O co jde v jednání s Římem

Otec Stehlin

Vřele doporučuji k přečtení překlad řeči otce Karla Stehlina FSSPX, přednesené 10. června v Poznani, který pod jménem O co jde v jednání s Římem vyšel na stránkách Institutu sv. Josefa. Otec Stehlin, představený Kněžského bratrstva sv. Pia X. pro východní Evropu, v něm rekapituluje vývoj jednání mezi Svatým stolcem a Bratrstvem a vysvětluje, jaká je současná situace, která se podstatně liší od drbů a mýtů kolujících na zpravodajských portálech, světských i křesťanských.

Advertisement

36 Responses to O co jde v jednání s Římem

 1. Střípky k jednání "Řím - FSSPX" - pohled zvenčí píše:

  Pohled „zvenčí“.

  Tedy od člověka nespojeného s pozicí FSSPX.

  Pozitivní krok, kterým je bez pochyb snaha o plnou jednotu sv. stolce a FSSPX, jeho regularizaci, je v současnosti patrně prozřetelnostním dílem, které by nemělo být opomenuto v modlitbách. Nejsem prorok do té míry:))), abych mohl jasně říci, zda právě nyní nastává doba, kdy k tomuto epochálnímu kroku má dojít.
  Názory se liší, ale patrně, dle mého mínění, zvítězí trend plné regularizace. Bude to zatěžkávací zkouška pro různé theology a to na obou stranách pomyslné „barikády“.
  Pokušení na straně „běžně konzervativně“ uvažujících katolíků, kteří se mohou dívat na právě „přišedší“ věřící z bratrstva, jako na „kverulanty“, jejichž hlavní činností je napadání sv. otce a biskupů a držící se „theologie diskontinuity“ typu: před (2V.) koncilem dobře, po koncilu špatně.
  Pokušení ze strany „tradicionálů“. Teď zvítězila „Tradice“. My jsme ti nejlepší….
  ..
  Rád bych připomenul, co zde v rámci „třeskutého anti-ekumenismu“ patrně nezazní. Domnívám se, že regularizace posílí možnost otevření dveří směrem na pravoslavný východ. Ono se to nezdá, ale pravoslavní zvnějšku toto jednání sledují. Dobré vyřešení vztahu Řím-FSSPX může být krokem k překonání „velkého problému“, který se táhne od roku 1054 a který dělí „Cařihrad“ (ať už v jakéholiv „duchovní podobě“) od Říma.

  Jsem přesvědčen, že sv. otec jedná ve věci „katolické tradice“ upřímně. Nebál bych se tolik „pastí“. Sv. otec nemá důvod k nějaké snad macchiavelistické politice vůči FSSPX. Bylo by pro něj pohodlnější zachovávat „status quo“.

  ….
  Je zde ještě jedno nevyslovené čertovo kopyto:
  nejsme nesmrtelní. Čas běží. Otcové biskupové FSSPX jsou čtyři. Kdo by nastoupil v další generaci? Svěcení či úřad, na rozdíl od starozákonních kněží a levitů, se nedědí po linii Aronově a kmene Lévi, takže by muselo nastat další svěcení, opět bez souhlasu sv. stolce…:((((

  Škoda, že nemáme mezi sebou proroka. Alespoň o žádném, kdo by tuto věc zvládnul, nevím. Sv. Pio z Pietrelciny už nežije. Stačilo by, aby k němu msgre. Fellay zašel a zeptal se jej, jak dál s Bratrstvem. …Ale mohl by vyprosit nějaké řešení i dnes. Nějaký mimořádný dar jasného rozpoznání….

  Tolik pár střípků.

