Tradiční liturgie o Svatém týdnu a Velikonocích 2014

Zde je průběžně doplňovaný seznam tradičních bohoslužeb sloužených na území ČR (a případně i na Slovensku) o Svatém týdnu a Velikonocích 2014…

Není v mých silách pořídit tento seznam sám, proto neváhejte pomoci a pokud víte o nějaké neuvedené liturgii či vás napadá nějaká doplňující informace k uvedené bohoslužbě, prosím, upozorněte na ni v diskusi pod článkem, rád ji do seznamu doplním.

Seznam v případě České republiky detailně dělím dle diecézí. Ty však jsou použity jako územní organizační prvek, nikoliv institucionální, takže jsou tam pod nimi uvedeny i bohoslužby organizované a sloužené na jejich území i mimo diecézní a oficiální struktury (tj. veřejnosti přístupné bohoslužby řeholních komunit a bohoslužby FSSPX).

Květná neděle (13. 4.)

Česká církevní provincie

Arcidiecéze pražská

Praha-Staré Město, kostel u sv. Jiljí – Mše svatá v dominikánském ritu od 8:00, celebruje P. Pio.

Praha-Smíchov, kostel Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) – Mše svatá začne v 17:00.

Diecéze českobudějovická

Vyšší Brod, vyšebrodský klášter – liturgie začne v 10:00 procesím a svěcením ratolestí, poté bude následovat slavná asistovaná Mše svatá v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Svatá zpověď před bohoslužbou či dle dohody.

České Budějovice, DK Metropol – od 10:00 Mše sv. chorální, celebruje P. Tomáš Stritzko FSSPX.

Diecéze královéhradecká

Pardubice, náměstí Republiky 2686 – od 10:00 Mše svatá chorální, celebruje P. Aleš Hakl FSSPX.

Diecéze litoměřická

Vejprty, kostel Všech svatých –  svěcení ratolestí a zpívaná Mše svatá, celebruje R.D. Šimon Polívka. Začátek v 9:30.

Diecéze plzeňská

Moravská církevní provincie

Arcidiecéze olomoucká

Kostelany nad Moravou, kostel sv. Floriána – Mše od 7:15, celebruje P. Josef Rýznar.

Diecéze brněnská

Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla – Mše sv. začne v 9:00.

Brno, kaple FSSPX Královny posvátného růžence na Faměrově náměstí – svěcení ratolestí a Mše sv. chorální, začátek v 10:00.

Brno, kostel sv. Michala – žehnání ratolestí a Mše svatá, začátek v 15:00.

Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně – Mše svatá od 18:00 (promluva od 17:40). Celebruje P. Vlastimil Vojtěch Protivínský.

Diecéze ostravsko-opavská

Frýdek, kostel sv. Jošta – začátek v 10:00, celebruje R.D. Marcel Tesarčík.

Západoslovenská provincie

Východoslovenská provincie

Zelený čtvrtek (17. 4.)

Česká církevní provincie

Arcidiecéze pražská

Praha – Smíchov, kostel Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) – začátek bohoslužeb v 17:00.

Praha – Michle, Domov Sue Ryder – od 18:00 Mše sv. a po ní rozjímání v Getsemanské zahradě, celebruje P. Aleš Hakl FSSPX.

Diecéze českobudějovická

Vyšší Brod, vyšebrodský klášter – Mše svatá začne v 18:00 v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie, poté až do 22:00 možnost adorace v Getsemanské zahradě. Svatá zpověď před bohoslužbou či dle dohody.

Diecéze královéhradecká

Diecéze litoměřická

Vejprty, kostel Všech svatých – Mše svatá začíná v 18:00, celebruje R.D. Šimon Polívka. Poté do 21:00 adorace..

Diecéze plzeňská

Plzeň, kostel Panny Marie Růžencové – Mše svatá začne v 15:30, na konci přenos Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady a odhalení oltáře. Celebruje P. Antonín Damián Nohejl IIIOP.

Moravská církevní provincie

Arcidiecéze olomoucká

Diecéze brněnská

Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně – Mše svatá podle misálu z roku 1962. Začátek v 16:30, celebrantem je P. Petr Rössler.

Brno, kaple FSSPX Královny posvátného růžence na Faměrově náměstí – v 18:00 začíná Mše sv. a po ní rozjímání v Getsemanské zahradě.

Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla – Mše sv. začne v 19:00.

Diecéze ostravsko-opavská

Frýdek, kostel sv. Jošta – začátek v 18:00, celebruje R.D. Marcel Tesarčík.

Západoslovenská provincie

Východoslovenská provincie

Velký pátek (18. 4.)

Česká církevní provincie

Arcidiecéze pražská

Praha – Smíchov, kostel Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) – začátek bohoslužeb v 17:00.

Praha – Michle, Domov Sue Ryder – od 17:00 bohoslužba Velkého pátku, vede P. Aleš Hakl FSSPX.

Diecéze českobudějovická

Vyšší Brod, vyšebrodský klášter – v 15:00 začne pobožnost křížové cesty s lidovým zpěvem. V 18:00 začnou obřady z Umučení Páně: Zpívané pašije, Lamentace a Uctívání Kříže, při nichž zajistí hudební doprovod literáti z Netolic. Po nich bude až do 22:00 následovat adorace u Božího hrobu. Svatá zpověď před bohoslužbou či dle dohody.

Diecéze královéhradecká

Diecéze litoměřická

Vejprty, kostel Všech svatých –  adorace 9:00-17:30, 15:00 korunka k Božímu milosrdenství a litanie o Umučení Páně, velkopáteční obřady od 18:00. Vede R.D. Šimon Polívka.

Diecéze plzeňská

Plzeň, kostel Panny Marie Růžencové – velkopáteční bohoslužby s uctíváním svatého Kříže začínají ve 12:30, v 15:00 křížová cesta. Vede P. Antonín Damián Nohejl IIIOP.

Moravská církevní provincie

Arcidiecéze olomoucká

Diecéze brněnská

Brno, kaple FSSPX Královny posvátného růžence na Faměrově náměstí –  v 10:00 začnou Jitřní hodinky, v 18:00 pak bohoslužba Velkého pátku zakončená rozjímáním na Božím hrobě

Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla – Velkopáteční obřady začínají v 15:00.

Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně – tradiční velkopáteční obřady začínají od 18:00, vede je P. Vlastimil Vojtěch Protivínský.

Diecéze ostravsko-opavská

Frýdek, kostel sv. Jošta – začátek v 18:00, bohoslužbu vede R.D. Marcel Tesarčík.

Západoslovenská provincie

Východoslovenská provincie

Bílá sobota (19. 4.)

Česká církevní provincie

Arcidiecéze pražská

Praha – Michle, Domov Sue Ryder – od 18:00 bohoslužba Bílé soboty, vede P. Aleš Hakl FSSPX.

Praha – Smíchov, kostel Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) – začátek bohoslužeb ve 20:00.

Diecéze českobudějovická

Vyšší Brod, vyšebrodský klášter – po celý den bude možnost adorace u Božího hrobu, ve 20:00 začne Vigilie Vzkříšení, poté slavná asistovaná Mše svatá s velikonočními zpěvy v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Svatá zpověď před bohoslužbou či dle dohody.

Diecéze královéhradecká

Diecéze litoměřická

Vejprty, kostel Všech svatých –  adorace u Božího hrobu 12:00-18:30, velikonoční vigílie začíná v 19:00. Vede R.D. Šimon Polívka.

Diecéze plzeňská

Plzeň, kostel Panny Marie Růžencové – bohoslužby začínají v 15:30, vede P. Antonín Damián Nohejl IIIOP.

Moravská církevní provincie

Arcidiecéze olomoucká

Diecéze brněnská

Brno, kaple FSSPX Královny posvátného růžence na Faměrově náměstí – od 18:00 bohoslužba Bílé soboty a slavné Vzkříšení.

Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla – vigílie Vzkříšení začíná ve 21:00.

Diecéze ostravsko-opavská

Frýdek, kostel sv. Jošta – začátek v 18:00, celebruje R.D. Marcel Tesarčík.

Západoslovenská provincie

Východoslovenská provincie

Hod Boží velikonoční (20. 4.)

Česká církevní provincie

Arcidiecéze pražská

Praha-Staré Město, kostel u sv. Jiljí – Mše svatá v dominikánském ritu od 8:00, celebruje P. Filip.

Praha – Michle, Domov Sue Ryder – od 10:00 Mše sv. a svěcení pokrmů, celebruje P. Aleš Hakl FSSPX.

Praha – Smíchov, kostel Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) – začátek bohoslužeb v 17:00.

Diecéze českobudějovická

Vyšší Brod, vyšebrodský klášter – slavná asistovaná Mše svatá v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie začne v 10:00, hudební doprovod zajistí literáti z Netolic. Svatá zpověď před bohoslužbou či dle dohody.

Diecéze královéhradecká

Zálesní Lhota, kostel sv. Jana Nepomuckého – Mše svatá od 16:30.

Hronov, kostel Všech svatých – Mše svatá od 18:00.

Diecéze litoměřická

Vejprty, kostel Všech svatých –  Mše svatá od 11:00, celebruje R.D. Šimon Polívka.

