Homosexualita v pohádkách

V dnešních Událostech, komentářích (pátek 22. června 2012; čas od 40:00) se u tématu homosexuality a homosexuálních svazků v pohádkách a knížkách pro děti střetli sociolog Zdeněk Sloboda ze sodomitského sdružení PROUD a místopředsedkyně Výboru na obranu rodičovských práv Jana Jochová Trlicová.

Diskuse s demagogem bývají obtížné a pana Slobodu vzhledem k jeho výkonu založeném především na překrucování stanovisek paní Jochové ani jinak nazvat nelze. Nicméně paní Jochová obstála se ctí, k čemuž jí hodně pomohlo to, že pan Sloboda nezná míru a překrucoval až příliš okatě, takže těžko mohl udělat dojem na nějaké nezaujaté diváky.

Ignác Pospíšil

Advertisement

39 Responses to Homosexualita v pohádkách

 1. Regis píše:

  Pokud je implikace totéž co překrucování tak možná. 🙂 Obstála by se ctí v případě, že by třeba rozuměla o čem pan Sloboda mluví.

  • cinicius píše:

   Implikace není totéž co překrucování. To co pan Svoboda předváděl, bylo velmi ubohé překrucování, kterým se pokoušel nahradit nedostatek argumentů, žádná opodstatněná implikace. Jinak neměl jsem pocit, že by paní Jochová měla nějaké potíže s chápáním toho, o čem se mluvilo…

   • Pierre píše:

    Nedostatek argumetů? Jáke argumenty paní Jochová použila kromě klasických dogmat, které nepovažuji za argumenty? Vzory ,,o správné rodině“, argument o reprodukční povinnosti každého páru? Pan Sloboda vyvrátil během 5 sekund všechny argumenty paní Jochové, protože jeho argumenty nebyly založeny na pouhém opakování naučených frází s pocitem boje ,,za správnou věc“ (jak činila paní Jochová) a paní Jochová ustála debatu se ctí jen proto, že absolutně nepochopila to, co pan Sloboda říkal.

    • cinicius píše:

     Pan Sloboda nic nevyvrátil. Argumenty neměl a proto se snažil podsunout paní Jochové postoje, které nezastává, případně připsat jejím postojům důsledky, které nemají, domýšlet je tam, kam nesměřují a nikdy nesměřovaly. Kupř. když paní Jochová říkala, že dětem by měly pohádky nabídnout ty správné vzory, reagoval mimo jiné velice průhledným argumentačním podvodem, když to ve své protiargumentaci obrátil, jako by mluvila o tom, že správné vzory jsou automaticky ty, které vidíme ve starých pohádkách, a prosazovala ženy ze škol a zavřít do věží a podobně – což z toho, co říkala, vůbec neplyne…

     Argumenty o správné rodině a správných vzorech nevyvrátil vůbec, sice se o to pokoušel, ale zcela propadl – například tvrzení, že když nemá dítě správné vzory v rodině, tak je má v okolí, je natolik hloupé, že nemohu uvěřit tomu, že ho v televizi použil – okolí přece nikdy nemůže v této věci plnohodnotně suplovat vliv rodičů. A zejména ne při vytváření rodinných vzorů, protože ty si dítě vytváří doma v rodinném kruhu a jelikož do rodinného kruhu sousedů proniká jen výjimečně a prchavě…

     • Pierre píše:

      Nešlo o podsouvání nějakých názorů nebo postojů, ale o diskusi.. Pokud jste dobře poslouchal, tak pan sloboda před tím než začal ironicky mluvit o zazdívání žen do věží etc. tak říkal: ,, Kdybysme to vzali do extrému…“ z čehož vyplývá, že se nejedná o realitu, že nikoho zazdívat nechce, pouze se snaží pokázat na absurdnost ,,argumentů“ paní Jochové( podle mého názoru).

