Krize Církve: Cvilínské rozcvičky

V tradičně katolické komunitě vzbudily velké pobouření videa z Františkánského setkání mládeže, které proběhlo ve dnech 2.-7. července 2011 na Cvilíně, na nichž probíhají přímo v kostele rozcvičky. Václav Karban oznámil, že sepíše dotaz Kongregaci pro vysluhování svátostí, zda je toto možné.

Pokud se chcete k jeho stížnosti připojit, kontaktujte ho na adrese azog@seznam.cz (pošle vám dopis k přečtení a pokud budete souhlasit, připojí váš podpis). Podpisy sbírá do 6. ledna odpoledne. Já osobně se plánuji připojit, protože takovéto konání považuji za hrubé porušení kánonu 1210 CIC a znesvěcení sakrálního prostoru. Nemluvě o tom, k čemu to vychovává křesťanskou mládež…

Zde jsou ona pobuřující videa:

První rozcvička. K tomu si neodpustím poznámku: Po rozcvičce je na videu prezentován sv. Maxmilián Kolbe a jím založené Rytířstvo Neposkvrněné. Co by asi řekl tento svatý mučedník, který vždy projevoval sakrálnímu prostoru patřičnou úctu, na podobné řádění?

Poslední den: Rozcvička byla zkřížena s tyátrem…

Na závěr přidávám text kánonu 1210 (překlad: Prof. JUDr. ThDr. Miroslav Zedníček, viz Kodex kanonického práva, Zvon 1994):

„Na posvátném místě je přípustné pouze to, co slouží konání bohoslužby a podpoře zbožnosti a náboženství; zakazuje se, co se neshoduje s posvátností místa. Ordinář může pro jednotlivé případy dovolit i jiné užití, které není v rozporu s posvátností místa.“

Ignác Pospíšil

AKTUALIZACE:

Videa již není možné shlédnout, protože byla 30. prosince odpoledne (tj. den po zveřejnění tohoto příspěvku) z Youtube odstraněna.

Ignác Pospíšil

Advertisement

160 Responses to Krize Církve: Cvilínské rozcvičky

 1. :) píše:

  Možná by se v dnešní době mohli úspěšně bránit tím, že konali bohoslužbu. Třeba kdyby řekli, že to bylo v rámci mše, tak by to bylo v pohodě, jako tady: http://www.youtube.com/watch?v=M8jV5i3xt8M&feature=youtu.be&t=4m52s

  Kdybychom měli psát dopis kongregaci kvůli každé takové vylomenině, tak píšeme každý den. A to si prosím ještě uvědomme, že se to dozvíme ještě v tom malém procentu případů, kdy aktéři ztratili už tolik citu pro to, co se sluší, že danou věc natáčí a pak ji vystaví na internetu. Možná by k tomu dopisu stálo za to přidat CD s třeba 500 takovými videi, která se dají bez problému kdekoliv najít. Proto nevěřím tomu, že o tom autority nevědí. Jenomže když se nikdo netrestá, tak se to bude dít, natáčet a dávat na internet vesele i nadále. Za normálních okolností by organizátoři z řad duchovních + duchovní, kteří se toho účastní, byli okamžitě suspendováni.

 2. Pavla píše:

  Dobrý den

  nechápu proč se pohoršujete, když je jasně psáno:
  Skutky 7,48-50
  „Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama, jak praví prorok: Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou! Jaký chrám mi můžete vystavět, praví Hospodin, a je vůbec místo, kde bych mohl spočinout? Což to všechno nestvořila má ruka?‘ “
  Skutky 17,24-25
  „Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní.“

  1. Korintským 6,19-20
  „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“

  Proto oslavujme Pána nebes, Krále králů Ježíše Krista i svým tělem …. Bůh je tam, kde se 2 nebo 3 sejdou ve jménu Pána Ježíše….

  Pavla (hledampravduoBohu@seznam.cz)

  • cinicius píše:

   Promiňte, ale ať tyto biblické citáty čtu, jak chci, nevidím tam nikde povolení ke znesvěcování kostela podobným řáděním. Jistě Bůh nebydlí v chrámu, celý svět je jeho a on je v celém světě. To je třeba si pamatovat. Ale to nic nemění na tom, že v kostele přebývá (měla by přebývat) Eucharistie, tedy Tělo Kristovo (což mimochodem v době Kristova života nebylo ještě aktuální). Kostel je též místo ke slavení Mše a Eucharistie.

   Výše uvedená fakta vyžadují, aby byl kostel respektován a aby s ním bylo i patřičným způsobem zacházeno. Z úcty k jeho funkci, určení a užívání. Z úcty k Bohu, kterému kostel slouží. Sám Kristus připomíná v Bibli tyto funkce chrámu a vyhání z něj bičem kupce. Zamyslete se nad tím, pročpak by to asi dělal, kdyby pro chrám nevyžadoval určitou úctu.

   • Hamish píše:

    Ignáci, pochop, nějaká protestantská sekta si vybrala tvůj časopis pro svou „evangelisaci“. Zcela bez souvislostí budou vkládat své texty tak dlouho, dokud jim to bude umožňováno.

    • cinicius píše:

     Možná, ale já si říkám, že hlouposti je do určité úrovně lepší vyvracet, než mazat. 🙂

     Pochopitelně, že to má své meze, ale zatím jsme je nepřekročili…

     • Pavla píše:

      Nejsem z žádné protestantské sekty a bydlím právě kousek od Cvilína, proto jsem reagovala, alepPan Hamish a Cinicus nikdy neodpídali z Písma, ale jen uráželi:

      Lukáš 6,31 „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. “

      To co se dělo v tom kostele byla jen radost z pohybu, které nám dal Bůh, a máme ho oslavovat žalmy, radostí sám0král David křepčil před hospodinou shránou jako blázem a Bůh ho nepotrestal.

      Chci jen podotknout, že nejdůležitějši je osobní vztah s naším Otcem skrze Ježíše Krista, ale to je pro mnohé velkým pohoršením, a nastane doba, kdy se vrátí hostorie a zase katolická církev bude pronásledovat a zabíjet ty co milují jen Ježíše a Otce a čtou Bibli…..

      Ježíš Kristus vás všechny bezpodmínečeně miluje a stačí jen Ho pozvat do svého života za svého Pána a Spasitele a nastane osobní vztah založený na lásce, a porozuměním Ježíš se pak se svým otce ubytuje přímo v srdci toho, kdo Ho přijal jak sám řekl v Janovi 14,23 „Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“

      Pavla

     • Hamish píše:

      Pan Hamish toliko reagoval na vaše trhání vět z kontextu, zacházení s Písmem jako s toaleťákem – tu si urvu to, onde ono. Na výklad, jenž nám Církev poskytuje, z vysoka kašlu. Protože já jsem autorita, která Písmo vykládá správně.
      Plivance směrem k Matce fakt nebudu komentovat. Klasické sektářské blábolení. Milujete totiž sama sebe, ne Krista. Svůj úsudek, ne ten Jeho. Svou sektu, ne Jeho Církev, atd.
      Král David tančil před archou, ale tančil snad v chrámu, kde reálně přebýval Bůh pod způsobami? Nikoli.
      A tak se dá pokračovat.
      Osobní vztah s Kristem zdůrazňují právě sobečtí protestanté, kterým je proti srsti podřídit se autoritě. Maskují za něj právě jen svou vlastní pýchu, sobectví a nadutost, v níž se staví nad samotného Pána, který svěřil toliko své Církvi autoritu nad Písmem. Nebýt Církve, nemáte Písmo. Těžké pochopit, že?

 3. solipso píše:

  Smutek a zklamání; povýtce i osobní.
  Že se takto snížili kněží a řeholníci, to bych přičítal jejich pastoračnímu zoufalství, pramenícímu z nevíry v aktuální přitažlivost Evangelia ve falešné interpretaci koncilní humanistické sekty.
  Co mě však děsí, jsou ti mladí lidé, kteří se k tomu nechali svést.
  Jednou, budou-li mít štěstí, stanou před nutností zaujmout k tomuto svému jednání jasné stanovisko. Čím více podobných pohoršení však prožijí, tím obtížnější pro ně bude jehich vnitřní odmítnutí, protože taková metanoia způsobuje stud a duchovní trýzeň. Kéž jim dá dobrý Bůh statečnost, aby obstáli se ctí!

 4. frafranciscus píše:

  CHvála Kristu,je smutné v chrámě Božím takto znesvěcovat populární hudbou a cvičením jeho příbytek,modleme se za p.kněze a mládež.

 5. Lukáš Biskupický píše:

  Boží dopuštění! Řeholnice takto poskakují na svatém místě…Bohužel, je to realita, a nejen ojedinělá. Jde spíše o jeden z mnoha příznaků pokoncilní „novocírkve“. Běda pastýřům, běda těm řeholníkům a řeholnicím!

 6. MichalD píše:

  Neuvěřitelné … ještě si k tomu pustí Davidovy totalitní Poupata … očividně mělo jít o recesi, tím ale hůře, že nikomu z přítomných kněží a řeholníků nepřišlo nemístné provozovat recesi před svatostánkem. Zkrátka plody Ducha koncilu se vším všudy. Když ale mohou bratři pauláni dopustit něco podobného při Nové mši sv. (viz smajlíkův link výše), proč by nemohli františkáni mimo mši sv.?

  Navíc podle záběrů bylo venku hezké počasí, tzn. musela tam být velice silná motivace tuto šaškárnu provést v kostele, normální by přece bylo cvičit venku.

 7. tcladin píše:

  tak to je neuvěřitelné. komouš michal david se hraje v katolickém kostele, píská se u toho na píšťalku, a ženy cvičí jen v trenkách!?

 8. karmelita píše:

  Ad MIchal ID: tak to mi přesně vrtá hlavou – Proč CVIČIT v kostele?!?! I kdyby pršelo, tak se určitě najde dost jiných míst….a pokud jde o smajlíkův link – děs!!

  • Hamish píše:

   Protože šílenství „obnovených katolíků“ nemá mezí. Stále musí zkoušet něco nového, neotřelého, zajímavého. Protože jinak by mohli zjistit, že jejich víra je zoufale prázdná.

 9. karmelita píše:

  ad Hamish: Tak to stoprocentní souhlas!

 10. Mathias píše:

  Tak videa jsou už odstraněna, zřejmě nečekali kritickou reakci.

 11. José píše:

  Včera byla u nás mše sv. a po ní adorace. Těsně přede mší se vyrojila kupa františkánek s kyterou a bubnem. Hrát ke mši už naštěstí nestihly ale z adorace jsem bohužel musel odejít…

  • solipo píše:

   Poblíž nás (ve Štítarech) se zítra chystá NOM při svíčkách, ovšem s bicími a elektrickými kytarami, na poděkování za rok 2011 (sic!). Přemýšlím, co absurdnějšího se ještě dá z pastoračního zoufalství vymyslet. Snad NOM při svitu gama zářičů a s doprovodem brkání a flatulace?

   • solipo píše:

    Tak jsem se tam byl podívat, a nebylo to tak strašné, jak jsem se bál. Byla to klasická akustika – kytara, flétna, klávesy a bonga. Vydržel jsem tam až do konce.

 12. Janek píše:

  Nemůžete to někam dát, máte-li to zazálohované, vše už stačili vyčistit a jen náznak zbyl ve videu promo. Díky.

  • cinicius píše:

   Autor dopisu to má zálohováno jako důkaz. A nejen on. Ale byl by velký problém to zveřejnit, protože by to znamenalo závažné porušení autorských práv.

   • :) píše:

    Třeba to s těmi práv není tak žhavé, když už to bylo jednou na youtube. Tím, že to tam autoři přidali, se autorských práv možná už i zřekli. Ale nevím. S čím souhlasíte, když dáváte videa na youtube jsem nestudoval.

 13. ivka píše:

  Každý duchovní správce ve svém kostele ručí za to, co tam děje.
  Ve Cvilíně je za šokující produkci v posvátném prostoru chrámu zodpovědný tamní kněz a až potom mládežníci.
  Někteří kněží kdejakou aktivitu podporují,aby mladí nepřestali chodit do kostela.
  U nás včera na svátek Sv.Rodiny chválil děti, které běhají a povykují při mši sv. Je to údajně známkou živé církve.
  Jednou prohlásil, že mu hluk dětí nevadí, pokud ho nepřekřičí!

 14. Andy píše:

  Cvilín, Cvilín… já sem si furt říkal kde jsem to kdysi slyšel až sem si vzpoměl:
  http://dominikofmcap.rajce.idnes.cz/4.7.2010_3._den_FSM_Cvilin/

  mimochodem doporučuji se podívat na všechny alba autora, aby sme věděli v jakém stavu jsou kapucíni v našich končinách. Aneb kde jsou ty časy kdy se toulali po krajině na kost vyhublí mniši, v děravé kutně a prosili babičky o trochu starého chleba pro bratry. Ale nechápu jednu věc. Já žeru jako protrženej abych nabral nějaká kila a na těch fotkách je nejeden mnich s nikoliv pupíkem, ale opravdu pupkem

  P.S. Mohli by sme udělat soutěž o nejsměšnější(příp. nejvíc k pláči) fotku charouše.
  Něco jako toto

  • cinicius píše:

   Každý máme jiný metabolismus, znám lidi, co téměř nejí a mají přes metrák. Takže podobné posudky si prosím příště odpusťte.

   • Andy píše:

    Špatně jsem se vyjádřil, pardon. Pokud má někdo takový metabolismus(např. poruchu štítné žlázy atd.), tak to je samozdřejmě jiná. Já jsem ale měl na mysli ty nešťastníky, co jsou normálně vyžraní. Ono nedělejte si iluze že člověk co dělá rockový koncert v kostele přímo před svatostánkem pak jen tak odloží elektrickou kytaru a v čase oběda pak jí s radostí jen suchý chléb s vodou. A ta fotka byla náhodně vybraná, takže pokud bych se dopustil pomlouvání tak se omlouvám a beru zpět.

    • mišišlápek píše:

     Vážení, čtení komentářů mně připomnělo citát sv. Augustýna: „Nenáviďte hřích, ale milujte hříšníka.“ Když čtu Vaši kritiku, tak mám pocit, že sice nenávidíte hřích, ale začali jste tak nějak nenávidět i „hříšníky“. Činíte tak způsobem, který s Boží láskou nemá opravdu nic společného. Osobní invektivy a urážky snad nejsou cestou lidí, kteří se hlásí ke katolické církvi. Nebo snad ano? Pochopila jsem snad základní učení církve nějak špatně?

     • MichalD píše:

      Pochopila jste ho dobře, tato diskuse o metabolismu je opravdu nemístná.

     • Andy píše:

      A vy a pan Michal jste mně pochopili úplně špatně. Ta narážka na pupky neměla nic společného s tím jestli je někdo tlustý nebo ne ale obyčejné postesknutí nad tím že řehole nejsou v tom stavu jako byli v lepších časech. Stejně tak jsem mohl místo toho napsat že mi vadí že někteří mniši pořádají rockové koncerty v kostele, podporují bludné směry a kazí tím mládež, že jsou mladí z blízkého městečka jedna ruka s těmi nejtužšími sektáři, a kněží o tom ví a nic proti tomu nedělají, že vrchní vedoucí křesťanských spolků v tomto městečku má názory na Pannu Marii velice blízké Lutherovým, že jdete na mši a kněz tam káže bludy a mladí pak ty bludy přijmou za své atd.

  • Mary píše:

   tohle je fakt nechutné… Dávat sem odkazy na soukromé fotky člověka, kterého vůbec neznáte, posuzovat jeho tělesnou konstituci a ještě ke všemu ji srovnávat se situací kapucínů v ČR. Skutečně máte pocit, že Vaše chování odpovídá křesťanskému duchu???

   Tohle chování je podle mě daleko větší humus než rozcvička v kostele…

   • Pius píše:

    Ty fotky nejsou soukromé, ale veřejné. Ten člověk, tím, že je zveřejnil, souhlasil s tím, že se na ně budou lidé na internetu dívat a případně na ně odkazovat.
    Jestli ho Andy zná nebo nezná je zcela irrelevantní.

    • Pius píše:

     Nechutná je tedy Vaše logika, Mary. Nic ve zlém.

     • Mary píše:

      Myslím, že je v dnešní době zcela běžné, že člověk dá fotky např. ze svatby (v tomto případě v obláčky) na rajče a pošle svým přátelům jen odkaz. Je to tak jednodušší a myslím, že ten, kdo je vystavuje, opravdu nepočítá s tím, že se najde člověk „tak silného“ charakteru, aby na ně někde dával odkazy a utahoval si z nich. SLUŠNÝ ČLOVĚK TOHLE PROSTĚ NEDĚLÁ! Bohužel, stále více zjišťuji, že mnozí ateisté mají daleko více slušnosti než ti, kteří se nazývají křesťany…

      Tolik k mé logice, kterou nazýváte nechutnou.

 15. Bogdan Sikora píše:

  Vážený pane Karbane,

  byl jsem upozorněn na článek nacházející se na webových stránkách Duše a hvězdy týkající se Františkánského setkání mládeže na Cvilíně. Chápu Vaše rozhořčení a nechci s Vámi polemizovat ohledně dodržování kanonů CIC. Jsem přesvědčen, že je třeba se podřizovat autoritě církve. Podobně smýšlejí také ostatní naši bratři, a přesto, jak vidíte, došlo k tomuto pochybení, které by se dalo možná vysvětlit mladickou nerozvážností organizátorů setkání. Budu se snažit zjednat nápravu, aby se podobné excesy neopakovaly.
  Chtěl bych Vás však upozornit, že katolíci se neřídí jen kanony CIC, ale hlavně evangeliem, a proto bych také očekával od Vás, že třeba podobné případy budete řešit nejdříve napomenutím mezi čtyřma očima, a pak, kdyby hříšník neuposlechl, si přiberete dva nebo tři svědky a zkusíte to znovu a teprve nakonec to oznámíte církvi (srov. Mt 18, 15-17).
  Dále jsem byl nemile překvapen některými komentáři pod uvedeným článkem. Prosazuje se v nich litera zákona na úkor lásky k člověku. Velmi mi to připomíná postoj farizejů, kteří kritizovali Ježíše, že uzdravuje v sobotu. Před takovým postojem nás Ježíš důrazně varoval.

  S pozdravem
  Pokoj a dobro
  br. Bogdan Sikora, OFMConv.
  provinciál minoritů v ČR

  V Brně dne 3.1.2012

  • Lukáš Biskupický píše:

   Neznám nic z komunikace mezi panem Karbanem (kterého vůbec neznám) a provinciálem minoritů, ale výzva k napomenutí mezi čtyřma očima je v tomto případě irelevantní. Zde šlo o jasný, skupinový projev neúcty k posvátnému místu a určitého druhu vedení mládeže (který je příznačný pro pokoncilní krizi) pod vedením vícero duchovních osob, řeholníků a řeholnic! Nešlo o náhodu či jev ojedinělý ani selhání jednotlivce, ale celé řady zasvěcených osob. Toto video by mělo být zachováno v archivu církevních historiků a pouštěno jako výstraha, kam až to dospělo…

  • :) píše:

   Tento příspěvek pouze potvrzuje, jak měl Václav dobrý nápad napsat na kongregaci. To zmiňování Mt 18 nabírá v moderní době fantastických rozměrů. Je potřeba pochopit, že věřící lid má v Církvi a vždycky měl určitá práva (obzvlášť by si to měli uvědomit ti, kteří po DVK tak pořád mudrují nad tím, jak prý dříve byli laici diskriminováni…), mezi těmito právy je např. právo na to, aby jim byly od pastýřů poskytnuty svátosti, katolická nauka, aby byly potrestány zlořády. Když někdo svoje povinnosti, které vychází z jeho úřadu, neplní nebo jde dokonce přímo proti nim, pak musí zasáhnout vyšší autorita a věřící má právo na to, aby byla zjednána náprava. Když Vás někdo znásilní, nejdete napomenout násilníka, ale jdete na policii, a tohle je stejné. Když parta duchovních rok co rok organizuje na daném místě podobné vylomeniny a pak se začne někdo ohánět Mt 18 po tom, co to jednou někdo dá na internet, je to k smíchu.

   Podobně když arcibiskup v rozhovorech hlásá bludy, není mojí starostí ho na to upozorňovat, protože předpokládám, že první, kdo by měl znát pravou víru a u ostatních ji vyžadovat je právě biskup. Poučovat biskupa v tom, že existuje peklo nebo že umělé oplodnění je nemravné samo o sobě – to nepřísluší laikovi. Proto jediná jeho možnost, jak se dobrat svých práv, aby měl pravověrného biskupa, je obrátit se na příslušnou vyšší instanci, která by si s daným biskupem měla náležitě poradit, aby byl opravdovým pastýřem svěřených ovcí a ne aby je svými bludy vedl do záhuby.

   Zdá se, že strašák toho, že by se něco snad dostalo do Říma a někteří by mohli mít problémy a třeba v nejhorším i přijít o křeslo je v české církvi větší, než jsme si kdy mysleli – to jsou najednou veletoče a „zjednávání náprav“ etc. Chce to tedy asi využívat častěji a domáhat se častěji svých práv. Navrhuji další podobný dopis, tentokrát na Kongregaci pro nauku víry ohledně nedávných výroků p. arcibiskupa Duky. Kdo se přidá?

   • cinicius píše:

    Já bych řekl, že v tomto případě chybí podklady pro mluvení o veletočích. Není mi známo, že by otec provinciál sám byl na rozcvičce nebo že by o ní věděl a schvaloval ji, proto bych byl ve výrazech opatrný. Nemáme důvod tvrdit, že by nezjednal nápravu, pokud bychom se obrátili přímo na něj. A přiznám se, že do jisté míry chápu jeho rozmrzelost z toho, že se tak nestalo. Byť tedy mám pochybnosti o tom, že by byl v tomto případě Mt 18 zas až tak aktuální…

    Pokud jde o dotaz Kongregaci pro nauku víry ve věci výroků arcibiskupa Duky, klidně bych se přidal. Pokud si ale myslíte, že poté Duka řekne: máte pravdu, peklo existuje a umělé oplodnění je nemorální samo o sobě a opak tvrdící bludy už nikdy opakovat nebudu, tak říkám předem, že je to vysoce nepravděpodobné…

    • MichalD píše:

     Máte pravdu, ale ten dotaz na Kongregaci by byl myslím užitečný bez ohledu na to, jak je pravděpodobné, co bude J. E. potom říkat. I když by bylo asi naivní očekávat něco jiného než diplomatickou odpověď.

    • Hamish píše:

     Otec provinciál neví, co dělí jemu svěření bratři? Ojojoj, to je tedy velmi špatný otec provinciál.
     Ano, jednooký mezi slepými je králem, ale tohle tedy otec provinciál jaksi neokecá.

     Ad Duka – nejde primárně o korekci jeho vlastních heretických názorů. Jde o „ofiko“ potvrzení, že jeho názory jsou mimo katolickou Nauku. I když se obávám, že tady se jedná o tak velké zvíře, že případné krákání za pačesy (bude-li jaké), se stane potichoučku, polehoučku.

    • Lukáš Biskupický píše:

     Ovšem výše zveřejněná reakce pana provinciála není přímá chlapská řeč, ale spíše „zbožná“ výmluva s biblickým citátem…

     • cinicius píše:

      Odpověděl, že to není vpořádku a že dohlédne, aby se to pokud možno neopakovalo. To je poměrně přímý a jasný slib chlapa.

     • Lukáš Biskupický píše:

      ad cinicius: Provinciál: ….“pochybení, které by se dalo možná vysvětlit mladickou nerozvážností –

      “ … a teprve nakonec to oznámíte církvi“ (srov. Mt 18, 15-17)…

      LB: To přece není jasná řeč ano, ano, ne, ne.

    • MichalD píše:

     Měl bych ještě pár faktických poznámek:

     Otec provinciál byl podle videí na Cvilíně minimálně v neděli, v den kdy v kostele byly prováděny aktivity, které si myslím s rozcvičkami nijak nezadaly, jako africké tance (http://youtu.be/e26Kw4yJ8_c) a koncert skupiny Fioretti (http://youtu.be/nlp7ec13KQY). Ale možná to před ním pořadatelé nějak zatajili.

     Kromě rozcviček a výše zmíněných akcí se před oltářem prováděla spousta dalších nepřístojností, jako např. „nezapomenutelný oběd v kostele“ (http://www.signaly.cz/fotky/46538/1192101) a „vysílání večerních zpráv“ (http://www.signaly.cz/fotky/46538/1192092). Zdá se, že došlo i na společenský tanec (http://www.signaly.cz/fotky/46538/1192093).

     Nepřijde mi moc korektní argumentovat mladickou nerozvážností, když hlavním pořadatelem byl šestatřicetiletý kněz.

     • Lukáš Biskupický píše:

      MichalD namátkou předkládá úplně názorné doklady toho, že hanebnosti ve cvilínském poutním kostele nejsou ojedinělým úletem, ale jde o zavedený styl formace mládeže. Poskakující minorité v hábitech s rukama na hlavou dávají příklad pokoncilní „zbožnosti“ mladým lidem. Vždyť i v časopise Immaculata (který mimochodem nepatří v té bídě k úplně nejhorším periodikům) přináší fotky dovádějících minoritských řeholníků, snejspíše ve snaze nalákat mládež k zábavě…

     • Pius píše:

      Kudla, a já vůl jsem tam chtěl kdysi, nic netuše, jet. Díky Bohu, že z toho sešlo.

   • solipo píše:

    Jo, na arcibiskupa Duku bychom si měli také došlápnout, to už je fakt nehoráznost, co poslední dobou předvádí. Jestli takový dopis sesmolíte, s mým podpisem můžete počítat.

    • Tomáš Beran píše:

     Pane kolego, „došlápnout si na arcibiskupa“ opravdu chcete? A v nějaké skupině dalších šlapajících až došlapujících? Věřím ale nakonec, že za tím nešikovným slovem je jen dobrá vůle nahlas promluvit o něčem špatném.

     • solipso píše:

      To jsem moc rád, že mi věříte. Váš příspěvek tedy chápu jako podporu hnutí za právo věřících na katolického arcibiskupa.

  • HradcovJan píše:

   Vážený otče provinciále, jaká je tedy role CIC? Jaká je role jiných církevních předpisů? K čemu jsou papežské exhortace, buly, motu propria, encykliky? Co výnosy církevního soudu? I zde platí ona litera zákona versus láska k člověku? Pokud ne, kde je tedy nějaká hranice?

   Lze propůjčit značku „OFMConv.“ nějakým mládežníkům, kteří ji odporným (což po shlédnutí oněch dvou videí dvakrát podtrhuji) způsobem zneužijí?

   S upřímnou starostlivostí se Vám coby otec starající se v souladu se slibem při křtu svých tří dětí svěřuji se svými pochybnostmi a tápáním: o prázdninách budu chtít poslat své ratolesti na nějaký katolický tábor či setkání mládeže pod záštitou katolického řádu s mnohaletou tradicí. Co si mezi chaloupkami, Antiochiemi apod. mám vybrat, aniž by hrozilo, že mé dítě, v jehož mysli dlouhé roky dennodenně pěstuji respekt a pokoru před sakrálním prostorem, narazí na něco podobného? Jaká značka, který pořadatel mně toto zajistí?

   Jan Šobáň

    • organist píše:

     Pokud vím, tak délku dívčího odění minimálně pod kolena dodržovali i minorité. Takže v zásadní věci je shoda. 🙂

   • Gracy píše:

    Pokud Vaše děti dospěly do věku Antiochie nebo setkání mládeže, je dobré s nimi o tom mluvit, ale konkrétní výběr akce byste měl nechat na nich.Předpokládám, že mají věřící přátele a spolu na nějaké akce jezdí. I na nejlepších akcích se stanou chyby, proto je lepší o těchto věcech s dětmi mluvit, než zakazovat. Pokud mají dobrý základ z domu, věřím, že se samy naučí správně rozlišovat, co je dobré, a najdou svoji vlastní cestu s Pánem. Gracy

    • cinicius píše:

     Vzhledem k tomu, že dolní hranice setkání mládeže je 15 let, s Vámi v žádném případě nemohu souhlasit.

     • Lukáš Biskupický píše:

      Zvláště pokud jim dávají příklad řeholníci a řeholnice, je to pro ně jasná záruka toho, že to tak má být…

     • Gracy píše:

      Jenže pokud jim rodiče nedovolí vlastní hledání – a v 15ti letech si už mladí lidé musí vytvářet vlastní názor, dopadá to často tak, že se pak mladí úplně vzepřou tomu, k čemu se je rodiče snažili vést. 15 – 16 let je věk, kdy mladí běžně přijímají svátost biřmování, tedy svátost křesťanské dospělosti. Myslím, že jsou schopné rozlišit, jestli je to více táhne na evangelizační akci, jako je Antiochie nebo třeba na skautský tábor. Je pravda, že jsem se vyjádřila trochu špatně, rodiče samozřejmě mají právo nějakou akci zakázat, ale neměli by mladé nutit k účasti na akci podle vlastních představ.

     • Hamish píše:

      Biřmování se přijímá dřív a není to žádná konfirmace – svátost křesťanské dospělosti.
      Dokud mají rodiče za děti zodpovědnost, rozhodují, kam pojedou a kam ne. Pokud se děcko rozhodne jet na akci typu Cvilín, mělo by si asi znovu přečíst Dacíkovu morálku.

  • solipo píše:

   „Dále jsem byl nemile překvapen některými komentáři pod uvedeným článkem. Prosazuje se v nich litera zákona na úkor lásky k člověku. Velmi mi to připomíná postoj farizejů, kteří kritizovali Ježíše, že uzdravuje v sobotu. Před takovým postojem nás Ježíš důrazně varoval.“

   – Stojí tedy litera zákona proti lásce k člověku? Nikoliv. Vaše přirovnání kulhá na obě nohy, a to proto, že zatímco uzdravování je skutkem lásky a dobrem morálním i ontologickým, znesvěcení chrámu je zlem z obou těchto hledisek a lásky k Bohu ani k člověku v tom není.

   „Chtěl bych Vás však upozornit, že katolíci se neřídí jen kanony CIC, ale hlavně evangeliem, a proto…“

   – Ano, ale v tomto případě nebylo zřejmé, kdo je za to zodpovědný, ani zda je to vůbec katolík. Církvi to vlastně oznámil už ten, kdo ona pohoršlivá videa umístil na youtube.

   Závěrem bych dodal, že dvěma závěrečnými odstavci, v nichž se snažíte mentorovat a vytahovat třísky z očí těch, kteří oprávněně kritizují dění v řádu, za nějž jste zodpovědný, dáváte stížnosti na Kongregaci další opodstatnění.

  • Tomáš Beran píše:

   Bratře Bogdane, netuším, jak se orientujete v nedávné historii, takže možná budu jen nosit sovičky do Athén, když něco poznamenám. Pokud se to stane, omlouvám se.

   V 80. letech jsem byl v kontaktu s lidmi kolem otce Kubíčka a věděl tedy takřka v reálném čase, jak se estébáci horem dolem snažili františkánské oživení dusit, brzdit a škrtit. Uplynulo tehdy pár let a symbolem režimu při jeho triumfalistické maškarádě se stala písnička Michala Davida.

   Pak uplyne let více a hle! Františkáni asistují v kostele nějaké spartakiádě, při které se hraje ten starý Michal David.

   Tedy: Kromě nepřístojnosti na posvátném místě jsem v té videonahrávce já ještě zahlédl neznalost vlastní, františkánské nedávné historie.

   Vše dobré, T.B.

  • Vladimír Malý píše:

   Dobrý den, pane provinciále. Jak sám vidíte, s touhle smečkou vlků nic nenaděláte. Můžeme se za ně jen modlit, i když nevím, jestli nás nebudou považovat ze nehodné modlitby.

   • Gracy píše:

    Připojuji se k tomuto komentáři. Zajímalo by mě, kolik křesťanských akcí zorganizovali tihle kritikové. V Německu existuje výstižné úsloví: kdo pracuje, dělá při tom chyby. Jsou lidé, kteří neudělají žádnou chybu. Tedy výstižnější obdoba našeho: kdo nic nedělá, nic nepokazí. Jako člověk, který léta vedl dětské oddíly a tábory a podílelse na organizaci mnoha křasťanských akcí, vím co píšu. Doporučila bych organizátorům setkání na Cvilíně promyslet lépe organizační věci, aby se např. opravdu neobědvalo v kostele. Ale vyjadřuji hlavně obrovský dík za tp, že že tyto a jiné akce organizují. Doufám, že jim tato aféra nevezme odvahu v tom pokračovat. Ještě jednou velký dík. Gracy

    • mišišlápek píše:

     Tak k tomuhle komentáři se ráda připojím. Velmi si cením františkánské snahy organizovat setkání pro mladé lidi a nabídnout jim něco jiného, než jsou drogy, sex a jiné nežádoucí aktivity, kterým jsou mladí lidé vystavováni. Vím o čem hovořím, protože pracuji s dětmi a mladými, kteří se věnují výše uvedeným činnostem. Možná také proto, že se s nimi nesetkal žádný z následovníků Františka z Assisi a nenabídl účast na programech, které vedou lidi k jiným než konzumním hodnotám. Samozřejme souhlasím, že je stále co vylepšovat ze strany organizátorů FSM. Nemohu se ale ztotožnit s některými velmi nepřátelskými komentáři, které bych očekávala snad u lidí, kteří se nesetkali s poselstvím lásky Ježíše Krista. Ovšem u lidí, kteří se hlásí ke katolické víře, je to pro mne spíše bolestným zklamáním.

     • Mary píše:

      Bohužel, stále více zjišťuji, že mnozí ateisté mají daleko více slušnosti než ti, kteří se nazývají křesťany…

      A přidávám se k díkům za FSM. Doufám, že tato aféra a všechny nepřátelské komentáře nevezmou bratřím minoritům odvahu a chuť do příprav a neovlivní příliš negativně příští setkání!

     • Teofil píše:

      Vaše aktivity jsou právě ty, které v budoucnu mladé lidi a děti přivedou na scestí drog, sexu a nežádoucích aktivit, protože jsou duchovně prázdné a nic neříkající.
      http://www.biblenet.cz/app/bible/Matt/chapter/7#v13

     • Mary píše:

      a četl jste i první verš? 🙂
      Jakým právem soudíte „aktivity“, o kterých nic nevíte? Tedy, jak můžete vědět, že jsou duchovně prázdné a nic neříkající?

     • Gracy píše:

      Víte, mně celá tato aféra připomíná pohled některých nevěřících na církev. přečtou si něco v novinách třeba o pochybení některých kněží a hned všechny kněze označují jako „prznitele dětí“ apod. O to, co všechno dobrého většina kněží dělá, se už nezajímají. Tady se na net dostala videa, která ukazují, že na dané akci něco nebylo v pořádku, a ihned se odsuzuje akce jako celek. A dělají to lidé, kteří nemají ani ponětí o náplni FSM, kteří se neptají, co tato akce nabízí a přináší.

     • cinicius píše:

      Je-li na akci něco zásadního v nepořádku, pak akce určitě je v nepořádku. S tím mnoho nenaděláte…

 16. Reo píše:

  Milý usmívající se, není žádný důvod se nepokusit nejdříve o přátelštější verzi nápravy stavu a bíd vlídný. Tím by se ještě možnost pokračovat příkřeji později nevyčerpala. Odhadování toho že takový postup nejspíš nebude mít úspěch není argument. (To nikdo nemůže vědět s jistotou) Připomínka pana Provinciála na místě je.

 17. Jan Hofírek píše:

  Myslím si, že napsat do Říma a informovat o tom, co veřejně hlásá Dominik Duka je nejen naším právem, ale i povinností. Navíc se domnívám, že to vůbec nemusí být beznadějné. Má osobní zkušenost je následující: Když před lety biskup Malý navštívil sdružení gayů a lesbiček Logos a horoval tam pro zákon o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví, napsal jsem o tom na úřad kardinála Ratzingera. A on krátce nato vydal dokument, v němž je znovu a jasně formulována nauka Církve v otázce homosexuálních praktik. Je ovšem smutnou skutečností, že jinak se nic nestalo a V. Malý je dál biskupem…

 18. Jan Kirschner píše:

  Proč jsi to video odstranil Ignáci, jak si pak lze k věci udělat názor?

  • cinicius píše:

   Já ta videa neodstranil, to jejich vkladatel (nevím, jestli řadový účastník, nebo spolupořadatel).

  • MichalD píše:

   Bohužel ta videa, nelze veřejně vystavit, protože standardní licence YouTube je nastavena tak, že pokud je video z YT odstraněno, automaticky zanikají všechna licenční oprávnění, která jinak jakýkoliv uživatel YT k videu získává.

   Názor si ale můžete udělat i z toho, co na netu zbylo, pár takových linků jsem uvedl v mém komentáři výše.

 19. Radomír píše:

  Myslím, že pater provinciál má pravdu. Osobně jsem byl dosud ve věci těch rozcviček v Cvilíně (což je mimochodem mé oblíbené poutní místo) zdrženlivý, protože video jsem neviděl, teď ale na základě Vašich reakcí zjišťuji, že bych byl asi stejně rozhořčen jako vy. Pravdou ovšem je, že nejrpve měl být dotaz a protest adresován provinciálovi a ne se obracet do Říma, což vypadá jako žalování. Chápal bych to v případě, kdyby provinciálem byl nějaký neomodernista, jenže dáte mi určitě za pravdu, že dr. Sikora jím není, což potvrzuji dlouhodobou známostí s ním. Jeho teologické názory jsou pravověrné a o jeho postojích svědčí to, co dělá pro ochranu nenarozeného života, kde se angažuje tak, jako málokterý jiný kněz. Pokud jste si nevšimli, tak nechybí na žádném Pochodu pro život.
  Pater dr. Sikora má pravdu i v tom, že ze strany těch mladých „spartakiádníků“ se jednalo o mladistvou nerozvážnost. Samozřejmě objektivně došlo tady ke znesvěcení posvátného místa, což nelze omlouvat. Ti mladí toto ale určitě dělat nechtěli. Vinu nenesou oni, ale současná pastorace a katecheze v naší církvi, která vůbec nevede k víře v reálnou přítomnost Pána v Nejsvětější svátosti, natož pak k tomu, že do kostela patří posvátné ticho s modlitbou a žádné hopsasa. Tady je jádro pudla, tam by měl být nasměrován náš protest. Plně podepíšu výzvu biskupům, pokud ji někdo sestylizuje (osobně na to nemám čas), aby vydali pastýřák nebo jiný dokument o tom, jak se chovat v kostele, že tam patří krom liturgie jen to, co posiluje zbožnost a víru v přítomnost Krista v Sanctissimu atd., že je třeba chovat se tiše apod., že není přípustná žádná profánní hudba atd. atd.
  Taková výzva má svůj význam podle mne navzdory tomu, že jsem skeptický ohledně jejího účinku, neboť jestliže arcibiskup Duka řekl Blesku to, co uvádíte, co chceme? Mimochodem může mi někdo poskytnout internetové souřadnice na ten rozhovor s ním? Budu velice vděčný, protože zásadně neraguji na něco, co jsem nečetl, chci si proto celý ten rozhovor přečíst. Podle toho se zařídím a je-li tomu skutečně tak, jak říkáte, napíši mu osobní dopis, slušný, ale principiální. Nejprve je podle mne zapotřebí jednat přímo na místě s lidmi, jichž se to týká – a potom teprve psát do Říma.

