Advent 2013 ve vyšebrodském klášteře

24 listopadu, 2013

kostel Nanebevzetí Panny Marie

I tento rok zvou mniši vyšebrodského kláštera veřejnost, aby se k nim připojila v prožívání doby adventní. Do ní klášter vstoupí v sobotu 30. listopadu v 17:30 slavením zpívaných  latinských nešpor v klášterní zimní kapli. Poté bude následovat žehnání adventních věnců.

Po celý advent budou slouženy zpívané rorátní Mše svaté ke cti Panny Marie: ve všední dny v zimní kapli (začátek v 6:45), v neděli a o zasvěcených svátcích v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie (začátek v 10:00). Všechny mše budou slouženy podle misálu bl. Jana XXIII. z roku 1962.

Číst zbytek příspěvku »


Rozprava o metodě

3 ledna, 2011

Zakladatel evropské vědy Aristoteles zdůrazňoval, že ve vědě je třeba postupovat od známého k neznámého. Vědecké usuzování (dedukce) spočívá v tom, že ze známých premis vyvozujeme pomocí logických pravidel neznámý závěr. Tato zásada je pak učenci jako Francis Bacon a Jan Ámos Komenský přenesena do pedagogické teorie. Když chceme někoho něčemu učit, vycházíme z toho, co žáci znají, a postupujeme k tomu, co neznají a chceme je naučit. Pokud tento banální, ale důležitý princip není respektován, může dojít k intelektuální katastrofě, kdy malý omyl na počátku, znamená obrovský omyl v důsledcích (Aristoteles). Jak to v praxi vypadá si můžeme ukázat na této odpovědi velkého reformátora křesťanství dr. Jeronýma Klimeše v rozhovoru pro Lidové noviny: Číst zbytek příspěvku »