Svatý stolec pro omezení veta v RB OSN

15 listopadu, 2009

Arcibiskup Celestino Migliore, stálý pozorovatel Apoštolského stolce při OSN, podpořil v rozpravě Valného shromáždění OSN myšlenku reformy práva veta v Radě bezpečnosti této organizace.

Podle Miglioreho je sice v současné době vyloučeno zrušení veta, nicméně je nezbytné uvažovat o omezení jeho výkonu v případech genocidy, válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a vážného porušení mezinárodního práva, aby se neopakovaly případy, kdy veto jednotlivého státu znemožnilo mírový zásah OSN.