Informační leták FSSPX na červen a červenec

Na českých stránkách Kněžského bratrstva sv. Pia X. byl zveřejněn informační leták pro červen a červenec (naleznete ZDE). Otec Stritzko v něm připomíná výročí vyvraždění Lidic a osobnost lidického faráře Josefa Štemberky, letní setkání obhájců tradice Církve a očekávané kněžské svěcení a primici Luďka Čekavého. Rovněž prosí o modlitby za jednání Bratrstva s Římem a na závěr se šířeji rozepisuje o tom, jak se obléci na návštěvu mše či kostela.

Ignác Pospíšil

Advertisement

55 Responses to Informační leták FSSPX na červen a červenec

 1. Magdaléna píše:

  Část o oblékání je velmi užitečná a plně se s ní ztotožňuji. Velmi děkuji za jasné kněžské stanovisko, které nám má pomáhat na cestě k dokonalosti.
  MJ

 2. Lukáš Biskupický píše:

  V životě jsem neslyšel v kostele kázání na téma oblečení a tolik by to bylo potřeba. Lidé chodí k sv . přijímání v kraťasech, ženy s holými rameny (a někdy částečně i zadky), děti např. v čepicích s pirátskými lebkami, viděl jsem v Jaroměřicích n. Rok. na velikonoční pondělí nést mladíka dary, oděného v motorkářské kombinéze atd. – K přijímacím zkouškám by se lidé tak neoblékli, ale do kostela klidně…Divím se, že kněží ani neceknou. Asi se bojí, že by jim tam modernisté přestali chodit úplně…

  • MichalD píše:

   Přesně tak. Kultura odívání sice upadá celkově, ale je zajímavé, že u katolíků na nedělní mši sv. upadla mnohem více, než třeba u návštěvníků divadelních představení.

  • Pan Contras píše:

   Rád bych podotkl jsa estétem, že slušně oblečená žena je i hezká, nestydatě oblečené hezká není.

  • Rezníček píše:

   Kněží těžko mohou něco namítat proti oblečení věřících, protože sami nechodí jak mají. V brněnské diecezi mají kněží od biskupa poručeno chodit v tmavých kalhotech, tmavé sako a košile s kolárkem, ale skoro žádný kněz to nedodržuje. Mne osobně to nijak nepobuřuje, ale těžko pak mohou dělat přednášky o vhodném ustrojení laiků na mši.

   • MichalD píše:

    Mají to nejen doporučeno, ale podle usnesení 43. zasedání ČBK i nařízeno: „Církevní oděv duchovních se skládá z kolárkové košile nebo bílé košile s lingulem a z obleku tmavé barvy.“ Tímto oděvem nejsou vázáni jen trvalí jáhni.

    • Pius píše:

     I to je ale strašný úpadek. Jestli někdo považuje za oděv hodný katolického kněze košili s hnusným zasunovacím umělohmotným „kolárkem“ a tmavý oblek, ať se podívá jak byli oblečeni protestanti, kteří se podíleli na vytváření pokoncilní mše: http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A090rcPaulVIand%20Protsestants.htm
     Stejně, nebo ještě lépe, protože neměli kolárek umělohmotný, ale skutečný (i když nelegálně, ale to je jiná kapitola).

     • MichalD píše:

      Úpadek to je. Zoufalé ale je, že modernisté nedodržují už ani tyto svoje zmodernizované předpisy. Dnes, když potkáte osobu takto „předpisově“ ustrojenou, s největší pravděpodobností to stejně bude nějaký protestantský pastor (čest všem výjimkám).

   • Hamish píše:

    Co to blábolíte?
    Vy vůbec netušíte, že pater Stritzko nesundá kleriku ani když pracuje s motorovou pilou.
    Navíc, vaše námitka je lichá, i kdyby kleriku nenosil. Tento leták se týká morálky, ne estetiky.
    To vaše nařízení je primárně nařízení CIC, takže kněz, který chodí jak civil, porušuje zákony Církve.

    • honzah píše:

     A co kdyby se řeklo, že kněz musí mít specifický kněžský oděv 42,5 hodiny týdně a jinak si může nosit, co chce?

     • cinicius píše:

      Kněz je knězem každou minutu svého života.

     • honzah píše:

      Čili by jste mu zakázal i pyžamo?

