Vyšlo letní Te Deum

29 srpna, 2013

Te Deum 2013/3

Minulý týden se ke čtenářům dostalo letní číslo časopisu Te Deum (2013/3), jehož hlavními tématy jsou „Dědictví cyrilometodějské“ a „Světla a stíny antiky“.

Mimo to v něm nalezneme pokračování rozličných seriálů (o latině, Otčenáši či společnosti v pasti moderních omylů), obsáhlé zpravodajství a diskusi Michala Semína s RD Petrem Rösslerem o druhém vatikánském koncilu.

Pochvalu si jistě zaslouží článek i Pavla Zahradníka o mučednících z Otranta i komentář pana Čejky k rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci DOMA. Více informací na stránkách časopisu. Každopádně doporučuji k přečtení.

Ignác Pospíšil

Advertisement

Výzva časopisu Te Deum

28 prosince, 2012

TD 2012/5

Časopis Te Deum deklaroval ve svém posledním čísle (2012/5), že v příště se bude podrobně věnovat otázce konfliktů křesťanských rodičů a jejich zájmů se sekularizovaným školstvím, v němž se škola ve výchovné oblasti až příliš často stává namísto spojence nepřítelem rodičů.

Te Deum proto vyzývá své čtenáře, aby mu psali o svých zkušenostech a „tricích“ z této oblasti… O svých zkušenostech s konflikty se školou a jak je řešili. O tom jaké knihy používají k doplnění či vyvážení nevhodné školní výuky. Uvítány budou i starší příklady z doby komunistického režimu. Číst zbytek příspěvku »


Vyšlo druhé číslo časopisu Te Deum

29 května, 2012

Vyšlo další číslo (2012/2) časopisu Te Deum. Tentokráte jsou jeho hlavními tématy exercicie (Pius XI.: Mens nostra; Michal Semín: O pravých a nepravých exerciciích; Jean-Jacques Marziac: Exercicie – mistrovské dílo obrácení; sv. Ignác z Loyoly: Rozjímání o dvou praporech; Martina Šimková: INTRA TOTA – MANE SOLA – EXII NOVA) a válka (Juan Carlos Iscara: Spravedlivá válka; Bohumil Stašek: Učení sv. Augustina o válce; Józef M. Bocheński: Vztah k nepříteli; Petr Bahník: Povolání k životu rytířskému; Ernst Hello: Svatý Jiří; Libor Rösner: Svatý Ludvík; Pavel Zahradník: Bitva na pláních Las Navas de Tolosa). Číst zbytek příspěvku »


Setkání rodin, čtenářů časopisu Te Deum a přátel Institutu sv. Josefa

14 března, 2012


Te Deum 2011/4: Země vycházejícího slunce a divadlo

13 října, 2011

Vyšlo čtvrté číslo časopisu Te Deum. Jako obvykle má dvě hlavní témata, kterými tentokrát jsou „Japonsko“ a „Divadlo“.

Sérii k prvnímu tématu zahajuje Michal Semín, který nás v článku Země zapadajícího slunce seznamuje se současnou neutěšenou realitou stárnoucí a vymírající japonské společnosti. Další texty se zabývají pohnutou historií křesťanství v Japonsku (Ve znamení Nanebevzetí), přinášejí rozhovor s otcem Tomášem Onodou, jediným tradičním knězem v Japonsku, seznamují nás s životem Pavla Takašiho Nagaie a s japonskou misí sv. Maxmiliána Kobeho. Na závěr celé série nám paní Čejková představí Mlčení, román japonského katolického autora Šúsaku Endóa. Číst zbytek příspěvku »


Te Deum 3/2011: Zaostřeno na manželství

21 července, 2011

Obálka

Minulý týden vyšlo třetí číslo časopisu Te Deum. Je už dobrým zvykem, že časopis se snaží v každém čísle podrobněji rozebrat dvě témata, kterým je pak věnována významná část článků. V tomto případě jde o svátost manželství a o otázku přistěhovalectví. Témata velice naléhavá zejména v dnešní době –  a lze předpokládat, že jejich význam ještě poroste. I proto doporučuji toto vydání k pozorné četbě…

Manželství

Svátosti manželství je věnován skutečně obrovský prostor a enormní počet článků. Téma zajímavým způsobem otevírá článek Martina R. Čejky Manželská šifra mistra van Eycka, v němž autor rozebírá přebohatou symboliku slavného portrétu manželů Arnolfiniových.

O manželství pak pojednávájí i tyto další příspěvky: Pomoc svátostné milosti v manželství (úryvek z knihy Małżeństwo z ustanowienia Bożego od P. Ludwika Zięteka), Několik slov manželům rodičům (přepis přednášky P. Jamese Dorana), Nebezpečí smíšených manželství (P. Karl Stehlin FSSPX), Rozvod (článek zesnulého profesora Romana Ameria), výňatek z kázání sv. Jana Zlatoústého, Svatý Jan Zlatoústý manželům (úryvek z knihy Ernesta Hella Podobizny svatých) a na závěr i recenze Mezi nás prostřena noc… od Libora Rösnera, která se zabývá knižním vydáním dopisů, které Jan Zahradníček posílal z vězení manželce. Číst zbytek příspěvku »


Čína a Kazachstán zakazují modlitbu

10 července, 2011

Kazachstán a Čína se zakazují modlitbu. Kazachstán přímluvu za nemocné, Čína brání modlitbám na veřejných prostranstvích. Více na stránkách ČBK.

Další podrobnosti o situaci a pronásledování křesťanů v Číně nabízí např.  série článků v časopise Te Deum 2/2011.

Číst zbytek příspěvku »


Vychází další číslo časopisu Te Deum

10 května, 2011

V těchto dnech vychází další číslo časopisu Te Deum (2/2011). Jeho hlavním tématem je Církev v Číně. V několika článcích se časopis zabývá jak její historií, tak i současným stavem a problémy, které plynou ze soustavného pronásledování a zásahů ze strany zločinného režimu.

Za pozornost ovšem stojí i další texty, namátkou vybírám článek Oskara Růžičky podávající přehled o letošních pochodech pro život, pojednání o poutních místech českobudějovické diecéze od Jiřího Černého, jedno z posledních kázání Bohumila Staška před jeho zatčením nacisty, či první díl seriálu o křesťanské výchově k cudnosti a pravé lásce. Ti, kdož nemají čas průběžně sledovat křesťanská zpravodajství, jistě ocení jeho stručný přehled.

Pročtení časopisu vřele doporučuji. Informace, jak si časopis objednat, naleznete ZDE. Číst zbytek příspěvku »


Setkání přátel Institutu sv. Josefa a čtenářů časopisu Te Deum

20 března, 2011

Podrobnější informace:

O posledním květnovém víkendu se u Sobenského rybníka nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem uskuteční první vícedenní setkání přátel Institutu sv. Josefa a čtenářů časopisu Te Deum. Číst zbytek příspěvku »


Dost bylo antidiskriminace

7 dubna, 2010

14. dubna 2010 pozdě odpoledne proběhne v Praze protestní shromáždění občanské iniciativy D.O.S.T „Dost bylo antidiskriminace“. Smyslem protestu je na straně jedné poukázat na zneužívání lidskoprávní a antidiskriminační problematiky v politice, na zbytečnost ministerstva pro lidská práva a na plýtvání prostředky na nesmyslné „antidiskriminační projekty“, na straně druhé podpořit tradiční hodnoty a občanské svobody, které jsou antidiskriminační a pseudolidskoprávní politikou ohrožovány a potlačovány. Číst zbytek příspěvku »