  Pax

  Jan

  Informace i hřmoty:) kolem problému.

  http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16601

  http://www.postoy.sk/zmierenie_s_bratstvom_sv_pia_x

  • cinicius píše:

   Problém s Vaším postojem je ten, že Sv. stolec pod Ratzingerovým vedením machiavellistickou politiku vůči tradičním katolíků praktikuje už čtvrt století. Patrně jste mu ještě nesdělil, že k ní nemá důvod… Je to jen pár týdnů, co skončilo zkušební období pro Institut Dobrého pastýře – společenství tradičních kněží, které Svatý stolec přesvědčil k odštěpení od FSSPX a zregularizování. A nyní po něm papežská komise žádá, aby vyškrtl ze svých regulí pravidlo, že jeho kněží slouží jen trident, a aby opustil svou kritickou pozici vůči druhému vatikánskému koncilu – čili aby vyškrtl to, co je důvodem jeho existence. Jak se říká: když ptáčka lapají – pěkně mu zpívají…

 2. Petra Bézová píše:

  Velmi bych si přála, aby došlo k dohodě mezi Vatikánem a Kněžským bratrstvem sv. Pia X. právě kvůli duchovnímu životu laiků, kteří se opírají o Tradici a nedokážou akceptovat dnešní úlety, kdy církev ve snaze oslovit co nejvíc lidí slevuje ze svých zásad. Kéž by se Kněžské bratrstvo stalo v Církvi kvasem, který prokvasí a zduchovní ty, co zůstávájí na povrchu a nemůžou najít hloubku. Mé kořeny jsou židovské a já přeji všem Židům víru v Toho, který má moc změnit úpadek a smrt v život věčný, když se naučíme respektovat Boha a jeho zákony. Je třeba se za jednání modlit, aby z toho bylo dobro pro Církev. Připojuji se ke všem, kteří se už modlí.

  • Lukáš Biskupický píše:

   Paní Bézová, proč sem zase pletete to židovství?

   • Michal píše:

    Ono je proti Tradici modlit se za obrácení Židů? 😮
    Rozbroje v Církvi jsou vážnou překážkou věrohodnému svědectví, s předchozím to má úzkou souvislost.

   • honzah píše:

    Neposunujte významy 🙂

    Původ ,,židovský´´ má s judaismem společného tolik, co původ ,,český´´ s českobratrstvím.

   • Petra Bézová píše:

    Lukáši, pletu to sem proto, že mě to trápí.Našla jsem si ty stránky a je tam i článek o tom, že Řím nemá nadpřirozenou lásku k Židům, protože jim nepřeje obrácení. Jestli chceme pochopit Ježíše a přijmout jeho spásu, musíme Židům přát obrácení, protože to byla především jeho touha. Vyjádřil to myslím jasně, když řekl kanaánské ženě- Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím izraelského národa. Její víra ho sice přivedla k jinému smýšlení, ale to neznamená, že to nebyl primární úkol, který měl od Otce. Nelze to vymazat z Tradice. Pro mě je to kámen úrazu, který svědčí proti Římu a proti těm, kteří vedou Církev. Proto myslím, že větší část pravdy se nachází v Kněžském bratrstvu Pia X. než ve zbytku církve. Proto také chci aby se sloučili a stali se dobrem i pro oficiální církev, aby ta přehodnotila své postoje a stala se solí.

    • Michal píše:

     Příjemně mne překvapila jedna přímluva ve svátek Nejsvětější Trojice: Aby jiná náboženství poznala v Nejsvětejší Trojici pravou tvář Boha.

     • MichalD píše:

      Tomu moc nerozumím, já myslel že pravou tvář Boha má poznat člověk, tedy např. konkrétní žid nebo hinduista. Ale náboženství? To jste se modlili jako za to, aby si muslimové přepsali Korán a buddhismus zavrhl Buddhu?

     • Pan Contras píše:

      Jiná náboženství ji poznat nemůžou, toliko duše jimi a ďábelskou zlobou svedené mohou přijmout katolickou víru.

     • Michal píše:

      Přesnou formulaci si už nepamatuji, takže nevím, zda uvedená nepřesnost v ní byla nebo ne.

    • Lukáš Biskupický píše:

     Paní Bézová, pak by Vás možná mohla zajímat osoba tradicionalistického kněze s židovským původem Floriana Abrahamowicze, který nazývá (v souladu s výroky apoštola Pavla) Židy „bohovrahy“. Jinak na počty obětí holokaustu má podobný názor jako např. biskup Williamson, což ale není z hlediska teologického vůbec podstatné…
     http://en.wikipedia.org/wiki/Florian_Abrahamowicz

     • Petra Bézová píše:

      Četla jsem si to, dost rozporuplná postava, ale chápu, v něčem se mi možná podobá…Židé na sebe svolali Ježíšovu krev, a tím mají i podíl na jeho temnotách lidství před vzkříšením. To nejde smazat ani papežovým prohlášením, že za jeho smrt mohla mocenská špička. Kdo se nechce přidat k těm co vládnou a páchají nepravosti, ten musí uvěřit, že Ježíš je Boží Syn. Kéž bychom tomu i my uvěřili. Jinak můj praprastrýc byl arcibiskup Theodar Kohn, slyšel jste o něm? Kvůli příliš tvrdému postupu proti modernistům musel nakonec položit svůj úřad, i když v olomoucké arcidiecézi mnoho vybudoval. Byl biskupem za Pia X a jeho dědeček a babička byli původně Židé.

     • Lukáš Biskupický píše:

      Jistě, arcibiskup Kohn je známá postava. Ale nevím, zda musel svůj úřad položit zrovna kvůli tvrdému postupu proti modernistům. Uvádí se jeho přílišná tvrdost, až nelidskost…

     • Petra Bézová píše:

      Nahlédla jsem do knihy která teď vyšla ve zlínské tiskárně, bohužel ji ještě nemám, jmenuje se Theodor Kohn -Neklidný osud talentovaného muže- tam jsou podrobně popsány kauzy, které vedli k jeho rezignaci. byl to především příliš tvrdý postup proti modernistickým kněžím, kteří to pak hnali až k papeži. Taky nebyl oblíben u rak. dvora, takže toho asi dokázali chytře využít. Prý toho paež potom litoval, že ho k tomu donutil ale nemám o tom žádné doklady.Nicméně se snažil zavést ve všem pořádek což vždy vyvolá nechuť u druhých. Výchova tvrdých otců bývá neradostná ale účinná.

     • Lukáš Biskupický píše:

      Když už jsme se k tomu dostali, zajímavý je i tento židovský zdroj:
      http://kehila-olomouc.cz/rs/2750/thdr-theodor-kohn-olomoucky-arcibiskup-s-zidovskymi-koreny/
      Ale opravdu si myslím, že se současným dialogem FSSPX – Vatikán to nemá mnoho společného…

     • Petra Bézová píše:

      To je asi pravda, ale určitě nemuselo dojít k tomu rozdělení po koncilu, kdyby církev byla ve svých postojích k modernismu jednotná. Dnes ku příkladu jsou pastýři tak mírní, že klidně dovolí lidem tleskat v kostele během mše svaté a někteří salesiáni by nejraději zrušili jakékoliv klečení včetně pozdvihování. Když jsem se proti tomu ohradila, tak prý jsem moc přísná, inu historie se opakuje….

     • MichalD píše:

      ad „nejraději zrušili jakékoliv klečení“: … a nebo třeba půst, zrovna dneska třeba pořádají v Brně opékání špekáčků (viz http://brno.sdb.cz/res/data/1300/141611.pdf)

     • :) píše:

      To opékání špekáčků je super! 😀 Každý si má navíc donést vlastní 😀

     • MichalD píše:

      jen pro dokreslení současné salesiánské spirituality: ty špekáčky v pátek baštili salesiáni v Žabovřeskách, v Líšni zase pořádali v neděli dětské odpoledne ve stylu Harryho Pottera (http://brno.sdb.cz/kalendar-akci/?event=2469) …

 3. Hamish píše:

  Doufam, ze zvitezi zdravy rozum a katolicka vira.
  Tudiz k zadne dohode nedojde.

  • Re: Hamish píše:

   Kdyby zvítězil zdravý rozum a katolická víra, patrně by dle mého chápání k dohodě došlo…Ježkovy zraky, už aby došlo!!!

   ….No hlavně aby nedošlo k „cestě do Pidhirek, nebo k prázdnému slunečníku“ nad Sancta Sedes“. Toho se obává i p. Stehlin FSSPX:)

   Jan

 4. Václav píše:

  Zase ten Řím ? Nebylo by vhodnější mluvit o dialogu se Svatým otcem, nebo alespoň Svatým stolcem ? Slovo Řím bylo používáno v 19. století a za První republiky jako základní politické označení které mělo zdůraznit že náš národ nemá s Římem společného vůbec nic. Jako symbol odlišnosti a odporu. Označní římský katolík mělo mít pejorativní význam. Tyhlety snahy šly dokonce až tak daleko že mělo být „vědecky“ dokázáno že „římští“ světci a světice ani neexistovali, nebo nebyli svatí a zázraky jim připisované jsou vymyšlené. Jako například svatý Jan Nepomucký. Na druhou stranu byla stejnými lidmi potvrzována existence světců „slovanských a vlasteneckých“, jako byl třeba svatý Ivan, Prokop, Ludmila a podobně. Ti ale měli být přetvořeni do podoby nepřátel Říma, Němců a Rakušanů a měli se z nich v národním povědomí stát spíš vlastenci nebo pohádkové bytosti. Předpokládám že kvůli tomu byly vytvořeny falešné legendy a varianty pravých. Jak třeba blahoslavený Podiven utekl do Němec a vrátil se zabít vraha svého pána, nebo jak měl svatý Prokop vyhánět mnichy svatého Benedikta německého původu a jak se prý zjevil jako duch Svatému otci a hrozil mu holí jestli ho neprohlásí za svatého. Podobné výtvory typuji na stejnou padělatelskou dílnu která vytvořila Rukopisy a Slovo o pluku Igorově. Když se nad tím trochu zamyslíme tak v našem veřejném povědomí a oficiální propagandě mají nepříjemný zvuk všechny tradiční katolické národy. Např. Italové, Španělé, Rakušani, Irové a jiní.
  O Římu mluvili ti kteří od katolické Církve odpadli a odešli jinam, politici a každý kdo jí chtěl škodit. Jako symbol toho že se od ní distancuje. I forma je důležitá a neměla by být v rozporu s obsahem.

  • cinicius píše:

   Dovoluji si připomenout, že otec Stehlin není Čech, takže je nesmysl tu nad jeho textem probírat českou historii a údajnou symboliku… 🙂

  • frafranciscus píše:

   Co se týče falešných legend, předpokládáte špatně. Příklady „falešných legend o sv. Prokopovi“ jsou z raného středověku, ne z 19. st. „Jde o úžasné svědectví o českém raně středověkém patriotismu…“, říká odborník (P. Sommer, Svatý Prokop, s. 149). Nicméně tento názor nevěřícího historika nebrání ani tomu, abychom jako katolíci, kteří věří v zázraky a ve společenství svatých, připustili možnost, že takto sv. Prokop s Božím dovolením skutečně zasáhl. V každém případě, i když pan Sommer k Prokopově hrozbě zbitím papeži říká, že „až dosud nenarazil na podobně neuctivý a násilnický motiv nalézání kanonické pravdy“ (s. 150), mi se to celkem líbí. Pěkně to ilustruje, co svatí dokážou, když je s vírou prosíme o přímluvu. Sv. Prokop holt nebyl nějaký „sladký svatoušek“, ale pořádný „Boží bojovník“.

 5. §olip§o píše:

  No, ono kdyby v tomto boji OPRAVDU zvítězil zdravý rozum a katolická víra, pak by k dohodě §amozřejmě OPRAVDU došlo. Ale §ouča§ný Řím toto vítěz§tví nedopu§tí, protože to by byl jeho konec. (omlouvám §e, nefunguje mi kláve§a „§“)

  • :) píše:

   Tohle je přímo §uper. Má to §tyl.

  • Takypijus píše:

   Nefunkční klávesu jde poměrně snadno vyřešit tak, že si text napíšete v notepadu, následně si někde třeba na webové stránce zkopírujete písmeno „s“ a pomocí funkce nahradit ho vyměníte za paragraf.
   Čtenáři vašeho příspěvku jistě za tuto operaci, kterou lze zvládnout za deset vteřin, budou vděčni. 🙂

   • solipso píše:

    Děkuji za radu, ale vyřešil jsem to jinak. Po odeslání příspěvku jsem přišel na možnost použití clipboardu: označit si nějaké „s“, zkopírovat kombinací Ctrl+Ins a vkládat kombinací Shift+Ins.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: