Rozprava o metodě

3 ledna, 2011

Zakladatel evropské vědy Aristoteles zdůrazňoval, že ve vědě je třeba postupovat od známého k neznámého. Vědecké usuzování (dedukce) spočívá v tom, že ze známých premis vyvozujeme pomocí logických pravidel neznámý závěr. Tato zásada je pak učenci jako Francis Bacon a Jan Ámos Komenský přenesena do pedagogické teorie. Když chceme někoho něčemu učit, vycházíme z toho, co žáci znají, a postupujeme k tomu, co neznají a chceme je naučit. Pokud tento banální, ale důležitý princip není respektován, může dojít k intelektuální katastrofě, kdy malý omyl na počátku, znamená obrovský omyl v důsledcích (Aristoteles). Jak to v praxi vypadá si můžeme ukázat na této odpovědi velkého reformátora křesťanství dr. Jeronýma Klimeše v rozhovoru pro Lidové noviny: Číst zbytek příspěvku »