     • cinicius píše:

      Kněz by se měl oblékat jako kněz vždy, pokud tomu nebrání nějaké opravdu závažné okolnosti (pronásledování či situace, pro kterou se řádný kněžský oděv opravdu nehodí – například při nějakých záchranářských pracech). Především, pokud je na veřejnosti nebo plní kněžské povinnosti. Pyžamo podle mne není problém. Kněz veřejně vystupující v civilu problém je. I když někdy je to požehnání – třeba když někdy v televizi slyším mluvit otce Váchu, tak se utěšuji tím, že diváci třeba nevědí, že je kněz.

     • Hamish píše:

      Staří mniši hábit nesundávali ani na spaní.

     • jeden píše:

      Jsem si skoro stoprocentně jistý, jak by u mnohých tyto povinné hodiny vypadaly. Místo pyžama kolárková košile a v zimě sutana.

    • Paul Max píše:

     Neberte to tak, že vás chytám za slovo, ale s tou klerikou je to možná trošku jinak. Viz fotografie Tábor MCH 2006 na stránkách

     http://www.fsspx.cz/

     • cinicius píše:

      Je pravda, že na těch fotografiích je zachycena jedna z mála velmi vzácných příležitostí, kdy otec Stritzko kleriku neměl. Ale to je opravdu výjimka. Já ho například jinak než v klerice neviděl. I na svatoprokopské pouti byl v klerice, a to byla relativně dlouhá cesta, která částečně vedla terénem…

    • :) píše:

     ad Hamish: Řezníčkova věta „Mne osobně to nijak nepobuřuje, ale těžko pak mohou dělat přednášky o vhodném ustrojení laiků na mši.“ se, alespoň jak jsem já pochopil, vůbec nevztahovala na R. D. Tomáše, ale reagovala na povzdech, že kněží o oblékání moc nekážou. Proto invektiva „Co to blábolíte?“ nebyla myslím na místě, minimálně do té doby, než by Řezníček vysvětlil, jak to myslel.

   • kolemjdoucí píše:

    ad Rezníček: Jen pro upřesnění, I ten nový nepovedený CIC říká jasně (cituji z paměti): kněz má být slušně CÍRKEVNĚ oblečen…

    Ad obecně k oblékání a nejen tomu:

    To, že si kněží dělají, co chtějí, nijak nepřekvapuje. Do hierarchické struktury Církve II. vatikánský koncil implantoval demokratické principy typu kolegialita a tím determinoval další vývoj. Jednoduše řečeno, novocírkev si žije svým životem, ať už jde o kněze, nebo laiky. Poslední příklad je velmi výmluvný. Papež v Německu apeluje na aplikování „pro multis“ v národním překladu NOM. A všichni na něj evidentně kašlou, protože podobná výzva všem zazněla již v roce 2005. Kromě Maďarska se tím plošně nikde neobtěžovali.

    Shrnuto a podtrženo, papež je mocensky takřka impotentní a smutnou ironií osudu je, že k tomu sám před lety přispěl – jakožto poradce kardinála Fringse na II. vatikánském koncilu.

    Kdo to nechce vidět, kdo tohoto papeže vnímá jako dobrého a jako konzervativce, nebo dokonce jako přítele Tradice, lže sám sobě do kapsy…

    • honzah píše:

     Napadají mě otázky:

     1) Jaké kroky by jste podnikl Vy, kdyby jste byl zvolen papežem?

     2) Proč podle Vás BXVI postupuje špatně? Protože je hloupý, anebo placený zednáři, či dokonce posedlý Zlým? Nějak mi to vysvětlete.

     • kolemjdouci píše:

      1) Já jsem ale zvolen papežem nebyl. Jedno vím ale naprosto jistě, kdybych jím byl zvolen, jako první bych šel konečně udělat to, oč žádala Panna Maria ve Fatimě.

      2) Bavme se, prosím, na úrovni. Nechme stranou primitivní spiklenecké tlachy a stejně tak zcela nepravděpodobné vývody, že člověk, který došel až na Petrův stolec, má doktorát a nesčetněkrát ukázal, že moc dobře ví, co dělá, je hloupý. Řešení je prosté, milý Watsone: je to prostě modernista. Ne jako nadávka, on je prostě objektivně vzato modernista, vždy jím byl a nejspíš jím i zůstane. Modernista s hegeliánským myšlením. Každý krok, který udělá, to jen a jen potvrzuje. Teze-antiteze-synteze. Pořád a pořád dokola. Nevím, že to ještě někdo nechápe. Dokonce i věřím, že osobně je přesvědčen, že koná dobře. Co se ovšem v semináři (ne)naučil (o detailech jindy a jinde), to už se nenaučí. Znovu a znovu zkouší v praxi dokázat jako možné to, za co ho zkritizoval už prof. Schmaus při jeho doktorandské práci.. Toť vše..

     • kolemjdouci píše:

      PS: Jak to tak ještě tady pročítám, včetně toho vašeho příspěvku, tak jen na okraj: češtinsky správnější je „jaké kroky BYSTE, KDYBYSTE..“ „By jste“ a „kdyby jste“ je tzv. hyperkorektní forma. Dnes už to snad ani není chybné, ale rve to uši.. 😉

     • honzah píše:

      Odpovědi pro začátek stačí, za BYSTE máte bod, já jak se nehlídám 🙂

     • honzah píše:

      Přeci jen mě napadá ještě toto: Proč tedy Duch svatý, který je na konkláve přítomný, dopustil volbu několika modernistů v řadě?

     • :) píše:

      Mohu kolemjdouciho uklidnit, že „by jste“ a „kdyby jste“ dnes stále ještě správně není.

     • kolemjdoucí píše:

      Na to už jste se onehdy ptal. Proč může přijít i špatný papež? Z Božího dopuštění..

     • kolemjdoucí píše:

      ad smajlík: To jsem rád. Pokud si pamatuji, tvary vzniklé jako hyperkorektní se někdy postupně rozšíří natolik, že povědomí o jejich nepatřičnosti zeslábne a můžou získat i kodifikační uznání. Je fajn, že výše zmíněné tvary jej zatím nezískaly.

      Jinak bych jeden češtinský překlep našel také v jiném vašem komentáři zde. Ale nechtěl jsem už mentorovat, počítám, že to bylo kvůli rychlému psaní 😉

     • :) píše:

      V internetových diskusích nadělám tolik chyb, že je to až bída, ale nějak zvlášť to neřeším. Všimnu si jich vždy po odeslání příspěvku, ale vzniká to rychlým psaním, častým umazáváním a změnou vět a někdy i nedostatkem času. Jinak si na pravopisu zakládám.

     • honzah píše:

      No dobrá, ale k čemu takové Boží dopuštění může být dobré?

     • kolemjdouci píše:

      ad honzah: Bůh ze své podstaty nemůže chtít zlo. Jestliže jej dopouští, pak jedině proto, aby z něj mohlo vzejít větší dobro. My se máme modlit, aby se věci děly z Boží vůle, nikoliv z Božího dopuštění. Proč Bůh dopouští to či ono konkrétně je tajemstvím.

      Můžu si třeba myslet, že toho v tomhle případě dopouští k nápravě Církve..

     • solipso píše:

      „Bůh ze své podstaty nemůže chtít zlo. Jestliže jej dopouští, pak jedině proto, aby z něj mohlo vzejít větší dobro.“

      – To je sice pravda, ale je třeba doplnit, že Bůh z nějakého důvodu považuje za veliké dobro už samotnou lidskou svobodu volit dobro a nebo zlo. Takže každé, i morálně zlé jednání v sobě obsahuje pro Boha cenný prvek ontologického dobra v podobě realizované svobody. Nelze tedy čekat, že že KAŽDÉ Boží dopuštění nutně musí vést k nějakému dalšímu dobru.
      To dobro může být implicite obsaženo už v onom aktu, jehož následky jsou v našich očích zlem.

     • kolemjdouci píše:

      Bez Boží vůle a bez Božího dopuštění se nic nestane. Všechno, co Bůh činí a co dopustí, je pro naše dobro. Sice rozumím, jak to myslíte, ale do nuancí bych se na tomto fóru s dovolením nepouštěl.

    • :) píše:

     “Bůh ze své podstaty nemůže chtít zlo. Jestliže jej dopouští, pak jedině proto, aby z něj mohlo vzejít větší dobro.”

     To platí o zlu mravním, nikoliv fyzickém. Hlavně ale věta není úplná. Bůh může dopouštět zlo nejen proto, aby z něj vzešlo větší dobro, ale také proto, že by zabráněním zla vzniklo zlo ještě větší.

     „To je sice pravda, ale je třeba doplnit, že Bůh z nějakého důvodu považuje za veliké dobro už samotnou lidskou svobodu volit dobro a nebo zlo. Takže každé, i morálně zlé jednání v sobě obsahuje pro Boha cenný prvek ontologického dobra v podobě realizované svobody. Nelze tedy čekat, že že KAŽDÉ Boží dopuštění nutně musí vést k nějakému dalšímu dobru.
     To dobro může být implicite obsaženo už v onom aktu, jehož následky jsou v našich očích zlem.“

     To bych netvrdil a myslím, že to ani netvrdili žádní církevní učitelé – nebo ano? Navíc svoboda rozhodování nijak nespočívá v možnosti volit dobro a nebo zlo! Bůh teoreticky mohl stvořit svět, kde jsou svobodné bytosti a přitom není hřích. Možnost hřešit není lepší stav, než nemožnost hřešit, v kterém jsou svatí v nebi, andělé a bývali by byli i Adam s Evou, když by obstáli ve zkoušce.

  • Paul Max píše:

   Problém je hodně v lidech (nejen laici) resp. v jejich degeneraci a odcizení vlastní kulturní identitě. Roztrhané, špinavé džíny od žida jsou typické…
   Dobrou alternativou vhodného a slušivého oblečení je orientace k vlastním národním zvyklostem – oblečení navazující na místní lidový kroj. Asi těžko lze dnes oblékat věrné historické kroje např. po vzoru jižní Moravy na každou společenskou příležitost, ale zcela určitě se lze v oblečení orientovat právě kroji. Krojem orientované oblečení kromě slušivosti většinou nabízí i příjemný pocit z přírodních materiálů (není vyroben z recyklátu jako mnoho moderních oblečení).

 3. MichalD píše:

  To je divné, já na tom linku vidím jako poslední leták č. 125 – duben / květen 2012.

 4. jjstodola píše:

  Ano, jde o velice hodnotný leták, je třeba vyzdvihnout především jeho hodnoty parodické. Dalším v tomto ohledu velmi zdařilým kouskem je článek jakéhosi Štampacha: http://www.denikreferendum.cz/clanek/13033-pane-kardinale-nejsme-luza

  • cinicius píše:

   Jirko, Jirko…

   • jjstodola píše:

    Nejsou to povedené taškařice?

    „Společenským oděvem pro ženy je per se sukně slušné (což neznamená automaticky totéž co slušivé) délky, která nemusí mít rozparky až po pás – nejsme v Africe –, a blůzka nevzniknuvší jako projekt na úsporu materiálu. Nedodržování těchto zásad při bohoslužbách především v pronajatých sálech může způsobit nejen pohoršení, ale úměrně vzhledu a věku i rozptylování či nevolnost celebranta.“

    „Nejsme, občane Duko, lůza.
    (…)
    Kdybyste respektoval nejen literu, ale i ducha liberální a demokratické společnosti, tedy její humanistické principy a názorovou pluralitu, nenapadalo by nás při pomyšlení na Vaši náboženskou společnost hlavně upalování jinak smýšlejících. Nemysleli bychom na válečné výpravy pod znamením kříže proti zdejším křesťanům v prvních desetiletích 15. století, na české dragonády a jiné protireformační násilí v 17. století nebo na otevřenou podporu římskokatolických politických a kulturních reprezentantů poskytovanou fašismu zejména za II. republiky, jakož i v době Protektorátu a Slovenského štátu. Nepřipomínali bychom si, jak obhájci Vašich nábožensko-politických koncepcí uštvali k smrti Karla Čapka. „

 5. Hamish píše:

  Ale co má dělat takový Skot, když chce jít do kaple na Faměrově náměstí?!
  Myslel někdo na Skoty?!!!
  😉

 6. jarosl píše:

  Skoti nenosí sukni. Skoti nosí kilt! to je kroj.

 7. jeden píše:

  Už i na signálech upozorňují na nehoráznost. 🙂
  https://vojtakrejzar.signaly.cz/1204/pribeh-o-knezi-ktery-nenosil

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: