Vyšla instrukce Universae Ecclesiale

13 května, 2011

Komise Ecclesia Dei vydala instrukci Universae Ecclesiae, která upřesňuje a vyjasňuje některé spornější otázky okolo výkladu motu proprio Summorum pontificum. Více podrobností na stránkách Radia Vatikán. Číst zbytek příspěvku »


Křestní obřady v tradičním římském ritu

23 března, 2011

Motu proprio  papeže Benedikta XVI. Summorum pontificum dává v čl. 9 věřícím právo žádat o vykonání obřadů dalších svátostí (křtu, biřmování, manželství, pomazání nemocných) podle tradičního způsobu. Na stránkách Krása liturgie doporučujeme článek popisující průběh tradičního křtu dítěte.

Ignác Pospíšil

K diskusím níže:

Duše a hvězdy poskytují na svých stránkách prostor k pokud možno svobodné a otevřené diskusi nad články a příspěvky, které čtenářům předkládají. Nemohou ovšem ručit za správnost diskusních příspěvků, které také pochopitelně nemusí vyjadřovat názory redakce. Off topic příspěvky a příspěvky obsahující nemístné vulgarity nebo urážky budou mazány, nicméně berte na vědomí, že diskuse má takový objem, že správci ji často nestíhají pročíst celou.


Tridentská mše v Č. Budějovicích

28 června, 2010

Pravidelná tridentská mše bude v Českých Budějovicích sloužena i nadále jednou za čtrnáct dnů – po prázdninách ji započne sloužit otec Šašek, který si nejdříve musí tridentskou mši osvojit. První je plánována na 5. září.

Žádost o to, aby byla sloužena každých čtrnáct dnů každou neděli (omlouváme se za omyl – IP) byla biskupem odmítnuta. K této informaci, kterou osobně přinesl na nedělní tridentskou mši, otec biskup přiložil zajímavý výklad Summorum pontificum.

Ignác Pospíšil


Výklad Summorum pontificum podle biskupa Paďoura

28 června, 2010

Na závěr včerejší tridentské mše (přes 50 účastníků) vystoupil biskup Paďour, který mimo jiné poskytl následující „originální výklad“ motu proprio Summorum pontificum. To, co zde dále píšu, je doslovný přepis výkladové části jeho proslovu.

Číst zbytek příspěvku »


Krása liturgie

16 dubna, 2010

Motto: „Kdo rozumí obřadům katolické liturgie, nebude ani od celého světa očekávat, že by mu kdo mohl ukázati něco vznešenějšího, půvabnějšího, pravdivějšího a při tom spásnějšího.“ P. Marian Schaller OSB

4. dubna 2010, na Zmrtvýchvstání Páně, byly spuštěny stránky Krása liturgie, které si kladou za cíl „informování, vzdělávání a posvěcování kněží a věřících a překonávání nedorozumění, předsudků a obav v návaznosti na motu proprio Benedikta XVI. Summorum pontificum„. Číst zbytek příspěvku »


Ecclesia Dei vykládá Summorum pontificum

18 února, 2010

Papežská komise Ecclesia Dei zodpověděla nedávno otázky, které jí položil polský kněz Krzysztof Tyburowski ohledně výkladu Summorum pontificum. Podle odpovědi komise, pod níž je podepsán její sekretář Guido Pozzo:

Číst zbytek příspěvku »