Diecéze plzeňská

Plzeň, kostel Panny Marie Růžencové – Mše svatá začne v 10:30, celebruje P. Antonín Damián Nohejl IIIOP.

Moravská církevní provincie

Arcidiecéze olomoucká

Kostelany nad Moravou, kostel sv. Floriána – Mše od 7:15, celebruje P. Josef Rýznar.

Uherský Brod, Hřbitovní kaple na starém hřbitově – Mše svatá chorální. Začátek v 17:30, celebruje P. Tomáš Stritzko FSSPX.

Diecéze brněnská

Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla – Mše sv. začne v 9:00.

Brno, kaple FSSPX Královny posvátného růžence na Faměrově náměstí – od 10:00 Mše sv. a svěcení pokrmů.

Brno, kostel sv. Michala – Mše svatá začíná v 15:00.

Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně – Mše svatá od 18:00 (promluva od 17:40). Celebruje P. Vlastimil Vojtěch Protivínský.

Diecéze ostravsko-opavská

Frýdek-Místek, místo zatím nejisté – od 10:00 Mše sv. a svěcení pokrmů, celebruje P. Luděk Čekavý FSSPX.

Slezská Ostrava, farní kostel sv. Josefa a PM Karmelské – začátek v 10:30, celebruje R.D. Marcel Tesarčík.

Západoslovenská provincie

Východoslovenská provincie

Pondělí velikonoční (21. 4.)

Česká církevní provincie

Arcidiecéze pražská

Praha-Staré Město, kostel u sv. Jiljí – Mše svatá v dominikánském ritu od 8:00, celebruje P. Pio.

Diecéze českobudějovická

Vyšší Brod, vyšebrodský klášter – slavná asistovaná Mše svatá s cisterciáckým ordináriem začne v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10:00. Svatá zpověď před bohoslužbou či dle dohody.

Diecéze královéhradecká

Pardubice, SPOJIL, Pod Habřím 56 – Mše svatá (zač. 10:00) a svěcení pokrmů, celebruje P. Aleš Hakl FSSPX.

Diecéze litoměřická

Vejprty, kostel Všech svatých –  Mše svatá od 9:30, celebruje R.D. Šimon Polívka.

Diecéze plzeňská

Plzeň, kostel Panny Marie Růžencové – Mše svatá začne v 10:30, celebruje P. Antonín Damián Nohejl IIIOP.

Moravská církevní provincie

Arcidiecéze olomoucká

Diecéze brněnská

Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla – Mše sv. začne v 8:00.

Brno, kaple FSSPX Královny posvátného růžence na Faměrově náměstí – od 10:00 Mše sv. s lidovým zpěvem.

Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně – Mše svatá od 18:00 (promluva od 17:40). Celebruje P. Vlastimil Vojtěch Protivínský.

Diecéze ostravsko-opavská

Frýdek, kostel sv. Jošta – začátek v 10:00, celebruje R.D. Marcel Tesarčík.

Západoslovenská provincie

Východoslovenská provincie

Ignác Pospíšil

Advertisement

12 Responses to Tradiční liturgie o Svatém týdnu a Velikonocích 2014

 1. ivasek píše:

  Je možné nějaké ubytování v klášteře o Velikonočním triduu ? Psal jsem do kláštera, ale nepřišla mi žádná odpověď, díky za info…

 2. Václav Koližník píše:

  Kdo provozuje tenhle web?

 3. Pan Contras píše:

  V Litoměřicích bude na Květnou neděli dle předběžné informace od P. Polívky v 15,00. Ale běžně si to u něj ověřuji telefonem.

 4. […] Je doba postní, takže ti z nás, kdož nejsou z nějakého závažného důvodu dispensováni, by měli mimo neděle a oba velké svátky dodržovat alespoň půst újmy. Přehled tradičních liturgií od Květné neděle po Velikonoční pondělí naleznete ZDE. […]

 5. […] především seznam dostupné tradiční liturgie od Květné neděle po Velikonoční pondělí, který vytvářím a stále doplňuji, a setkání katolíků ve vyšebrodském klášteře o Hodu […]

 6. antal89 píše:

  Nejnovější informace: Mše sv. na Zelený čtvrtek bude i na Jejkově. Začátek v 16:30 (slouží P. Petr Rössler), následující mše v 19:00 v Řeznovicích zůstává v platnosti.

 7. […] Hledáte-li možnost navštívit v tento den tradiční liturgii a nebyli jste dosud úspěšní, snad vám pomůže tento seznam. […]

 8. […] Doporučuji Rozjímání nad obřady Velkého pátku. Hledáte-li možnost navštívit v tento den tradiční liturgii a nebyli jste dosud úspěšní, snad vám pomůže tento seznam. […]

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: