:

  Chápu zdejší integristy, protože liturgický kalendář je integrální součástí liturgie, tedy i té tridentské. Chápu, i když ne konspiruji (con-spiro).

 7. MichalD píše:

  IMHO pokud to Pán Bůh zařídil tak, že Země za našich časů oběhne Slunce za 365,242192129… dne, tak bychom se tomu měli spíše v pokoře v rámci možností přizpůsobit, než si trvat na nějakém kalendáři pohanského císaře.

 8. Leo píše:

  Nechci nijak – ani zleva, ani zprava, ani z jihu, ani ze severu – hodnotit příspěvky, ni předmětnou věc – tedy zamýšlené sjednocení Velikonoc ve Svaté zemi.
  Jen bych připomenul pro diskutující i pro nás všechny:
  a) – iulianský kalendář byl skutečně zaveden pohanským císařem!
  b) – tento kalendář byl v podstatě „světovým“ kalendářem v době, kdy se narodil, působil, byl ukřižován a vstal z mrtvých Ježíš Kristus!
  c) – doba slavení Velikonoc byla již dávno před 1. – Nicejským * koncilem stanovena v apoštolských pravidlech. Vše, co v nich bylo o Velikonocích řečeno, je v 7. apoštolském pravidle: Pascha se nesmí slavit před jarní rovnodenností ani s Židy (tedy současně se židovskou paschou!). Nikde není ani slovo o 21. březnu jakéhokoli kalendáře!
  d) – Gregoriánský kalendář není moderní a přesnější a iulianský není nepřesný a překonaný! Toto ví každý astrolog, protože například v astrologii nelze dle gregoriánského kalendáře naprosto vůbec pracovat. I v jiných oborech je nejdříve nutno vše spočítat dle iulianského kalendáře, a pak terpve složitě převádět na gregoriánský. Například: data začátků ročních období podle gregoriánského kalendáře se liší od astronomického stavu zhruba o 3 týdny, kdežto data podle iulianského se liší od astronomického kalendáře (tedy od skutečnosti!) pouze o týden jeden!
  Tedy gregoriánský kalendář předchází ten astronomický zhruba o tři týdny, iulianský osciluje podstatně blíže skutečnému stavu věcí.
  To je možná také vysvětlení toho, proč v některých dekádách přijde pravé „vánoční počasí“ okolo našeho 6. ledna, zatímco my, katolíci, máme o našich Vánocích ještě krásný podzim!

  • Hamish píše:

   Za astrologii byste hořel, pane Leo. Šarlatánské praktiky odsuzuje nejen Písmo, ale i Tradice Církve.

   • Leo píše:

    Mýlíte se, pane Hamish. Jednak astrologie není „mrakopravectvím“, tím méně šarlatánstvím, nýbrž v podstatě velmi pečlivou tisíciletou porovnávací statistikou přesně tohoto typu: „nastává-li cosi konkrétního na obloze, děje se snad něco opakovaně při tomto jevu?“ (a neslyšel jsem nikdy, že by byli sběratelé statistických dat kdykoli kýmkoli upalováni) a jednak „Nebesa vypravují slávu Boží a obloha zvěstuje dílo rukou Jeho! 🙂
    Astrologie v mém (tedy v klasickém) pojetí je stejně „šarlatánská“ jako určování severu námořníky a skauty dle stálice Pollaris. Je to naprosto totéž a nic víc!
    A navíc i dnešní Svatý otec Benedikt je sám velkým znalcem astrologické vědy (doporučuji znovu přečíst pozorně některé jeho knihy nejen z doby, kdy ještě nebyl papežem)
    🙂

    • MichalD píše:

     I kdyby to, co píšete o Svatém otci, bylo pravda, co by to změnilo na faktu, že astrologie je šarlatánství?

     To co píšete o „tisícileté porovnávací statistice“ je možná vaše toužebné přání, nic více. Ukažte mi jediné astrologické tvrzení, které projde seriozně provedeným statistickým testem.

     • Leo píše:

      Jak jsem již řekl níže, nebudu prostor těchto stránek zatěžovat polemikou o věcech, které sem ani trochu nepatří. Máte-li však zájem o základní poučení z některých oblastí vědy, zvané astrologie, a o moje osobní dlouholeté zkušenosti s ní, jsem ochoten vám je poskytnout fundovaně a exaktně kdekoli jinde.
      Přeji požehnanou a klidnou neděli.
      🙂

    • :) píše:

     Běžte se z toho vyspat a až se proberete, věnujte se užitečnějším věcem.