  • cinicius píše:

   Odkaz na rozhovor arcibiskupa Duky:

   http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-domaci/165602/rozhovor-s-arcibiskupem-dukou-reknu-vam-jestli-existuje-peklo.html

   Reportér:
   Existuje peklo?

   Arcibiskup Duka:
   „No, toť otázka. V církvi je tato diskuze veliká od počátku. Otázka spravedlnosti není v tomto světě nikdy vyřešena. Křesťanství mluví o takzvaném očistci. Tedy každému člověku je dána šance se očistit.“

  • Hamish píše:

   Souhlasil bych, pokud by se jednal o ojedinělou akci. Nejednalo. Podobná zvěrstva se děla v chrámu často a při setkání FSM byla podle všeho pravidlem.
   Moc bych chtěl otci provinciálovi věřit, že o tom nevěděl, opravdu bych chtěl.
   Mladickou nerozvážností by se dala rozcvička označit tehdy, když by se jí účastnili pouze mladí. Tak tomu nebylo.

   • Lukáš Biskupický píše:

    Ano, tak. To, že je pan provinciál zastánce ochrany nenarozeného života, tomu věřím. Ale tomu, že se mládež v duchu cvilínských rozcviček neformuje již dlouhá léta, tomu nikoliv. Ostatně MichaD výše ukázal např. záběry, jak mladí v kostele na Civilíně obědvají. A víme, že zdaleka nejde jen o Cvilín…

   • Radomír píše:

    Já na základě svých zkušeností s minority, konkrétně brněnskými, bych skutečně hájil postoj, že se jednalo pouze o výstřelky jednotlivců. O tom, že pater provinciál o tom nevěděl, nepochybuji, vezměte si, kde je Cvilín a kde je Jihlava, sídlí totiž v Jihlavě. Byl jsem na Cvilíně několikrát, naposledy teď v srpnu u příležitosti pouti Rytířstva Neposkvrněné – a nebylo tam zhola nic z toho, o čem se tady píše, ani u těch mladých jsem nic takového nezaznamenal. Kupříkladu letos: Vše bylo důstojné, mše absolutně bez vylomenin, nechyběly růženec a adorace před Sanctissimem, poté proběhlo v kostele pásmo ze života sv. Maxmiliána Kolbeho, které jej ukázalo v autentickém světle jako bojovného obránce katolické víry a úhlavního odpůrce zednářství. P. provinciál se tohoto osobně účastnil, jeho kázání se neslo v duchu jasného odmítnutí současného rozkladu víry a obrany nenarozeného života. Také zde v Brně se nikdy žádné výstřelky v minoritském kostele nekonaly, oni kladou důraz na růženec, mariánské modlitby a adorace před Sanxctissimem, mše se samozřejmě slouží v NOM, ale přesně podle rubrik a žádné ministrantky.

    • MichalD píše:

     Já si také vážím otce Sikory pro jeho pro-life postoje, také děkuji za adorace v Brně v kostele sv. Janů … to vše je dobré a potud s Vámi souhlasím. O to větší zděšení jsem zažil při seznámení se s dokumentací 15. FSM. Pak už ale s Vámi nemohu souhlasit, že by se jednalo o výstřelky jednotlivců z mladistvé nerozvážnosti (viz komentáře výše), na to bylo excesů příliš mnoho a podle videí se jich přímo účastnili i někteří kněží a řeholníci. Také mi není jasné jak se jim to podařilo utajit před otcem provinciálem, když on, soudě podle videí, se 15. FSM zúčastnil (i když možná jen jeden den – videa s ním jsou z neděle).

     To, že bratři minorité slouží NOM nez excesů je také jistě chvályhodné, nevím ale proč píšete, že „samozřejmě slouží v NOM“. Co je na tom „samozřejmého“? A dovolte mi hloupou otázku: sice jsme si na to už všichni zvykli, ale není náhodou docela závažným excesem sloužit mši sv. v barokním kostele (zde myslím třeba konkrétně již zmiňované sv. Jany v Brně) zády ke svatostánku, kde je přítomný Kristus? Proč, když už tedy musí „samozřejmě sloužit NOM“, jej neslouží alespoň „ad orientem“?

     (Pozn.: otázka umístění svatostánku vs. NOM již byla na D&H diskutována obšírně zde: http://cirkev.wordpress.com/2011/10/16/rozhlednuti-20111016o/)

    • Pius píše:

     Pane Radomíre, každý vystudovaný teolog by vám s radostí vysvětlil, že používáte zastaralou logiku, kde se protiklady vylučují. To už je dnes přece překonané a neudržitelné. Kněz dnes musí podporovat v kostele jak růženec a adoraci, tak koncert a rozcvičku.
     Musíte k různým skupinách věřících přistupovat s různou „pastorační citlivostí“:
     Na pouti Rytířstva přece nemůžete na poutníky vybafnout s popovým koncertem a rozcvičkou v kostele a na mládežníky zase nemůžete vybafnout s kázáním o zednářích, „obyčejným“ růžencem a „obyčejnou“ mší.

     Až se bude konat akce pro babičky, budou tam mariánské písně a až bude akce třeba pro parašutisty, také se něco vymyslí. Říká se tomu „pastorační moudrost“ a učí se to v každém semináři a na všech teologických fakultách v ČR.

     • Andy píše:

      Ehm, mám dotaz poněkud pro vás studované jistě až příliš banální, ale proč slouží františkáni NOM? Já jsem si totiž až doteď naivně myslel že dodnes platí to nařízení z doby Trident. koncilu o tom, kdo může používat starý misál a kdo nový(tedy tridentský, resp. dnes NOM) protože jsem předpokládal, že když dominikáni vznikli až po františkánech tak když dominikáni nepoužívají trident. misál(resp. dnes NOM) ale svůj, tak že františkáni tak činí rovněž. Capucíni, to je mi jasné, ty vznikli později ale minoriti vznikli před tím datem, které bylo určující, ne? I když je mi jasné že v dnešní době rockových mší, ekumenických sedánek s heretiky a používání afrických bubnů při mši důraz na nějakou identitu a odkaz minulosti bude poněkud oslaben. Třeba jsem se díval kdysi na fotky z jediného!!! kláštera benediktínů na Slovensku, a presbyterář je řešen zcela ve stylu „NOM friendly“. Kde má být oltář je křeslo pro opata, nevím zda je tam stůl či kamenný blok to nechci kecat, ale je až podivně vysunut směrem k lidem, a mše se slouží vs. populum, ale mají na stole kříž, takže to je v pořádku. A ještě k tématu, v praze v kostele u Sv. Jiljí slouží vždy dominik. ritus nebo jenom někdy a zbytek je NOM? Protože jsem si kdysi říkal, že až pojedu jednou do prahy, tak bych se mohl zastavit a shlédnout tu nádheru, ale na internetu v rozpisu mší je v poznámce že jazyk je latine jen u jedné mše v týdnu a tak předpokládám že zbytek asi nebude v latině.

     • :) píše:

      1) Dominikáni se na nějaké své generální kapitule po koncilu rozhodli (dle reference starších otců to bylo prakticky oklamáním většiny členů hrstkou), že ritus, který si ponechali dokonce i při sjednocení sv. Pia V., ritus, který sám sv. Pius V. jako dominikán při soukromých Mších užíval celý život, ritus, z kterého se do toho římského dostalo např. poslední evangelium, tak že tento ritus tak říkajíc hodí přes palubu (s tím samozřejmě i latinu, breviář, bohužel v mnoha případech zákonitě i katolickou víru) a přijmou plně Bugniniho NOM experimento-vynález.

      Pouze několik starších kněží si zažádali generálního, že chtějí nadále sloužit ten ritus, na který byli celý život zvyklí. Jeden z těchto starších kněží to v 90. letech naučil několik mladých českých dominikánů, kteří o to projevili zájem. To jsou ti, kteří to slouží dnes + jeden novokněz, který se to také sám naučil. Ovšem nikdo z těchto kněží neslouží jejich vlastní ritus výhradně, ale pouze jako doplněk k NOMu. V Praze je v dominikánském ritu 2x do týdne: středa 8:00 (zpravidla recitovaná), neděle 8:15 (zpravidla zpívaná), tu a tam pak i na nějaký svátek (viz http://www.krasaliturgie.cz/kalendar/pravidelne-mse-svate/pravidelne-mse-svate-v-cr.html). Co se rozpisu týče, pak tam musí být napsáno „dominikánský ritus“ nebo „ritus OP“ apod. Latine bude latinský NOM u ponku.

      Ve Francii existuje komunita, která jede podle tradičního dominikánského způsobu se vším všudy, schváleni apoštolským stolcem jako Bratrstvo sv. Vincenta Ferrerského. Nicméně nesmí se nazývat „dominikáni“, kvůli oficiálním dominikánům (nebo spíše „dominikánům“???).

      2) V době koncilu měli právo používat vlastní ritus karmelitáni, dominikáni, kartuziáni, cisterciáci (někdo tedy říká, že cisterciáci už dříve přijali ten tradiční římský, ale dnes každopádně zase existují tací, kteří slouží ten jejich). Z těchto nepřijali NOM pouze kartuziáni, ale i tam do nějakých komunit po koncilu pronikly reformní proudy.

      Nezbývá než doufat, že s obnovou Církve se opět obnoví i tyto řády, ať už se svými rity či s ritem římským, nikoliv však Bugniniho vynálezem, především pak s katolickou vírou. Dominikánský řád, jak je dnes, je nevyčerpatelnou studnicí modernismu, na poli biblistiky hrající prim.

     • Andy píše:

      Pane, ehm, Smajlík(úsměv), děkuji za vyčerpávájící odpověď a chci se eště zeptat na jednu věc, benediktíni slouží tedy po celém světě NOM? Protože být zavřený v klášteře a muset se denně dívat na to, jak při mši tam kněz stojí celou dobu zády k svatostánku, puberťačky v kalhotách a plastových naušnicích čtou epištolu a pobíhají všelijak v presbyteriu, atd., cca 60 let, denno denně?

     • Gracy píše:

      Pane Andy, dovolím si ještě krátce doplnit komentář pana“smajlíka“ (i když nesouhlasím se vším, co napsal), tedy upřesnit odpověď na Váš dotaz. Františkáni nikdy neměli potřebu vytvářet vlastní ritus. Postupně s odštěpováním různých větví řádu to byli konventuálové (naši minorité), kdo kladl velký důraz na krásu liturgie. Naopak třeba kapucíni mnohem více zdůrazňovali jednoduchost v této oblasti. Dobrý obrázek si o tom můžete udělat, když třeba v Brně srovnáte minoritský a kapucínský kostel.

 20. :) píše:

  Tak Dominik Duka už je kardinálem – psaní na kongregaci ohledně veřejného hlásání bludů v celostátních periodicích tak získává dále na důležitosti.

  V jakém jazyce/jazycích se posílá ten dopis ohledně Cvilína?

 21. Gracy píše:

  Lidi, nezlobte se, ale mám pocit, že celé této diskusi něco chybí – a to právě ochota k dialogu. Je snadné tvrdě hájit svou pravdu. A kam to vede, vidíme všude kolem sebe. I teroristické útoky se dějí díky přesvědčení o vlastní pravdě. Osobně se mi rozcvička v kostele nelíbí a doufám, že se z této situace organizátoři poučí. Ale plést sem prosazování předkoncilní liturgie, to je dost od věci. Katolická církev je úžasná právě v tom, že je katolická – tedy všeobecná. To znamená pro všechny národy (které mají právo ji slavit ve svém jazyce, jak tomu také původně bylo). A je otevřená pro všechny lidi, kteří mohou svou zbožnost projevovat různým způsobem. Ti, kdo po tom touží, mají možnost být zbožně přítomni na mši podle tridentského ritu, jiní společně slaví eucharistii tak, jak ji schválil II. vatikánský koncil. Jinak slaví liturgii v Africe a jinak v Japonsku, i když používají stejný misál. V katolické církvi mají své místo charizmatici, neokatechumenát, kytaroví nadšenci, mariánské družiny…, stejně jako nejrůznější řády, z nichž každý má své charizma. Dovolme ostaním žít a projevovat svoji zbožnost tak, jak je jim dáno. Žádný fundamentalista nemůže!!! objektivně říct, že něco je špatné, byť by uplatnil všechny předpisy, protože nehledá pravdu. Dobře, něco se na Cvilíně hodně přepísklo a je třeba to napravit, ale součástí setkání jsou také adorace, pravidelná modlitba breviáře nebo večer smíření… A kritizovat třeba koncert skupiny Fioretti může snad skutečně jen ten, kdo nerozumí textům písní – nebo je v kostele skutečně zakázáno chválit Pána? A vím třeba o mnoha dobrých povoláních, která se zrodila právě na Cvilíně – ať už k manželství nebo k řeholnímu životu. Pokud by se některé komentáře vzaly vážně, museli by tito lidé zažalovat celý svět. Modleme se za sebe navzájem, abychom dokázali správně rozpoznávat, co je vůle Boží – ať už v této konkrétní záležitosti, tak pro nás křesťany v dnešním světě. Gracy

  • cinicius píše:

   Váš příspěvek je mutným dokladem toho, jak mohou mít dnešní věřící vymyté mozky – často nevědí téměř nic nejen o liturgii a historii své církve, ale dokonce ani o své víře a na základě ohlupování multikulturtuním světem už v podstatě ani nejsou schopni se zajímat o pravdu, natož pak se k ní přiblížit.

   Když už o něčem chcete psát, laskavě se pokuste alespoň zjistit si základní fakta. Současná „moderní mše“ vznikla až po koncilu, takže žádné jeho schválení nemá. A co víc, její tvůrci se zásadně odchýlili ven z mantinelů, které koncil pro plánovanou reformu načrtl. Takže pokud chcete mluvit o moderní mši a koncilu, pak je možno konstatovat jen jediné: že tato mše existuje navzdory koncilu, ne v souladu s ním.

  • MichalD píše:

   Ještě bych doplnil, že

   – všeobecnost katolické církve nespočívá v tom, že zahrne do sebe na stejné úrovni pravdu i blud

   – není pravdou, že „původně“ mohl každý slavit liturgii ve svém jazyce, počet povolených liturgických jazyků byl vždy omezen a ani II. VK nepovolil a nepožadoval aby byl Kánon recitován nahlas a v rámci latinské církve jinak než latinsky

   – není pravdou, že ti, co po tom touží, mají možnost být přítomni na mši sv. podle tridentského ritu, např. v Brně, nebýt pastorační péče FSSPX, tato možnost už dlouho není (a ani před tím nebyla každou neděli), podobně je na tom většina oblastí naší země

   – ad koncert Fioretti: texty písní jsou v tomto případě úplně irelevantní. Chválit Pána samozřejmě v kostele zakázáno není, otázkou je ale forma konkrétního projevu. Pokud Fioretti chválili Pána ústy (tj. texty písní), proč se němu otočili zády? To co tam předváděli jak účinkující, tak diváci spíše nasvědčovalo tomu, že byli zcela zaujati sami sebou a svými výtvory.

   • Gracy píše:

    Tak za prve – o liturgii toho vím poměrně hodně, naopak mám pocit, že mnoho přispěvatelů nemá přehled o vývoji liturgie, měli by si přečíst nějaké novější teology – narazili byste přitom totiž na spoustu věcí, nad kterými byste se museli trochu zamyslet. Za druhe nechápu, jak můžete vystupovat jako obhájci katolické nauky a při tom odmítat řádně schválený misál. A myslím, že nabídka zbožné účasti na tridentské liturgii v naší zemi odpovídá množství lidí, kteří o ni mají zájem.
    Ale naprosto nechápu, co máte s tím, že se někdo obrátil k Pánu zády. Slyšeli jste někdy o tom, že Kristus je uprostřed náš. Samozřejmě, svatostánek by neměl správně být v centrálním prostoru, ale měla by existovat boční adorační kaple. Předpokládám, že toto tvrzení vás pohorší, ale je to fakt. Uvědomujete si vůbec, že ve svátosti je přítomen ten Ježíš, který se narodil v chlévě, chodil mezi lidmi, na hostiny s celníky a hříšníky, dovolil prostitutce, aby se ho dotýkala a dokonce se veselil na svatbě a proměnil tam vodu ve víno. Že je v ní přítomen ten Ježíš, který se nechal přibít na kříž,abychom pochopili, jak daleko dokáže zajít lidská nenávist, ale Boží láska k člověku nemá hranice – a proto ji nezastaví ani hranice smrti. Teď musím končit a těším se na vaše reakce. Gracy

    • cinicius píše:

     1) Jestliže máte přehled o vývoji liturgie, jak tvrdíte, proč jste tak nehorázně lhal a tvrdil, že má nová mše schválení koncilu?
     2) Svatostánek by měl kostelu dominovat – to znamená být ve středu.
     3) Dovolte mi, abych Vám připomněl, že dokonce i ona prostitutka se ke Kristu chovala s maximální úctou… Myslím, že si ji zaslouží i od katolíků, co říkáte?

     • Gracy píše:

      Lituji, že jsem se neudržela a zapojila se do téhle „diskuse“. Alespoń jsem se ale přesvědčila o pravdivosti mého dojmu z přečtených komentářů, že se zde nikdo nesnaží hledat pravdu, ale prosazuje jen své názory. Takže tady končím. Ale ještě něco k tomu, co nazýváte nehoráznou lží. Samozřejmě mě nenapadlo vypisovat do daného komentáře veškeré údaje – máte je mít. Nový misál samozřejmě nebyl vypracován a schválen koncilem. Na koncilu byla ustavena liturgická komise, která měla dále pokračovat podle směrnic obsažených v konstituci Sacrosanctum Consilium, která byla koncilem schválena v poměru hlasů 2158 :19. To, že nový misál odpovídá požadavkům koncilu, potvrdil papež Pavel VI. konstitucí Misale Romanum ze dne 3.4.1969. Stačí? Nevím, kde jste přišel na to, že svatostánek by měl kostelu dominovat, to je samozřejmě v duchu tridentské liturgie. Jako příklad dobrého řešení uvedu olomouckou a brněnskou katedrálu. Je mi líto, že se zde jako pravověrní prezentují lidé, kteří odmítají vývoj církve a reformy vyplývající z II. vatikánského koncilu.
      Pojem „úcta ke Kristu“ v sobě zahrnuje příliš mnoho aspektů, takže se na toto téma rozepisovat nebudu. Ale stejně mám pocit, že v celé téhle aféře by se On sám přidal na stranu těch mladých – a on tam skutečně byl mezi nimi. Gracy

     • cinicius píše:

      Opravdu je nutné, abych zde citoval směrnice koncilu, aby každý posoudil, jak jim nová mše odpovídá? 🙂

     • Mary píše:

      cinicius: Očividně máte pocit, že se v tom, co odpovídá směrnicím vyznáte lépe než papež Pavel VI… 🙂

     • cinicius píše:

      Dobře. Začněme tím, že mi ocitujete, kde to Pavel VI. řekl nebo napsal. Co vy na to…

     • Hamish píše:

      A proč ne?
      cinik se nepochybně lépe vyzná v mravouce, než Rodrigo Borja.

     • Mary píše:

      Hamish: No tak srovnávat Pavla VI. s Rodrigem je trochu mimo, nezlobte se.

      Cinicius: Přečtěte si laskavě poslední příspěvek od Gracy, třeba tam najdete odpověď 🙂 Nezlobte se na mě, ale nevlastním doma knihovnu plnou církevních dokumentů, takže přímá citace nebude. Uznávám autoritu Svaté stolice – a vzhledem k tomu, že „pokoncilní forma“ mše sv. byla jednou touto autoritou uznána, nemám potřebu o její správnosti pochybovat.
      Vskutku zajímavé – co se týče problematiky „cvilínských rozcviček“, máte potřebu dovolávat se Říma…a přitom to, co bylo v Římě uznáno, sami neuznáváte. Myslím tedy, že VY nemáte mládežníkům na Cvilíně absolutně co vyčítat…každý pouze porušuje / neuznává (co je horší?) jiné církevní dokumenty.

     • Hamish píše:

      To máte recht. Rodrigo byl jistě pravověrnější, wtz…

     • Hamish píše:

      Mimochodem, ptát se po tom, zda autorita něco uvedla v provoz (jak se stalo v případě misálu NOMu) legitimně, či přestoupila pravomoc, je zcela legitimní.
      Co to má společného s cvilínskou habďaůrou, při níž se z kostela dělala nejen tělocvična, to opravdu netuším.
      Znáte to o hruškách a jabkách?

     • Mary píše:

      no jooo…je mi jasné, že zastánci tridentské mše jakožto jediné důstojné bohoslužby nebudou uznávat Pavla VI. Že mě to nenapadlo dřív 😀

      A Jana Pavla II. též neuznáváte? On je totiž vydal nejaktuálnější verzi tohoto misálu z roku 2002. Nebo je podle Vás vše po II. vatikánském koncilu špatně? 🙂

     • Hamish píše:

      Kde zastánci tradiční římské liturgie tvrdí, že tato je jediný důstojný způsob slavení liturgie?
      Kde tito neuznávají Pavla VI.? Co to znamená „neuznávat“? Snad zpochybňovat některá jeho, evidentně špatná, rozhodnutí? A kdepak jste tento nekatolický názor sebrala? Papež je nekritizovatelná modla? A co první přikázání…fíííí, otázky, samé otázky.
      Papež Wojtyla byl apostata od katolické víry, dost podstatně prohloubil liturgický chaos a opět netuším, co znamená „neuznávat“. Nechcete zkusit přesnější terminologii?

     • Mary píše:

      víte co nechápu, hamishi? Psal jste mi v jednom komentáři, že Vaše názory jsou názory Nevěsty. Souhlasíte s tím, že Církev chce tohoto odpadlíka, který navíc udělal tak příšerný chaos, svatořečit? Pokud ne…co je tedy podle Vás vlastně Církev?

     • Hamish píše:

      O tom už se zde diskutovalo. Církev ho svatořečit nechce. Toliko něco, co se za Církev vydává. Poznáte to snadno – hledejte heslo „advocatus diaboli“ a důvody, které papeže Wojtylu vedly ke změně ritu svatořečení.
      Toto už není katolické svatořečení. V novém ritu nic nebrání „svatořečení“ libovolného lidumila a humanisty.

 22. mišišlápek píše:

  Theofil:
  Vážený Theofile, jakým právem a na základě čeho se opovažujete tvrdit, že způsob, kterým pracuji s dětmi a mládeží povede k nim k užívání drog, k sexu a dalším věcem. Vůbec nevíte kdo jsem a co dělám. Za to máte ale zcela jasný názor na to, k čemu moje práce povede. To mne opravdu utvrzuje v tom, že Vám nejde o diskusi, ve které se hledá pravda. Jste natolik přesvědčen o vlastní pravdě, že neváháte použít lež a obviňování a urážky někoho, koho neznáte. Skutečně bych ráda porozuměla tomu, co je na Vašem jednání křesťanského? Snad to, že zcela bez kontextu dáváte odkazy na citace z Bible?

  • Mary píše:

   připište to k tomu jeho komentáři, Mišišlápku 😉 tady si toho pan Teofil nevšimne…jsem z toho stejně pohoršena jako Vy.

 23. Adron píše:

  Ach ano… byť křesťané, stále Češi, co? Věčně urýpaní, každý s „nějakým názorem“, ovšem aby ten názor byl jasný a přesně specifikovaný – to se mi tady u vás, co haníte, ještě nepošťěstilo se dočíst.
  Předem děkuji za komentáře, kterými můj příspěvek absolutně znehodnotíte – každopádně: Až se začnete dívat na svět dnešních mladých tak, že holt potřebují vést trochu jinak než v minulosti, jelikož sám svět chtě, nechtě uhání úplně jiným tempem, než kdysi, tak možná pochopíte, že dost věcí, které vám všem tady přijdou absolutně proti církvi, má své opodstatnění.
  A zkuste se jenom pokusit napsat mi sem něco ve smyslu, že takováto mládež, která potřebuje nebo chce takovýto přístup nemá v církevním společenství místo. V takovémto případě vám poradím shlédnout pohádku Hrátky s čertem a podívat se dobře na jednu přesně mířenou scénu s otcem Školastikem.

  • Hamish píše:

   Neříkáte pravdu. V jistých společenstvích se mládež formuje naprosto odlišně, dle ověřených katolických principů (ano, neprovádí se žádné „rozcvičky v kostele“ a podlejzačky světu v podobě naprosto nevhodných aktivit na posvátných místech – týká se i hudby) a tato mládež vyrůstá v katolíky. Ne odpadlíky, kterým je první a poslední instancí pocit, že účel světí prostředky a budou-li se cítit dobře, jednají správně.
   Váš přístup, kdy vymýšlíte stále nová a odrzlější zvěrstva, jen abyste zaujali, údajně jiné mladé, je sebevražedný. Poznáte to ještě víc. Jen se divím, že vás výsledky posledních počtů katolíků nešokovaly. Protože mimo jiné dokazují, že váš postup pastorace po DVK, respektive po revoluci, se naprosto míjí účinkem.
   Ale ono to chce pokoru uznat, že jsem se mýlil a ještě větší přiznat, že ti druzí, zlí a zlí levembristé měli pravdu.

   • Mary píše:

    Hamishi, Váš komentář svědčí o tom, že jste nepochopil ani Adrona, ani současnou katolickou mládež. Myslím tím především Vaše tvrzení o podlejzání světu a o tom, že účel světí prostředky. Myslím, že v jednom se shodneme – víra není o emocích, a pokud je něčí víra založena pouze na tom, že se cítí (s Pánem) dobře, může taky pěkně rychle ztroskotat. Podle Vás je toto názorem, ne-li snad krédem mladých katolíků. Ale co když to tak není? Co když to vůbec není jejich názor, ale pouze Vaše předsudky?
    Podívejte se, vedu už 5 let scholu. Celkem běžně hraju v kostele na klávesy, elektrickou kytaru (možná bych podle Vás už jen za to zasloužila exkomunikaci, ale to teď nechme být). Nikdy nebylo mým hlavním cílem přilákat lidi do kostela, nějak „vylepšovat“ či „zesvětšťovat“ liturgii, přizpůsobovat se světu, předvádět se. Nešlo mi ani o můj dobrý pocit. Snažím se pouze vší silou sloužit Tomu, který mě k tomu povolal, a vracet Mu to, čím mě obdaroval (je přece špatné zakopávat hřivny…). Chápete?

    • Hamish píše:

     Milá Mary, zažil jsem x různých mládežnických akcí, znám x výsledků vašeho snažení, takže s klidným svědomím mohu říci, že vaše pastorace o podlejzání světu je.
     Mimochodem, scholu nevedete. Schola se řídí předpisy Církve o posvátné hudbě. Což vy neděláte – ejhle, řídíte se city, nebo rozumem?
     Vás Bůh povolal k tomu, abyste porušovala to, co skrze Církev ustanovil? Ale jdětě!
     Chápu velmi dobře. Taháte do kostela světské manýry, světskost, světskou „hudbu“. Nesloužíte Bohu, ale sobě, respektive těm, kdo vám tato zvěrstva umožňují. Vás nezajímá, co chce On. Vás zajímá, co chtějí mladí. Což opravdu není totéž.
     Bůh povolává ke kněžství, zasvěcenému životu, ne k hraní na kytaru v kostele.
     Mládež chápu moc dobře. Ještě mi není třicet, takže podle vašich měřítek mezi mládežníky jistě patřím. Vím, jak to chodí na spolču, vím, o co se snažíte a znám vaše výsledky.Ostatně, známe je všichni. Klidně dál pokračujte v destrukci zbytků katolicity a studu v duších mladých lidí. Pán o těchto věcech hovoří jasně – kdo svede maličké k hříchu…jistě si doplníte. A svévole na místě svatém patří k hříchům nejtěžším.
     Opravdu si nerozumíme. Protože každý žijeme v jiné Církvi. Já v Církvi, která nevznikla po DVK, vy však ano. Která je pravá? To je jasné.

     • Mary píše:

      Děkuji, že jste upřesnil mé znalosti církevních dějin. Dosud jsem nevěděla, že po DVK vznikla nová církev 😀 Velmi ráda zůstanu v církvi, ve které jsem byla pokřtěna 🙂 Řekla bych, že pravá je ta, kterou řídí papež jakožto zástupce Boha na zemi. A i on zcela běžně slouží mši podle Římského misálu 😛 Opět prezentujete pouze svůj názor, Hamishi. Nezlobte se, ale opravdu nemáte co vyčítat „té zkažené mládeži“, že se neřídí církevními dokumenty, když sám uznáváte jen ty, které se Vám hodí.
      Obdivuji Vás, jak dokonale znáte mé myšlenkové pochody…snad i můj duchovní stav – dosud jsem myslela, že jej zná pouze Bůh. Zajímavý je také Váš dualismus rozum x cit. V životě křesťana by však mělo být ještě něco dalšího – Láska. Zařazujete ji do citů? Ne, skutečná láska už nemá s emocemi co dělat. Láska je vydržet pod křížem (k čemuž křesťan roste celý život). Pokud vychováváte křesťany řídící se rozumem, máte stejnou vinu jako ti, kteří vychovávají křesťany řídící se city.
      Mimochodem, četl jste někdy Mt 7,1? Jste příliš odvážný ve svých soudech, řekla bych.

     • Hamish píše:

      Nevěděla, ale chováte se tak. Jako by předchozí generace svými postoji vyjadřovaly jinou víru, než kterou podbízením kýči a mainstreamu tvoříte vy.
      Nevím, do jaké církve jste byla pokřtěna, ale už jen fakt, že užíváte slovo „církev“ a nikoli „Církev“ svědí o mnohém.
      Papež svého času plodil nemanželské potomky, jiný byl arián, další vyznával bludy ohledně posledního soudu, jiný schvaloval torturu, atd. Co na validitě nějakého misálu mění, že ho slouží právě papež? Absolutně nic.
      Já presentuji to, co nám Církev předkládá – porovnávám s tím, co předkládala a uvažuji, proč dnes hovoří jinak a proč se nekatolické obřady vydávají za katolické. Závěry pak jsou jen logickou dedukcí, kterou sdílím s muži moudřejšími, než jsem já sám a než jste samozřejmě i vy. Vyčítat mi, že se chovám stejně, jako ti, kdo na předpisy Církve kašlou, to je opravdu nepochopení celé problematiky. Dalo se čekat.
      Rozum stojí nad city, to je zřejmé a láska cit opravdu není. Láska je chtění dobra druhému, jak říká i svatý Tomáš. A řídit se citem je cesta do pekel.
      Mé soudy nejsou mé. Jsou to soudy, které už nad vámi dávno vyřkl někdo jiný. Spasitel primárně (viz. výše), Jeho Nevěsta sekundárně.
      Rád bych si s vámi pohovořil o tom, proč je NOM nekatolický a k nekatolické víře vedoucí paskvil, jenž neodpovídá dokonce ani dokumentům špatného koncilu. Ale má to smysl?
      Nemá
      Vy už svůj závěr máte.
      Takže, jak už jsem říkal, dál si vychovávejte „katolíky“, kterým je vlastní názor nad Zjevenou pravdu. Cesta je to široká.

     • Mary píše:

      to, co o mě soudí Spasitel, nechte laskavě na něm 🙂

      Vaše závěry, které sdílíte s oněmi moudrými muži, Vám neberu. Ale stále jsou to pouze Vaše názory, nikoliv názory Kristovy nevěsty. A je spousta mužů stejně moudrých, řekla bych ještě moudřejších a především teologicky vzdělanějších, kteří mají opačný názor než Vy. Nebo se považujete za moudřejší než všichni biskupové, kteří slouží mši podle Římského misálu?
      V tom případě by Vám trochu pokory neuškodila, pane.

      Vaše jasné řešení rozporu mezi rozumem a citem je z filozofického hlediska velmi zajímavé, ale opravdu nevím, jestli byste někde v Katechismu našel potvrzení jeho teologické správnosti. Mimochodem, v Janově listě existuje ještě jedna definice lásky – znáte ji?

      Končím tady. Nemá smysl se s Vámi dále dohadovat. Třeba Vám to časem dojde a uvědomíte si vlastní zaslepenost…

      Pokoj a dobro! Mary

     • Hamish píše:

      Moje názory jsou názory Nevěsty. Lehce ověřitelné. Víte-li kde, samozřejmě.
      Do duše vám opravdu nevidím. Vidím ale, jakými hříchy se chlubíte. Závěr je poté snadný.
      Moje názory samozřejmě nejsou pravdivé proto, že je sdílím s moudrými muži dneška. Jsou pravdivé proto, že názory těchto moudrých mužů Církev přijala za svou Nauku.
      Pokud jde o NOM, tak se skutečně za moudřejšího, než ti, kdo ho slouží považuji. Stejně jako je každý katolík, který se drží předpisů stran liturgické hudby moudřejší, než ti, kdo se jich nedrží. Co takhle trochu pokory před tím, co učí Církev?
      Mé řešení je řešení Církve. V mém katechismu se tak praví, staletí tomu taky bylo. Ano, svatý Jan píše, jaká láska je, nepíše, co láska je. Drobný, avšak podstatný rozdíl. A tak je to se vším. Mícháte hrušky a jabka. Čímž se dostávám opět k tomu prvnímu, co jsem vám psal.
      Poslední odstaveček potěšil. Nekritizovatelnost vlastních postojů, které jsou zcela jasně v rozporu s Naukou tu předvádíte celou dobu vy. Jasné znaky sekty. A mně vyčítáte zaslepenost…fííí, to je panečku drzost – další symptom vymírajícíh NOM „katolíků“.
      Přeji vám, abyste svou širokou cestu rouhání na svatých místech dokázala opustit a pokorně před generacemi předků přiznala, že jste hřešila před Pánem Bohem a ještě se tím chlubila.
      On vám jistě odpustí, nebude-li pozdě.

     • Mary píše:

      Už jsem fakt nechtěla psát…ale prosím…nepleťte si sv. Pavla se sv. Janem, ano? 😀 když už jsme u toho míchání hrušek s jabky 😀
      V Janově listě se píše: „Bůh je láska.“ Bohužel, začínám si nebýt jistá, jestli je tento Bůh skutečně bohem těch „pravověrných“, kteří sem nejčastěji přispívají. Jejich komentáře tomu neodpovídají. S Láskou jsem se na této křesťanské stránce skutečně moc nesetkala…bohužel 😦

     • Adron píše:

      Vážený pane Hamishi,
      za prvé, bavíte se tady se dvěma hudebníky, kteří nastoupili profesionální dráhu v hudebním oboru. Tak tady laskavě neslovíčkařte o tom, kdo vede schólu – Mary to myslela naprosto jinak, než kam jste to uvedl Vy. Děkuji. Rozepisovat se Vám tady o tom, jak ve své době byly přijímány jednotlivé hudební formy, taky nebudu, jste-li inteligentní a alespoň trochu historicky vzdělaný, tak víte skutečnost o tom, že jakékoliv změny byly přijímány těžko – jak se na ně dívate teď? Vadí Vám snad varhany? To mi chcete říct, že jste tedy pro změnu (tady myslím z greg. chorálu na varhanní hudbu), která v historii byla stejně tak těžce přijímána, jako vy teď přijímáte kytarové mše? to potom ale nemáte jasné názory a jste ale těžce suběktivně zaměřen.

      Můj poseldní dodatek (prozatím): dejte mi metrum na hříchy, které se týkají hudby v kostele… A dejte mi metrum, které náleží tomuto světu… ne světu před jedním, či dvěma stoletími… děkuji.

     • Hamish píše:

      Profesionální hudebník může vést toliko schólu? Zajímavá logika.
      Katolická víra je o „slovíčkaření“. Každé slovíčko má zcela specifický význam. Stejně, jako Kristus Pán neřekl, že se Jeho Krev vylévá z všechny, nemůže ani schóla v kostele být to, co soustavně porušuje předpisy Církve o posvátné hudbě. To dá rozum i u profesionálního hudebníka.
      Hezký pokus o slaměného panáka, kterého jste si dokonce sám vyvrátil – znovu opakuji, že vaše pokusy o posun do subjektivna možná jinde vycházejí, ale na mě neplatí.
      Takže pro pomalejší ještě jednou – Církev má jasně stanovená pravidla, kterou hudbu na posvátných místech a při posvátných úkonech ano a kterou ne ani za zlaté prase. Nebudu po sto padesáté prvé vkládat odkazy na tyto dokumenty, jste přece profesionální hudebníci, jistě je tedy znáte a prostě na ně kašlete – Occamova břitva, když dovolíte.

      Hříchy jsou stále stejné. Přibyly, to ano, ale co se týče činnosti v kostele, zůstávají stejné. Chcete odkazy, kde je hledat? Katechismus, Mravouka (Dacík, svatý Alfons, svatý Tomáš a další pánové) – tedy Nauka.

      Mary – jistě, moje chyba. Stane se.
      Bůh je láska a co? Znamená to, že pod lásku skryji každou svou touhu a žádost, nebo snad láska musí mít nějakou jasnou formu? Jakou lásku má pedofil ke své oběti? Jakou matka k dítěti? Jakou člověk, který se řídí svými pocity a kašle na Nauku Církve, k níž se, prý hlásí?
      Pro vás je láska šimravé cosi, co jako růžový sliz teče a vše pokryje. Včetně nepřijatelných zvrhlostí v chrámu Páně (nepřípustná hudba, tanečky, rozcvičky, NOM). Pro vás je symbolem lásky matka, která nechá dítě dělat, co jen si zamane, protože ho přece miluje. Že pak děcko v dospělosti zemře na přechodu, protože skočí pod první auto, to je vám jedno.
      Když se rozhodnete skončit, skončete. A přestaňte se obouvat do těch zlých, jejichž pohnutky, motivace vůbec neznáte. Přisuzujete nám jen to nejhorší. A to je smutné, avšak opět symptomatické. Mohou za to však vaši zatloukalové a balíci, kteří vám tyhle hlouposti nalévají do hlavy a vy jste moc líní si je ověřit.

     • Mary píše:

      Androne, vidíš, že to nemá smysl. Pan Hamish zjevně umí pouze urážet a navíc to hází na druhou stranu. „Přisuzujete nám jen to nejhorší“…“naše pohnutky a motivace neznáte“…prosím Vás, co tady celou dobu děláte Vy??? Pouze urážíte a neštítíte se těch nejodpornějších způsobů. Bůh je láska – a co, se ptáte? Přinejmenším to, že budete mít aspoň trochu úcty ke svým bratrům a sestrám v Kristu – což jste v posledním komentáři opravdu ukázkově předvedl. I když podle Vás jsme vlastně každý v jiné církvi – proč byste měl mít úctu k nám, odpadlíkům, že ano.

      O porušování předpisů se s Vámi už bavit nehodlám. Podle Konstitucí o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium nenalézám nic, co bychom dělali špatně.

      Koneckonců děkuji za tuto konstruktivní „diskuzi“ Hamishi. Přesvědčil jste mě…ovšem o naprostém opaku toho, oč jste se snažil 🙂

      Pax et bonum!

     • Hamish píše:

      Vy jste si sem přišla v diskusi prověřit své postoje? Ale jděte!
      Vaši motivaci jsem neposuzoval. Soudil jsem pouze to, co mi bylo předloženo – skutky. Takže opět střílíte mimo a opět kyblíkem hnoje.
      Je to těžké uznat chybu.
      Docela by mne zajímalo, kde v dokumentech DVK, instrukci svatého Pia X., pozdějších dokumentech, Tradici Církve nalézáte oporu pro kytary, tělocvik, polonahé holky v kostele? Můžete citovat, nebo jen doufáte (jako vždy), že obsah dokumentů neznáme?
      Štvu vás, to je mi jasné. Je mi jasné, že si pod pojmem úcta představujete něco jiného, než já. Pro mne se úcta nepojevuje mazáním medu kolem ústa, lhaním do kapsiček a plácáním po zádech, jací jste borci jen proto, že NĚCO, pro mladé děláte. Borci nejste a dokud se nebudete řídit tím, co Církev přikazuje, ani nebudete. To si laskavě uvědomte.
      Jak se vaše tajtrdlíkování srovnává s tímto?

      19. Je zakázáno užívat v kostele klavíru, jakož i nástrojů hřmotných nebo rozmarných, jako bubnu, bubínku, činelů, zvonků a podobně.
      20. Je přísně zakázáno tak zvaným hudebním kapelám hráti v kostele; jen v některém zvláštním případě, dá-li k tomu ordinář souhlas, bude dovoleno připustit omezený, rozumný a prostoru přiměřený výbor dechových nástrojů, je-li ovšem skladba i doprovod psán ve slohu vážném, vhodném a vesměs podobném doprovodu varhan.
      21. Při slavnostech mimo chrám smí biskup připustit hudební kapelu, nehrají-li se však nikterak kusy světské. Bylo by žádoucno, aby se při takových příležitostech hudební výkony omezily na doprovod nějaké duchovní písně latinské nebo lidové, přednášené zpěváky nebo zbožnými družinami, jež se účastní průvodu.

      Nebo snad narážíte na tohle?

      DRUHY LITURGICKÉ HUDBY

      116 Církev považuje gregoriánský chorál za vlastní zpěv římské liturgie. Patří mu tedy při liturgických úkonech – jsou-li jinak stejné podmínky – čelné místo.

      Jiné druhy liturgické hudby, zvláště polyfonie, nejsou při slavení bohoslužby nijak vyloučeny, jestliže odpovídají duchu liturgických úkonů ve smyslu článku 30.

      Tak nevím, co si mám myslet. Vlastně, vím, ale nebudu to psát. Moc dobře pravdu nesnášíte.
      To, co se zde dělo, nebyla diskuse, ale obyčejné plkání bez jakékoli snahy, dobré vůle o korekci názorů z vaší strany. Já jsem svá slova podkládal argumenty, vy jen svými pocity, dojmy a odvolávkami na něco, co bylo buď irelevantní, nebo vyloženě lživé (viz vaše řeči o „neuznávání papeže“). Nenašel jsem ani jednu omluvu z vaší strany, když jsem vám lež dokázal.
      A tak se dá pokračovat.
      Můj oblíbený Aristoteles něco o diskusích bez logiky říkal. Najděte si to, prosím. I když samozřejmě nepředpokládám, že pochopíte.
      Nechovám k vám žádnou zášť, nebo zlobu. Je mi vás líto. Protože z vás nemluví váš rozum, ale rozum jiných lidí, kterým jde o zničení zbytků dědictví našich předků, svatých, papežů a koncilů. A to mě mrzí.
      Toť vše z mé strany. Nechtěl jsem vás ponížit, ponížila jste se sama.

     • VlaM píše:

      Hudební nástroje mohou být při posvátných obřadech velmi užitečné, ať už doprovázejí zpěv nebo ať se na ně hraje samostatně. „Píšťalové varhany ať jsou v latinské církvi ve velké úctě jako tradiční hudební nástroj. Jejich zvuk dovede dodat církevním obřadům obdivuhodný lesk a mocně povznést mysl k Bohu a k tomu, co je nadzemské.

      Jiné nástroje lze připustit k bohoslužbě podle úsudků a souhlasu příslušné územní autority, pokud se jich dá vhodně užít k posvátné službě nebo se pro ni dají vhodně přizpůsobit, pokud jsou ve shodě s důstojností chrámu a skutečně napomáhají k duchovnímu povznesení věřících“ (SC 120).
      V připouštění a užívání hudebních nástrojů je nutno brát v úvahu ducha a tradici jednotlivých národů. Přece však to, co se podle obecného mínění a obecné praxe hodí jen pro hudbu světskou, ať je naprosto vyloučeno z každého liturgického úkonu i z pobožností (Sr. Posv. kongr. obřadů, instr. o církevní hudbě a o posvátné liturgii (3. září 1958), č. 170: AAS 50, (1958), 652.)

      Všech hudebních nástrojů, které se připouštějí při bohoslužbě, ať se užívá tak, aby se shodovaly s požadavky posvátného úkonu a vyhovovaly kráse bohoslužby a povzbuzení věřících.

 24. Mary píše:

  Teofil: Takže podle Vás je naivita (hloupost) to, že očekávám kapku slušnosti od křesťanů? 😀 Čím více se proplétám do této diskuze, je mi jasné, že asi máte pravdu 🙂
  A k žádným excesům jsem se zatím přímo nevyjádřila, takže nechápu, kde berete jistotu, že je obhajuji. Ale stoprocentně jsou tyto „excesy“ daleko více v křesťanském duchu, než chování „pravověrných křesťanů“ v této diskuzi.
  Takže tady končím.

  • Gracy píše:

   Mary nevzdávej to. Já jsem tady taky chtěla končit, ale náhodou se moc dobře bavím. A kdyby věděli, kdo jsem, tak by mě asi rovnou poslali do pekel – není to snad pokoncilní zvrhlost, že si vůbec dovoluji sednout k počítači?

   • Hamish píše:

    Bavíte se čím?
    Napadá mě několik možností
    1) vlastní hloupostí
    2) máte ďábelskou radost z toho, jak jsou vám jmenovány ty přestupky, jichž jste se dopustili
    3) jste veselá z toho, jak jste zatočili s „předkoncilními tmáři“
    4) blaží vás pocit, kolik duší přivedete mimo Církev
    5) těší vás pocit, že jste rebel proti Církvi
    6) máte legraci z evangelia a Nauky
    7) et cetera
    Vše je možné kombinovat a mixovat ve veselé taškařici mládežníků cvičících v chrámu Páně, případně provozujících kravál místo posvátné hudby.
    Nevím, kdo by vás posílal do pekel a proč. Pokud tedy nejste samotný rohatý. Dokud žijete, máte možnost se obrátit a svých hříchů litovat.

   • solipso píše:

    „A kdyby věděli, kdo jsem, tak by mě asi rovnou poslali do pekel.“

    – Víte, že kdo píše komentáře pod několika přezdívkami, bude v pekle trpět za každou z nich, a to současně a na věky?

 25. solipso píše:

  „Takže tady končím“
  – Je to snazší, než změnit přesvědčivě vyvrácené názory.

  • Mary píše:

   nehci urazit…ale ono se někdy říká, že moudřejší ustoupí 🙂 to neberte osobně, solipso…ale něco na tom je 🙂

   • mišišlápek píše:

    Mary, jako diskutérka opravdu válíte. Vyjadřuji se tímto ani ne k poslednímu komentáři, jako spíše ke všem předchozím.

    • Hamish píše:

     Souhlasím. Slovo „válí“ naprosto přesně vystihuje to, co zde Mary předvedla. Přejela všechno – kameny, stromky, rodinku na výletě, roztomilého kolouška, Pána Boha. Prostě parní válec jak má být.

  • Adron píše:

   Nj, taky si říkám, ale když mě je pana Hamishe líto a proto se mu snažím ukázat, že i když má vyvrácené názory, je možné se dívat i jinou cestou a pochopit dnešní svět 😉

   • Hamish píše:

    Jak jen se to říká…jo, už vím, nekrmte troly.
    Takže, sluníčkový den, Androne 🙂

   • Pius píše:

    Řekl bych že pan Hamish chápe dnešní svět dokonale. Rozhodně lépe než ti, kdo se s ním (dnešním světem) snaží bratříčkovat a příliš se tu zabydlovat *
    Vyvrácené názory nemá pan Hamish, ten naopak vyvrátil názory zastánců nekatolického řádění v kostelích „Můj dům je domem modlitby“.

    * „Sv. Jan ve svém evangeliu uvádí slova Ježíšova, že jej svět nenávidí (7,7), že „nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven“ (12,31), že Ducha pravdy „svět nemůže přijmout“ (14,17), že ďábel je „vládce tohoto světa“ (14,30). Ježíš říká: „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.“ (15,18-19, podobně 17,14). Své učedníky upozorňuje, že budou „plakat a naříkat, ale svět se bude radovat“ (16,20), ale že mají zůstat v pokoji a doufat, neboť on „přemohl svět“ (16,33) a „kníže tohoto světa již jest odsouzen“ (16,11). Ježíš prosí za učedníky, které mu Otec dal ze světa (17,6), tedy vytrhl z tohoto moře špatnosti, a neprosí za svět (17,9). Ježíš nechce, aby se jeho učedníci se izolovali od ostatních lidí, aby byli vzati ze světa, ale aby byli uchráněni od zlého (17,15, podobně sv. Pavel v 1 Kor 5,10 nepožaduje, abychom utekli ze světa). Znakem učedníků Ježíšových je, že nejsou „ze světa“ (17,16).“ (http://www.stjoseph.cz/g060.html)

 26. Gracy píše:

  Tedy aby bylo jasno, komentáře zde píši jen pod svým jménem. Jsem ráda, že se na základních věcech shodneme s rozumnými lidmi, co sem píšou. Taky mě zaujala slova pana Hamishe o tom, že každý žijeme v jiné církvi, adresovaná Mary. Chtěla bych upozornit na skutečnost, že i po prvním vatikánském koncilu byli katolíci, kteří je nepřijali. Kupodivu se nestali pravověrným proudem v katolické církvi, ale vznikla z nich starokatolická církev. Mám proto obavy, že ti, kdo odmítají církevní sněm takového rozsahu jako byl DVK, jdou podobnou cestou.
  A důvod, proč se bavím, jste neodhadl. Bavím se sebevědomím a pýchou, s kterou tu vy „pravověrní“ prezentujete své názory. A také tím, že vám chybí základní nedostatek zdvořilosti, protože to, jakým způsobem se navážíte na osobní rovině do lidí, kteří mají jiný názor než vy, je hulvátské. Je to, pravda, trpký humor, je mi z toh i dost smutno. Ale vzhledem k tomu, že už se přece jen nepočítám mezi mladé, tak se na to dívám s nadhledem, který člověk může získat věkem a zkušeností.
  A taky se trochu bavím tím, jak se zde v argumentaci využívají výroky Písma. Biblí se dá totiž zdůvodnit téměř všechno. Je v ní dokonce psáno „Bůh není“ (text ovšem pokračuje slovy „říká blázen“).

 27. Hamish píše:

  Sbevedomi jiste, hovorime pravdu (coz se da snadno overit). Pycha? Na ni jste usoudila jak? Ze odmitame slevit z jasne danych pravidel? Inu, to bude asi tim, ze vec Bozi je nam drazsi, nez lidska vule, city a touhy. Hulvat je ten, kdo druheho upozorni na hrich?! Ja zapomnel, ze ve vasem spolcu je hrich sproste slovo, ze…
  DVK – viz Ignac. Ja fakt nepochopim, proc se vyjadrujete k necemu, cemu evidentne nerozumite. Na spolcare mozna vase znalosti staci, ale na nas uz ne. My uz neco vime 🙂 Treba ty koncily, predpisy o posvatne hudbe, mravouku, etc.
  Pokud se vam nelibi argumentace Pismem, najdete si, kdo s ni zacal. Kdo zacal Pismu davat smysl, ktery dle NEJ ma. Pius citoval Pismo ve smyslu, ktery vyklada Cirkev. A nehodi se snad Pismo k usvedcovani hrisniku?

  • Mary píše:

   hamishi, co pořád máte s tím spolčem???
   nepochybuji o tom, že něco víte…i když pochybuji, že tady máte za sebou všichni teologickou fakultu. Ale máte jeden problém – zasekli jste se v 60. letech minulého století 🙂

   A hulvát je ten, který se neumí s druhým člověkem bavit slušně. Vy neupozorňujete na hříchy. Vy pouze urážíte. A souhlasím s tím, že Písmo může sloužit k usvědčování hříšníků. Sama jsem se o to pokoušela, vy jste ovšem Boží slovo jednoduše smetl. Nedostatek lásky podle vás není hříchem? Je, je dokonce pramenem většiny dalších hříchů…Pokud tedy podle vás není láska pouze to „šimravé cosi“, co vede do pekel. Řekla bych, že je to spíše Váš pohled na lásku, protože s Láskou jste se ještě nesetkal. Pod záminkou „boje za pravdu“ absolutně zapomínáte na tento základ, na kterém stojí křesťanství.

   Doufám, že mě opět nezačnete ostřelovat urážkami a konečně se zkusíte zamyslet sám nad sebou. Na rozdíl od Vás na Vaše chyby upozorňuji slušně, jako Vaše sestra v Kristu. Pokud mě za ni ještě považujete.

   • cinicius píše:

    Otázka je, jestli to nejste Vý, kdo velmi špatně chápe Lásku. Milovat někoho znamená upozornit ho na jeho chyby a bránit mu svádět ostatní na zcestí, třebas i slovy drsnými (byť Hamishova jsou občas zbytečně drsná), ne jen cukrovat. Při vší úctě v postojích liberální eskadry, co sem podnikla nájezd, v jejích představách, že tyhle předpisy nejsou důležité a támhle to taky ne … vidím především enormní množství pýchy. A pýcha, jak známo, je první z hlavních hříchů, z nějž všechny hříchy pochází. A z Láskou se neslučuje.

   • Hamish píše:

    Milá Mary, ani jsem netušil, že se dočkáme dalšího ze znaku modernismu – tvrzení, že dnes je jiná doba, tudíž považujete za nutné, provádět pastoraci zcela jinak. Třeba i v kontradikci k Nauce a předpisům Církve. Otázkou pak ovšem je, komu sloužíte, když ne Církvi. Můj názor, podložený Naukou znáte.
    Nejsem si vědom, že by teologická fakulta zaručovala vzdělání v oblasti teologie. V dnešní době je tomu spíše naopak. Zaručuje vzdělání v oblasti hereze.

    Nejsem si vědom, že bych s vámi hovořil sprostě. Urážím vás proto, že se personifikujete se SVÝMI názory. Ale za to se vám omlouvat nebudu. Chtěla jste diskusi a diskuse je o vyvracení názorů.
    Smetl jsem vaše nakládání s Písmem jako s toaletním papírem, protože k tomu ručené opravdu není. Smysl Písmu dává opět jen Církev a jen její výklad je správný. Ne výklad Mary, které stále nechápe, že láska není absolutní tolerance ke všemu. Nejde o MŮJ pohled na lásku, ani na Lásku. A když dovolíte, osobní informace si nechám pro sebe. Nejsme na spolču a nesdílíme se 🙂 Na čem stojí křesťanství opravdu vím – na Kříži. A tento Kříž vy svými činy odvrhujete, když se podbízíte světu v marné naději, že tento přijme kříž natřený na růžovo a bez jakéhokoli Těla.

    Vy mne neupozorňujete na chyby. Vy absolutně nejste schopná uznat omyl, ani když máte před očima jeho jasný opak.
    Chyb mám mnoho, ale s veškerou možnou úctou, vy o nich nevíte nic. Moje sestra v Kristu můžete být jen tehdy, když budete věřit v Krista, který Církvi dal pravidla i stran hudby a chování na posvátných místech. A trpí, když se nedodržují. Věříte v Něj?

    • Gracy píše:

     Opravdu je diskuse o vyvracení názorů? Řekla bych spíše, že o tom, že se snažíme nejdříve naslouchat druhému a učit se dívat na věci z více stran. Jinak je úžesné, jak se tu neobjeví žádný z komentářů, ve kterých si někdo rýpne do někoho z vás na osobní rovině, přesto že vy si tak do druhých rýpete běžně.
     Do žádného „spolča“ už dávno nepatřím, jak už jsem psala, nepočítám se již mezi mládež.
     A usvědčování hříšníků Písmem – mohu s tím začít také na vaši adresu, a za dlouhá léta v klášteře si myslím, že jej znám lépe než vy.
     Lidé, kteří jsou přesvědčení, že znají pravdu, jsou vlastně chudáci. Člověk, který se zastaví na mrtvém bodě a přestane dál ptát a hledat – to je vlastně chudák. Mohu vám všem jen slíbit modlitbu, ve které budu prosit, abyste se setkali s živým Kristem, který váš život naplní radostí a pokojem. Věřím, že má moc to učinit.
     Tímto zde opravdu končím, je mi jasné, že už si nemáme co říct.
     Pokoj vám. Gracy

     • Hamish píše:

      Nesmysl. Pokud bych se chtěl na věc dívat z vícero stran (což zřejmě dělá každý člověk užívající rozum – říká se tomu přemýšlení), nemusím diskutovat. Stačí si o dané věci něco přečíst.
      Do mě že se nikdo nenavážel v osobní rovině? Aha, tak to už bude asi problém se zrakem na vaší straně. Urážek bylo dost. Jenže já se v nich nemažu. Rozptylují. Jedna za všechny – diskuse o lásce a mně, jako o láskou nepoznamenaném (obvinění ze schizmatu už ani nepřipomínám).
      Naproti tomu, kde já jsem koho urazil? A byla to skutečně urážka, nebo jen je druhá strana přehnaně vztahovačná.

      Do spolča možná nepatříte, ale nasáklá mentalitou těchto pubertálních seznamek opravdu jste. Nic ve zlém. Fakt.

      Klidně začněte, máte-li co. Pokud byste měla, už dávno usvědčujete. Neusvědčujete, takže toliko strašíte. Mimochodem, máte Písmo s katolickým výkladem, že ano?

      Dále – co jiného jsou vaše řeči, než halíkiánská urážka? Není snad Pravdou sám Kristus? Neučí Církev Pravdu i pravdu? Co chcete hledat, když zdroj máte? Jaká je vaše víra, když i poté, co jste stala katoličkou (?), stále něco hledáte?
      Nechápu. Tedy, chápu, ale neschvaluji. A takový člověk je zasvěcená osoba! Potom už se nedivím ani těm teistickým hlodům sestry „boromejky“ po smrti zednáře Havla. Dnešní kongregace pojmou skutečně vše.
      Můj život je pokoje plný. Právě proto, že s pojetím „víry“ tak, jak ji presentují lidé vašeho ražení, nemám nic společného. To je „víra“ strašlivé nejistoty, pochybností, ustavičného hledání a nepokoje. A srdce může být pokojné jen tehdy, když spočine v Bohu, jak praví můj milovaný svatý Augustin.

      Skončete, prosím. Bude to tak lepší pro všechny.

      Dtto

     • Mary píše:

      takže 1) nikdy jsem nenapsala, že láska je absolutní tolerance ke všemu. Nevím, kde jste na to přišel. A diskuze o lásce? Pouze vycházím z vašich komentářů, z vašeho chování, milý pane. Nechtěla jsem Vás urazit, na rozdíl od vás – váš komentář o mém chápání lásky jako „šimravého čehosi, co jako růžový sliz teče a vše přikryje“ nebyl pouze urážlivý, ale velmi zraňující. A myslím, že to bylo i Vaším cílem. Neubíjíte argumenty, ale urážkami. Nezlobte se, ale takto se nechová křesťan, jehož Bůh je láska

      2) Pokud Vás urazilo obvinění ze schizmatu, podívejte se laskavě, kdo s tím začal první. Můj názor je, že od Církve se odděluje Vy (o čemž svědčí to, že se cítíte moudřejšími než učitelský úřad Církve).

      3) Poznámka na okraj – kde dal Kristus pravidla ohledně hudby? Když hledám v Božím slově, co by se tam týkalo hudby, napadá mě pouze „chvalte Hospodina bubnem a tancem, chvalte ho strunnými nástroji a flétnou“ 🙂

   • Lukáš Biskupický píše:

    Vzkaz Mary: Teologická fakulta dnes rozhodně není zárukou znalosti katolické věrouky. Ba, spíše naopak. A tak laik, který má od Pána Boha dar logického a kritického myšlení, se může lépe orientovat než teologové se třemi tituly…

 28. Mary píše:

  Vážení administrátoři, můžete mi vysvětlit, proč nezveřejňujete některé příspěvky? Příspěvky, které se týkají tématu, není v nich nic neslušného, nikoho neurážejí, maximálně tak reagují na urážky druhé (je mi jasné, že na tomto webu té správné) strany, která si očividně může dovolit všechno. Na křesťanské stránce bych očekávala více demokracie. Požaduji odpověď. Je mi jasné, že tohle nezveřejníte, ale žádám vás, abyste mi zaslali vysvětlení vašeho jednání na můj mail.
  S pozdravem Mary

  • cinicius píše:

   Toto není diskusní server. Zveřejňuji pouze to, co shledávám užitečným pro další rozbor problému a zároveň přijatelným. Snad Vás uklidní, že jsem toho smazal docela dost na „všech stranách“. Opravdu zde ale nejsem zvědavý na to, co shledávám neopodstatněnými útoky (ať už jsou zveřejněny jako urážka, či zabalené od medových slov s příslibem, že se za druhého budete modlit. Jinými slovy – schváleno je to, co vnímám jako užitečné a zároveň to neobsahuje nadměrně útočné položky. Pokud jde o demokracii – demokracie nemá s křesťanstvím monoho společného, takže mi Vaše očekávání přijde poněkud záhadné.

   • Adron píše:

    Ač některé příspěvky jsou útočné míň (nebo nejsou útočné vůbec) než ostatní, které tu zveřejněny jsou? Tím pádem bych uvítal minimálně souhlas s podmínkami serveru (takové to zaškrtávací políčko, kdy je slovo „podmínkami“ podtrženo a odkazuje na ony podmínky).
    Demokracií bych já osobně poukázal na to, že jsme stále ve vládním uspořádání, které dovoluje se vyjadřovat jakkoliv, dokud neomezujeme svobodu druhého jedince (do tohoto spadají vulgarity apod.). I proto bych tu tedy očekával možný souhlas s podmínkami přispívání na stránky. Díky – nemyslím to zle, je to na jednu stranu slušné, na druhou každý ví, na čem je.

    • solipo píše:

     Jako ale to to je pravda; člověk sem něco napíše, věnuje tomu čas a úsilí, ale špekounek se špatně vyspinkal a tak mu to smázne. Vícekrát se mi tu už stalo, žes nepochopil co píšu a tak jsi to smazal. Pocity: vopruz, znechucení, mírná nasranost. Takhle tě, Ignáci, fakt nebude mít nikdo rád.

 29. Tomáš Pavel píše:

  Osobně jsem komunikoval s jistým příznivcem mládeže a tohoto cvičení v kostele. Byl jsem napomenut, že nebudeme „vyhledávat umělé problémy“. Nevím, jak to myslel, když se rozvcičky pohoršlivě v taláru zúčastnil, nijak mi to neodůvodnil. Jak vidno – prý stačí video odstranit a je po pohoršení… a rozcvičky v kostele mohou vesele běžet dál.

 30. […] Krize církve: Cvilínské rozcvičky (3899 návštěv) […]

 31. UCASTNIK píše:

  Diskuzi k článku jsme si přečetl až nyní a chtěl bych na ni reagovat. Na cvilínském FSM jsem i přesto, že to nemám nejblíž. byl jako ůčastník několikrát. Podobné excesy jako ty rozcvicky byly běžnou praxí vždy. Ten kostel tam zažil ledacos. Od divokého tančení při rockových koncertech Fioretti, protestantské koncerty, závody na kole, divadelní představení mimo jiné znázornující pohl. styk až po honičky, všelijaké hry nebo stojky kněží. To jak ta setkání probíhají věděli podle mě všichni kněží toho řádu. Existovaly k tomu hromady oficiálních fotek, které pak byly vystavované v kostelích na nástěnkách včetně oněch excesů. Ta podoba jaké ta setkání mají, ma podporu napříč řádem i širokého farního prostředí kolem jejich kostelů (hlavně u mladších generací). Jedna perlička na závěr. Mám hodně indícií, že diskuter pod tímto článkem jménem Gracy, není nikdo jiný než onen předcvičovatel.

 32. Rudolf píše:

  Těmi cvilínskými rozcvičkami to začíná a soubory ála Pussy riots to končí před soudem. Dávejme co je božího Bohu a co císařovo císaři. Chrám není vhodné místo pro tělocvičnu ani fitnesscentrum!

 33. […] Krize Církve: Cvilínské rozcvičky […]

 34. Andy píše:

  Vážení přátelé, rád bych se omluvil a vyjádřil politování nad zvěřejněním fotografií kapucínských řeholníků a řeholnic z Cvilína,čehož jsem se kdysi dopustil na těchto stránkách pod tímto nickem. Ostatně, myslím že byly vytržené z kontextu a působily značně zavádějícím dojmem. Dále chci odvolat pomlouvačné obvinění z obžerství kapucínských řeholníků. To je pochopitelně absurdní nesmysl.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: