Provinciál českých minoritů zareagoval na kritiku cvilínských rozcviček

4 ledna, 2012

Otec Bogdan Sikora OFM Conv, provinciál českých minoritů, zareagoval na kritiku cvilínských rozcviček a sběr podpisů pod připravovaný dotaz Kongregaci pro vysluhování svátostí, o němž jsem zde nedávno informoval. Ve své reakci uznal oprávněnost rozhořčení, které rozcvičky v kostele vzbudily, a přislíbil, že dohlédne, aby se podobné excesy pokud možno již neopakovaly. Zároveň ale vyjádřil nesouhlas s formou, jakou bylo rozhořčení vyjádřeno, a s obsahem některých komentářů pod příspěvkem, které ale blíže nespecifikoval. Celou reakci, která má formu veřejného komentáře, si můžete přečíst ZDE. Její autenticita byla ověřena.

Ignác Pospíšil