      A jak to podle Vás funguje,když tyto vzory selžou? Že dítě, které tyto vzory opravdu nemá ve svých rodičích se bude jimi inspirovat? Znám několik dětí z absolutně nefungujících heterosexuálních a biologicky plodných rodin (z důvodů agrese jednoho z rodičů, alkoholismu etc.) a PRÁVĚ tyto děti si hledají vzory na opačném pólu od svých rodičů a chtějí být naopak naprosto jiní a lepší.

      Také by mě zajímalo, jak by zareagovala paní Jochová, kdyby se jí její dítě svěřilo, že je gay/lesba.. Jak by si uchovala roli dokonalé matky a toho zmiňovaného ideálního vzoru…

     • cinicius píše:

      Problém ovšem je, že z argumentů paní Jochové neplyne nic z toho, co jí podsouval – tudíž se ze strany pana Slobody nejedná o ragumentaci, ale pouze o absurdní demagogii maskující nedostatek argumentů pana Slobody.

      Pokud jde o vzory: nefunkční rodiny, rodiny které neposkytuji dobré vzory, samozřejmě existují, ale to přece není argument, proč zakládat další. A ano, existuje velký rozsah, jak může vzor daný rodiči fungovat: od úplného přijetí po úplné odmítnutí. Nezávisí to ale nijak zvlášť na tom, zda je vzor v nějakém smyslu pozitivní nebo negativní.

      Správný pohled na homosexualitu se s dobrým rodičovstvím nijak nekříží, naopak je jeho podmínkou.

    • jjstodola píše:

     Copak si, pane Pierre, představujetě pod takým slovom „dogma“?

    • Václav píše:

     Jestli Vás pohoršuje slovo dogma a nepřipadá Vám dost vědecké tak ho můžete nahradit slovem axiom. Jako že třeba 1 a 1 jsou 2. To se prý také nedá dokázat, kdo ale chce ten porozumí a může na tom dál stavět a odvozovat.

  • Václav píše:

   Pan Sloboda v důsledku hovořil o spoustě věcí a mnohé z nich se týkají bezprostředně i Vás. Toho jaká bude nejenom Vaše věčnost, ale i současnost, tady a teď. Jestli prožijete s pomocí Boží důstojný a dobrý lidský život , užitečný a radostný. Jestli dostanete alespoň část toho na co máte právo, jestli budete nějak zajištěn ve stáří nebo v nemoci, jestli Vás nechají dojít až k přirozenému konci života. Jestli Vám budou úspěchy v životě přinášet tichou a usebranou radost nebo jen zvyšovat lačnost, bolest a zoufalství. Jestli získáte Boha a Nebe nebo naopak ztratíte úplně všechno, co dělá člověka člověkem. A budete se bát podívat do zrcadla. Bez ohledu na zdánlivou a hranou nevědomost a falešné konstrukce. Jít proti Bohu a Církvi znamená odjakživa žít v pekle. Tady a teď a potom už jenom pokračovat jinde. Ve vyšším levelu, nebo spíš nižším. Rozhodnutí je na Vás.

 2. Lukáš Biskupický píše:

  Ve veřejných debatách o současných tendencích bezbožeckých demoliberálních režimů propagovat homosexualitu se mlčí o tom, co jasně říká Bible i křesťanská tradice. S pouhými „světskými“ argumenty se zde nevystačí, neboť totalitní ideologie relativismu dokáže převrátit či překroutit úplně všechno. Zlo se vydává za dobro a naopak. Věřícím lidem je úplně jasné, že zde mají co dočinění se Lhářem.

  „Bůh nestvořil člověka s homosexuálními tužbami. Bible říká, že člověk se stává homosexuálem v důsledku hříchu (Římanům 1:24-27), a v konečném důsledku z vlastní vůle. Člověk se může narodit se sklony k homosexualitě tak, jako se může narodit s násilnickými sklony a náchylností k jiným hříchům. To však neomlouvá člověka, když se rozhodne pro hřích tím, že se poddá svým hříšným tužbám. Narodí-li se člověk se sklony k hněvu, zuřivosti, dává mu to právo poddat se těmto sklonům? Jistěže ne! To platí i v případě homosexuality.“
  http://www.gotquestions.org/cesky/homosexualita-hrich.html

  Ďábel je otcem lži [J 8,44; sr. Sk 5,3]. Lhářem je ten, kdo popírá mesiášství Ježíšovo [1J 2,22] a kdo se holedbá bezhříšností [1J 1,8-10].

  • Regis píše:

   Co na to říci. Homosexuálem se člověk narodí, náboženství si vybírá. Pokud stavíte moudrost své volby nad „moudrost“ přírodních zákonnitostí (potažmo Božího záměru, chcete-li, vždyť Bůh přece stvořil homosexualitu, ne?), myslím že se dopouštíte pýchy. O co lepší potom jste?

   • cinicius píše:

    Táráte nesmysly. Jednak náboženství možná je více a člověk si v jistém smyslu „může vybírat“, ale pravda je jen jedna – jen jedno náboženství je pravdivé, jen jedna ta volba je správná.

    Mluvíte o přírodních zákonitostech? V rámci nich se rodí i sadisté s nutkáním mučit, vraždit a znásilňovat. Chcete tvrdit, že díky tomu je znásilňování, vraždění a mučení OK? Nebo to spíše je tak, že člověk takto postižený je povinen své sklony ovládnout?

    S homosexualitou je to stejné. Je to porucha sexuality, která člověku brání v řádném používání a prožívání jeho sexuality, svádí ho k jejímu zneužívání a brání mu v založení rodiny. Homosexuál zasluhuje pomoc a ohledy, ne však na falešném soucitu založenou podporu v podléhání vrozenému sklonu ke zneužívání sexuality a konstruování nějakých homosexuálních parodií na rodinu.

    • Regis píše:

     Jistěže je jen jedna volba správná, proto mě zaráží s jakou jistotou považujete za správnou tu Vaši.

     Teď mám pocit, že tu „táráte“ nesmysly Vy.
     Sadismus není, pokud vím, vrozený jev. Pokud máte informace o to, že by byly sklony k sadismu geneticky podmíněny, tak sem s nimi. Z toho co jsem vyrozuměl jsou tyto sklony výsledky různých traumat a životem ve špatném sociálním prostředí, je to důsledkem např. týrání, nezájmu rodičů etc. Mimo lidi ve zvířecí říši sadismus nenajdete, tudíž bych netvrdil že sadismus je v rámci přírodních zákonitostí.
     Naproti tomu homosexualita vrozená je, navíc je známá i u zvířat, takže bych řekl, že v rámci přírody funguje.

     • cinicius píše:

      Otázka, zda je homosexualita vrozená, dosud pokud vím nebyla dořešena, stejně jako příklady, které jsem uvedl já. Navíc mechanismus, kterým takový sklon vzniká, pro naši diskusi není podstatný.

      Tvrzení, že ve zvířecí říši podobné úchylky a chování nenajdete, je samozřejmě nesmysl. Nehledě k tomu, že co dělají nějaká zvířata, není pro posuzování přirozenosti a morálnosti chování člověka vůbec podstatné.

     • Petra Bézová píše:

      Díky, Ignáci za Váš postoj. Člověk má duši, která byla vykoupena Ježíšem Kristem- narozdíl od zvířat. Abychom však spásu byli schopni přijmout, musíme se naučit nazývat špatné sklony špatnými a usilovat o dobro podle Božího zjevení. Naše subjektivní pocity a věda v tom nehrají velkou roli. Spíš touha poznat Pravdu.

     • jjstodola píše:

      Genetická podmíněnost homosexuality je nesmysl díky prostému faktu, že reprodukční schopnost homosexuálů je snížená (je pravda, že i homosexuál může zplodit dítě, nicméně statisticky by se počet homosexuálů měl snižovat a homosexualita nakonec zcela vymizet).

     • Pan Contras píše:

      Tady si nikdo nic nevolí, ale Kristus zmrtvýchvstal a ten říká, že Písmo musí platit: Nebudeš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost.

   • Lukáš Biskupický píše:

    Homosexualita je úchylka a homosexuální „manželství“ s adoptovaným dítětem je zvrhlost. Pokud budou v pohádkách homosexuální páry s dítětem prezentovány jako nesprávné, zvrhlé a úchylácké, pak mají v pohádkách své místo stejně jako všechny možné jiné záporné osoby.

   • :) píše:

    Za prvé mi připadá vtipné, kolik těch homosexuálů u těchto článků vždycky je a jak si potřebují uchlácholovat svědomí… Proč, když je všechno tak naprosto v pořádku?

    Za druhé mi přijde vtipné, že když se např. narodí člověk slepý, tak se nezačne ještě kvůli tomu tvrdit, že ten člověk je naprosto v pořádku, být slepý je přirozené a měli bychom mu poskytnout stejné podmínky a příležitosti jako lidem s normálním zrakem. Každému dojde, že když se někdo narodí nemocný, ještě to neznamená, že jeho nemoc není nemoc, ale přirozená záležitost. Prostě je holt nemocný od narození a musí se s tím naučit žít, s tím nic nenaděláte, může se třeba i léčit, pokud je to nemoc léčitelná a léčit se chce. Sexuálních odchylek od normálu je mnoho, nevidím důvod, proč s jednou z nich (homosexualita) zacházet jakoby byla normální, zatímco jiné (pedofilie, nekrofilie) se považují za úchylky od normálu…

    Stejně jako je každému jasné, že pro člověka je přirozené slyšet, vidět, mít dvě nohy a dvě ruce, i když existují lidé, kteří to takhle nemají, tak je také každému jasné, že sexuální přitažlivost je přirozená k druhému pohlaví, nikoliv ke stejnému, k dětem, mrtvým, zvířatům atd. atd. Samozřejmě když budete lidi dostatečně dlouho masírovat, můžete některé zblbnout. Nakonec to ale stejně dopadne tak, že vám to lidé na veřejnosti ze strachu klidně i odkývají, protože mediální masáž je taková, že by se jinak dostali do problémů a vypadali by jako hulváti, nicméně v soukromí si budou stejně stát na tom, co je každému (až na pár chorých výjimek) jasné…

   • Reakce na porjev VK píše:

    Tvrdit, že homosexualita je vrozená je dost odvážné, protože ani věda toto nemá bezpečně potvrzeno. Je zajimavé, že když vědci dali do jednoho souboru velký soubor lidí s homosexuálním zaměřením vyšly jim velmi zajímavé statické údaje: velké procento homosexuálů se rekrutovalo z rodin, kde byl člověk s touto orientací vychováván v rodině bez otce a byl jedináček, dále absence homosexuálů v přírodních národech (Romové, indiání td), absence homosexuálů v rodinách, které se po generace zabývají zemědělstvím a řemeslnou výrobou a také nízké procento homosexuálů u lidí žívících se těžkou manuální prací, naopak velké procento u intelektuálů. Z těchto výzkumů vyplývá, že kdyby tato sexuální orientace byla vrozená, vyskytovala by se rovnoměrně ve všech vrstvách lidské společnosti. O těchto výzkumech se v našem tisku moc nepíše, stává se z toho politikum (EU, práva menšin), ale vědecké názory popírající vrozenost homosexuality se potlačují.

    • Takypijus píše:

     Myslím, že v jedné věci se mýlíte. To, že je více homosexuálů mezi intelektuály nemusí nutně znamenat, že homosexualita není vrozená. Může to pouze ukazovat na korelaci mezi úrovní intelektu a pravděpodobností, že se dotyčný narodí jako homosexuál.

     Tím ale nechci říct, že to tak je, protože to samozřejmě nikdo nevíme.

     • Řezníček z Brna píše:

      Já jsem chtěl upozornit, že jsou také vědecké teorie, které zpochybňují, že homosexualita je vrozená. U nás se prezentují pouze teorie o vrozenosti homosexuality, ale domnívám se, že vědecká diskuze by měla být naprosto svobodná a nesmí se do toho míchat politika.
      Je také zajímavé, že u některých lidí se během života mění sexuální orientace. Případy, kdy manžel odejde od ženy a dětí ke svému příteli nejsou ojedinělé. Asi o tomto problému více nevíme, než víme.

    • jjstodola píše:

     Pokud je homosexualita vrozená, může to být ze dvou důvodů. Může být výsledkem ontogeneze plodu, nebo zakódovaná v genech. Proti druhému svědčí jasně fakt, že homosexualita existuje: kdyby byla dědičná, pak by měla velmi záhy vymizet, neboť schopnost reprodukce je u homosexuálů značně stížená.

   • jjstodola píše:

    Bůh stvořil homosexualitu asi tak jako stvořil tmu nebo slepotu. Mimochodem v ČR žije asi 3 000 – 4 500 lidí úplně slepých. Asi byste byl v rozpacích, kdyby tito lidé usilovali o právo na činnosti, které v důsledku svého postižení vykonávat nemohou, například o právo na vlastnění řidičského oprávnění. Homosexuální aktivisté kupodivu o něco takového usilují: v důsledku svého postižení jsou principielně neschopni založit rodinu, neboť cílem rodiny je plození a výchova dětí, přesto chtějí rodiny zakládat (prosím, netvrďte, že situace neplodných heterosexuálních párů je stejná – není, jejich neschopnost plodit není principielní, ale toliko nahodilá).

   • jjstodola píše:

    Mimochodem, je celkem irelevantní, jestli se člověk homosexuálem rodí nebo po narození stává. Argumentovat, že homosexualita je v pořádku, protože je vrozená, je totéž, co tvrdit, že od narození slepý člověk nemá žádný handicap. Ať je homosexualita vrozená či získaná (řekl bych, že u některých homosexuálů je to tak, u některých zase tak), důležité je, že jde o pohlavní úchylku. Úchylná je každá sexuální orientace, která vylučuje naplnění cíle sexuality, tj. plození.

 3. Michal píše:

  Líbil se mi přístup moderátora M.Veselovského, který byl víceméně nestranný a v závěru utnul Z.Slobodu poté, co skočil J.Jochové do řeči. Jílková bývá oproti tomu často otřesná.

 4. Tomáš Beran píše:

  A já jsem pro to, aby kreslené příběhy pracovaly i s postavičkou homosexuálně disponovaného hrdiny!

  Takový člověk totiž může být ohromným vzorem pro jiné. A děti by ho měly znát. Myslím.

  Příklad? Michael Glatze.

  http://www.wnd.com/2007/07/42379/

  • Petra Bézová píše:

   Možná jste už zapomněl, že jste byl dítětem, a vytvářel si vzory podle toho, co Vám jako normální ukazovali. Pochybuji,že naše společnost je natolik zralá, aby byla schopná pracovat s homosexuálně orientovaným hrdinou a přitom nepodsouvat, že je to normální, že to není úchylka.Zmatek v dětských duších by v tom případě byl dokonalý. Navíc vzorem pro křesťana- i pro dítě – má být Ježíš Kristus a jeho láska k Bohu má být vzorem pro správný život. Nikoliv homosexuální hrdina.

 5. […] V pátečních Událostech, komentářích se u tématu homosexuality a homosexuálních svazků v pohádkách a knížkách pro děti střetli sociolog Zdeněk Sloboda ze sodomitského sdružení PROUD a místopředsedkyně Výboru na obranu rodičovských práv Jana Jochová Trlicová. Více informací a diskuse ZDE. […]

 6. cinicius píše:

  Poznámka o cti sodomitů a jejich organizací: PROUD oznámil kampaň za to, aby sodomitské páry získaly privelegia skutečné rodiny. V jejím úvodu lživě tvrdí, že paní Jochová říká, že „gay a lesbické rodiny nejsou ani dobré, ani normální“ a že „se o homosexualitě učit nemá, protože se v dobrých rodinách nestává.“ Ne že by to bylo nějak překvapivé…

  • Michal Kretschmer píše:

   O homosexualitě na druhém je žádoucí v rozumné míře učit na druhém stupni. V biologii jako o chorobě, v dějepise jako o faktoru přispívajícím k úpadku říší a v náboženství jako o hříchu proti přírodě.

   • Václav píše:

    Rád bych upozornil na to že to že někdo propaguje sodomii zdaleka nemusí znamenat že je sám opravdu sodomita. Mnozí to dělají z nejrůznějších důvodů. Třeba prostě proto že uvěřili propagandě, chtějí dokázat že jsou dospělí, „svobodní“ a in, že mají „svůj vlastní“ názor, berou to jako vzpouru a rebelii vůči autoritám. Nebo ty autority chtějí popíchnout a naštvat. Rodiče, Církev, slušné lidi a podobně. Berou to jako deklaraci svého negativního postoje vůči Bohu a Církvi. Mnozí z militantních propagátorů by se zhroutili, kdyby je to potkalo, nebo kdyby to potkalo jejich rodiče a blízké. Ti co bojují za deštné pralesy a kožišinová zvířata si je také obvykle neberou domů a nechodí to povídat tam kde jim ubližují. Někteří lidé jsou pravděpodobně mylně přesvědčení že sexualita všeho druhu je základním lidským právem, smyslem života a jedinou radostí a propagaci sodomie považují za dobrý a soucitný skutek, způsob jak pomoct druhým.
    Těch kteří to mají vrozené je opravdu málo. Mnozí to dělají pod hrozbou násilí (věznice), z nudy, proto aby se uživili (značná část chovanců z našich ústavů pro děti a polepšoven kteří v 18 odejdou a nikdo je nechce), nebo kvůli slávě a penězům (popstars). Po ikonách tohoto druhu by většinou neštěkl ani pes, kdyby to nedělaly a takhle z toho mají světskou slávu, falešné uznání i obrovské bohatství.

  • jjstodola píše:

   Gay a lesbické rodiny nejsou nedobré ani nenormální rodiny díky prostému faktu, že to nejsou rodiny vůbec.

 7. Roman píše:

  PRO VŠECHNY HOMOSEXUÁLY A LESBY…

  Argumen č.1 – Když na Zemi zůstanu poslední muž a dvě lesby a já řeknu NE !!! Tak vymře civilizace (pokud mne neznásilní)….Takže raději dovolíme i znásilňování že???. Pro NECHÁPAVÉ – Zdravý muž a žena pokud budou na Zemi poslední, budou biologický přitahování a zplodi potomka.Dvě lesby nebo gayové asi těžko.

  Argument č.2 – Pán Sloboda by tuto otázku raději neslyšel, ale sám se přeřekl…Jméno matky lesby je evidován, ale jméno biologického otce se neví.Možná ani ty dvě „matky“ to dítěti neřeknou.Dítě doroste, pokud nebude zase lesba (což je velmi pravděpodobné kvůli modelu, jaký doma bude mít), rozhodne se založit normální zdravou rodinu s mladíkem od sousedů. Až budou čekat dítě zjistí, že je dementní protože OBA TITO MLADÍ LIDÉ MAJÍ STEJNÉHO OTCE!!!!!

  Tyto dva argumenty jsou doufám dostatečné.Pokud ne tak homosexualové a lesby jmají problém nejen fiziologický, ale dělá jim problémy i matematika. Protože 1+1=2.

  PS.Niky jsem osobně proti této skupině lidí neměl, ale současné požadavky a nároky jake si kladou mne i jiné lidi dost provokujou.

  Roman

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: