Obnovení pravidelných tridentských bohoslužeb v Praze

Kostel Zvěstování Panny Marie

Pražští zájemci o tradiční liturgii vyjednali se smíchovským farářem ThMgr. Jerzym Gapskim a rektorem kostela sv. Gabriela doc. Stanislavem Přibylem dohodu o pravidelném konání tridentských mší v kostele Zvěstování Panny Marie (známém též pod jménem kostel sv. Gabriela) v Holečkově ulici pro období 1. října 2012 – 31. srpna 2013.

Pravidelné mše budou celebrovány každou neděli (začátek 17:00), každý první pátek v měsíci (začátek 17:00) a každou první sobotu v měsíci (začátek 9:00). Mimo to byly dohodnuty mše i na vybrané svátky. Kompletní znění dohody je k dispozici ZDE.

32 Responses to Obnovení pravidelných tridentských bohoslužeb v Praze

 1. kolik píše:

  Deo Gratias!

 2. Pan Contras píše:

  Přečetl jsem si text dohody a chce se mi zvracet. Text by se dal vystihnout asi takto: Polezete po čtyřech a my vám milostivě dovolíme katolickou liturgii.

  • Jakub Albert píše:

   Těžko posoudit adekvátnost nájmu 3 400 Kč za měsíc, placeného překvapivě České poště, když v dohodě není napsáno, kolik činil nájem dosud a jak bude nájem rozdělen mezi tradiční katolíky (min. šest mší sv. za měsíc) a smíchovskou farnost (čtyři mše sv. za měsíc). Pokud by tradiční katolíci měli platit sami celý nájem za kostel, tak to rozhodně spravedlivé není. Zaujal mě bod: „Budou účastni úklidových brigád, které organizuje duchovní správa.“ Zase chybí bližší upřesnění, vyznívá to, jako by se věřící měli účastnit úklidů všech kostelů ve farnosti.

   Virtuální prohlídka kostela sv. Gabriela na Smíchově: http://www.beuron.cz/cs/virtualni-prohlidka-kostela.html

  • MichalD píše:

   Proč zvracet? Mně to naopak s ohledem na panující poměry přijde jako velmi dobrý výsledek.

  • Andy píše:

   Zaujala mě jedna věc, vlastník kostela-Česká pošta a.s., to je dost tvrdé. Doufám že se nikdy nedožiju toho, abych četl vlastník kostela- Stock a.s. (ČEZ,Škoda Auto atd.) apod.

   • Mirek píše:

    Hned vedle je Sacre Coeur – jestli jste někdy slyšel o chrámu mamonu, tak to je tam. Krásný chrámový novogotický prostor, na stěnách Ježíš s ovečkami, místo oltáře dražební stůl s červeným ubrusem a kladívkem – a židle dražebníků místo chrámových lavic.

  • Václav píše:

   Jestliže Vás pobouřila poměrná část nájmu a klíče k vyzvednutí ve vrátnici tak pomněte že ten kostel patří de jure České poště. Tudíž jsme jako cizinci ve vlastním domě. Předpokládám že máte vlastní celebranty a nestojíte o to aby Vám byl nějaký přidělen. Povinnosti vyplývající z dohody plní obě strany. Nevidím na nich nic ponižujícího.

  • Pan Contras píše:

   Nejde o nájem, ale o celkovou dikci dokumentu.

   • Timor Mortis píše:

    Myslím, že je fér, pakliže věřící chtějí užívat kostel, aby se také zapojili do aktivit včetně úklidových brigád v kostele, taky je fér, aby se podíleli na nákladech. A přijde mi i fér vymezit práva a povinnosti jedněch vůči druhým.

    Co se týče vlastnictví kostela Českou poštou a.s., tak vězte – milí kritikové – že klášter i s kostelem prodaly v r. 1919 Benediktinky Čs. Ministerstvu pošt s tím, že na kostele je věcné břemeno umožnění kultu. Proto je to jak to je.

 3. Václav píše:

  Zaplať Pánbůh. Za zmínku stojí ty první pátky v měsíci a zaslíbení které se k nim pojí, pokud člověk po devět prvních pátků v měsíci za sebou přijme Eucharistii a přijde se pokaždé vyzpovídat, v období sedmi dnů . Předpokládám že bude při těchto mších slaveno a uctíváno Nejsvětější Srdce Ježíšovo kterému se zúčastnění lidé zasvětí a pomodlí se k Němu litanii.

 4. Lukáš Biskupický píše:

  Nevíte někdo, proč všude u nás, kde je povolena klasická římská liturgie, to není v neděli ráno či neděli dopoledne (jak je na mši svatou nejvhodnější čas), ale samé takové pokoutní termíny jako soboty či neděle odpoledne?

  • :) píše:

   To vám řeknu úplně přesně. Protože v neděli dopoledne těžko seženete kněze, který přijede ze své farnosti v horní dolní sloužit Mši sv., protože dopoledne má většinou Mši sv. ve své vlastní farnosti. Kromě toho dopoledne v Praze jedna tradiční Mše sv. je každou neděli (dominikánský ritus od 8:15). 1. 3. a 5. neděli pak od 10:00 v salonku (FSSPX).

   • Lukáš Biskupický píše:

    Aha, tak o té pravidelné v neděli ráno u sv. Jiljí jsem nevěděl. To je dobře. Dominikáni to tedy zachraňují. Vlastně „zachraňují“ arcidiecézi pražskou, pokud se nemýlím.

   • Václav píše:

    Pokud se nepletu tak je v posledních letech dost kněžských povolání z tradičního prostředí. Něco takového jsem myslím četl i na radiu Vaticana, nejenom na stránkách propagujících tradici. Ti lidé zřejmě dovedou a pravděpodobně i chtějí sloužit tradiční ritus. Tak kde vlastně jsou a proč by k tomu měli církevní otcové shánět a přemlouvat někoho jiného ?

    • MichalD píše:

     Povolání jsou a zaplať Pán Bůh za ně. To co jste ale nejspíše četl na RV byl článek o povoláních v rámci FSSPX ve Francii, kde je poměr těchto povolání ku povoláním ve zbytku francouzské místní církve již do očí bijící. Otázka se ale netýkala termínů mší sv. FSSPX, ale mší sv. sloužených podle Summorum pontificum a tam je v našich krajích situace velmi žalostná.

    • :) píše:

     V zahraničí.

 5. Andy píše:

  Nevíte někdo, slouží se v tomto kostele i NOM? Protože mně se moc nechce chodit do kostela kde se přijímá na ruku a v uličce leží na zemi kousky hostie. Ale ty první pátky a soboty vypadají lákavě, sice to mám dost daleko ale blíže než do Brna. Nevíte, kdo bude celebrant?

  • Info píše:

   Pátek 5. října bude sloužit P. Radim Valík OSB. Po Mši bude smírná pobožnost. V kostele se NOM slouží jednou týdně v neděli od 11h, jak lze snadno vygooglit.

  • Timor Mortis píše:

   Ano, v kostele se slouží NOM.

  • re: Andy s exkurzem pro příznivce FSSPX píše:

   1) Pokud je administrován kostel sv. Gabriela od sv. Václava na Smíchově, tak, dle mého poznání, se zde koná 1x týdně NOM bez excesů (můžete být klidný)…

   2)…a za patera Valíka „ručím“. Znám jej. Nic Vám nebrání se zbožně účastnit prvních pátků a prvních sobot.   „exkurz“ pro všechny

   (upozorňuji – bez osobní kritiky – že ti, kteří mají namířeno do kaplí FSSPX v Praze – tyto pobožnosti nenajdou. Po 20 letech působení FSSPX v Praze – vyjma krátké peripetie v Žitné ulici – nemá asi toto pro ně „prioritu“. Smutné.)

   Pax et bonum

   Jan

   • Pius píše:

    „NOM bez excesů“ je úsměvné tvrzení. Vždyť samotný NOM je excesem.

    Váš nemístně zobecňující „exkurz“ má po všech stránkách hodnotu nadpisu v Blesku.

    • Re: Pius píše:

     Najděte mi, prosím, v Praze či (širokém) okolí mši svatou slouženou FSSPX v první pátek, či první sobotu v měsíci. Tak aby věřící , spojení s FSSPX mohli splnit přání Nebeského Krále a Nebeské Královny po pět měsíců.
     Thanks:).

     Řádně sloužený NOM excesem není:)

     Pax

     Jan

   • Andy píše:

    Je podle Vás přijímání na ruku považováno za exces?

    • Re: Andy píše:

     Je, dle mého postoje nevhodné.

     Existovalo patrně ve velmi starých dobách (v prvních staletích), i když snad není jistota, jak probíhalo. Doufám, že v relativně blízké době (otázka let) bude v Církvi západního ritu marginalizováno, či odstraněno.

     Sv. otec dává dobrý příklad…. V dějinách existovaly různé snad „contra legem“ věci kolem Nejsv. Eucharistie (např. namáčení proměněné Hostie do neproměněného vína (přelom 1-2 tisíciletí(?).

     Více: Klaus Gamber (liturgická témata), popularizačněji:) Michael Davies, bývalý šéf Una Voce International.

     Jan

     • Filip píše:

      Já jsem klasický NOMák, ale přijímání na ruku mi přišlo vždy tak trochu jako zvláštní krok. Není to ani krok dopředu, ani dozadu… je to vlastně jakési takové ukročení do neznáma. Není ctností, přiznávám, že se nepovažuji za nějak zvlášť pobožného člověka, ale přijímání na ruku mi nikdy nepřišlo ani normální, ani hygienické ani ‚duchovnější‘.

    • Andy píše:

     Aha, tak se zeptám ještě jednodušeji. Je dle Vás sypání částeček proměněných hostií na zem a šlapání po nich excesem? Protože toto jest praxí všech mší kde dochází k přijímání na ruku.
     http://katolikrevue.ath.cx/

     • re: sv. přijímání na ruku píše:

      Při podávání na ruku, pokud je prováděno správně, NEdochází, pokud se nemýlím, k sypání částeček proměněných hostií na zem.(!). To je přehnané tvrzení.

      Problém je však v tom, že laik nemůže purifikovat (na rozdíl od kněze), takže, pokud má např. upocené ruce a hostie je vyrobena jako „drobivá“, může skutečně ulpět něco na ruce komunikanta. To je jeden, nikoli jediný důvod, proč by „přijímání na ruku“ mělo být odstraněno. Vůbec je záhadou, proč tento nevhodný způsob byl prosazen, liturgická reforma z r. 1969 s ním nepočítala, vznikl v Holandsku „contra legem“. Máme v katolické církvi spoustu ritů (řeckokatolický, maronitský, malankarský atd. a – pokud se nemýlí, NIKDE není „podávání na ruku laikům“.

      Odstrašující případy, že někdo strčí proměněnou hostii do kapesníku a pak se k Našemu Pánu chová pověrečně, či rouhačsky mohou nastat i při sv. Přijímání do úst. Pravdou však je, že je to značně ztížené. Úplným zvěrstvem je podávání „na ruku dětem. Těm totiž může proměněná hostie vypadnout na zem. Nicméně, nikdy jsem se s tím nesetkal.

      Nejděsivější je ovšem ten ubohý „teologický aparát“, kterým se zdůvodňuje přijímání na ruku: např. „jsme „dospělí křesťané“ a nenecháme se krmit jak ptáčci“. (zajímavé, že to po staletí a staletí žádného světce nenapadlo.). Nebo: při svatém přijímání může věřící olíznout knězi ruku. (že to nikoho nikdy nenapadlo až do roku 1970??)…. Nad tím se podivovali i vysoce vzdělaní teologové, kteří jinak nijak silně nebojovali proti této věci.

      Jan

 6. sv. přijímání na ruku II. píše:

  Ještě „záhada.“ V době, kdy se rozhodovalo o tom, zda dovolit sv. přijímání na ruku, bylo biskupům celého světa položeny tyto otázky:

  a) Zda se má kromě tradičního způsobu sv. přijímání dovolit také obřad sv. přijímání na ruku? Odpovědi:

  Ano – 567,

  Ne – 1 233,

  Ano s výhradami – 315,

  Neplatné hlasy – 20

  b) Má se nový obřad napřed vyzkoušet v malých společenstvích se souhlasem místního biskupa?

  Ano – 751,

  Ne – 1 215,

  Neplatné hlasy – 70

  c) Domníváte se, že by věřící, po dobrém katechetické přípravě ochotně přijali tento nový obřad?

  Ano – 835,

  Ne – 1 185,

  Neplatné hlasy – 128

  Tento způsob byl „protlačen“ PROTI vůli většiny biskupů
  (otázka také zůstává, jak může biskup (muž s vysokoškolským teologickým vzděláním a především pastýř odevzdat písemně v tak důležité otázce „neplatný hlas“… tím nikoho neobviňuji a nespřádám „konspirační teorie“, jen se divím.

  Pax

  Jan

 7. re: Andy a problémy kolem Nejsv. Eucharistie píše:

  Pro Andyho. Je třeba minimálně trochu ctít:), že věci velesvaté a intimní se nehodí do veřejných internetových debat. Otázku částeček Nejsv. Svátosti prosím položte nějakému vhodnému knězi v osobním rozhovoru – (nikoli přes telefon, nikoli písemně). Problémy transsubstanciace, případné snad „retro-substanciace“, formy, materie, mikroskopických či viditelných částeček, důstojnosti atd. směřujte prof. ThDr Václavu Wolfovi. Já jsem jen laik. Tj. nekněz.
  (pater Wolf Vám to patrně vyjasní s noblesou. Mám o něm v mnohém dobré mínění)

  Pax

  Jan

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: