Arcibiskup Graubner politikům: „Snižte si plat na úroveň farářů. Pak mluvte o chudé církvi“

18 dubna, 2013

Až si poslanci sníží platy na úroveň platů duchovních, pak budou mít morální právo nás poučovat o chudobě. Jinak musím brát jejich útoky na církev jako rozněcování náboženské nesnášenlivosti. – Mons. Jan Graubner

Parlamentní listy zveřejnili rozhovor s Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským, který probírá současné dění okolo Ústavu pro studium totalitních režimů a výtky směřované proti české církvi kvůli jejímu údajnému zanedbávání chudých. Doporučuji!

Ignác Pospíšil


Duch katolických misií

24 října, 2011

Papež Pius XI. před 85 lety vyhlásil předposlední neděli října za neděli misijní. Mešní sbírka z této neděle je určena na potřeby misií a kromě toho v některých farnostech probíhají i různé jiné aktivity, jako např. pečení a rozdávání „misijních koláčů“, promítání filmů o misiích, besedy apod. V této souvislosti je vhodné se zamyslet nad tím, zda duch katolických misií je i dnes stejný, jako byl v době, kdy Církev vedl Sv. otec Pius XI. anebo v dobách ještě dřívějších. Zdá se, že to tak zcela není…

Více v článku P. Juchelky ZDE. Doporučuji.


Charita a závist

7 srpna, 2011

Charita a závist se k sobě moc nehodí. A když se sejdou, tak to stojí za to. Jako třeba v tomto rozhovoru. Předpokládám alespoň, že to byla závist, která přivedla Pavlu Gombo, ředitelku české pobočky UNICEF, k tomuto absurdnímu a nesmyslnému útoku na „adopce na dálku“, který snaživý redaktor doplnil o zavádějící titulek, aby tomu ještě dodal říz. Číst zbytek příspěvku »


Povodně pokračují

3 června, 2010

Některá místa České republiky jsou opět zasažena nepřízní počasí, v jejímž důsledku dochází k povodním a případně později i k sesuvům půdy. Připomínáme pomoc organizovanou Charitou ČR již od prvních povodní v předchozím měsíci. Podrobnosti ZDE.


Charita zřídila povodňové konto

18 května, 2010

Jak jste jistě zaregistrovali, na severovýchodě republiky opět zuří velké povodně. Z tohoto důvodu katolická Charita ČR zřídila konto, na němž bude shromažďovat prostředky pro pomoc postiženým oblastem.


Cyril Svoboda se dál soudí s charitou

13 dubna, 2010

Cyril Svoboda podvedl voliče a dál se soudí s charitou. Svůj slib, že se v případu neodvolá, sice splnil, zároveň ale v tichosti učinil další krok, který měl úplně stejný důsledek, jako ono nevykonané odvolání, když dal souhlas s odvoláním zástupci státu, který je ve sporu vedlejším účastníkem.  Fakticky tím docílil toho, že se stát odvolal místo něho. Více např. ZDE. Číst zbytek příspěvku »


28. plenární zasedání Papežské rady Cor Unum

14 listopadu, 2009

12. října bylo v Římě zahájeno zasedání Papežské rady Cor Unum, která má na starosti podporu charity a rozdělování humanitární pomoci Svatého stolce. Hlavní téma zasedání zní: postupy formace charitních pracovníků. Číst zbytek příspěvku »