Te Deum 3/2011: Zaostřeno na manželství

21 července, 2011

Obálka

Minulý týden vyšlo třetí číslo časopisu Te Deum. Je už dobrým zvykem, že časopis se snaží v každém čísle podrobněji rozebrat dvě témata, kterým je pak věnována významná část článků. V tomto případě jde o svátost manželství a o otázku přistěhovalectví. Témata velice naléhavá zejména v dnešní době –  a lze předpokládat, že jejich význam ještě poroste. I proto doporučuji toto vydání k pozorné četbě…

Manželství

Svátosti manželství je věnován skutečně obrovský prostor a enormní počet článků. Téma zajímavým způsobem otevírá článek Martina R. Čejky Manželská šifra mistra van Eycka, v němž autor rozebírá přebohatou symboliku slavného portrétu manželů Arnolfiniových.

O manželství pak pojednávájí i tyto další příspěvky: Pomoc svátostné milosti v manželství (úryvek z knihy Małżeństwo z ustanowienia Bożego od P. Ludwika Zięteka), Několik slov manželům rodičům (přepis přednášky P. Jamese Dorana), Nebezpečí smíšených manželství (P. Karl Stehlin FSSPX), Rozvod (článek zesnulého profesora Romana Ameria), výňatek z kázání sv. Jana Zlatoústého, Svatý Jan Zlatoústý manželům (úryvek z knihy Ernesta Hella Podobizny svatých) a na závěr i recenze Mezi nás prostřena noc… od Libora Rösnera, která se zabývá knižním vydáním dopisů, které Jan Zahradníček posílal z vězení manželce. Číst zbytek příspěvku »


Protestantský politik volá po větším počtu katolických přistěhovalců

24 září, 2010

Předseda zemské vlády v Sasku-Anhaltsku Wolfgang Böhmer (CDU) se pro německý list Hamburger Abendblatt vyslovil pro více přistěhovalců z katolických regionů. Tím by se podle Böhmera měl zastavit nepříznivý demografický vývoj. Více na Res Claritatis. Číst zbytek příspěvku »