Náboženské poměry v Indonésii 3: Křesťanství

7 prosince, 2010

Křestanství se v Indonésii začalo šířit koncem 16.st., kdy jednotlivé ostrovy začali kolonizovat Holanďané. Jelikož ti se v 16. století odklonili od katolictví a přijali většinou protestantsví kalvínského typu, většina misionářů byla protestantská. Proto i většina z 22 milionů křesťanů (10% obyvatel Indonésie) patří k protestantským denominacím. Katolíci představují asi 5 milionů věřících rozptýlených v 38 diecézích. Číst zbytek příspěvku »


Náboženské poměry v Indonésii 2. – Islám

29 listopadu, 2010

Dnes začnu podrobněji popisovat jednotlivá náboženství. Protože hlavním náboženství v zemi je islám, začnu od něj. V Indonésii převládá islám sunnitského směru. (1) Největší procento muslimů žije na Sumatře, Jávě a Sulawesi. V politice hrají klíčovou roli dvě muslimské strany: Nahdatul Ulama (vzkříšení uléma, zal. 1926) má 40 mil.členů (1/6 obyvatel), a strana Muhamadiyah s 35 mil.členů. První strana je konzervativní, druhá reformní. Číst zbytek příspěvku »