  • :) píše:

   Směsice blbostí a blbostí a blbostí. Je vidět, že se zabýváte astrologií a ne třeba astronomií… Ono by stačilo třeba i znát historii a důvody, které vedly k vyhlášení buly Inter gravissimas, abyste nepsal tyhle nesmysly.

   S Hamishem se dá naprosto souhlasit. Já bych jen dodal, že šarlatánské praktiky jako např. astrologii odsuzuje nejen Písmo a Tradice, ale i zdravý rozum.

   • Leo píše:

    Můj příspěvek o kalendářích nebyl o exaktních vědách (jež dle sedmi prvních koncilů nemohou býti nikdy předmětem věroučných dogmat!), takže nechápu onu mírně cholerickou reakci…
    (Budete se možná divit, astrologie mezi exaktní vědy náleží, i když se vám to možná nelíbí – to je vaše plné právo, které vám neupírám ani v nejmenším. Vy mi ale, prosím, neupírejte pro změnu právo mít na věci, o kterých něco vím, svůj konsistentní a fakty podepřený názor vlastní.)
    Nehodlám na těchto stránkách, kde jsem uctivým hostem, podávat žádné výklady k věcem, kterým tyto stránky nejsou ani okrajově věnovány – čímž se majiteli stránek za těchto pár vsuvek omlouvám.
    Přeji vám všem raději klidné a požehnané počínající Воскресение (pravda, dle iulianského kalendáře)!
    🙂

 9. Hamish píše:

  Kodet je sice charouš, tohle má ale zpracované docela dobře.
  Jen si, Leo, lžete do kapsičky. Dle vaší libosti.
  Následky si pak ale přičtěte sám.
  http://www.vojtechkodet.cz/temata/okultismus/okultismus-1.html

  • Leo píše:

   Nu, nechtěl jsem tyto stránky dále zatěžovat svými reakcemi, ale když už vás toto zde okrajové téma – na můj vkus až nepřiměřeně – tak rozrušuje, tedy dobře:

   Vojtěcha Kodeta znám dobře od dětství (ministrovali jsme léta kdysi v mládí spolu u sv. Jakuba v Jihlavě). Také ale dosti dobře znám i mnohé jeho současné názory; řeknu to velmi mírně názory „podivné“ – to, co dělal a čím se svého času zabýval, se na něm, dle mého, dosti podepsalo!
   Mimochodem: každou chvíli ve své praxi, která mne živí, narazím na případ nešťastníka, který prošel rukama nejen sekt, ale často i známých katolických charismatiků – některých nepřipravených exorcistů či podobných pánů „všeznalých“ o těchto věcech.
   Bohužel těmto pacientům není – na základě toho, čím prošli – téměř nikdy pomoci jinak, než odesláním k některému skutečně ověřenému exorcistovi – většinou (jako katolík musím říci, že bohužel) jedině k orthodoxnímu.
   Často ale ani práce vynikajícího zkušeného exorcisty nepomůže v těchto případech trvale. Chci tím říci, že jsem velmi opatrný zrovna u jakýchkoli veřejných dobrozdání lidí typu Vojtěcha!

   Já vám pro změnu doporučuji pro doplnění šíře pohledu tento názor irského jesuity v otázce řádné katolické víry a vědy, zvané astrologie:
   http://www.leosvancara.cz/index.php?pg=astrologia

   • Hamish píše:

    Tak ještě hereziček se pánovi zachtělo 🙂
    Inu, jak je ctěná libost.
    Mohl bych vám vyhledat tucty prací pánů, kteří se zabývají nejen astrologií ale i homeopatiky, leč práce zbytečná.
    Vaše praxe je praxí Bohu nemilou, iracionální, neprokazatelnou. Zahráváte si s lidskou důvěřivostí, dáváte jim falešnou naději (viz vaše chvástání o úspěšnosti léčby onkologických onemocnění). Místo k Bohu, vedete je k věcem skrytým, oklutním a zřejmě pramenícím od ďábla. Jak praví Písmo, Tradice a i zmiňovaný zdravý rozum. Nejste katolík, stejně jako onen jezuita, jenž vaše postoje brání. Vy k svým rouhavým praktikám přidáváte ještě synkretismus, když ubohé lidské bytosti posíláte k heretickým schizmatikům. Symptomatické.
    Ano, zajímá mě to a rozhodně si nemyslím, že nepřiměřeně. Protože takových šarlatánů, kteří se zaklínají katolickou vírou a přitom klidně lidem lžou (v dobré víře, samozřejmě a za nemalý bakšiš k tomu) je stále víc. Gabriel Amorth by mohl vyprávět.
    Jak už jsem zmiňoval, následky si přičtete sám.

    • Leo píše:

     Milý pane. Vaše opakované osobní výpady a urážky – namísto věcné argumentace – prozrazují jen a jen cosi o nitru vaší osobnosti; o vašich zjevných vnitřních potížích, frustracích či blocích…

     Debata s vámi je viditelně lichá – omlouvám se, ale v zájmu bohumilých témat, jimž se věnují tyto stránky, které jsem si dovolil navštívit, další diskuse s vámi zanechám!
     Jen musím říci jedno na obranu toho, o čem jsem pevně přesvědčen, jako že je Hospodin – budiž Jeho Jméno pochváleno – nade mnou. Kdybych totiž mlčel, těžko bych se mohl podívat poté do zrcadla:

     Pravoslaví a my, „latiníci“, jsme jedno a totéž tělo. Vím dobře, jak moji mnozí přátelé orthodoxní nás, latinské katolické křesťany, mají za heretiky (a mají k tomu leckdy i velmi dobré argumenty, se kterými často nelze bez lži a studu jinak, než souhlasit!).
     Vím, že mnozí katolíci mají naopak východní křesťany stále ještě za schizmatiky, ačkoli neexistuje jednoznačný historický přesný popis a hlavně výklad oněch nešťastných událostí, vedoucích k roku 1054 a následně k hroznému roku 1204. K roku hroznému především pro nás, latinskou církev svatou a nás, katolíky!
     Nazýváte-li pravoslavné orthodoxní křesťany „heretickými schizmatiky“, dopouštíte se hrubé urážky, ba lži! Pravoslavní křesťané jsou jediní (!!!) , kteří neopustili nauku svatých sedmi koncilů, koncilů, vedených Duchem Svatým; koncilů, pod nimiž jsme podepsáni i my, katolíci. Totéž se nedá říci v žádném případě o nás – my jsme si vytvořili vlastní pravidla, jejichž logickým důsledkem je II. vatikánský koncil, koncil definitivního vítězství arcihereze a bludu v římské církvi!
     Orthodoxní křesťané jsou křesťané, kteří pro svoji víru trpěli a trpí stejně jako my, ba mnohdy v dějinách i více – a to přečasto právě i od nás, latiníků.
     Mějte prosím alespoň elementární úctu před církví, která poslala na Moravu nám tak drahé svaté Cyrila a Methoda, která dala formaci národnímu světci knížeti Václavovi a i naší matce církvi desítky velkých postav.
     A v neposlední řadě mějte prosím na paměti výrok kardinála Špidlíka (S.J.) na téma vztahu orthodoxie a katolictví, že k čistému dýchání je třeba dvou plic – jedna trvale člověku nestačí!
     (Je snad i tento muž, krom Cyrila a Methoda, ve vašich očích synkretickým heretikem?)
     Prosím, važte příště lépe svoje slova – tento web sice patrně orthodoxní křesťané nenavštěvují, ale dopouštět se hrubých urážek na našich rodných bratrech ve víře, i když se to k nim snad nedostane, je podlá ohavnost.

     (Být 17. století, měl byste, milý pane, se mnou co do činění zítra ve 4 hodiny ráno na odlehlém místě, a současně s tím právo volby zbraní! To myslím smrtelně vážně.)

