Vatikán navrhl reformu mezinárodního finančního a měnového systému

24 října, 2011

Vatikán. Dnes byla publikována Nóta Papežské rady Iustitia et Pax nazvaná „K reformě mezinárodního finančního a měnového systému v perspektivě světové politické autority“. Více na stránkách Radia Vatikán.


Věnujme větší pozornost paliativní péči

7 června, 2010

Rada Iustitia et pax při ČBK vydala dokument Věnujme větší pozornost paliativní péči. Doporučujeme přečíst.


Dokument rady Iustitia et pax k volbám 2010

28 dubna, 2010

V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2010 vydala 27. dubna rada Iustitia et pax při České biskupské konferenci dokument nazvaný Koho volit. Dluh vůči sobě nebo jiným.

Aktualizace:

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner, dosluhující předseda ČBK, se 28. dubna od výše odkazovaného textu distancoval a upozornil, že není textem mluvícím za ČBK.