     • cinicius píše:

      A já měl za to, že Církev souboje vždy odmítala…

     • Hamish píše:

      A jejda, už jsem se bál, že se nedočkáme poukázání na mou vnitřní motivaci 🙂
      Jako bych slyšel jistého Zatloukala a modernistickou věrchušku.
      Odpusťte, ale váš další obsáhlý elaborát číst už nebudu. Považuji to za ztrátu času. Své jsem řekl, Písmo i Tradice rovněž.
      Jen snad reakce na reakci Ignácovu – opět dokazujete, jak je vám milá katolická Nauka. Souboje, jak správně uvádí Cinik, Církev trestala exkomunikací. Chápu, pro vás astrology a gnostiky prkotinka. Pro mne však nikoli. A to píšu jako člověk, který s chladnými zbraněmi umí ledasco 🙂
      Jste šarlatán a podvodník, který by sám potřeboval exorcistu, když tolik toužíte po osobní rovině. Katolík, který je opravdu katolíkem ví, že jeho osud neexistuje – budoucnost zná jen Bůh sám a ne hvězdy, natož pak nějaký astrolog. Písmo nám praví, kterak má sám Stvořitel v ohavnosti ty, kdy se zaobírají tím, co vy tu do nebes vynášíte. Ano, mnozí panovníci a jistě i mnozí papežové vám sluchu možná popřávali – žádný světec však mezi nimi nebyl. A i kdyby snad byl, nikdy Církev nepřijala do své Nauky to, o čem vy tu snažíte se druhé přesvědčit.
      Homeopatie je také případ, jemož možná mnozí ve své naivitě, či snad hlouposti věří – rozumný člověk však (nemusí být ani věřící) vidí, o jaký podvůdek se jedná. Tahat z lidí peníze, to by vám šlo. A z lidí naivních, hloupých, zoufalých dvakrát.
      Jak může najít společnou řeč Kristus a Belilal? Nebudu to já, kdo vyzve vás, ale Eliáš zatočí s falešnými proroky.

    • Leo píše:

     Ještě dodám jednu jedinou věc, a tím definitivně končím odpovědi na vaše „komentáře“, milý pane Hamishi.

     Můj dědeček, Ludwig Švančara, otec mého otce, byl v duchu naší rodinné tradice stejně jako jeho otec i jeho děd astrologem a celý život věrným a poctivým katolíkem.
     Za II. světové války byl po šest let vězněn v koncentračním táboře v Dachau (dělal zde nedobrovolně s ostatními astrology z celé Evropy horoskopy pro Himmlera) a kromě jiného zde „seděl“ s pozdějšími kardinály Josefem Beranem a Štěpánem Trochtou. Oba byli až do své smrti jeho důvěrní přátelé na život a na smrt a panu kardinálovi Trochtovi dokonce děda Ludwig (astrolog a šarlatán!!!) hovořil za všechny jeho osobní přátele z Dachau nad rakví při jeho pohřbu v Litoměřicích v roce 1974 v přítomnosti mj. i pozdějšího papeže Karola Wojtyly…
     Vy jste zřejmě, dle vašich komentářů zde, vyznavačem tradic – jinak byste se zde asi neocitl.
     Ptám se vás tedy: Je součástí tradice JEN ten, kdo se vám hodí ve vašich očích pro „čistotu“ víry, přičemž mantinely této „čistoty“ jste si sám vymezil, nebo jste ochoten připustit, že jsou věci, kterým nerozumíte a o kterých nemáte sebemenšího práva vyslovovat pražádné – tím spíše příkré – soudy? Protože tradice není jen soubor přesných pravidel, nýbrž i osobní svědectví lidí, jimž my nesaháme ani po kotníky…
     A kde – prosím – vaše obrana tradic vlastně končí? V letech 1545-1563, nebo jste ochoten jít před tato data? A pokud ano, končí vaše úcta k tradici Církve Svaté v roce 1054?
     Protože pokud ne, jak se srovnáte s nařízeními sedmi svatých sněmů, z nichž hodně jsme do dnešních dnů během staletí, my – katolíci – porušili!
     A poslední dotyk oné, vás velmi rozčilující, astrologické vědy:
     Tropar svátku Narození Páně praví (pravda, je to orthodoxní tropar): „Ti, kteří hvězdám sloužili, byli hvězdou poučeni, že se mají klanět tobě, Slunci pravdy, a spatřit tě jako dítě z výsosti. Pane, sláva Tobě!“
     Čili i svatí mágové z Východu zůstali heretiky a Bohu nemilými, pokud poslouchali znamení na obloze, která vypravují Boží slávu a díla rukou Jeho?

     Tím končím – nicméně odpovězte si, prosím, alespoň v duchu tiše, poctivě a hlavně po pravdě!

     • Leo píše:

      To cinicius:
      🙂 Ano, církev souboje odmítá. Ale náš rod již od někdy pol. 17. století (kdy je doložen první souboj někoho z předků) má zásadu, že naše čest a hlavně čest našich přátel je nad jiné svatá!
      :-))))

     • cinicius píše:

      A já měl naivně za to, že čest katolíka je v tom, nakolik dokáže žít jako dobrý katolík.

     • Hamish píše:

      Tradice – jeden z pilířů naší víry. Spolu s Písmem a Magisteriem. Odpovězte si, pane Leo, zda Písmo, Tradice a Magisterium kdy podpořilo vaše neprokazatelné teorie a smyšlenky o hvězdičkách, homeopatických démonech a svinstvech.
      Narozdíl od vás, teologii jsem studoval, studuji a studovat budu. Nehledám si jen to, co se mi hodí do krámu, ale studuji vše. Všude nacházím jen varování před praktikami, které vy tu chválíte a presentujete. Nemyslete si, že jste nějaký expert a já vám nevidím do karet. Už jen fakt, že se holedbáte znalostí, údajně, skrytých – gnostických věcí, podle nichž se, údajně, řídí svět, svědčí ve prospěch mých závěrů – jste šarlatán, gnostik a rozhodně ne katolík.
      Je úplně lhostejno, s kým váš děda seděl a s kým se kamarádil. Spíš je smutné, že si vůbec dovolil, jako zastánce katolickou Církví odsouzených praktik hovořit nad hrobem kardinála. Kardinál se ostatně může kamarádit s kým chce. Kdybychom se měli klanět před každým, s kým si jen podal ruku třeba Wojtyla a kdo se prohlašoval být jeho přítelem, nevyjdem ze zvracení – tedy, jsme-li katolíci. Ono to totiž nedokazuje vůbec, ale vůbec nic.
      Snažíte se věc posunout do subjektivismu, leč nedaří se vám. Ve výše pastovaném odkazu na článek najdete i citáty z katechismu Církve, k níž se, prý, hlásíte. To vás však nebre, však váš děda se kamarádil s Jeho Eminencí Beranem, takže všechno je OK. Jistě…
      Církev zakazuje souboje, však vaše čest šarlatána vám velí – jakou čest má rodina, která se rouhá Bohu, když se zaštťuje Jeho Jménem a následně sestavuje horoskopy pro důvěřivé chudáky, prodává za nekřesťanský peníz falešné léky, jež vznikají za účasti démona? Žádnou. Tak se tu, prosím, neprste, jaký že jste to ctnostný borec. Nejste. Ovšem reakce přesně taková, jakou jsem předpokládal. Církev a její předpisy jsou vám možná slušivým oblečkem pro excentrického podivína, nikoli regulemi, které dává Pán Bůh pro cestu do nebe. Viz vaše dceruška se znamením satana na jejím FB profilu. Inu, jablko nepadá daleko od stromu, viďte?
      Vaše definice Tradice je poměrně kuriózní, ale obávám se, že já nemám čas a vy kapacitu k probrání všech nuancí katolické Tradice. Snad jen tolik, že vámi opovrhovaný katechismus obsahuje poměrně dobrou definici. Zkuste hledat, chcete-li.
      Citovaný tropar není ortodoxní. Východní schizmatici nejsou ortodoxní – pravověrní. Jsou heretičtí a schizmatičtí. Ujasněte si pojmy, jinak vám z toho vznikne synkretický galimatiáš.
      Bůh může použít i kameny, aby mu svědčily. Co to však vypovídá o kamenech? A co to vypovídá o Bohu?
      Jednou hvězda ukázala pohanům jim vlastním způsobem, že se narodil Král. A co jako? Odpověď je prostá, ovšem prosté odpovědi vám jaksi nestačí.
      Tož radši nic.

 10. Leo píše:

  Ano, a dobrému katolíkovi, jenž není zbabělcem, leží na srdci i čest jeho, a zejména pak těch, kteří jsou jeho přáteli.
  (To je zase moje úcta k tradici. A staletími osvědčená!) 🙂

  • Hamish píše:

   Na co si hrajete? O jake cti to tu hovorite?
   Ctnostny clovek veri horoskopum, pta se hvezd a provadi kejkle s pochybnymi leky?
   Ale no tak!
   Mate zcela zmatene pojmy.
   Kazdy mame sve predky. Za nektere bychom se ale meli spise se studem modlit, ne je vynaset na svetlo Bozi s hrdosti a pychou na jejich nectnostne skutky. Jenze soudnost je, stejne jako zdravy rozum, dar, jenz Pan Buh rozdeluje celadce lidskych synu jen jako safranu.

  • MichalD píše:

   Krásné svědectví: moje čest, moje ego je mi svaté nade vše (tj. i nad Boha a jeho přikázání, nad učení Církve sv.) … co k tomu dodat?

 11. Leo píše:

  Vidět pane Hamishi, že jste si neodpověděl v tichu vlastního nitra zhola na nic.
  Urážky jsou vaše jediné politikum, jediný argument, jak vidím. A to jen tehdy, když zrovna ten, koho urážíte, nestojí vedle vás.
  Mně byste toto totiž do očí neřekl – vsadíte se? (Já ano!)
  Což o vás vypovídá vše…

  • Hamish píše:

   A fakt, že nedržíte slovo (kolikrát jste tu už halasil, že v diskusi končíte?) vypovídá zase vše o vás 🙂
   Buďte si jistý, že bych vám řekl daleko ostřejší slova, pokud bych vás měl před sebou, vedle sebe, za sebou – kdekoli v dosahu. Já z vás připosraný nejsem a vašich vousů se nebojím.
   Hezký den do Jihlavy!

 12. Jarda píše:

  Hamish napsal:………………
  Tradice – jeden z pilířů naší víry. Spolu s Písmem a Magisteriem. Odpovězte si, pane Leo, zda Písmo, Tradice a Magisterium kdy podpořilo vaše neprokazatelné teorie a smyšlenky o hvězdičkách, homeopatických démonech a svinstvech.
  Narozdíl od vás, teologii jsem studoval, studuji a studovat budu. ………………….. Všude nacházím jen varování před praktikami, které vy tu chválíte a presentujete. Nemyslete si, že jste nějaký expert a já vám nevidím do karet. Už jen fakt, že se holedbáte znalostí, údajně, skrytých – gnostických věcí, podle nichž se, údajně, řídí svět, svědčí ve prospěch mých závěrů – jste šarlatán, gnostik . Odpovězte si, pane Leo, zda Písmo, Tradice a Magisterium kdy podpořilo vaše neprokazatelné teorie a smyšlenky o hvězdičkách, homeopatických démonech a svinstvech.
  Narozdíl od vás, teologii jsem studoval, studuji a studovat budu. Nehledám si jen to, co se mi hodí do krámu, ale studuji vše. Všude nacházím jen varování před praktikami, které vy tu chválíte a presentujete. Nemyslete si, že jste nějaký expert a já vám nevidím do karet. Už jen fakt, že se holedbáte znalostí, údajně, skrytých – gnostických věcí, podle nichž se, údajně, řídí svět, svědčí ve prospěch mých závěrů – jste šarlatán, gnostik………….

  Obdivuji „zapálené“ katolíky. Sice tvrdí, že (jejich) Bůh je nehmotný, neviditelný, nezvažitelný, lidskými smysly ani žádnými přístroji nedetekovatelný, lidským rozumem nepochopitelný, přesto suveréně popisují jeho vlastnosti – je bytostí podobnou člověku (jak je to s tou ne-materiálností?) která má Absolutní Inteligenci, Vševědoucnost, Všemohoucnost ………. která je Absolutní Dobro a Láska ……, přesně a kategoricky popisují, co Pán Bůh myslí, co chce, co nařizuje …… jako by s ním každý den odpoledně „hodili u kafe řeč!“
  Z této pozice totalitně posuzují a odsuzují všechny, kdo by s nimi nesouhlasili a vyhrožují jim, v zastoupení samotného Pána Boha, věčnými pekelnými tresty.

  Pokud jim ale je položena sebe jednodužší otázka stran Boží existence a jeho činů, nejsou schopni racionálně odpopvědět a plkají samé nesmysly. Když nevědí kam kudy, zmůžou se jen na výhrůžky, zatracování do horoucích pekel, či se, v případě universitní inteligence, důstojně odmlčí.

  • Hamish píše:

   Co to blábolíte?
   Slyšel jste někdy o svatém Tomášovi a jeho Summě? Asi ne, humilo, což?
   No, tak si od něj něco přečtěte a přestaňte tu skrze slaměné panáky nasazovat katolíkům psí hlavy.
   Ciao!

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: